Top 10 tài liệu tiểu luận hàng hóa đúng chuẩn nhất

Tiểu luận hàng hóa là một trong số những vấn đề nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía quý độc giả cũng như các bạn sinh viên đang trong quá trình thực hiện tiểu luận, đang theo học các chuyên ngành đào tạo liên quan đến kinh tế.

Tiểu luận hàng hóa là một trong số những yêu cầu đối với sinh viên khi kết thúc môn học hoặc thực hiện tiểu luận tốt nghiệp, là một cơ sở quan trọng nhằm đánh giá sinh viên trong quá trình học tập và nghiên cứu. Dưới đây là top 10 tài liệu hấp dẫn về tiểu luận hàng hóa mời các bạn tham khảo.

Download

I. Top 10 tài liệu tiểu luận hàng hóa đúng chuẩn nhất

1. Tiểu luận hàng hóa công – thông tin bất cân xứng trong tín dụng

Thông tin bất cân xứng là trạng thái không có sự cân bằng trong việc nắm giữ thông tin giữa các bên tham gia giao dịch. Khi đó giá cả không phải là giá cân bằng của thị trường mà nó có thể thấp hơn hoặc cao hơn dẫn đến thị trường không đạt hiệu quả. Tình trạng thông tin bất cân xứng xuất hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế như ngân hàng, trong thị trường nhà đất, thị trường lao động, thị trường hàng hóa, thị trường chứng khoán, thị trường đồ cũ… Để tìm hiểu chi tiết và rõ nét hơn hãy cùng tham khảo tài liệu dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Top 10 tài liệu tiểu luận hàng hóa đúng chuẩn nhất

Tiểu luận hàng hóa công - thông tin bất cân xứng trong tín dụng
Tiểu luận hàng hóa công – thông tin bất cân xứng trong tín dụng

Download tài liệu

2. Tài liệu tiểu luận “Hàng hóa – tiền tệ”

Theo tác giả chia sẻ trang bị cho người học trong những nội dung kiến thức cơ bản nhất của kinh tế chính trị học Mác – Lênin làm cơ sở nền móng để người học tiếp tục nghiên cứu toàn bộ học thuyết kinh tế chính trị mác xít và có cơ sở lý luận để quán triệt đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay.

Chủ đề được kết cấu thành 3 phần chính, phần một là sản xuất hàng hóa và hàng hóa. Phần hai là bản chất và chức năng của tiền tệ. Phần ba là quy luật giá trị – quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa. Để tìm hiểu chi tiết hơn hãy cùng tham khảo tài liệu dưới đây nhé.

Tài liệu tiểu luận “Hàng hóa - tiền tệ”
Tài liệu tiểu luận “Hàng hóa – tiền tệ”

Download tài liệu

3. Tiểu luận hàng hóa sức lao động

Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta dần dần chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, nhiều thị trường của nước ta đã từng bước được hình thành và phát triển, song trình độ phát triển còn thấp so với các nước. Trong điều kiện hiện nay, chúng ta không thể phủ nhận được tầm quan trọng của sức lao động, sức lao động được coi là một hàng hóa đặc biệt, tiền lương được coi là mức giá của sức lao động và được quyết định bởi sự thỏa thuận giữa hai bên.

Cả người lao động và người sử dụng lao động đều có những quyền cơ bản đảm bảo cho việc tham gia thị trường lao động. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này nên sinh viên đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Hãy chứng minh sức lao động là hàng hóa đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề”. Hãy cùng tìm hiểu và tham khảo nhé.

Tiểu luận hàng hóa sức lao động
Tiểu luận hàng hóa sức lao động

Download tài liệu

4. Hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa công ty than Hà Nội

Công ty chế biến và kinh doanh than Hà Nội là một công ty vừa mang tính chất thương mại vừa mang tính phục vụ nhiệm vụ chính của ngành. Lĩnh vực vừa hoạt động của công ty là một lĩnh vực lớn đầy tiềm năng. Bởi vì than là một nguyên liệu truyền thống được sử dụng nhiều ở các cơ sở sản xuất.

