Top 10 tài liệu tiểu luận chính trị hay nhất

Tiểu luận chính trị là một trong số những vấn đề nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía quý bạn đọc và là một vấn đề nhạy cảm, khó nắm bắt, thực hiện. Đòi hỏi cá nhân thực hiện phải nghiêm túc, tìm hiểu và đầu tư trí lực. Tiểu luận chính trị là một trong số những yêu cầu cơ bản đối với sinh viên để hoàn thành đủ tiêu chuẩn, tiêu chí khi tốt nghiệp.

Trong bài viết này, 123doc sẽ giới thiệu đến các bạn top 10 tài liệu tiểu luận chính trị hay đặc sắc nhất để các bạn nghiên cứu, tìm hiểu. Hãy cùng tham khảo những tài liệu dưới đây để củng cố thêm kiến thức cho bản thân khi thực hiện tiểu luận chính trị nhé.

Download

1. Tiểu luận chính trị

Dưới đây là tiểu luận: “Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã Đồng Tiến – Yên Thế – Bắc Giang giai đoạn hiện nay”. Đề tài này có ý nghĩa thiết thực giúp bản thân cán bộ, Đảng viên ở cơ sở hiện nay hiểu một cách đầy đủ trách nhiệm của người cán bộ, Đảng viên trong quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chủ chương, đường lối của Đảng.

Bạn đang xem: Top 10 tài liệu tiểu luận chính trị hay nhất

Cái chính là trang bị cho bản thân những kiến thức, những lý luận, bản lĩnh, năng lực, trí tuệ, nhận rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng và bản thân khắc phục những tồn tại để từng bước vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Hãy cùng tham khảo kỹ lưỡng thông qua tài liệu dưới đây nhé.

Tiểu luận chính trị
Tiểu luận chính trị

Download tài liệu

2. Tiểu luận chính trị

Dưới đây là tiểu luận chính trị: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ xã Ninh thượng trong công tác lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn”. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta, nhân dân ta đang thực hiện công cuộc đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước.

Đây là nhiệm vụ to lớn, khó khăn và trong điều kiện tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như thế giới có nhiều biến động. Để hoàn thành công cuộc đó, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng và toàn dân. Nhận thức được vấn đề đó, tác giả đã quyết tâm hơn nữa, để thực hiện đề tài của mình. Hãy cùng tìm hiểu và tham khảo nhé.

Tiểu luận chính trị
Tiểu luận chính trị

Download tài liệu

3. Tiểu luận chính trị

Trong những năm gần đây Đảng và nhà nước luôn quan tâm đến các vấn đề xã hội, việc hình thành ý thức trong mỗi pháp lệnh về việc thực hiện dân chủ từ trung ương đến địa phương là việc hết sức được cấp bộ quan tâm, từ trung ương, tỉnh thành, quận, huyện, thị…

Chính vì vậy Đảng ủy – HĐND – UBND xã Mễ Sở đã coi trọng công tác bồi dưỡng những kiến thức, kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục hệ thống pháp lệnh dân chủ đối với các cấp chi bộ… Thường xuyên quan tâm, rà soát, chỉ đạo nghiêm ngặt đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch và luôn đặt lòng tin, lợi ích của nhân dân lên hàng đầu.

Tiểu luận chính trị
Tiểu luận chính trị

Download tài liệu

4. Tiểu luận cao học đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội. Tiểu luận chính trị học nâng cao

Theo chia sẻ của tác giả trong bài tiểu luận, sự lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa là Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách về các lĩnh vực của cuộc sống và bằng nhiều cách tác động vào các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong nhân dân để biến những đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành hiện thực.

Như vậy, sự lãnh đạo của Đảng bao gồm cả nội dung lãnh đạo và công tác tổ chức thực hiện nội dung đó, trong đó có phương pháp lãnh đạo. Để tìm hiểu chi tiết hơn về những nội dung, phương pháp lãnh đạo và các vấn đề liên quan khác. Hãy cùng tham khảo tài liệu dưới đây nhé.

