Lịch SửLớp 11

Trả lời câu hỏi trang 94 Lịch Sử 11 Bài 17

Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Trả lời câu hỏi trang 94 Lịch Sử 11 Bài 17

– Sử dụng lược đồ (hình 43) để trình bày việc phát xít Đức mở đầu việc xâm chiếm châu Âu như thế nào?

Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi trang 94 Lịch Sử 11 Bài 17

Soạn Sử 11: Trả lời câu hỏi trang 94 Lịch Sử 11 Bài 17 –

Hình 43: Lược đồ Đức – I-ta-li-a gây chiến và bành trướng

(từ tháng 10-1935 đến tháng 8-1939)

– Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai?

– Lập niên biểu về quá trình xâm chiếm Châu Âu của phát xít Đức (từ tháng 9 – 1939 đến tháng 6 – 1941).

Lời giải

a. Trình bày việc phát xít Đức mở đầu việc xâm chiếm châu Âu:

+ 1/9/1939, Đức tấn công Ba Lan và chiếm được Ba Lan trong 1 tháng

+ 4/1940, Đức tấn công sang Tây Âu, chiếm hầu hết các nước rồi đánh sang và chiếm Pháp

+ Tháng 7/1940, Đức tấn công Anh những không thành công

b. Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai:

* Nguyên nhân:

– Nguyên nhân sâu xa:

+ Tham vọng bá chủ thế giới của Phát xít, gây chiến tranh chia lại thị trường

+ Thái độ nhân nhượng Phát xít của Anh, Pháp, Mĩ do lo sự thù ghét cộng sản

+ Các nước Anh, Pháp, Mĩ muốn mượn chiến tranh để tiêu diệt Liên Xô

– Nguyên nhân trực tiếp

+ Từ 1938-1939, Đức chiếm được Tiệp Khắc, gây chiến với Ba Lan

+ 1/9/1939, Đức chiếm được Ba Lan; Anh , Pháp phải tuyên chiến với Đức

c. Niên biểu về quá trình xâm chiếm Châu Âu của phát xít Đức:

Thời gian

Sự kiện

1/9/1939

Đức tấn công và chiếm được Ba Lan

4/1940

Đức tiến đánh Tây Âu rồi đánh sang Pháp

7/1940

Đức tấn công Anh nhưng không thành công

10/1941

Đức thôn tính các nước Đông và Nam Âu

6/1941

Đức tấn công Liên Xô

Xem toàn bộ Soạn sử 11: Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 11, Lịch Sử 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button