Top 10 tài liệu tiểu luận kinh tế chính trị chọn lọc 

Tiểu luận kinh tế chính trị là một trong số những vấn đề nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Chính vì vậy, không thể ngó lơ, hay xem nhẹ từ nội dung cho cách đến cách trình bày bài tiểu luận kinh tế chính trị.

Dưới đây là 10 tài liệu chọn lọc kỹ lưỡng, cụ thể và chi tiết dành cho các bạn sinh viên về tiểu luận kinh tế chính trị. Kinh tế chính trị là một phạm trù, nội dung rất rộng, khó nắm bắt. Hãy cùng tham khảo kỹ lưỡng thông qua tài liệu nhé.

Download

I. Những tài liệu tiểu luận kinh tế chính trị chọn lọc

1. Tiểu luận kinh tế chính trị

Tác giả thực hiện theo học và rèn luyện dưới mái trường Kinh tế được các thầy cô dạy bảo và truyền đạt những kiến thức cơ bản về bộ môn kinh tế chính trị.

Bạn đang xem: Top 10 tài liệu tiểu luận kinh tế chính trị chọn lọc 

Nhưng để có cơ sở lý luận và phương pháp luận nhằm học tập tốt các môn kinh tế khoa học khác vì các môn này đều phải dựa vào các kiến thức, các phạm trù kinh tế và các quy luật kinh tế chính trị, mặt khác nó còn tồn giúp sinh viên nhận thức sâu hơn về những vấn đề kinh tế, đời sống xã hội… Quy luật giá trị là một quy luật căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa.

Ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hóa thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của các quy luật giá trị. Vì vậy, qua tìm hiểu chung về tình hình thực tế của nền kinh tế thị trường và sinh viên đã quyết định thực hiện đề tài “Quy luật giá trị và vai trò trò của nó trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta”. Hãy cùng tìm hiểu và tham khảo nhé.

Tiểu luận kinh tế chính trị
Tiểu luận kinh tế chính trị

Download tài liệu

2. Tài liệu Tiểu luận kinh tế chính trị: Công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở Việt Nam

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ giúp tăng trưởng nhanh tốc độ phát triển, không những thế nhờ có hiện đại hóa chúng ta có điều kiện đi tắt, đón đầu đó là bài toán tổng hợp để giải quyết bài toán phát triển đất nước. Nghiên cứu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong nền kinh tế là một vấn đề bức xúc, nóng bỏng trong nhiều năm nay và được đông đảo các nhà nghiên cứu trong đó có đội ngũ sinh viên quan tâm.

Nghiên cứu nhằm nhận thức rõ từ đó đưa ra những giải pháp nhằm phát huy, sử dụng tối đa mọi nguồn lực trong nước và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế phục vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Dưới đây là tiểu luận kinh tế chính trị của sinh viên với mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình sự phát triển ở Việt Nam.

Tài liệu Tiểu luận kinh tế chính trị: Công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam
Tài liệu Tiểu luận kinh tế chính trị: Công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở Việt Nam

Download tài liệu

3. Tiểu luận kinh tế chính trị: “Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta”

Đất nước ta trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội phải xây dựng một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp. Lịch sử  phát triển kinh tế loài người từ trước đến nay đã trải qua rất nhiều hình thái kinh tế xã hội, nổi bật và rõ nét đó là hình thái công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

Trong tất cả các hình thái kinh tế đó chưa có một hình thái kinh tế nào có một cơ chế quản lý, điều hành kinh tế một cách phù hợp và hợp lý nhất từ việc phát triển kinh tế chỉ dựa vào kinh tế thị trường để giải quyết vấn đề cơ bản của nền kinh tế cho đến việc chỉ dựa vào tổ chức quản lý điều hành của nhà nước để phát triển kinh tế cho phù hợp, đặc biệt là giai đoạn Việt Nam hiện nay, dưới đây là đề tài “Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta”.

Tiểu luận kinh tế chính trị: “Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta”
Tiểu luận kinh tế chính trị: “Vai trò kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta”

Download tài liệu

4. Tiểu luận kinh tế chính trị: “Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa tại Việt Nam”

Cùng với sự nỗ lực cố gắng chung của toàn Đảng, toàn dân trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế. Là một công dân tương lai của đất nước, sinh viên mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình nghiên cứu các vấn đề cơ bản về công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở Việt Nam.

Nội dung của đề tài “Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa tại Việt Nam” gồm có ba chương sau: Chương một là tính tất yếu và khách quan của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam. Chương hai là nội dung các vấn đề cơ bản của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam. Chương ba là kết luận chung về quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam. Hãy cùng theo chân tác giả tìm hiểu kỹ lưỡng từng nội dung nhé.

Tiểu luận kinh tế chính trị: “Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa tại Việt Nam”
Tiểu luận kinh tế chính trị: “Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa tại Việt Nam”

Download tài liệu

5. Tiểu luận kinh tế chính trị: “Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam”

Nền kinh tế Việt Nam được xây dựng trên cơ sở của quy luật giá trị nên tất yếu các khía cạnh của nền kinh tế cũng mang dáng dấp của những đặc điểm trên và dù được thể hiện trực tiếp hay gián tiếp nó cũng nói lên được một phần nào đó thực trạng của quá trình vận dụng, thấy được những ưu khuyết điểm từ đó có những phương pháp khắc phục nhằm đạt được những hiệu quả tốt hơn trong quá trình phát triển “Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam”.

Trên đây là tất cả những vấn đề mà sinh viên sẽ tập trung nghiên cứu trong bài viết của mình, những nội dung đó sẽ được đề cập trong hai chương cụ thể, hãy cùng tìm hiểu và tham khảo nhé.

Tiểu luận kinh tế chính trị: "Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam”
Tiểu luận kinh tế chính trị: “Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam”

Download tài liệu

6. Tiểu luận kinh tế chính trị: Vận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

Đối với nước ta, từ một nền kinh tế tiểu nông, muốn thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu và nhanh chóng đạt đến trình độ của một nước phát triển thì tất yếu phải đổi mới. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định: Xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.

Mục tiêu đó là sự cụ thể hóa học thuyết Mác về hình thái kinh tế – xã hội và hoàn cảnh cụ thể của xã hội Việt Nam. Nó cũng là mục tiêu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. Ghi nhớ điều đó, sinh viên đã quyết tâm thực hiện đề tài: “Vận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam”. Hãy cùng tìm hiểu và tham khảo nhé.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Vận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
Tiểu luận kinh tế chính trị: Vận dụng lý luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Download tài liệu

7. Tiểu luận kinh tế chính trị: “Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đã nêu và ích lợi của việc sử dụng nó và việc phát triển KT – XH ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam”

Thực hiện mô hình kinh tế mới nhằm mục tiêu căn bản cấp thiết là tăng nhanh lực lượng sản xuất, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, tạo cơ sở vật chất và xã hội cho việc từng bước hóa nền sản xuất xã hội.

Chính trong sự cấp thiết về tầm quan trọng của vấn đề “Cơ cấu nhiều thành phần ở nước ta” mà sinh viên đã chọn thực hiện đề tài “Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đã nêu và lợi ích của việc sử dụng nó vào việc phát triển KT – XH ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam”. Hãy cùng tham khảo và tìm hiểu nhé.

Tiểu luận kinh tế chính trị: “Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đã nêu và ích lợi của việc sử dụng nó và việc phát triển KT - XH ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam”
Tiểu luận kinh tế chính trị: “Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đã nêu và ích lợi của việc sử dụng nó và việc phát triển KT – XH ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam”

Download tài liệu

8. Tiểu luận kinh tế chính trị: “Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và ý nghĩa của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay”

Kinh tế là một vấn đề tiên quyết làm thay đổi các vấn đề khác do vậy Đảng ta chỉ ra rằng sự phù hợp giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Giai đoạn đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn thì cần hiểu rõ và áp dụng sáng tạo quy luật trên vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Do vậy việc nghiên cứu quy luật nào là một vấn đề hết sức cần thiết. Chính vì vậy mà sinh viên đã quyết định thực hiện đề tài: “Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và ý nghĩa của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay”. Hãy cùng tìm hiểu và tham khảo nhé.

Tiểu luận kinh tế chính trị: “Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và ý nghĩa của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay”
Tiểu luận kinh tế chính trị: “Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và ý nghĩa của nó trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay”

Download tài liệu

9. Tiểu luận kinh tế chính trị: Hàng giả

Nói đến hàng giả có lẽ không ai trong chúng ta là không biết tới và thậm chí cũng đôi ba lần là nạn nhân của hàng giả. Hàng giả vẫn ngang nhiên chen vai hích cánh cùng hàng thật ở mọi lúc, mọi nơi, bất kỳ một thứ gì cũng có nguy cơ làm giả được.

Hàng giả gây tác hại trực tiếp cho con người như ảnh hưởng an toàn tính mạng, an toàn sức khỏe, nguy cơ hại hơn làm mất uy tín của nhà sản xuất kinh doanh chính hãng. Đứng trước thực tế đó, sinh viên đã thực hiện đề tài trên. Đặt ra cho chúng ta một yêu cầu cấp bách là phải tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhất để diệt trừ tận gốc nạn sản xuất và buôn bán hàng giả. Hãy cùng tìm hiểu và tham khảo nhé.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Hàng giả
Tiểu luận kinh tế chính trị: Hàng giả

Download tài liệu

10. Tiểu luận kinh tế chính trị: Đổi mới chính sách KT đối với các DN vừa và nhỏ

Với Việt Nam thì việc phát triển kinh tế gắn liền với phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, do đó đề tài sẽ cho ta thấy những thực trạng của doanh nghiệp vừa và nhỏ từ đó rút ra được các hướng đi đúng nhất, các giải pháp tối ưu nhất nhằm nâng cao vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Sinh viên là những người chủ thực sử của đất nước là người có khả năng thay đổi cục diện của đất nước. Nhận thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân, sinh viên đã quyết định thực hiện đề tài. Để tìm hiểu chi tiết và rõ nét hơn hãy tham khảo tài liệu dưới đây nhé.

Tiểu luận kinh tế chính trị: Đổi mới chính sách KT đối với các DN vừa và nhỏ
Tiểu luận kinh tế chính trị: Đổi mới chính sách KT đối với các DN vừa và nhỏ

Download tài liệu

100+ Tài liệu tiểu luận kinh tế chính trị

Tham khảo 10 luận văn, tiểu luận kế toán tiêu thụ hay nhất 

Top 10 mẫu báo cáo thực tập cộng đồng hay nhất

II. Những kinh nghiệm khi thực hiện tiểu luận kinh tế chính trị

Quý bạn đọc đang gặp khó khăn tròng lần đầu tiên thực hiện tiểu luận kinh tế chính trị. Để làm tốt, thực hiện tốt ngay trong lần đầu tiên chinh chiến hãy cùng tham khảo thêm những chia sẻ, kinh nghiệm dưới đây nhé. Tuy chưa phải là hoàn chỉnh nhất, nhưng sẽ là cơ sở, tiền để giúp bạn có bước đệm, thêm phần an tâm khi thực hiện tiểu luận của mình:

  • Công việc đầu tiên, chúng ta nên lập một bản kế hoạch thực hiện và thời gian thực hiện các đầu việc cụ thể, từ bản đề cương đến bài tiểu luận chính thức. Giúp giải quyết nhanh chóng, hiệu quả hơn.
  • Việc tiếp theo là thực hiện lựa chọn đề tài bám sát với thực tế, yêu cầu xã hội. Nhận được sự quan tâm từ cộng đồng, những vấn đề nóng hổi, nhạy cảm.
  • Tìm hiểu, nghiên cứu các thông tin liên quan, bài tiểu luận có cùng hướng nghiên cứu tại các sách báo, trang thông tin, điện tử uy tín.
  • Chủ động nắm bắt tình hình về kinh tế, chính trị để đưa vào bài tiểu luật.
  • Khảo sát thực địa, tìm hiểu những thông tin thực tế. Để nâng cao chất lượng, tính xác thực cho tiểu luận.

Top 10 lời mở đầu luận văn hay nhất

10+ Đồ án tốt nghiệp xây dựng website tốt nhất

Hy vọng với những chia sẻ nho nhỏ dưới đây phần nào thỏa mãn, đáp ứng được nhu cầu của quý độ giả trong việc nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu tiểu luận kinh tế chính trị. Hãy vận dụng thật tốt để thực hiện có hiệu quả bài tiểu luận của mình nhé. 

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu