Lớp 8Vật lý

Trò chơi ô chữ Bài 18 Chương 1 Vật lý 8

Bài 18: Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I. Cơ học

Trò chơi ô chữ Bài 18 Chương 1 Vật lý 8

Hàng ngang:

1. Tên loại vũ khí có hoạt động dựa trên hiện tượng chuyển hóa thế năng thành động năng?

Lời giải:

Bạn đang xem: Trò chơi ô chữ Bài 18 Chương 1 Vật lý 8

 CUNG

2. Đặc điểm vận tốc của vật khi vật chịu tác dụng của lực cân bằng?

Lời giải:

KHÔNG ĐỔI

3. Hai từ dùng để biểu đạt tính chất: Động năng và thế năng không tự sinh ra hoặc mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng kia.

Lời giải:

BẢO TOÀN

4. Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công trong một giây?

Lời giải:

CÔNG SUẤT

5. Tên của lực do chất lỏng tác dụng lên vật khi nhúng vào trong chất lỏng?

Lời giải:

ACSIMET

6. Chuyển động và đứng yên có tính chất này?

Lời giải:

TƯƠNG ĐỐI

7. Áp suất tại các điểm nằm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang của chất lỏng có tính chất này?

Lời giải:

BẰNG NHAU.

8. Tên gọi chuyển động của con lắc đồng hồ?

Lời giải:

DAO ĐỘNG

9. Tên gọi hai lực cùng điểm đặt, cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn?

Lời giải:

Hai lực cùng điểm đặt, cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn là: LỰC CÂN BẰNG

Hàng dọc:

Hãy xác định nội dung của từ ở hàng dọc màu xanh (H.18.3)

Lời giải:

Ô chữ hàng dọc: CÔNG CƠ HỌC

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 8

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button