Công NghệLớp 10

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 3 (có đáp án): Sản xuất giống cây trồng – Đề số 2

Câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 3 (có đáp án): Sản xuất giống cây trồng chọn lọc, hay nhất. Tuyển tập loạt Câu hỏi Trắc nghiệm Công nghệ 10 có đáp án được giải thích chi tiết, đầy đủ, rõ ràng.

Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 3

Câu 1. Trong các giai đoạn sản xuất giống cây trồng, hạt giống nào được sản xuất tại các cơ sở sản xuất giống chuyên nghiệp:

 1. Nguyên chủng và xác nhận

  Bạn đang xem: Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 3 (có đáp án): Sản xuất giống cây trồng – Đề số 2

 2. Siêu nguyên chủng

 3. Siêu nguyên chủng và nguyên chủng

 4. Xác nhận

Câu 2. Giống cây trồng tự thụ phấn do tác giả cung cấp, sản xuất theo sơ đồ:

 1. Sơ đồ duy trì

 2. Sơ đồ phục tráng

 3. Sơ đồ cây giao phấn

 4. Cả A, B, C đều đúng

Câu 3. Hạt giống SNC là hạt giống…

 1. được tạo ra từ hạt NC

 2. sản xuất ở các cơ sở hoặc các HTX

 3. được tạo ra từ hạt XN

 4. có chất lượng và độ thuần khiết cao nhất

Câu 4. Trong sản xuất giống cây trồng nông nghiệp, ở cây tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng thì năm thứ mấy ta có hạt SNC?

 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

Câu 5. Công tác sản xuất giống cây trồng không nhằm mục đích:

 1. Tạo ra giống mới

 2. Nhân nhanh số lượng

 3. Duy trì độ thuần chủng

 4. Đưa giống nhanh vào sản xuất

Câu 6. Giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng được sản xuất tại:

 1. Trung tâm và cơ sở sản xuất

 2. Công ty sản xuất giống

 3. Xí nghiệp sản xuất giống

 4. Trung tâm sản xuất giống chuyên nghiệp

Câu 7. Hạt giống xác nhận là hạt giống:

 1. Được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng, để tiếp tục nghiên cứu

 2. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà

 3. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng, để tiếp tục nghiên cứu

 4. Được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà

Câu 8. Hệ thống sản xuất giống cây trồng tuân theo trình tự:

 1. XN – NC – SNC

 2. XN – SNC – NC

 3. SNC – XN – NC

 4. SNC – NC – XN

Câu 9. Một trong những mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là:

 1. Đưa giống mới vào sản suất đại trà không qua khảo nghiệm

 2. Cung cấp thông tin về hướng sử dụng giống mới được công nhận

 3. Đưa giống tốt phổ biến nhanh vào sản xuất

 4. Nhằm sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng

Câu 10. Khâu khác biệt cơ bản trong sản xuất hạt giống theo sơ đồ duy trì và sơ đồ phục tráng ở cây tự thụ phấn là:

 1. Nhân hạt giống nguyên chủng từ giống siêu nguyên chủng

 2. Sản xuất hạt siêu nguyên chủng

 3. Sản xuất hạt giống xác nhận

 4. Không tuân theo hệ thống sản xuất giống cây trồng

Đáp án trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 3

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu 1

C

Câu 6

C

Câu 2

A

Câu 7

B

Câu 3

D

Câu 8

D

Câu 4

B

Câu 9

C

Câu 5

B

Câu 10

B

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu 1:

Trong các giai đoạn sản xuất giống cây trồng, hạt giống được sản xuất tại các cơ sở sản xuất giống chuyên nghiệp là siêu nguyên chủng và nguyên chủng

Câu 2:

Giống cây trồng tự thụ phấn do tác giả cung cấp, sản xuất theo sơ đồ duy trì

Câu 3:

Hạt giống SNC là hạt giống có chất lượng và độ thuần khiết cao nhất

Câu 4:

Trong sản xuất giống cây trồng nông nghiệp, ở cây tự thụ phấn theo sơ đồ phục tráng thì năm thứ 3 ta có hạt SNC

Câu 5:

Công tác sản xuất giống cây trồng không nhằm mục đích nhân nhanh số lượng

Câu 6:

Giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng được sản xuất tại xí nghiệp sản xuất giống

Câu 7:

Hạt giống xác nhận là hạt giống được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà

Câu 8:

Hệ thống sản xuất giống cây trồng tuân theo trình tự SNC – NC – XN

Câu 9:

Một trong những mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là đưa giống tốt phổ biến nhanh vào sản xuất

Câu 10:

Khâu khác biệt cơ bản trong sản xuất hạt giống theo sơ đồ duy trì và sơ đồ phục tráng ở cây tự thụ phấn là sản xuất hạt siêu nguyên chủng

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 10, Công Nghệ 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button