Lịch SửLớp 12

Trình bày những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên

Đảng ta từ khi thành lập cho đến nay luôn luôn ghi nhận và đề cao vai trò của thanh niên trong việc xây dựng đất nước vững mạnh. Vậy quan điểm của Đảng về công tác thanh niên như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau để biết thêm thông tin chi tiết!

Những quan điểm của đảng về công tác thanh niên

Trình bày những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên

– Thứ nhất, Đảng ta luôn đặt niềm tin vào thanh niên.

Bạn đang xem: Trình bày những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên

Đảng đã nêu rõ: “Thanh niên là trụ cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Vì vậy Đảng ta luôn có niềm tin mãnh liệt vào đội ngũ thanh niên, tìm mọi cách để phát huy vai trò làm chủ và khám phá tiềm năng của thế hệ thanh niên. 

Đảng đã luôn chú ý đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên và luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên được phấn đấu, phát triển bản thân để trở thành những công dân tốt. Công tác thanh niên cũng luôn được ưu tiên thực hiện trong công tác Đảng và trong cả hệ thống chính trị.

– Thứ hai, Đảng ta luôn ghi nhận và đề cao vai trò của thanh niên

Trong Điều lệ của Đảng Công sản Việt Nam đã nêu: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa, đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”, đây chính là minh chứng rõ nhất cho việc Đảng ta luôn ghi nhận và đề cao vai trò của thanh niên.

Khi đất nước đổi , Đảng đã ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên. Ở các năm tiếp theo Đảng ta vẫn tiếp tục ban hành những nghị quyết có liên quan đến công tác thanh niên, sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên.

– Thứ ba, Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng, bên cạnh những hoạch định những chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, thì việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ thanh niên cũng được chú trọng. Đồng thời, thanh niên cũng sẽ là nhân tố quan trọng, xung kích thực hiện những nhiệm vụ chiến lược đó, khuyến khích thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, sáng tạo, tiếp thu khoa học kỹ thuật.

Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phong trào thanh niên tiếp tục phát triển, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa; thực hiện nhiều phần việc thanh niên, công trình có giá trị; góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. 

Đoàn thanh niên các đơn vị đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên nâng cao lập trường chính trị, tinh thần dân tộc, giác ngộ cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật qua nhiều hình thức. Các hoạt động đã góp phần vào việc hình thành một lớp thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có tri thức lại vừa có sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo. 

– Thứ tư, Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới ưu tú

Đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, yêu cầu chủ quan tự thân của Đảng với vai trò là lực lượng lãnh đạo xã hội Đảng đã tăng cường sự lãnh đạo với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bác Hồ đã từng nói trong di chúc: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Chính vì vậy mà việc xây dựng thanh niên ưu tú là rất quan trọng. Những thanh niên có có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” là những nhân tố góp phần đi đầu trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước. Đây cũng chính là lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

– Thứ năm, Đào tạo thanh niên cần có sự kết hợp giữa nhiều tổ chức

Việc đào tạo thanh niên là cả quá trình lâu dài chư không phải là một việc làm mới được chú ý đến. Chính vì thế nên rất cần sự phối hợp từ nhiều phía, từ việc giáo dục, định hướng đến cả lối sống của cho thanh niên. Đây không còn là nhiệm vụ riêng của Đảng hay của nhà nước mà còn là nhiệm vụ của cả một tổ chức, tập thể, nhất là gia đình và bản thân của mỗi thanh niên.

——————

Trên đây đã đưa ra những quan điểm của Đảng về công tác thanh niên. Hi vọng bạn đã có được những thông tin bổ ích và cần thiết khi đọc bài viết này. Chúc các bạn học tập tốt! 

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 12, Lịch Sử 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button