Do vậy mà công ty có nhiều cơ hội kinh doanh, nhưng đồng thời phải đương đầu với nhiều sự cạnh tranh của các sản phẩm thay thế trên thị trường đòi hỏi công ty phải có sự kết hợp nhanh nhẹn và khéo léo để giữ vững vị trí của mình trong nền kinh tế thị trường. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác kế toán, nên đề tài này đã được nghiên cứu và thực hiện: “Hạch toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa ở công ty chế biến kinh doanh than Hà Nội”.

Hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa công ty than Hà Nội
Hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa công ty than Hà Nội

Download tài liệu

5. Kế toán lưu chuyển và tiêu thụ hàng hóa công ty Viettel 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, tiêu thụ là nghiệp vụ kinh doanh cơ bản nhất chi phối mọi loại nghiệp vụ khác. Các chu kỳ kinh doanh có thể diễn ra liên tục, nhịp nhàng khi các doanh nghiệp thực hiện tốt khâu tiêu thụ, đó cũng là cơ sở tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức tiêu thụ hàng hóa nói chung và hạch toán tiêu thụ nói riêng.

Với mong muốn tiếp tục củng cố và nâng cao hiểu biết về hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thị. Chính vì vậy, đề tài: “Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty Điện tử Viễn thông Quân đội”. Đã được thực hiện, hãy cùng tìm hiểu và tham khảo nhé.

Kế toán lưu chuyển và tiêu thụ hàng hóa công ty Viettel 
Kế toán lưu chuyển và tiêu thụ hàng hóa công ty Viettel

Download tài liệu

6. Tiểu luận hàng hóa trên thị trường chứng khoán và định giá cổ phiếu, trái phiếu

Trước yêu cầu đổi mới và phát triển kinh tế phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế, thị trường chứng khoán được xem là đặc trưng cơ bản, là biểu tượng của nền kinh tế hiện đại. Trên cơ sở tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm và mô hình thị trường chứng khoán trên thế giới, Việt Nam đã quyết định thành lập thị trường chứng khoán với những đặc thù riêng biệt.

Sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam nằm trong tiến trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và nhà nước. Đề tài này là một trong những vấn đề quan trọng, nhạy cảm và cần được tìm hiểu nghiên cứu. Hãy cùng theo chân tác giả tìm hiểu và nghiên cứu nhé.

Tiểu luận hàng hóa trên thị trường chứng khoán và định giá cổ phiếu, trái phiếu
Tiểu luận hàng hóa trên thị trường chứng khoán và định giá cổ phiếu, trái phiếu

Download tài liệu

7. Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa của công ty TNHH phát triển và công nghệ Gia Long – nghiệp vụ (Không lý luận, nhật ký chứng từ)

Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ, sinh viên đã mạnh dạn tìm hiểu về kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa của công ty TNHH phát triển và công nghệ Gia Long. Trong quá trình nghiên cứu do trình độ lý luận và nhận thức còn hạn chế nên báo cáo của sinh viên thực hiện không tránh khỏi những thiếu sót.

Đề tài được xây dựng gồm ba phần chính, phần một là tìm hiểu chung về tổ chức kế toán doanh nghiệp. Phần hai là thực tế nghiệp vụ kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH phát triển và công nghệ Gia Long. Phần ba là nhận xét, hãy cùng tìm hiểu và tham khảo nhé.

Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa của công ty TNHH phát triển và công nghệ Gia Long - nghiệp vụ (Không lý luận, nhật ký chứng từ)
Kế toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa của công ty TNHH phát triển và công nghệ Gia Long – nghiệp vụ (Không lý luận, nhật ký chứng từ)

Download tài liệu

8. Tiểu luận ngoại thương công ước Rotterdam – công ước liên hợp quốc về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế một phần hoặc toàn bộ bằng đường biển

Sau quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, sinh viên đã quyết định lựa chọn đề tài: “Công ước Rotterdam – công ước liên hợp quốc về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế một phần hoặc toàn bộ bằng đường biển.

Qua quá trình tìm hiểu các tài liệu quan trọng trong và ngoài nước, sinh viên hy vọng bài tiểu luận sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan nhất về công ước này, tại sao cần có công ước, những điểm cải tiến và những điểm hoàn toàn mới của công ước so với ba quy tắc hiện hành và khả năng áp dụng của công ước trong điều kiện hiện nay. Hãy cùng tìm hiểu và tham khảo nhé.

Tiểu luận ngoại thương công ước Rotterdam - công ước liên hợp quốc về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế một phần hoặc toàn bộ bằng đường biển
Tiểu luận ngoại thương công ước Rotterdam – công ước liên hợp quốc về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế một phần hoặc toàn bộ bằng đường biển

Download tài liệu

9. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH thương mại Hà Thi (chứng từ ghi sổ – không lý luận)

Qua một thời gian thực tập và tìm hiểu tại công ty, nắm bắt được sự hình thành và phát triển của công ty, cách tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán cũng như lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty.

Sau khi đi sâu vào khảo sát cũng như nghiên cứu tìm hiểu tình hình thực tế về công tác này tại công ty TNHH thương mại Hà Thi cùng sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của cô giáo Phạm Minh Hoa và các cán bộ kế toán trong phòng kế toán của công ty, sinh viên đã hoàn thiện đề tài: “Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH thương mại Hà Thi”. làm nội dung nghiên cứu. Hãy cùng tìm hiểu và tham khảo nhé.

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH thương mại Hà Thi (chứng từ ghi sổ - không lý luận)
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH thương mại Hà Thi (chứng từ ghi sổ – không lý luận)

Download tài liệu

10. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Quốc Minh (chứng từ ghi sổ – không lý luận – máy)

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ hàng hóa trong các doanh nghiệp nói chung và tại đơn vị thực tập nói riêng, do đó sau 7 tuần thực tập chuyên đề, sinh viên đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Quốc Minh”. làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề gồm có ba chương chính, chương một là tổng hợp về công ty TNHH Quốc Minh.

Chương hai là thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Quốc Minh. Chương ba là một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Quốc Minh. Hãy cùng theo chân tác giả tìm hiểu và nghiên cứu nhé.

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Quốc Minh (chứng từ ghi sổ - không lý luận - máy)
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Quốc Minh (chứng từ ghi sổ – không lý luận – máy)

Download tài liệu

100+ Tài liệu tiểu luận hàng hóa đặc sắc

10 Mẫu luận văn thạc sĩ nông nghiệp được đánh giá cao

Tham khảo 10 mẫu luận văn, báo cáo tốt nghiệp kinh tế hay nhất

II. Những kinh nghiệm thực hiện tiểu luận hàng hóa dành cho các bạn sinh viên 

Bạn đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế, tài chính và đang có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện tiểu luận hàng hóa. Nhưng bạn lại không biết phải bắt đầu từ đâu, thực hiện, trình bày hay nghiên cứu như thế nào. Vậy hãy cùng tìm hiểu và tham khảo những kỹ năng, kinh nghiệm dưới đây để khắc phục và thực hiện bài tiểu luận của bạn nhanh chóng, hiệu quả nhé:

  • Tìm hiểu và nghiên cứu hình thức, cách thức thực hiện tiểu luận thông qua các trang mạng khác nhau.
  • Đồng thời tìm kiếm sách báo, thông tin, bài tiểu luận có liên quan đến đề tài, để tham khảo và thừa kế có chọn lọc vào bài nghiên cứu của mình.
  • Nhận sự hướng dẫn và giúp đỡ từ phía giáo viên hướng dẫn để bài tiểu luận đi đúng hướng và được thực hiện nhanh chóng, chính xác hơn.
  • Lên kế hoạch chi tiết và cụ thể về thời gian thực hiện, tránh tình trạng trì trệ thời gian nộp đề tài.

Top 10 lời mở đầu luận văn hay nhất

10+ Đồ án tốt nghiệp xây dựng website tốt nhất

Hy vọng với những chia sẻ nho nhỏ cùng những tài liệu hấp dẫn, chi tiết và đầy đủ trên đây có thể giúp các bạn sinh viên thực hiện có hiệu quả bài tiểu luận hàng hóa của mình. Chúc các bạn thành công và đừng quên theo dõi 123doc để cập nhật những tài liệu hấp dẫn nhất.

 

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu