Lớp 10TIn Học

Viết chương trình nhập vào 12 số nguyên dương tương ứng là tiền điện của 12 tháng trong năm | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi: Viết chương trình nhập vào 12 số nguyên dương tương ứng là tiền điện của 12 tháng trong năm vừa rồi của nhà em, đưa ra màn hình các thông tin sau:

– Tổng số tiền điện của cả năm và tiền điện trung bình theo tháng.

– Liệt kê các tháng có số tiền điện nhiều hơn tiền điện trung bình theo tháng.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào 12 số nguyên dương tương ứng là tiền điện của 12 tháng trong năm | Giải bài tập SGK Tin học 10

Lời giải:

Viết chương trình nhập vào 12 số nguyên dương tương ứng là tiền điện của 12 tháng trong năm

* Một số kiểu dữ liệu số cơ bản trong Python

Số nguyên

Số nguyên bao gồm các số nguyên dương (1, 2, 3, ..), các số nguyên âm (-1, -2, -3) và số 0. Trong Python, kiểu dữ liệu số nguyên cũng không có gì khác biệt.Một điểm đáng chú ý trong Python 3.X đó là kiểu dữ liệu số nguyên là vô hạn. Điều này cho phép bạn tính toán với những số cực kì lớn, điều mà đa số các ngôn ngữ lập trình khác KHÔNG THỂ.

Số thực

Về kiểu dữ liệu số thực, thì đây là tập hợp các số nguyên và số thập phân 1, 1.4, -123, 69.96,…

Viết chương trình nhập vào 12 số nguyên dương tương ứng là tiền điện của 12 tháng trong năm

Phân số

Chúng ta biết đến phân số qua sách giáo khoa toán lớp 3. Phân số gồm hai phần là tử số và mẫu số.

* Phân loại kiểu dữ liệu

Không như đa số các ngôn ngữ lập trình khác, khi khai báo biến phải đi kèm với kiểu dữ liệu. Trong Python việc khai báo kiểu dữ liệu cho biến không cần thiết mà Python sẽ tự biết kiểu dữ liệu của giá trị gán cho biến. Dữ liệu được phân biệt theo các kiểu khác nhau với các đặc thù riêng. Dưới đây là một số kiểu dữ liệu trong Python.

Các kiểu dữ liệu Python được phân loại thành hai loại như sau:

– Loại dữ liệu có thể thay đổi: Các loại dữ liệu trong python nơi giá trị được gán cho một biến có thể được thay đổi

– Các kiểu dữ liệu bất biến: Các kiểu dữ liệu trong python không thể thay đổi giá trị được gán cho một biến

Sơ đồ sau liệt kê các kiểu dữ liệu nằm trong các danh mục của kiểu dữ liệu có thể thay đổi và kiểu dữ liệu bất biến.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 10 bài 15 Cánh diều: Thực hành với dữ liệu kiểu danh sách

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button