Lớp 10TIn Học

Trong chương trình ở Ví dụ 6, em có thể dùng câu lệnh for thay cho câu lệnh white để chương trình khi chạy vẫn cho cùng kết quả được không? | Giải bài tập SGK Tin học 10

Câu hỏi: Trong chương trình ở Ví dụ 6, em có thể dùng câu lệnh for thay cho câu lệnh white để chương trình khi chạy vẫn cho cùng kết quả được không?

Ví dụ 6. Chương trình ở Hình 6 khi thực hiện sẽ in ra màn hình các số từ 1 đến 6. Điều kiện lặp là sodem 6 thì vòng lặp kết thúc.

Trong chương trình ở Ví dụ 6, em có thể dùng câu lệnh for thay cho câu lệnh white để chương trình khi chạy vẫn cho cùng kết quả được không?

Lời giải:

Bạn đang xem: Trong chương trình ở Ví dụ 6, em có thể dùng câu lệnh for thay cho câu lệnh white để chương trình khi chạy vẫn cho cùng kết quả được không? | Giải bài tập SGK Tin học 10

Có thể dùng câu lệnh for thay cho câu lệnh while để chương trình chạy vẫn cho cùng kết quả.

Câu lệnh: for i in range(1, 7)

Trong chương trình ở Ví dụ 6, em có thể dùng câu lệnh for thay cho câu lệnh white để chương trình khi chạy vẫn cho cùng kết quả được không?

* Vòng lặp là gì?

Vòng lặp (hay Loop) là thuật ngữ để chỉ một hành động hoặc cụm hành động lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong quá trình coding, có những khi chúng ta muốn chạy đi chạy lại một câu code nhiều lần. Đó là lúc bạn cần đến vòng lặp. 

Có 2 loại vòng lặp chính trong Python, đó là: vòng lặp for và vòng lặp while.

Trong chương trình ở Ví dụ 6, em có thể dùng câu lệnh for thay cho câu lệnh white để chương trình khi chạy vẫn cho cùng kết quả được không?

* Vòng lặp for trong Python

Vòng lặp for trong Python được sử dụng để lặp một biến dữ liệu qua một dãy (List, Tuple hoặc String) theo thứ tự mà chúng xuất hiện. Nếu số lần lặp cố định thì bạn nên sử dụng vòng lặp for. Còn nếu số lần lặp không cố định thì vòng lặp while sẽ là sự lựa chọn tốt hơn.

Câu lệnh for là gì?

Cú pháp của for trong Python

for bien_lap in chuoi_lap:

    Khối lệnh của for

Trong cú pháp trên, chuoi_lap là chuỗi cần lặp, bien_lap là biến nhận giá trị của từng mục bên trong chuoi_lap trên mỗi lần lặp. Vòng lặp sẽ tiếp tục cho đến khi nó lặp tới mục cuối cùng trong chuỗi.

Khối lệnh của for được thụt lề để phân biệt với phần còn lại của code.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 10 bài 8 Cánh diều: Câu lệnh lặp

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button