Top 10 tài liệu tham khảo về khóa luận tốt nghiệp kế toán

Khóa luận tốt nghiệp kế toán là một khóa luận dành cho các bạn sinh viên năm cuối thuộc chuyên ngành kế toán, kinh tế – tài chính. Đây là khóa luận mà ở đó sinh viên thực hiện sẽ làm các công việc như việc thu thập, ghi chép toàn bộ những thông tin về tình hình hoạt động của một tổ chức, doanh nghiệp. Đây được xem là bộ phận quan trọng cốt lõi trong bộ máy của doanh nghiệp và đồng thời là một đề tài thú vị, thiết thực đối với sinh viên năm cuối.

Hiểu được nhu cầu, sự quan tâm của các bạn đối với vấn đề thực hiện khóa luận tốt nghiệp kế toán, chúng mình đã tổng hợp và xin được gửi đến các bạn 10 tài liệu tham khảo về khóa luận tốt nghiệp kế toán hay nhất để các bạn có thể nghiên cứu, hãy tìm hiểu cùng chúng mình ngay sau đây.

Download

I. Các tài liệu tham khảo về khóa luận tốt nghiệp kế toán hay nhất

1. Khóa luận tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại  công ty cổ phần nhôm Khánh Hòa

Bài tốt nghiệp này hướng nội dung đến việc củng cố, bổ sung và mở rộng kiến thức đã học về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, đồng thời tìm hiểu công tác tập hợp chi phí và tính giá thành tại công ty cổ phần nhôm Khánh Hòa. Tác giả tập trung vào việc trang bị thêm cho bản thân người thực hành những kiến thức, kỹ năng gì để bản thân luôn tự tin với chuyên môn của mình trong nghề kế toán, …

Bạn đang xem: Top 10 tài liệu tham khảo về khóa luận tốt nghiệp kế toán

Khóa luận tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại  công ty cổ phần nhôm Khánh Hòa
Khóa luận tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại  công ty cổ phần nhôm Khánh Hòa

Download tài liệu

2. Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp kế toán

Tài liệu này sẽ tập trung vào các quy chế về hướng dẫn thực tập, viết và chấm khóa luận tốt nghiệp cho các hệ đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đó có thể là phạm vi điều chỉnh, nội dung quy chế, đối tượng áp dụng,… hoặc cũng có thể là nội dung phân công hướng dẫn, trách nhiệm của giảng viên hướng dẫn và sinh viên thực tập.

Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp kế toán
Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp kế toán

Download tài liệu

3. Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Sợi Phú Nam Huế

Kế toán vật tư doanh thu và xác định kết quả là nội dung chính của tài liệu này và nhằm mục đích nêu thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ và tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ tại Công ty cổ phần Sợi Phú Nam Huế. Khóa luận tốt nghiệp ngoài nội dung chính như trên, chúng ta còn được giải thích nhiệm vụ, vai trò, ý nghĩa của công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả trong kinh doanh.

Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Sợi Phú Nam Huế
Khóa luận tốt nghiệp kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Sợi Phú Nam Huế

Download tài liệu

4. Khóa luận tốt nghiệp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy chế biến thức ăn gia súc Hưng Long

Khóa luận tốt nghiệp kế toán của tác giả Lê Thị Lan Anh tập trung vào công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị chế biến thức ăn gia súc Hưng Long, bao gồm tổ chức hạch toán tài sản cố định và phân tích tình trạng sử dụng tài sản cố định.

Tài liệu thể hiện một cách hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm nâng cao công tác quản trị chi phí tại đơn vị thực tập, nêu thực trạng và giải pháp hoàn thiện.

Khóa luận tốt nghiệp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy chế biến thức ăn gia súc Hưng Long
Khóa luận tốt nghiệp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại nhà máy chế biến thức ăn gia súc Hưng Long

Download tài liệu

5. Khóa luận tốt nghiệp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH Quang Diệu

Khóa luận tập trung vào giải thích công tác kế toán tại công ty thực tập. Kế toán thanh toán và một số biện pháp tăng cường quản lý công tác thanh toán, hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ. Cuối cùng là hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp.

