Top 10 tài liệu quản lý nhà nước về kinh tế tài chính được đánh giá cao 

Quản lý nhà nước về kinh tế tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng, quyết định đến nhiều vấn đề khác của xã hội. Sinh viên học và tìm hiểu về vấn đề này cần phải hiểu rõ, nắm được hệ thống lý thuyết cũng như thực trạng, phương pháp quản lý của nhà nước hiện nay. 

Ngay dưới đây, 123doc đã tổng hợp 10 tài liệu kiến thức quản lý nhà nước về kinh tế tài chính. Mời bạn đọc tham khảo để có thể hiểu rõ hơn nhé!

Download

I. 10 tài liệu, tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế tài chính 

1. Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế của chính quyền xã Lê Ninh huyện Kinh Môn tỉnh Bình Dương

Bộ tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế của chính quyền xã Lê Ninh huyện kinh môn tỉnh Bình Dương bao gồm các nội dung sau:

Bạn đang xem: Top 10 tài liệu quản lý nhà nước về kinh tế tài chính được đánh giá cao 

  • Một số vấn đề chung: khái niệm, vai trò quản lý nhà nước, chức năng quản lý nhà nước về kinh tế, các nội dung quản lý nhà nước về kinh tế
  • Thực trạng kinh tế tại xã Lênin: đặc điểm tình hình, ưu điểm, khuyết điểm
  • Phương hướng giải quyết quản lý của ủy ban nhân dân xã Lê Ninh
Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế tài chính của chính quyền xã Lê Ninh huyện Kinh Môn tỉnh Bình Dương
Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế tài chính của chính quyền xã Lê Ninh huyện Kinh Môn tỉnh Bình Dương

Download tài liệu

2. Câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế tài chính ôn thi công chức thuế 

Câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế tài chính ôn thi công chức thuế bao gồm các vấn đề sau:

  • Những vấn đề chung về quản lý nhà nước về kinh tế
  • Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp
  • Quản lý nhà nước đối với kinh tế đối ngoại
  • Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư
Câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế tài chính ôn thi công chức thuế

Download tài liệu

3. Chuyên đề quản lý nhà nước về kinh tế tài chính – tài liệu ôn thi công chức kho bạc nhà nước

Trong giai đoạn hiện nay nền kinh tế thị trường ở nước ta chiếm yêu thế riêng biệt. Nhà nước ngày càng tăng cường định hướng, phát triển kinh tế tư nhân. Chuyên đề quản lý nhà nước về kinh tế tài chính chủ yếu nêu ra các vấn đề, định hướng nhằm thực hiện chiến lược, quy hoạch và kế hoạch mà chính sách nhà nước đã vạch ra.

Chuyên đề quản lý nhà nước về kinh tế tài chính - tài liệu ôn thi công chức kho bạc nhà nước
Chuyên đề quản lý nhà nước về kinh tế tài chính – tài liệu ôn thi công chức kho bạc nhà nước

Download tài liệu

4. Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế tài chính một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế

Phương pháp quản lý kinh tế nhà nước là tổng thể những cách thức tác động có chủ đích và có thể của nhà nước lên hệ thống kinh tế. Nhằm thực hiện các mục tiêu quản lý của nhà nước thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Các phương pháp quản lý chủ yếu bao gồm: phương pháp hành chính, phương pháp kinh tế, phương pháp giáo dục thuyết phục,…

 Bạn hãy tham khảo bộ tài liệu dưới đây để hiểu rõ một số giải pháp, phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kinh tế.

Tiểu luận quản lý nhà nước về kinh tế tài chính một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế

Download tài liệu

5. Câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế

Để có thể ôn tập môn quản lý nhà nước về kinh tế một cách tốt nhất bạn nên tham khảo bộ tài liệu câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế ở bộ tài liệu sau. Đây là bộ tài liệu mang tính chất hệ thống hóa cao giúp sinh viên có thể ôn tập một cách dễ dàng đạt hiệu quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Câu hỏi quản lý nhà nước về kinh tế tài chính

Download tài liệu

6. Thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế của vụ kết cấu hạ tầng  và đô thị

Đây là bộ tài liệu được đánh giá khá cao về mức độ thực tiễn và áp dụng. Nội dung chính của một tiểu luận này đó là tình hình thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế của vụ kết cấu hạ tầng và đô thị. Trong đó bao gồm các phần sau: kết quả thực hiện, tình trạng thực tế, các mặt còn tồn tại, phương hướng giải quyết.

Thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế của vụ kết cấu hạ tầng  và đô thị

Download tài liệu

7. Tài liệu chương 4 – Quyết định quản lý nhà nước về kinh tế

Để đưa ra quyết định quản lý nhà nước về kinh tế cần phải có những văn bản và các thông tin liên quan một cách chính xác. Chính vì vậy đây là bộ tài liệu mà bạn nên tham khảo để có thể hiểu rõ hơn về công tác quản lý nhà nước về kinh tế.