Tiểu luận cao học đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội. Tiểu luận chính trị học nâng cao
Tiểu luận cao học đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội. Tiểu luận chính trị học nâng cao

Download tài liệu

5. Thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội tiểu luận chính trị học nâng cao

Vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Huy động mọi nguồn lực, đoàn kết – đổi mới – dân chủ, kỷ cương xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển toàn diện, bền vững.

Phát huy lợi thế và cơ hội, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, cải tạo, nâng cao và xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát triển và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Cải thiện môi trường đầu tư, môi trường xã hội để xây dựng quận Hai Bà Trưng thành một trong những trung tâm kinh tế của thành phố, góp phần cùng thủ đô đạt mục tiêu cơ bản trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại. Hãy theo chân tác giả tìm hiểu và nghiên cứu kỹ lưỡng hơn nhé.

Thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội tiểu luận chính trị học nâng cao
Thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội tiểu luận chính trị học nâng cao

Download tài liệu

6. Thể chế chính trị ở nước ta tiểu luận chính trị học nâng cao

Ở mỗi quốc gia trên thế giới đều có những điểm khác biệt trong hệ thống chính trị đặc biệt là trong thể chế chính trị và đối với nước ta cũng vậy, cũng có những đặc điểm mà các nước khác không thể có được trong việc tổ chức cán bộ nhà nước và xây dựng các tổ chức chính trị ở nước ta.

Theo Hiến pháp 1992 quy định “Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN là nhà nước cộng hòa của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân”. Đây là đặc trưng cơ bản nhất của thể chế nhà nước giúp đem lại quyền lợi cho nhân nhân. Để đi làm tìm hiểu cụ thể, chi tiết hãy cùng tham khảo tài liệu dưới đây nhé.

Thể chế chính trị ở nước ta tiểu luận chính trị học nâng cao
Thể chế chính trị ở nước ta tiểu luận chính trị học nâng cao

Download tài liệu

7. Tiểu luận chính trị học quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, tiểu luận cao học.

Tư tưởng Hồ Chí minh về nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng được người Việt quán triệt xuyên suốt ở nhiều tác phẩm luôn được Đảng ta vận dụng sáng tạo và phát triển đặc biệt là trong những văn kiện Đại hội Đảng.

Nhận thức được tính đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề này, đề tài đi sâu vào nghiên cứu và phân tích những quan điện của Người về nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng để từ đó chỉ ra tính tất yếu khách quan và vai trò lãnh đạo của Đảng. Hãy cùng tìm hiểu kỹ lưỡng hơn thông qua tài liệu dưới đây nhé. Chắc chắn sẽ đáp ứng được những mong muốn, yêu cầu của quý bạn đọc.

Tiểu luận chính trị học quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, tiểu luận cao học.
Tiểu luận chính trị học quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, tiểu luận cao học.

Download tài liệu

8. Tiểu luận chính trị học nâng cao mối quan hệ giữa đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị với xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Thực tế cho thấy, hệ thống chính trị ở nước ta trong quá trình đổi mới, kiện toàn đã đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực của hệ thống chính trị xong vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Một trong những nguyên nhân là do chúng ta chưa làm rõ mối quan hệ giữa đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị với xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Do đó, với mong muốn góp phần làm rõ hơn mối quan hệ này, sinh viên đã quyết định thực hiện đề tài: “Mối quan hệ giữa đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị với xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Hãy cùng tìm hiểu và tham khảo nhé.

Tiểu luận chính trị học nâng cao mối quan hệ giữa đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị với xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
Tiểu luận chính trị học nâng cao mối quan hệ giữa đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị với xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Download tài liệu

9. Tiểu luận chính trị giải quyết xung đột 

Chúng ta đều nhận thức được nếu xung đột, nhất là trong vấn đề đánh giá thi đua khen thưởng không được giải quyết một cách có khoa học và hiệu quả có thể gây nên những hậu quả khôn lường. Xung đột này có thể nhanh chóng dẫn đến sự ganh ghét cá nhân.

Công việc của nhà trường có thể bị phá vỡ, tài năng bị bỏ phí, và dễ kết thúc bằng việc phản đối và đổ lỗi lẫn nhau và những điều này sẽ không có lợi cho nhà trường trong quá trình xây dựng và phát triển. Chính vì những lý do trên nên sinh viên đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Phương án giải quyết xung đột trong họp xét thi đua cuối năm tại trường tiểu học A, xã B, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau”. Hãy cùng tìm hiểu và tham khảo nhé.

Tiểu luận chính trị giải quyết xung đột 
Tiểu luận chính trị giải quyết xung đột

Download tài liệu

10. Tiểu luận chính trị lớp trung cấp lý luận

Đứng trước yêu cầu to lớn của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Đảng ta cũng đã tự nhận thấy chất lượng đội ngũ Đảng viên hiện nay nhìn chung còn thấp, chưa ngang tầm với đòi hỏi của nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, thậm chí còn một bộ phận cán bộ, Đảng viên chưa có nhận thức đầy đủ về vai trò của Đảng viên và tầm quan trọng của tổ chức Đảng, còn có biểu hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức lối sống, xa rời nguyên tắc sinh hoạt và tổ chức của Đảng.

Xuất phát trừ những vấn đề đã nêu trên, đồng thời sau khi được học tập, nghiên cứu các nội dung về công tác xây dựng Đảng. Sinh viên đã quyết định thực hiện đề tài: “Một số vấn đề nâng cao nhận thức và hiệu quả công tác Đảng viên tại chi bộ khuyến nông thuộc Đảng bộ huyện Mộc Châu”.

Tiểu luận chính trị lớp trung cấp lý luận
Tiểu luận chính trị lớp trung cấp lý luận

Download tài liệu

100+ Tài liệu tiểu luận chính trị đặc sắc

Tham khảo 10 luận văn, tiểu luận kế toán tiêu thụ hay nhất 

Top 10 mẫu báo cáo thực tập cộng đồng hay nhất

II. Những bài học cần thiết trước khi thực hiện tiểu luận chính trị dành cho các bạn sinh viên

Bạn đang là sinh viên năm tư và sắp phải thực hiện tiểu luận trước khi tốt nghiệp, nhưng bạn lại chưa biết phải bắt đầu từ đâu và thực hiện như thế nào. Để giúp đỡ các bạn sinh viên trong quá trình thực hiện tiểu luận của mình thì dưới đây là những chia sẻ hữu ích dành cho tất cả các bạn:

  • Tham khảo nhiều tài liệu, tiểu luận trên các trang thông tin uy tín, chất lượng từ đó đúc kết ra cho bản thân phương thức thực hiện cũng như kiến thức có trong tài liệu tiểu luận tham khảo.
  • Tham khảo tài liệu dựa trên tinh thần thừa kế, phát huy, không copy quá mức, thiếu tính suy luận, tìm hiểu, sáng tạo.
  • Lên kế hoạch thực hiện đề tài kỹ lưỡng từ phần chọn đề tài, đề cương chi tiết, về kế hoạch thời gian thực hiện. Để đảm bảo thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, đúng đắn.
  • Nhận sự góp ý, định hướng từ giảng viên hướng dẫn để bài tiểu luận đi đúng hướng và có hiệu quả tốt nhất.

Top 10 lời mở đầu luận văn hay nhất

10+ Đồ án tốt nghiệp xây dựng website tốt nhất

Dưới đây là những thông tin chia sẻ chân thực, chưa phải là quá đầy đủ, hoàn hảo nhưng phần nào có thể giúp các bạn sinh viên củng cố, khắc phục khó khăn trong việc thực hiện tiểu luận chính trị của mình. Chúc các bạn thành công!

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu