Lớp 9

Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và song song với đường thẳng – Toán lớp 9

Viết phương trình đường thẳng thỏa mãn điều kiện cho trước có nhiều loại và đây luôn là một trong những dạng toán rất thường gặp trong chương trình lớp 9.

Nội dung bài viết này giúp các em biết một trong các dạng toán này, đó là cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và song song với đường thẳng.

Bạn đang xem: Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và song song với đường thẳng – Toán lớp 9

I. Cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và song song với đường thẳng

* Phương pháp giải:

Gọi phương trình đường thẳng cần tìm là y = ax + b.

↵ Sử dụng điều kiện hai đường thẳng song song với nhau để xác định hệ số a.

(Đồ thị hàm số y = ax + b song song với đường thẳng y = a’x + b’ nên a = a’)

↵ Với a tìm được, sử dụng điều kiện còn lại để xác định tung độ gốc b.

II. Ví dụ viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm song song với đường thẳng

* Ví dụ 1: Viết phương trình đường thẳng (d) của hàm số y = ax + b biết: (d) đi qua điểm A(1; 2) và song song với đường thẳng: y = x + 1

> Lời giải:

Đường thẳng (d) song song với đường thẳng y = x + 1

⇒ phương trình của đường thẳng (d) có dạng: y = x + b

Đường thẳng (d) đi qua điểm A(1;2)

⇒ khi thay tọa độ điểm A vào phương trình đường thẳng ta có:

2 = 1 + b ⇔ b = 1

Vậy phương trình đường thẳng (d) cần tìm là: y = x + 1

* Ví dụ 2: Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm M(-1; 1) và song song với (Δ): y = -2x + 3.

> Lời giải:

Gọi phương trình đường thẳng (d) là y = ax + b

Vì (d) // (Δ) nên suy ra: a = -2 và b ≠ 3.

Khi đó phương trình đường thẳng (d) có dạng: y = -2x + b

Mặt khác, (d) đi qua điểm M(-1; 1) nên có:

 1 = -2.(-1) + b

 ⇔ b + 2 = 1

 ⇔ b = -1 (thỏa b ≠ 3).

Vậy phương trình đường thẳng (d) cần tìm là: y = -2x – 1.

* Ví dụ 3: Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm B(1;-5) và song song với đường thẳng (Δ): y = 3x – 11.

> Lời giải:

Gọi phương trình đường thẳng (d) là y = ax + b

Do (d) // (Δ) nên suy ra a = 3; b ≠ -11.

Khi đó phương trình đường thẳng (d) có dạng: y = 3x + b

Vì (d) đi qua điểm B(1; -5) nên:

 -5 = 3.1 + b ⇔ b = -8 (thỏa điều kiện)

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm là y = 3x – 8.

Trên đây Sài Gòn Tiếp Thị đã giới thiệu với các em cách viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và song song với đường thẳng. Hy vọng bài viết giúp các em hiểu rõ hơn. Nếu có câu hỏi hay góp ý các em hãy để lại bình luận dưới bài viết, Sài Gòn Tiếp Thị chúc các em thành công.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button