Tài liệu chương 4 – Quyết định quản lý nhà nước về kinh tế tài chính

Download tài liệu

8. Tài liệu chương 4 – Quyết định quản lý nhà nước về kinh tế (phần 2)

Ở phần này bộ tài liệu cung cấp các ví dụ minh họa cùng các trường hợp thực tế đã diễn ra hiện nay để có thể giúp bạn có cái nhìn tổng quan và chi tiết từng vụ việc đã xảy ra. Nhằm rút kinh nghiệm và cho bạn các kiến thức thực tế.

Tài liệu chương 4 – Quyết định quản lý nhà nước về kinh tế tài chính(phần 2)

Download tài liệu

9. Tài liệu công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế tài chính

Tài liệu công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế bao gồm các phần sau: các cơ sở lý thuyết thực tiễn, các phương pháp quản lý, công cụ quản lý nhà nước về kinh tế. Để có thể hiểu rõ hơn về khái niệm bản chất các công cụ quản lý nhà nước về kinh tế bạn nên tham khảo bộ tài liệu dưới đây.

Tài liệu công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế tài chính

Download tài liệu

10. Tài liệu ôn thi công chức quản lý nhà nước về kinh tế tài chính

Nếu bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi công chức quản lý nhà nước về kinh tế thì đừng bỏ qua bộ tài liệu này. Bởi bộ tài liệu này được đánh giá cao về mặt hệ thống hóa kiến thức, cung cấp đầy đủ thông tin mà bạn đang tìm kiếm. Cùng tham khảo bộ tài liệu này ở đường link sau.

Tài liệu công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế tài chính

Download tài liệu

100+ Tài liệu quản lý nhà nước về kinh tế tài chính hay nhất

II. Quản lý nhà nước về kinh tế tài chính là gì

1. Khái niệm

Trong kinh tế học, quản lý nhà nước về kinh tế tài chính là hoạt động đòi hỏi phải lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động tài chính, chẳng hạn như tài trợ, sử dụng và cấp vốn cho một công ty.

Quản lý nhà nước về kinh tế tài chính từ lâu đã gắn liền với tài chính kế toán. Điều này được thể hiện trong việc quản lý các báo cáo tài chính. Việc quản lý tài chính của công ty phải áp dụng các nguyên tắc quản lý chung đối với các nguồn tài chính của công ty.

Quản lý nhà nước về kinh tế tài chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà quản lý doanh nghiệp vì quản lý tài chính tốt không chỉ giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận mà còn giúp doanh nghiệp bứt phá trên đà phát triển.

2. Mục tiêu của quản lý nhà nước về kinh tế tài chính

Tối đa hóa lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận sau thuế có phải là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hoạt động kinh doanh của một công ty có sinh lãi hay không? Tuy nhiên, nếu bạn chỉ đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận sau thuế, bạn không nhất thiết phải coi trọng cổ đông của công ty và chỉ số đó không cho bạn biết công ty cần chi bao nhiêu để đạt được hiệu quả cao nhất.

Nếu một công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần và đầu tư số tiền đó vào trái phiếu để kiếm lời thì lợi nhuận tăng lên, nhưng tỷ suất lợi nhuận trên vốn giảm vì số lượng cổ phiếu tăng lên. Vì vậy, cần bổ sung thêm tiêu chí tối đa hóa tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE).

Tối đa hóa lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: Mục tiêu này có thể bổ sung cho giới hạn trên của mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế như chưa xem xét đến yếu tố rủi ro và thời gian, tài chính. Do đó, mục tiêu tối đa hóa giá trị thị trường của cổ phiếu được coi là mục tiêu đầy đủ nhất của quản lý tài chính doanh nghiệp, vì nó xem xét nhiều yếu tố như thời kỳ, rủi ro và chính sách cổ tức có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

III. Một số kinh nghiệm giúp bạn ôn tập môn quản lý nhà nước về kinh tế tài chính

Để có thể học tập, nắm bắt được các kiến thức và làm bài tập chính xác nhất môn quản trị tài chính. Dưới đây là một số kinh nghiệm mà các bạn sinh viên có thể áp dụng:

Nắm vững các kiến thức lý thuyết, các công thức được giảng dạy trong giáo trình. Đây là một trong những điều cần thiết bởi vì tất cả các nội dung có trong đề thi đều xoay quanh những nội dung này. Nếu là những bài nâng cao thì sẽ mở rộng và khai thác từ những nội dung chính đó. 

Làm bài tập, lên đề cương và ôn tập theo từng chương để không bị rối và bị hoang mang khi hết môn rồi mới bắt đầu ôn tập. 

Làm các bài tập quản trị tài chính bao gồm ở trắc nghiệm và tự luận. Bạn có thể làm bài tập theo từng chương để nắm chắc kiến thức ở những phần đó. Sau khi kết thúc môn sẽ ôn tập và làm bài tập tổng hợp. 

Tham khảo nhiều nguồn tài liệu và hỏi giảng viên những nội dung chưa hiểu khi cần thiết. 

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về kiến thức cũng như các tài liệu bài tập quản lý nhà nước về kinh tế tài chính  Hy vọng, các thông tin này có thể giúp bạn ôn tập môn quản trị tài chính tốt nhất. 

 

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu