Top 10 tài liệu về lý luận chính trị hành chính

Lý luận chính trị hành chính: Là những kiến thức liên quan đến chính trị, là những lý luận chung được đông đảo xã hội công nhận và được đúc kết qua lịch sử, qua đối tượng, cá nhân cụ thể. Được xem là khuôn mẫu để con người học tập, tìm hiểu và nghiên cứu.

Top 10 tài liệu liên quan đến lý luận chính trị hành chính

1. Nghiên cứu biên soạn tập bài giảng tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương Sơn La, phục vụ giảng dạy học tập trung học lý luận chính trị và trung học hành chính nhà nước đối với đội ngũ các bạn chủ chốt cơ sở tỉnh Sơn La

Dưới đây là tài liệu tham khảo về bài giảng lý luận chính trị hành chính. Với hai phần chính là phần mở đầu và phần nội dung gồm có 9 bài giảng.

Download

 • Bài 1 là khái quát về Sơn La vùng đất – con người.
 • Bài 2 là truyền thống yêu nước, cần cù lao động của nhân dân các dân tộc, dưới sự lãnh đạo Đảng bộ Sơn La.
 • Bài 3 là Sơn La vững bước trong thế kỷ XXI, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Sơn La 2001 – 2010.
 • Bài 4 là xây dựng chiến lược con người ở Sơn La.
 • Bài 5 là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Sơn La.
 • Bài 6 là xây dựng chính quyền Sơn La vững mạnh.
 • Bài 7 là xây dựng Đảng bộ tỉnh Sơn La vững mạnh.
 • Bài 8 là xây dựng khối đại đoàn kết nhân dân các dân tộc Sơn La vững mạnh.
 • Bài 9 là xây dựng Quốc phòng toàn dân, An ninh nhân dân Sơn La vững chắc. 
Nghiên cứu biên soạn tập bài giảng tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương Sơn La, phục vụ giảng dạy học tập trung học lý luận chính trị và trung học hành chính nhà nước đối với đội ngũ các bạn chủ chốt cơ sở tỉnh Sơn La
Nghiên cứu biên soạn tập bài giảng tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương Sơn La, phục vụ giảng dạy học tập trung học lý luận chính trị và trung học hành chính nhà nước đối với đội ngũ các bạn chủ chốt cơ sở tỉnh Sơn La

Download tài liệu

Bạn đang xem: Top 10 tài liệu về lý luận chính trị hành chính

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 – 2015 tiểu luận trung cấp lý luận chính trị hành chính

Dưới đây là tài liệu lý luận chính trị hành chính của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 – 2015. Tài liệu gồm 3 nội dung chính, thứ nhất là cơ sở lý luận. Thứ hai là thực trạng việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền huyện Na Hang. Thứ ba là phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp. Để tìm hiểu kỹ lưỡng và chi tiết hơn về những nội dung này hãy cùng tham khảo tài liệu dưới đây nhé. Chắc chắn sẽ làm thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu của quý độc giả.

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 – 2015 tiểu luận trung cấp lý luận chính trị hành chính

Download tài liệu

3. Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người ở Việt Nam giáo án trung cấp lý luận chính trị hành chính môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Dưới đây là tài liệu tham khảo, nghiên cứu: “Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người ở Việt Nam giáo án trung cấp lý luận chính trị hành chính môn chủ nghĩa xã hội khoa học” Với những nội dung cần được làm rõ như quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về con người, nhân tố con người và vai trò của nó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thực trạng phát huy nhân tố con người, phương hướng và giải pháp phát huy nhân tố con người ở Việt Nam.

Để tìm hiểu chi tiết và kỹ lưỡng hơn vấn đề này hãy cùng tham khảo tài liệu dưới đây.

