Lịch SửLớp 8

Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời Lê sơ từ sau cải cách của Lê Thánh Tông

Câu hỏi: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời Lê sơ từ sau cải cách của Lê Thánh Tông

Trả lời:

Tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời Lê sơ từ sau cải cách của Lê Thánh Tông đực khái quát như sau:

Bạn đang xem: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời Lê sơ từ sau cải cách của Lê Thánh Tông

* Đứng đầu là Vua

* Trung ương

– Gồm có 6 bộ:

+ Lại

+ Hộ

+ Lễ

+ Binh

+ Hình

+ Công

– Các cơ quan chuyên môn:

+ Quốc sứ viện

+ Hàn lâm viện

+ Ngự sứ đài

* Địa phương

– Đạo thừa tuyên

– Phủ

– Huyện (châu)

– Xã

Sơ đồ tư duy:

Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời Lê sơ từ sau cải cách của Lê Thánh Tông

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button