Lịch SửLớp 8

Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ

Câu hỏi: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ

Trả lời: 

Các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ là: 

Bạn đang xem: Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ

– Xã hội

+ Hạn chế số lượng nô tì

+ Bắt nhà giàu bán thóc cho dân đói

+ Tổ chức chữa bệnh cho dân nghèo

– Văn hóa – giáo dục

+ Sư chưa đến 50 tuổi -> hoàn tục

+ Dịch chữ Hán ra chữ Nôm

+ Sửa đổi chế độ thi cử, học tập

– Kinh tế – tài chính

+ Ban hành tiền giấy

+ Chính sách hạn điền

+ Quy định lại thuế đinh, thuế ruộng

– Chính trị

+ Quan lại có tài, thân cận với vua

+ Thay thế chức quan do quý tộc nhà Trần nắm

+ Đổi tên một số đơn vị hành chính

+ Quy định cách làm việc cụ thể của bộ máy chính quyền

+ Cử các quan thăm hỏi nhân dân

+ Nắm tình hình các quan để thăng chức

– Quân sự

+ Xây thành

+ Rèn binh

+ Pháo thần công

Sơ đồ tư duy:

Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button