Vấn đề con người và phát huy nhân tố con người ở Việt Nam giáo án trung cấp lý luận chính trị hành chính môn chủ nghĩa xã hội khoa học

Download tài liệu

4. Tập bài giảng học phần khoa học hành chính trong chương trình cao cấp lý luận chính trị hành chính dành cho đối tượng đào tạo ở các Học viện Chính trị Hành chính khu vực

Dưới đây là Tập bài giảng học phần khoa học hành chính trong chương trình cao cấp lý luận chính trị hành chính dành cho đối tượng đào tạo ở các Học viện Chính trị Hành chính khu vực của học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn với 15 chuyên đề.

 • Chuyên đề 1 là quản lý hành chính nhà nước.
 • Chuyên đề 2 là tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.
 • Chuyên 3 là công vụ, công chức.
 • Chuyên đề 4 là phân tích và đánh giá chính sách công.
 • Chuyên đề 5 là hành chính tư pháp.
 • Chuyên đề 6 là tài phán hành chính.
 • Chuyên đề 7 là cải cách hành chính.
 • Chuyên đề 8 là quản lý công sở.
 • Chuyên đề 9 là quản lý tài chính công và công sản.
 • Chuyên đề 10 là quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.
 • Chuyên đề 11 là quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công.
 • Chuyên đề 12 xây dựng đề án, dự án.
 • Chuyên đề 13 quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn.
 • Chuyên đề 14 là quản lý nhà nước đổi mới với sự thay đổi.
 • Chuyên đề 15 nền hành chính một số nước trên thế giới.
Tập bài giảng học phần khoa học hành chính trong chương trình cao cấp lý luận chính trị hành chính dành cho đối tượng đào tạo ở các Học viện Chính trị Hành chính khu vực

Download tài liệu

5. Đáp án môn triết học Mác Lênin lớp lý luận chính trị hành chính 

Bạn đang theo học môn triết học Mác Lênin lớp lý luận chính trị hành chính, sắp tới bạn phải đối mặt với kỳ thi kết thúc môn học đề áp lực và khó khăn, bởi những kiến thức triết học thường mang tính trừu tượng, khó nắm bắt. Nhận thấy được tầm quan trọng của môn học cũng như muốn giúp đỡ các bạn đang theo học, có kết quả tốt nhất.

Dưới đây là tài liệu đã được chọn lọc kỹ lưỡng, cẩn thận. Hy vọng thông qua đáp án môn học có thể giúp các bạn học dễ dàng, nhanh chóng rút ngắn thời gian ôn luyện hơn. Giờ thì hãy truy cập và tải nguồn tài liệu này về máy nhé.

Đáp án môn triết học Mác Lênin lớp lý luận chính trị hành chính

Download tài liệu

6. Đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh ôn thi tốt nghiệp lớp Lý luận chính trị hành chính

Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm tất yếu của các mạng Việt Nam, ra đời do yêu cầu khách quan, đáp ứng những nhu cầu bức thiết do cách mạng Việt Nam đặt ra từ đầu thế kỷ XX đến nay. Vật tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

Việc làm rõ những câu hỏi trên không những giúp quý độc giả biết được thế nào là tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như nguồn gốc hình thành mà còn cho ta hiểu được nguồn gốc hình thành nào là quan trọng nhất. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết và kỹ lưỡng hơn thông qua tài liệu dưới đây nhé.

Đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh ôn thi tốt nghiệp lớp Lý luận chính trị hành chính

Download tài liệu

7. Tài liệu ôn thi môn học quan điểm, đường lối kinh tế chính trị lớp lý luận chính trị hành chính

Bạn đang trong quá trình học tập, chuẩn bị ôn thi kết thúc môn học quan điểm, đường lối kinh tế chính trị lớp lý luận chính trị hành chính. Thì không nên bỏ lỡ nguồn tài liệu ôn thi này nhé. Bộ câu hỏi và đáp án đưa ra phù hợp với mong muốn và yêu cầu của quý độc giả, bám sát kiến thức, vận dụng và xử lý câu hỏi linh hoạt, hợp lý.

Cùng tham khảo tài liệu và bắt tay ngay vào quá trình ôn luyện, sớm có kết quả tốt nhất trong bài thi nhé.

Tài liệu ôn thi môn học quan điểm, đường lối kinh tế chính trị lớp lý luận chính trị hành chính

Download tài liệu

8. Đáp án môn kinh tế chính trị Mác – Lênin lớp lý luận chính trị hành chính

Dưới đây là bộ câu hỏi ôn tập kèm theo đáp án chi tiết, chính xác về môn kinh tế chính trị Mác – Lênin lớp lý luận chính trị hành chính. Quý bạn đọc hãy yên tâm về chất lượng nội dung của tài liệu ôn tập trên. Tài liệu đã được thực hiện, biên soạn và chắt lọc kỹ lưỡng trước khi gửi đến tất cả quý bạn đọc.

Tài liệu chắc chắn sẽ làm thỏa mãn nhu cầu, mong muốn của tất cả đối tượng quý bạn đọc dù là khó tính nhất. Giờ còn trần trừ gì nữa, hãy mau chóng tải tài liệu về máy và bắt tay vào quá trình học tập và ôn luyện thôi nào.

Đáp án môn kinh tế chính trị Mác – Lênin lớp lý luận chính trị hành chính

Download tài liệu

9. Chương trình cao cấp lý luận chính trị hành chính giáo trình môn: Kinh tế chính trị Bài 5 công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Nguồn tài liệu dưới đây được thực hiện nhằm trang bị những cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chính Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về sự cần thiết, nội dung và điều kiện, tiền đề để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam trong bối cảnh mới của cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại và hội nhập kinh tế quốc tế.

Để tìm hiểu chi tiết và kỹ lưỡng hơn về bài giảng lý luận chính trị hành chính hãy cùng tham khảo tài liệu dưới đây.

Chương trình cao cấp lý luận chính trị hành chính giáo trình môn: Kinh tế chính trị Bài 5 công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam

Download tài liệu

10. Lý luận tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hành chính hoàn thiện nhân cách đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở công ty cổ phần than Đèo Nai – Vinacomin trong giai đoạn hiện nay

Xuất phát từ thực tiễn xã hội và mức độ quan trọng của vấn đề, bản thân tác giả là một cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Công ty Cổ phần Than Đèo Nai, tác giả đã lựa chọn vấn đề: “Hoàn thiện nhân cách đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Vinacomin trong giai đoạn hiện nay”.

Làm đề tài nghiên cứu và viết luận văn tốt nghiệp kết thúc khóa học lớp Cao cấp Lý luận Chính trị – Hành chính tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Quý độc giả hãy cùng theo chân tác giả cùng nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này nhé.

Lý luận tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hành chính hoàn thiện nhân cách đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở công ty cổ phần than Đèo Nai – Vinacomin trong giai đoạn hiện nay

Download tài liệu

100+ Tài liệu về lý luận chính trị hành chính hay nhất

Kinh nghiệm học có hiệu quả đối với môn lý luận chính trị hành chính

Dưới đây là những chia sẻ nhằm nâng cao, giúp đỡ các bạn sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu môn lý luận chính trị được hiệu quả hơn. Đồng thời, nhằm thay đổi và nâng cao nhận thức của người học:

 • Thường tham gia đầy đủ những tiết học, bài giảng của thầy cô, cán bộ giảng dạy. Đồng thời ghi chép đầy đủ những chia sẻ, bài giảng.
 • Tích cực tương tác với giảng viên, trao đổi và thắc mắc ngay những vấn đề còn khúc mắc, chưa thấu đáo.
 • Chuẩn bị giáo trình, tài liệu học tập trước khi tham gia môn học.
 • Tham khảo, nghiên cứu và tìm hiểu những thông tin, kiến thức liên quan đến lý luận chính trị hành chính.
 • Chủ động làm đề cương ôn thi, để công tác ôn thi được hiệu quả.

Hy vọng, với những chia sẻ trên, sinh viên có thể áp dụng và thực hiện. Để có được kết quả trong học tập. Đặc biệt là thái độ học tập và nghiên cứu, quyết định rất lớn đến hiệu quả học tập. Từ đó, nâng cao nhận thức, hành động thông qua những bài giảng lý luận chính trị hành chính.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu