Lớp 11Sinh Học

Trình bày cơ chế điều hòa sinh tinh

Trả lời chi tiết, chính xác câu hỏi “Trình bày cơ chế điều hòa sinh tinh” và phần kiến thức tham khảo là tài liệu cực hữu dụng bộ môn Sinh học 11 cho các bạn học sinh và các thầy cô giáo tham khảo.

Trả lời câu hỏi Trình bày cơ chế điều hòa sinh tinh:

– Khi có kích thích từ môi trường, vùng dưới đồi tiết ra hoocmôn GnRH kích thích tuyến yên tiết FSH và LH:

+ FSH: kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng.

Bạn đang xem: Trình bày cơ chế điều hòa sinh tinh

+ LH kích thích tế bào kẽ (tế bào lêiđich) sản xuất testostêrôn, testostêrôn kích thích sản sinh ra tinh trùng.

– Khi nồng độ testosteron trong máu tăng cao gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi, làm 2 bộ phận này giảm tiết GnRH, FSH và LH dẫn đến tế bào kẽ giảm tiết testosteron.

– Nồng độ testosteron giảm không gây ức chế lên vùng dưới đồi và tuyến yên nữa, nên 2 bộ phận này lại tăng tiết hocmon.
Nội dung câu hỏi này nằm trong phần kiến thức về cơ chế điều hòa sinh sản, hãy cũng Sài Gòn Tiếp Thị tìm hiểu chi tiết hơn nhé!

Tham khảo kiến thức về cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng

I. Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng

1. Cơ chế điều hoà sinh tinh

– Khi có kích thích từ môi trường, vùng dưới đồi tiết ra hoocmôn GnRH kích thích tuyến yên tiết FSH và LH:

+ FSH: kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng.

+ LH kích thích tế bào kẽ (tế bào lêiđich) sản xuất testostêrôn, testostêrôn kích thích sản sinh ra tinh trùng.

– Khi nồng độ testosteron trong máu tăng cao gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi, làm 2 bộ phận này giảm tiết GnRH, FSH và LH dẫn đến tế bào kẽ giảm tiết testosteron.

– Nồng độ testosteron giảm không gây ức chế lên vùng dưới đồi và tuyến yên nữa, nên 2 bộ phận này lại tăng tiết hocmon.

2. Cơ chế điều hoà sinh trứng

– Khi có kích thích từ môi trường, vùng dưới đồi tiết ra hoocmôn GnRH kích thích tuyến yên tiết FSH và LH: FSH kích thích nang trứng phát triển và tiết ra Ơstrôgen; LH làm trứng chín, rụng và tạo thể vàng, thể vàng tiết prôgestêrôn và ơstrôgen.

+ Prôgestêrôn và ơstrôgen làm cho niêm mạc dạ con phát triển dày lên.

+ Khi nồng độ prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu tăng cao gây ức chế ngược, vùng dưới đồi và tuyến yên giảm tiết GnRh, FSH và LH.

Trình bày cơ chế điều hòa sinh tinh đầy đủ nhất (ảnh 2)

II. Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng

– Ảnh hưởng của thần kinh: Căng thẳng thần kinh, lo âu, sợ hãi kéo dài hay đột ngột gây rối loạn quá trình trứng chín và rụng, làm giảm sản sinh tinh trùng.

– Ảnh hưởng của môi trường:

+ Điều kiện tự nhiên như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng…ảnh hưởng đến sinh sản ở động vật.

+ Chế độ ăn không hợp lí gây rối loạn quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể ảnh hưởng đến quá rình sinh tinh và sinh trứng…

+ Người nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy có quá trình sinh trứng bị rối loạn, tinh hoàn giảm khả năng sinh tinh trùng.

III. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Sự điều hòa sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi

A. Hệ thần kinh.

B. Các nhân tố bên trong cơ thể.

C. Các nhân tố bên ngoài cơ thể.

D. Hệ nội tiết.

Câu 2: LH có vai trò

A. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.

B. Kích thích tế bào kế sản sinh ra testôstêrôn.

C. Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.C

D. Kích thích tuyến yên tiết FSH.

Câu 3: Inhibin có vai trò

A. Ức chế tuyến yên sản xuất FSH.

B. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêron.

C. Kích thích phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.

D. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.

Câu 4: Hoocmon progesteron không có vai trò nào?

A. Làm niêm mạc dạ con dày thêm để chuẩn bị đón trứng.

B. Ức chế sự bài tiết LH.

C. Kích thích nang trứng phát triển và sự rụng trứng.

D. Ức chế sự co bóp dạ con.

Câu 5: FSH có vai trò

A. Kích thích ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng.

B. Kích thích tế bào kẽ sản sinh ra testôstêron.

C. Kích thích phát triển ống sinh tinh và sản sinh tinh trùng.

D. Kích thích tuyến yên sản sinh LH.

Câu 6: Chọn phát biểu đúng khi nói về hiện tượng kinh nguyệt?

A. Hiện tượng kinh nguyệt xuất hiện là do trứng chín và rụng kèm theo máu và phần bao nang của trứng bị bài xuất ra ngoài

B. Hiện tượng kinh nguyệt có thể xuất hiện ngay cả khi không có trứng chín và rụng

C. Hiện tượng kinh nguyệt có thể xuất hiện khi nồng độ progesteron trong máu tăng cao

D. Những người phụ nữ áp dụng biện pháp thắt ống dẫn trứng sẽ không có hiện tượng kinh nguyệt

Câu 7: Tại sao thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng?

A. Vì khi nhau thai được hình thành thì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

B. Vì khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hóc môn kích dục nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

C. Vì khi nhau thai được hình thành sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

D. Vì khi nhau thai được hình thành sẽ duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

Câu 8: Ở nam giới, hoocmon nào sau đây sẽ kích thích quá trình sản sinh tinh trùng

A. GnRH, FSH, LH, testosteron

B. GnRH, FSH, LH, tiroxin

C. GnRH, FSH, LH, progesteron

D. FSH, LH, estrogen, progesteron

Câu 9: Sự phối hợp của những loại hoocmôn nào làm cho niêm mạc dạ con dày và phồng lên, tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con?

A. Progesteron và ơstrogen

B. Kích thích nang trứng, progesteron

C. Tạo thể vàng và ơstrogen

D. Thể vàng và progesteron

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án D B A C A
Câu 6 7 8 9 10
Đáp án B A A A  

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 11, Sinh 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button