Khóa luận tốt nghiệp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH Quang Diệu
Khóa luận tốt nghiệp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty TNHH Quang Diệu

Download tài liệu

6. Khóa luận tốt nghiệp kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ tin học HTL

Bạn muốn tìm học kế toán, xong lại lo lắng rằng không biết nghề kế toán ra trường có dễ xin việc không? Có nên học kế toán không? Công việc nghề kế toán có dễ không? tài liệu này sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi đó. Ngoài ra tài liệu cũng thể hiện tình hình thực hiện thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và một số giải pháp khắc phục. Phân tích cơ cấu vốn và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Khóa luận tốt nghiệp kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ tin học HTL
Khóa luận tốt nghiệp kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ tin học HTL

Download tài liệu

7. Khóa luận tốt nghiệp kế toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp kim khí số 5 TP HCM

Có một số lưu ý mà bạn có được sau thi tham khảo tài liệu này, ví dụ như có bố cục cân đối hài hòa giữa các nội dung chính, đảm bảo tính logic và nhất quán. Lời mở đầu nêu sự cần thiết, ý nghĩa của đề tài, phạm vi nghiên cứu của đề tài, bố cục nội dung chính của đề tài.

Nội dung chính trình bày theo trình tự logic đi từ chi tiết đến tổng hợp, theo thứ tự thời gian phát sinh, có kết nối giữa các phần. Cuối mỗi chương nên dành khoảng ½ – 1 trang tóm tắt nội dung của chương và giới thiệu chuyển tiếp sang chương mới.

Khóa luận tốt nghiệp kế toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp kim khí số 5 TP HCM
Khóa luận tốt nghiệp kế toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp kim khí số 5 TP HCM

Download tài liệu

8. Khóa luận tốt nghiệp kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM DV KT Việt Khánh

Tài liệu sử dụng nhiều bảng biểu, sơ đồ để phân tích, chứng minh nội dung. Các bảng biểu sơ đồ đều phải được đánh số, có tên gọi, có đơn vị tính xác định, có kỳ kế toán xác định. Số liệu, dữ liệu của các chứng từ, bảng biểu, sổ sách có liên quan phải khớp với nhau.

Các Bảng tổng hợp, Bảng tính phải có đầy đủ số liệu cộng dòng và cộng cột (theo quy định). Các dẫn chứng, số liệu phải được chỉ ra nguồn gốc rõ ràng. Các tài khoản minh họa phải có đầy đủ số dư (nếu có), tổng phát sinh.

Khóa luận tốt nghiệp kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM DV KT Việt Khánh
Khóa luận tốt nghiệp kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM DV KT Việt Khánh

Download tài liệu

9. Khóa luận tốt nghiệp kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty cổ phần Hữu Toàn

Đây là một tài liệu tốt nghiệp được đánh giá cao, cung cấp các giải pháp thiết thực và phần kết luận cụ thể, chi tiết. Các giải pháp phải có tên gọi cụ thể, có giải thích cơ sở đề xuất giải pháp, phải nhằm giải quyết các vấn đề của thực tiễn, phù hợp với nhận xét đánh giá ưu nhược trước đó, nêu ý nghĩa (hiệu quả kinh tế xã hội của giải pháp.

Các giải pháp chính phải phù hợp với nội dung của đề tài. Kết luận cần tóm tắt các nội dung và kết quả đạt được của khóa luận.

Khóa luận tốt nghiệp kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty cổ phần Hữu Toàn
Khóa luận tốt nghiệp kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty cổ phần Hữu Toàn

Download tài liệu

10. Khóa luận tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư Thái Bình

Khóa luận tốt nghiệp này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. Cùng với đó là một số điểm mạnh, điểm yếu, đồng thời là đề xuất ý kiến góp phần làm cho công tác kế toán thêm ổn định hơn. Giúp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính.

Hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền trong báo cáo tài chính và cuối cùng là hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản chi phí hoạt động (chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác) trong kiểm toán báo cáo tài chính.

Khóa luận tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư Thái Bình
Khóa luận tốt nghiệp kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư Thái Bình

Download tài liệu

100+ Khóa luận tốt nghiệp kế toán hay

Top 10 tiểu luận văn hóa gia đình đặc sắc nhất

Tuyển tập 10 bài luận văn nghiên cứu khoa học đặc sắc nhất

II. Những điều cần biết về kế toán

Trước khi bạn thực hiện một khóa luận tốt nghiệp kế toán, bạn nên tìm hiểu thật kỹ về kế toán trước để khóa luận được thực hiện một cách thuận lợi nhất có thể.

1. Công việc của một kế toán viên

 • Thu thập thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh tế trong công ty, doanh nghiệp. Xử lý thông tin, kiểm soát tài chính phát sinh và thống kê lên giấy tờ, sổ sách theo tháng, theo quý để chủ doanh nghiệp nắm bắt được hoạt động của công ty.
 • Giám sát các chứng từ, hóa đơn kế toán hàng ngày. Vai trò của kế toán là phải kiểm soát được những chứng từ, giấy tờ có liên quan để đảm bảo được tính chính xác của các hoạt động thu chi, xuất nhập hàng hóa của doanh nghiệp.
 • Ghi chép sổ sách, thống kê chi tiết các hoạt động kinh tế phát sinh một cách chính xác, cụ thể tuyệt đối, tổng hợp thành bảng báo cáo, đưa vào sổ kế toán quản lý, báo cáo với cấp trên.
 • Tổng hợp những thông tin, hoạt động tài chính phát sinh hàng ngày đó để lập thành những báo cáo chi tiết giúp chủ doanh nghiệp có thể nắm được tình hình kinh doanh, từ đó có những điều chỉnh phù hợp nhất.

2. Các vị trí cụ thể đối với kế toán viên

 • Kế toán thuế: Xử lý các vấn đề có liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác.
 • Kế toán tổng hợp: Thực hiện công việc tổng hợp tất cả các công việc có liên quan đến tình hình tài chính của công ty, doanh nghiệp. Vị trí kế toán này bao quát rộng, có thể làm mọi công việc mà một kế toán viên phải làm.
 • Kế toán bán hàng: Làm những công việc có liên quan đến hoạt động mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty, doanh nghiệp với các đối tác. Kế toán này cần phải đảm bảo tính chính xác của các hóa đơn, chứng từ hàng hóa có liên quan. 
 • Kế toán kho: Giải quyết các công việc trong phạm vi kho hàng, giám sát các bảng tồn kho, tình hình hàng hóa trong kho cái nào còn, cái nào hết để báo cáo với cấp trên có phương án điều chỉnh phù hợp…

3. Các yếu tố cần thiết để trở thành một kế toán viên

 • Có chuyên môn vững vàng, chính xác

Kế toán giỏi cũng phải cần học tập nghiêm túc, chỉn chu để nắm được những kiến thức nền tảng nhất từ ngày chập chững xác định theo nghề sổ sách. Bạn cũng nên học tập thật tốt môn toán, tin học và các phần mềm kế toán liên quan để có thể vận dụng thành thạo được vào công việc hàng ngày sau này.

Quan trọng hơn cả, đừng có tâm lý học lấy chứng chỉ kế toán, hay học lệch, đừng chỉ học mỗi môn toán hay học mỗi tin học… bạn phải học đồng đều các môn. Như vậy, mới không có chuyện hổng kiến thức khi vào làm việc trong thực tế. Việc trau dồi thêm ngoại ngữ cũng là một việc vô cùng cần thiết để có thể trở thành một kế toán giỏi. 

 • Có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp

Chuyên môn cao là điều kiện cần nhưng đức tính, phẩm chất tỉ mỉ chính xác lại là điều kiện đủ để làm nên một nhân viên kế toán giỏi. Nếu bạn giỏi chuyên môn nhưng lại cẩu thả, vội vàng, làm việc ẩu đoảng thì chắc chắn sẽ xảy ra sai sót với nghề.

Tính chất công việc của kế toán là làm việc với sổ sách và những con số nên đòi hỏi phải chính xác, tỉ mỉ ngay từ lúc bắt đầu. Sự trung thực và có đạo đức nghề nghiệp cũng được các nhà tuyển dụng đề cao cho những ứng viên ứng tuyển kế toán. Bởi kế toán liên quan đến sổ sách, tiền bạc nên tính trung thực luôn được coi trọng hàng đầu. 

 • Kỹ năng và trách nhiệm với công việc

Nghề kế toán là gì? Nghề toán là nghề mà không chỉ đòi hỏi chuyên môn, tính trung thực cẩn thận mà nghề này còn đòi hỏi những kỹ năng xử lý thông tin, xử lý chứng từ hóa đơn, xử lý hàng hóa… Kỹ năng của kế toán giỏi chính là có thể làm được tốt, nhanh chóng, chính xác, gọn gàng nhưng công việc như thu thập chứng từ, ghi sổ và lên báo cáo hạch toán…

Ngoài ra, kế toán viên còn phải thể hiện khả năng quan sát nhanh nhạy, phản ứng với các sự cố phát sinh trong quá trình làm việc, từ đó phân tích, tổng hợp một cách chính xác nhất. Kế toán là công việc rất áp lực, đòi hỏi sự tập trung cao độ, sự chính xác tuyệt đối nên nhân viên kế toán lúc nào cũng phải căng đầu, căng mắt, căng óc làm việc. 

 • Yêu nghề, có đam mê với công việc

Bất cứ ngành nghề gì cũng cần có niềm đam mê và sự yêu thích với công việc. Muốn giỏi nghề thì phải yêu nghề, muốn giỏi và thành công trong lĩnh vực nào đó phải thực sự yêu thích và đam mê với công việc đó. Nghề kế toán cũng vậy, muốn trở thành một kế toán giỏi thì bạn cần sự tâm huyết và lý trí. Đó là hai thứ hình thành nên sự đam mê của bản thân, nếu không thích kế toán, dù có ép đến mấy bạn cũng chẳng thể thành công với công việc này.

III. Những lưu ý khi trình bày khóa luận tốt nghiệp kế toán trước hội đồng đánh giá

 1. Trang phục không phù hợp để bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
 2. Slide thuyết trình quá hoa mắt và nhiều nội dung
 3. Không giao tiếp bằng mắt và sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi bảo vệ khóa luận
 4. Không tập trung vào câu hỏi của Hội đồng phản biện

Đây là 4 điều cơ bản mà bạn không bao giờ được quên khi trình bày khóa luận tốt nghiệp kế toán trước hội đồng đánh giá.

IV. Một số đề tài hay cho khóa luận tốt nghiệp kế toán của bạn

Ngay sau đây, chúng mình sẽ giới thiệu đến các bạn những đề tài hay nhất khi thực hiện khóa luận tốt nghiệp kế toán. Những đề tài này chắc chắn sẽ phù hợp với khả năng của tất cả các bạn, phù hợp với đặc điểm hoạt động của đa dạng các công ty thực tập mà bạn hướng đến.

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (được áp dụng đối với tất cả các đơn vị sử dụng lao động)

 1. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ (trong doanh nghiệp sản xuất, trong doanh nghiệp xây lắp)
 2. Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư
 3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (trong doanh nghiệp công nghiệp)
 4. Kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành công trình (trong doanh nghiệp xây lắp)
 5. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh (trong doanh nghiệp sản xuất, nhà hàng, khách sạn…)
 6. Kế toán hàng hóa (dịch vụ), tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh (trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ)
 7. Kế toán lưu chuyển hàng hóa (trong doanh nghiệp thương mại nội địa)
 8. Kế toán xác định và phân phối kết quả kinh doanh
 9. Kế toán thu chi và quyết toán thu chi (trong các đơn vị hành chính sự nghiệp)
 10. Kế toán các khoản thanh toán công nợ (Phải thu, phải trả)

Top 10 lời mở đầu luận văn hay nhất

10+ Đồ án tốt nghiệp xây dựng website tốt nhất

Vậy là chúng mình đã gửi đến các bạn 10 tài liệu tham khảo về khóa luận tốt nghiệp kế toán hay nhất.  Hy vọng từ những kiến thức này bạn có thể có đủ nghị lực, niềm tin và niềm đam mê với công việc kế toán cũng như giúp các bạn có được những gợi ý hay cho đề tài khóa luận tốt nghiệp kế toán của chính mình. Chúc các bạn may mắn và thành công.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu