Địa LýLớp 10

Vẽ sơ đồ phân loại cơ cấu ngành công nghiệp theo tính chất tác động đến đối tượng lao động

Câu hỏi: Vẽ sơ đồ phân loại cơ cấu ngành công nghiệp theo tính chất tác động đến đối tượng lao động.

Trả lời

Sơ đồ phân loại cơ cấu ngành công nghiệp theo tính chất tác động đến đối tượng lao động:

Bạn đang xem: Vẽ sơ đồ phân loại cơ cấu ngành công nghiệp theo tính chất tác động đến đối tượng lao động

Tìm hiểu Đối tượng lao động gì?

Đối tượng lao động là một khái niệm trong kinh tế chính trị Marx-Lenin chỉ về bộ phận của giới tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó theo mục đích của mình. Đối tượng lao động gồm có hai loại là loại có sẵn ví dụ như các loại khoáng sản trong lòng đất, thủy, hải sản ở sông, biển, đất đá ở núi, gỗ trong rừng nguyên thủy… loại thứ hai là loại đã qua chế biến. Loại này thường là đối tượng lao động của các ngành công nghiệp chế biến.

Vẽ sơ đồ phân loại cơ cấu ngành công nghiệp theo tính chất tác động đến đối tượng lao động

Quan hệ lao động – đối tượng điều chỉnh của luật lao động Việt Nam: 

– Việt Nam mới chuyển sang định hướng phát triển kinh tế thị trường vào cuối những năm 80 của thế kỉ XX. Sau thời gian khuyến khích phát triển quan hệ lao động hợp đồng, Bộ luật lao động được ban hành năm 1994 đáp ứng được những đòi hỏi cơ bản của vấn đề lao động, sử dụng và quản lí lao động trong cơ chế thị trường. Tuy nhiên, trong khoa học, việc xác định phạm vi đối tượng điều chỉnh của luật lao động còn là vấn đề chưa thật thống nhất.

– Tất cả các chế định của luật lao động và các văn bản hiện hành liên quan đến Bộ luật lao động cũng đều tập trung quy định chế độ tuyển dụng lao động, điều kiện lao động và điều kiện sử dụng lao động, quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động làm công ăn lương nói trên. Như vậy, luật lao động Việt Nam cũng thể hiện sự xác định đối tượng điều chỉnh theo thông lệ chung. Vì thế, đặc điểm cơ bản có tính quyết định để nhận diện đối tượng điều chỉnh của luật lao động Việt Nam cũng là tư cách tham gia quan hệ của các chủ thể và sự phụ thuộc của người lao động trong quan hệ lao động. Về mặt hình thức, các quan hệ lao động này đều phát sinh trên cơ sở hợp đồng lao động.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button