Top 10 tài liệu quản lý nhà nước về kinh tế và kiến thức tổng quan 

Quản lý nhà nước về kinh tế là một trong những nội dung mà sinh viên kinh tế sẽ được học. Nếu bạn đang tìm hiểu các tài liệu hay các bài tiểu luận liên quan đến nội dung này thì đừng bỏ qua bài viết này.
Dưới đây là tổng hợp những tài liệu liên quan đến nội dung quản lý nhà nước về kinh tế và những kiến thức tổng quan nhất. Mời bạn đọc cùng theo dõi. 

I. 10 tài liệu liên quan đến quản lý nhà nước về kinh tế 

1. Bài kiểm tra môn quản lý nhà nước về kinh tế

Dưới đây là tài liệu tổng hợp một số đề kiểm tra trong bộ môn quản lý nhà nước về kinh tế. Tài liệu cung cấp các đề bài đồng thời gợi ý và trả lời câu hỏi một cách chi tiết nhất.

Download

Bài kiểm tra môn quản lý nhà nước về kinh tế
Bài kiểm tra môn quản lý nhà nước về kinh tế

 

Bạn đang xem: Top 10 tài liệu quản lý nhà nước về kinh tế và kiến thức tổng quan 

Download tài liệu

2. Nội dung quản lý nhà nước về kinh tế

Nhà nước tiến hành quản lý về kinh tế theo hệ thống, đưa ra các khái niệm trong quản lý kinh tế một cách chi tiết. Tài liệu này khái niệm rõ ràng những vấn đề liên quan cũng như đưa ra những nguyên lý điều khiển cụ thể nhất.

Nội dung quản lý nhà nước về kinh tế

 

Download tài liệu

3. Phân biệt những điểm chủ quan của quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp

Nhiệm vụ của quản lý trong duy trì hoạt động để các cá nhân có những đóng góp tốt nhất vào mục tiêu của doanh nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng. Đề tài này được thực hiện nhằm làm rõ những vấn đề cơ sở lý luận liên quan đến quản lý nhà nước về KT, đồng thời thấy rõ được sự khác biệt của nó so với quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. 

Bài tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế

 

Download tài liệu

4. Mục tiêu và các chức năng QLNN

Đây là slide giảng dạy chương bốn bộ môn QLNN về kinh tế: mục tiêu và các chức năng quản lý nhà nước về kinh tế.

Trong site sẽ nêu rõ những mục tiêu vai trò cũng như các hệ thống đặc điểm chi tiết nhất. Slide được đánh giá cao bởi nội dung chi tiết, gọn gàng nhưng vẫn đầy đủ các nội dung cần truyền đạt cho học sinh. Đồng thời trình bày cũng hết sức khoa học. 

Mục tiêu và các chức năng QLNN

 

Download tài liệu

5. Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế: Nghiên cứu và phát triển kinh tế trang trại ở nước ta

Đây là một trong các đề tài luật sinh viên lựa chọn để thực hiện nghiên cứu. Tác giả nghiên cứu dưới góc độ thế giới và phương pháp luận của quản lý vĩ mô về kinh tế trang trại.

Để đề tài được rõ ràng và logic nhất, sinh viên tiến hành thực hiện thông qua bốn trường nhằm nêu rõ các nội dung lý thuyết cũng như thực tiễn về trang trại và kinh tế trang trại, cơ sở khoa học cũng như các vấn đề quản lý nhà nước về kinh tế trang trại ở nước ta.

Nghiên cứu và phát triển kinh tế trang trại ở nước ta

 

Download tài liệu

6. Thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế của vụ kết cấu hạ tầng và đô thị

Tài liệu dưới đây là bài báo cáo của sinh viên tổng hợp lịch sử hình thành, chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và thực trạng hoạt động quản lý nhà nước của vụ. Với bốn phần chính được trình bày rõ ràng và logic, bài viết được đánh giá cao bởi nội dung hoàn toàn chi tiết và xác đáng. 

Thực trạng QLNN về kinh tế của vụ kết cấu hạ tầng và đô thị

 

Download tài liệu

7. Câu hỏi QLNN về kinh tế

Để học và thi tốt, nắm vững các kiến thức liên quan đến quản lý nhà nước về kinh tế thì việc làm các câu hỏi ôn tập là cần thiết.

Dưới đây là tổng hợp những câu hỏi ở tất cả các trường liên quan đến nội dung bài học. Các sinh viên có thể tham khảo để việc ôn tập kết thúc môn học được tốt nhất.

Câu hỏi Quản lý nhà nước về kinh tế
Câu hỏi Quản lý nhà nước về kinh tế

 

Download tài liệu

8. Khái niệm quản lý nhà nước về kinh tế

Tài liệu dưới đây sẽ trình bày rõ bản chất của quản lý nhà nước về kinh tế là gì, các đặc điểm, vai trò cũng như phương pháp quản lý một cách chi tiết nhất.

Các sinh viên có thể tham khảo tài liệu để có cái nhìn chính xác hơn, chi tiết hơn.

Khái niệm Quản lý nhà nước về kinh tế

 

Download tài liệu

9. Tiểu luận chế độ quản lý nhà nước về kinh tế

Dưới đây là tiểu luận được thực hiện bởi các sinh viên nhằm làm rõ chế độ quản lý của nhà nước về kinh tế. Bài tiểu luận ghi rõ các cơ sở thực hiện bằng các luật lệ. Từ đó phân tích và đưa ra các nội dung liên quan để làm rõ vấn đề về các chính sách, đặc trưng cơ bản của chính sách kinh tế.

Tiểu luận chế độ QLNN về kinh tế

 

Download tài liệu

10. Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế

Tài liệu dưới đây là slide giảng dạy với nội dung chương ba là công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế. Đây là hai nội dung quan trọng trong bộ môn này. Slide trình bày rõ ràng và khoa học về những nội dung chính mà sinh viên cần phải nắm bắt.

Mời bạn đọc cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn. 

Slide giảng dạy với nội dung: Công cụ và phương pháp QLNN về kinh tế

 

Download tài liệu

 

II. Tổng quan các kiến thức về quản lý nhà nước về kinh tế 

1. Khái niệm quản lý nhà nước về kinh tế

Quản lý nhà nước về kinh tế là sự tác động về mặt tổ chức và pháp luật đối với nền kinh tế quốc dân nhằm sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực và cơ hội kinh tế để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế quốc dân. 

1.1 Quản lý nhà nước về kinh tế là một lĩnh vực khoa học 

Vì nó có đối tượng học tập và nhiệm vụ nghiên cứu riêng. Đó là vấn đề pháp luật và chuẩn mực liên quan đến mối quan hệ trực tiếp và gián tiếp giữa các chủ thể tham gia vào các hoạt động kinh tế của xã hội. Tính khoa học có nghĩa là hoạt động kinh doanh của đất nước không thể thực sự phụ thuộc vào ý chí hay ý muốn chủ quan của cá nhân hay tổ chức nhà nước, mà phải dựa trên những phương pháp và nguyên tắc xuất phát từ thực tiễn và được thực tiễn kiểm chứng. 

1.2 Quản lý kinh tế nhà nước là một nghệ thuật và một nghề

Do nó chịu tác động mạnh mẽ của trình độ chuyên môn, lòng dũng cảm, phẩm chất và tác phong công tác của những người làm công tác quản lý kinh tế. Khả năng thích ứng, các phương pháp và hình thức tổ chức hệ thống quản lý kinh tế quốc dân. Nghệ thuật thể hiện ở việc điều hành linh hoạt các thực tế kinh tế nảy sinh trên cơ sở các nguyên tắc khoa học.

Vì bản thân khoa học không thể đưa ra câu trả lời cho mọi tình huống nảy sinh trong hoạt động thực tiễn, nên chỉ có thể chỉ ra các nguyên tắc khoa học làm cơ sở cho hoạt động kinh doanh thực tiễn. Việc áp dụng hiệu quả và tối ưu nhất các nguyên tắc này vào thực tế phụ thuộc nhiều vào kiến thức và tài năng của các nhà quản lý doanh nghiệp.

Đơn vị quản lý nhà nước cũng là một nghề, là một hệ thống tổ chức bao gồm nhiều cơ quan, bộ phận, cá nhân có quyền hạn và chức năng khác nhau nhằm đảm bảo việc tổ chức và quản lý có năng lực và hiệu quả về chi phí. 

2. Sự quan trọng của quản lý nhà nước về kinh tế 

Thứ nhất, trong nền kinh tế thị trường, nhiều công ty không đủ khả năng tự giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình sản xuất và hoạt động thương mại. Vì vậy, cần có sự tác động của Nhà nước để điều hòa và giải quyết những “trở ngại” và trở ngại đối với hoạt động thương mại. Một số vấn đề chính là: 

 • Hợp đồng, quyết toán hợp đồng.
 • Môi trường kinh doanh: Các quốc gia thiết lập khung pháp lý phù hợp để tạo điều kiện cho các công ty có môi trường kinh doanh thuận lợi, không gây hại cho nhau, đồng thời không ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh. 
 • Sự can thiệp của Nhà nước cũng làm tăng hiệu quả quản lý vĩ mô của nền kinh tế quốc dân, bảo đảm sự vận hành ổn định của thị trường và phát huy tối đa quyền tự chủ và sức sống của các thành phần kinh tế sản xuất và doanh nghiệp.

Thứ hai, quản lý nhà nước nhằm hạn chế và ngăn chặn những lỗ hổng và khiếm khuyết tiêu cực của kinh tế thị trường. Ví dụ: thị trường cạnh tranh độc quyền, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

 • Lạm phát, suy thoái, khủng hoảng kinh tế.
 • Có một ranh giới rõ ràng giữa giàu nghèo và bất công xã hội.
 • Bất ổn và nhiều vấn đề xã hội khác.

Vì vậy, các nhà nước phải tạo ra các công cụ điều tiết thị trường ở tầm vĩ mô nhằm sửa chữa, khắc phục những “khuyết tật” tồn tại và chứa đựng tính tự phát của kinh tế thị trường. 

Thứ ba, đặc thù của nền kinh tế Việt Nam: Việt Nam là nước đang phát triển, xuất phát điểm thấp, kinh tế không ổn định. Vì vậy, việc đóng vai trò quản lý kinh tế xã hội và có vai trò hết sức quan trọng của Nhà nước là hết sức cần thiết. Rõ ràng là từ những điểm chính sau: Theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu phát triển nền kinh tế trọng thương nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường của Nhà nước. Tạo con đường pháp lý an toàn để bảo vệ lợi ích hợp pháp của các thành phần kinh tế tham gia.

 • Chúng tôi hỗ trợ mọi người trong kinh doanh.
 • Can thiệp vào các ngách thị trường.
 • bảo vệ môi trường sinh thái.

3. Cách thức nhà nước quản lý nền kinh tế

Phương thức quản lý nhà nước về kinh tế là phương thức tác động có chủ đích vào hệ thống kinh tế nhằm đạt được các mục tiêu do nhà nước đề ra. Để quản lý có hiệu quả, nhà quản lý cần biết lựa chọn phương pháp quản lý phù hợp và kết hợp linh hoạt các phương pháp quản lý này với nhu cầu, mục tiêu và thời kỳ cụ thể của nền kinh tế. . Các phương thức quản lý nhà nước về kinh tế chủ yếu là: 

 • Phương pháp kinh tế.
 • Phương pháp quản lý.
 • Phương pháp giáo dục.
 • Áp dụng phương pháp quản lý kinh tế tổng hợp.
 • Năng lực quản lý kinh tế quốc dân.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu