Tài Liệu

Top 10 tài liệu tiểu luận lịch sử Đảng đặc sắc

Tiểu luận lịch sử Đảng là một văn bản nghiên cứu nêu lên được vấn đề, phân tích, trình bày vấn đề cần bàn luận hay nêu lên ý kiến, quan điểm của người viết về lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đây là một trong những đề tài, nội dung phổ biến, thường xuyên được các bạn sinh viên lựa chọn cho bài tiểu luận hoặc những bài tập cao hơn.

Trong bài viết này, chúng mình sẽ giới thiệu đến các bạn 10 tài liệu tiểu luận lịch sử Đảng để các bạn có thể tham khảo nhé. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay nào.

I. Những bài tiểu luận lịch sử Đảng hay nhất

1.Tiểu luận lịch sử Đảng

Đây là tiểu luận tập trung vào giải quyết vấn đề về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào đấu tranh cách mạng nước ta và giờ đây, Đảng đứng trước hai nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Tài liệu này sẽ lý giải, phân tích và chứng minh sự lựa chọn đúng đắn của các cán bộ lãnh đạo đối với vận mệnh của đất nước lúc bấy giờ.

Bạn đang xem: Top 10 tài liệu tiểu luận lịch sử Đảng đặc sắc

Tiểu luận lịch sử Đảng
Tiểu luận lịch sử Đảng

Download tài liệu

2. Tiểu luận lịch sử Đảng

Tiểu luận này tập trung vào lí giải vấn đề về tư duy nhận thức Đảng. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân. Dân ta đã mở ra những chiến dịch như Xô viết-Nghệ Tĩnh năm 1930, phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ những năm 1936-1939, cách mạng 1939-1945, đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám,… tất cả đều chứng minh cho sự phát triển của tư duy nhận thức Đảng của toàn dân.

Tiểu luận lịch sử Đảng
Tiểu luận lịch sử Đảng

Download tài liệu

3. Tiểu luận lịch sử Đảng

Tiểu luận tập trung vào vấn đề công nghiệp, vị trí, vai trò và cơ cấu ngành công nghiệp cũng như quan điểm của Đảng về vấn đề công nghiệp hóa qua các thời kỳ. Tác giả đã phân tích rất sâu các cột mốc quan trọng, giải thích chi tiết và khóa học những mốc thời gian cụ thể, những lần công nghiệp ảnh hưởng đến sự nghiệp đấu tranh và xây dựng đất nước.

Tiểu luận lịch sử Đảng
Tiểu luận lịch sử Đảng

Download tài liệu

4. Tiểu luận lịch sử Đảng

Đây là một báo cáo khoa học lấy đề tài đường lối và chính sách của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tiểu luận cũng nêu ra những đặc điểm cơ bản của văn hóa truyền thống nước ta và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa truyền thống trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay.

Tiểu luận lịch sử Đảng
Tiểu luận lịch sử Đảng

Download tài liệu

5. Tài liệu bài tiểu luận lịch sử Đảng

Nội dung chính của tiểu luận này chính là vấn đề xây dựng và bảo vệ, phát huy sức mạnh hậu phương trong kháng chiến, cụ thể chính là kháng chiến chống Pháp. Qua nội dung bài tiểu luận, chúng ta thấy rằng hậu phương là một vấn đề hết sức quan trọng, trong cả thời chiến lẫn thời bình, đối với mọi lĩnh vực và trong bất cứ công việc nào cũng đều cần có hậu phương.  

Tài liệu bài tiểu luận lịch sử Đảng
Tài liệu bài tiểu luận lịch sử Đảng

Download tài liệu

6. Tiểu luận lịch sử Đảng quan điểm về công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa của Đảng qua các thời kỳ

Bài tiểu luận này tập trung vào những quan điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng CSVN từ Đại hội Đảng lần thứ VIII, IX, X, XI và chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đại hội Đảng lần thứ XII. Cùng với đó là các điều kiện cần và đủ cho việc thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

Tiểu luận lịch sử Đảng quan điểm về công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa của Đảng qua các thời kỳ
Tiểu luận lịch sử Đảng quan điểm về công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa của Đảng qua các thời kỳ

Download tài liệu

7. Tiểu luận lịch sử Đảng sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử

Tài liệu này sẽ chứng minh vấn đề sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử. Trước vận mệnh của thời đại và sự mong mỏi của cách mạng, cùng với lòng mong đợi của toàn dân, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào đấu tranh cách mạng nước ta.

Tiểu luận lịch sử Đảng sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử
Tiểu luận lịch sử Đảng sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử

Download tài liệu

8. Tiểu luận lịch sử Đảng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là lựa chọn duy nhất đúng đắn của cách mạng Việt Nam. Phân tích cơ sở khách quan và chứng minh cho luận điểm đó của Đảng ta

Nội dung của tiểu luận này là những đặc điểm cơ bản của văn hóa truyền thống nước ta và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa truyền thống trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay. Phân tích và chứng minh những đặc điểm cơ bản của con người Việt Nam và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

Tiểu luận lịch sử Đảng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là lựa chọn duy nhất đúng đắn của cách mạng Việt Nam. Phân tích cơ sở khách quan và chứng minh cho luận điểm đó của Đảng ta
Tiểu luận lịch sử Đảng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là lựa chọn duy nhất đúng đắn của cách mạng Việt Nam. Phân tích cơ sở khách quan và chứng minh cho luận điểm đó của Đảng ta

Download tài liệu

9. Bài Tiểu luận lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tài liệu này sẽ chứng minh thắng lợi của cách mạng Việt Nam do nhiều nhân tố tạo nên, song nhân tố chủ yếu nhất là sự lãnh đạo của Đảng. Tác giả đã trích dẫn: Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (nǎm 1930) ghi rõ: “Điều cốt yếu cho sự thắng lợi của cách mạng là cần phải có một Đảng cộng sản có một đường lối chính trị đúng, có kỷ luật tập trung, mật thiết liên lạc với quần chúng và từng trải trong đấu tranh mà trưởng thành”

Bài Tiểu luận lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Bài Tiểu luận lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Download tài liệu

10. Tiểu luận lịch sử Đảng, Nguyễn Ái Quốc

Tài liệu này sẽ giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng như vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, chỉ tích Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc. Cùng với nội dung thông tin về Đảng cũng như Bác, tác giả cũng giới thiệu những thành tựu của quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay.

Tiểu luận lịch sử Đảng, Nguyễn Ái Quốc
Tiểu luận lịch sử Đảng, Nguyễn Ái Quốc

Download tài liệu

Top 10 lời mở đầu luận văn hay nhất

10+ Đồ án tốt nghiệp xây dựng website tốt nhất

III. Những cột mốc quan trọng trong lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Muốn làm được một bài tiểu luận lịch sử Đảng ấn tượng, bạn chắc chắn phải nắm được các cột mốc của Đảng Cộng Sản Việt Nam, điều này sẽ cho bạn nhiều hơn là điểm số, đó là sự hiểu biết, niềm tự hào dân tộc và tình yêu với quê hương, đất nước.

 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I: diễn ra từ ngày 27 – 31/3/1935 tại Ma Cao (Trung Quốc) do đồng chí Hà Huy Tập chủ trì. Đại hội lần thứ nhất của Đảng có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đánh dấu sự khôi phục được hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến địa phương, từ trong nước ra ngoài nước; thống nhất phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân, nông dân và các tầng lớp Nhân dân dưới sự lãnh đạo của BCH Trung ương Đảng.
 2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II: diễn ra từ ngày 11 – 19/2/1951 tại xã Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Đại hội đã bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch Đảng, bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư.
 3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III: diễn ra từ ngày 5 – 10/9/1960 tại Hà Nội. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Đảng. Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đảng.
 4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV: diễn ra từ ngày 14 – 20/12/1976 tại Hà Nội. Đại hội diễn khi đất nước đã được thống nhất sau hơn 20 năm chia cắt. Đại hội đã thảo luận, quyết định chuyển sang thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa trên toàn đất nước.
 5. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V: diễn ra từ ngày 27 – 31/3/1982. Đại hội lần thứ V tập trung giải quyết những vấn đề gay gắt nóng bỏng đang đặt ra của cách mạng Việt Nam.
 6. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI: Đại hội diễn ra từ ngày 15 – 18/12/1986 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề xướng và lãnh đạo thực hiện sự nghiệp đổi mới.
 7. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII: diễn ra từ ngày 24 – 27/6/1991 tại Hà Nội. Đại hội VII là Đại hội của trí tuệ – đổi mới, dân chủ – kỷ cương – đoàn kết.
 8. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII: diễn ra từ ngày 28/6 – 1/7/1996 tại Hà Nội. Tổng kết chặng đường 10 năm đổi mới, đại hội rút ra 6 bài học chủ yếu.
 9. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX: diễn ra từ ngày 19 – 22/4/2001 tại Hà Nội. Đại hội IX của Đảng có ý nghĩa trọng đại mở đường cho đất nước ta nắm lấy cơ hội, vượt qua thách thức tiến vào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

III. Những đề tài hay liên quan đến tiểu luận lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Sau đây chúng mình sẽ cung cấp một số đề tài hay mà các bạn có thể thực hiện đối với một bài tiểu luận lịch sử Đảng.

 1. Tính tất yếu lịch sử của sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của Đảng.
 2. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và ý nghĩa của nó trong sự phát triển của lịch sử Việt Nam.
 3. Thắng lợi của kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 – 1954. Bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của Đảng ta và ý nghĩa lịch sử.
 4. Những đặc điểm tích cực và hạn chế của phong trào cách mạng 1930 – 1939 ở nước ta và rút ra những bài học lịch sử.
 5. Những đặc điểm quan trọng của quá trình xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng giai đoạn 1945-1946.
 6. Phân tích tầm nhìn thiên tài của Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng.
 7. Các đặc trưng cơ bản của tư duy mới của Đảng và hiệu quả của nó trong thực tiễn.
 8. Các điều kiện cần và đủ cho việc thực hiện mục tiêu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.
 9. Những nội dung cơ bản trong lãnh đạo cách mạng xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 1954 – 1975 của Đảng ta.
 10. Quan điểm đối ngoại “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế” của Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII.
 11. Nội dung quan điểm về Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa của Đảng CSVN từ Đại hội Đảng lần thứ VIII, IX, X, XI và chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện mục tiêu Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa của Đại hội Đảng lần thứ XII.
 12. Những cải cách về thể chế trong 5 nhóm giải pháp được nêu ra ở nghị quyết số 35 – NQCP (ban hành ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020) và dự kiến tác động từ những cải cách đó đến sự phát triển của các doanh nghiệp nước ta hiện nay.
 13. Chứng minh tính đúng đắn và giá trị to lớn của hiệu lệnh từ Đại hội VI của ĐCS Việt Nam: “Đảng phải đổi mới về nhiều mặt, trước hết là đổi mới tư duy”.
 14. Các đặc trưng cơ bản của Chính phủ kiến tạo phát triển.
 15. Tính tất yếu của việc chuyển đổi từ nhà nước trực tiếp can thiệp vào nền kinh tế sang nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam hiện nay.
 16. Tính tất yếu của việc chuyển từ nhà nước chuyên chính vô sản sang nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Tham khảo 10 luận văn, tiểu luận kế toán tiêu thụ hay nhất 

Top 10 mẫu báo cáo thực tập cộng đồng hay nhất

Vậy là trong bài viết này, chúng mình đã gửi đến các bạn 10 tài liệu về tiểu luận lịch sử Đảng. Cùng với những tài liệu tham khảo hay và chuẩn xác, chúng mình cũng đã gửi thêm những thông tin liên quan đến lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam để các bạn có thể hiểu thêm về vấn đề này. Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam là một điều thiêng liêng, cần phải ghi nhớ. Chúc các bạn may mắn và thành công.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button