Top 10 tài liệu lý luận về tiền công hay và được đánh giá cao 

Lý luận về tiền công bao gồm nhiều nội dung đa dạng khác nhau. Để học tập và làm các bài tập về nội dung này tốt nhất thì cần phải có tài liệu với đầy đủ nội dung chính xác. 

Ngay dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi đến bạn đọc 10 tài liệu lý luận về tiền công hay và được đánh giá cao. Mời các bạn sinh viên tham khảo để học tập tốt về nội dung này. 

Download

I. 10 tài liệu về lý luận về tiền công có lượt tải cao 

1. Lý luận về tiền công và sự vận dụng lý luận tiền công trong chính sách tiền lương ở Việt Nam hiện nay

Bộ tài liệu lý luận về tiền công và sự vận dụng lý luận thành công trong chính sách tiền lương ở Việt Nam hiện nay được dựa trên cơ sở lý luận tiền công của Mác-Lênin.

Bạn đang xem: Top 10 tài liệu lý luận về tiền công hay và được đánh giá cao 

Từ những lý thuyết về tiền công này để có những ứng dụng, vận dụng phù hợp nhất vào việc xây dựng chính sách tiền lương tại Việt Nam. Mời bạn đọc cùng theo dõi để thấy được những sự vận dụng đa dạng này. 

Lý luận về tiền công và sự vận dụng lý luận tiền công
Lý luận về tiền công và sự vận dụng lý luận tiền công

Download tài liệu

2. Cơ sở lý luận về tiền công và tiền lương

Cơ sở lý luận về tiền lương và tiền công gồm các phần sau đây: bản chất kinh tế của tiền công, các hình thức cơ bản của tiền công, tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế.

Tài liệu cung cấp đầy đủ các cơ sở lý luận, hỗ trợ cho bạn học tập về lý thuyết, vận dụng làm các đề tài liên quan đến tiền công được đầy đủ, có cơ sở hơn. 

Cơ sở lý luận về tiền công và tiền lương
Cơ sở lý luận về tiền công và tiền lương

Download tài liệu

3. Cơ sở lý luận về tiền công, tiền lương và công tác quản lý tiền lương của công ty cổ phần may Thăng Long

Bài tiểu luận dưới đây nghiên cứu về thực trạng lao động Việt Nam nói chung và ở công ty cổ phần may Thăng Long nói riêng. Đặc biệt chỉ vẽ những chính sách tiền lương ở công ty này. 

Từ những cơ sở lý luận về tiền lương được đưa ra, tác giả đi phân tích sâu sắc về thực trạng để thấy được những vấn đề còn tồn đọng, những điểm tốt. Từ đó đưa ra những đề xuất phù hợp nhằm cải thiện hơn nữa những chính sách mà công ty đang thực hiện. 

Cơ sở lý luận về tiền công, tiền lương và công tác quản lý tiền lương

Download tài liệu

4. Cơ sở lý luận về tiền công, lương tiền công (phần 2)

Bộ tài liệu cơ sở lý luận về tiền lương, tiền công là sự vận dụng lý luận tiền công bao gồm các lý thuyết cơ sở sau: chính sách công, đặc điểm cơ bản của lực lượng lao động Việt Nam, thực trạng lao động Việt Nam, chính sách tiền lương ở Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu này tài tải về để việc học tập được tốt nhất. 

Cơ sở lý luận về tiền lương, tiền công (phần 2)

Download tài liệu

5. Lý luận về tiền công, tiền lương của Mac

Trong bộ tài liệu lý luận về tiền lương của Mac đó chỉ rõ bản chất của tiền công trong chủ nghĩa tư bản là giá trị hay giá cả của sức lao động. Tuy nhiên lại biểu hiện ra bên ngoài thành giá trị hay giá cả của lao động. Bạn có thể tham khảo bộ thể hiện dưới đây để được rõ hơn về lĩnh vực này.

Lý luận về tiền lương của Mac

Download tài liệu

6. Cơ sở lý luận về tiền lương và các khoản trích theo lương

Bộ tài liệu này giúp  chúng ta được tìm hiểu rõ ràng về hình thức cơ bản của tiền công. Bao gồm: tiền công tính theo thời gian và tiền công tính theo sản phẩm. Và giúp chúng ta hiểu rõ về tiền công, tiền công ngày, tiền công tuấn, tiền công tháng.

Lý luận về tiền lương của Mac
Lý luận về tiền lương của Mac

Download tài liệu

7. Cơ sở lý luận về ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng liên quan đến tiền công 

Đề tài này được thực hiện khai thác vấn đề tiền công trong ngành công nghiệp khai thác. Không chỉ cung cấp đầy đủ về cơ sở lý luận mà tác giả còn phân tích được cặn kẽ những vấn đề về thực trạng của đơn vị như thế nào, ưu điểm, nhược điểm ra sao và đưa ra được các giải pháp phù hợp nhất. 

Cơ sở lý luận về ngành công nghiệp khai thác và chế biến đá vôi trắng liên quan đến tiền công

Download tài liệu

8. Lý luận về tiền công của Mac và sự vận dụng lý luận tiền công trong chính sách tiền lương ở nước ta hiện nay

Trong lý luận tiền công của Mac, chỉ ra rằng xu hướng của sản xuất tư bản chủ nghĩa không phải là nâng cao mất tiếp tiền công trung bình mà là hạ thấp mức tiền lương ấy. Trong xu hướng phát triển kinh tế hiện nay, lý luận tiền công của Mac được áp dụng như thế nào, bạn có thể tham khảo bộ tài liệu dưới đây

Lý luận về tiền công của Mac và sự vận dụng lý luận tiền công trong chính sách tiền lương ở nước ta hiện nay

Download tài liệu

9.  Lý luận về tiền công của Mac và sự vận dụng lý luận này trong cải cách chính sách tiền công ở Việt Nam

Lý luận tiền công của Mac là cơ sở để chúng ta có thể cải cách chính sách tiền công. Bộ tài liệu này nghiên cứu, làm rõ được các lý luận cơ sở, đồng thời vạch rõ các phương hướng, định hướng của sự vận dụng lý luận này trong cải cách chính sách tiền lương tại Việt Nam.

Lý luận tiền công của Mac và sự vận dụng lý luận này trong cải cách chính sách tiền công ở Việt Nam

Download tài liệu

10. Cơ sở lý luận về công tác tổ chức và quản lý tiền lương trong doanh nghiệp

Công tác tổ chức và quản lý tiền lương trong mỗi doanh nghiệp là một công tác vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp đó. Tuy nhiên để có thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách tốt nhất, người lãnh đạo cần phải nắm vững cơ sở lý luận về công tác tổ chức quản lý tiền lương.

Cơ sở lý luận về tiền công, công tác tổ chức và quản lý trong doanh nghiệp

Download tài liệu

100+ Tài liệu lý luận về tiền công hay nhất

II. Lý luận về tiền công và một số thông tin cần biết 

1. Sức lao động và 2 điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa

Đầu tiên bạn cần hiểu lực lượng lao động là gì. Lực lượng lao động là những kỹ năng (thể chất và tinh thần) được sở hữu và sử dụng bởi các cá nhân trong sản xuất.

Có hai điều kiện để chuyển đổi công việc thành hàng hóa.

  • Đầu tiên, người lao động phải được tự do về thể chất, có thể thành thạo công việc này và chỉ bán nó trong một thời gian nhất định.
  • Thứ hai, những người có việc làm phải bị tước đoạt mọi tư liệu sản xuất và phải bán sức lao động để tồn tại.

2. Hai đặc điểm của lực lượng lao động

Sức lao động cũng như mọi hàng hoá khác đều có hai đặc điểm: giá trị sử dụng và giá trị.

Giá trị của hàng hóa sức lao động: đánh giá gián tiếp về giá trị của lực lượng lao động và sinh kế cần thiết để hỗ trợ một gia đình. Giá trị của sức lao động trọng thương khác với giá trị của hàng hoá thông thường ở chỗ nó chứa đựng cả yếu tố tinh thần và lịch sử. Nó được biểu hiện bằng tiền, được gọi là giá cả của sức lao động hoặc tiền lương.

Sản xuất tăng lên làm tăng giá trị hàng hoá và sức lao động, tăng nhu cầu về lao động phức tạp, sức sản xuất phát triển làm tăng nhu cầu về sinh kế. Xu hướng giảm giá trị hàng hoá sức lao động do năng suất lao động tăng dẫn đến giá tư liệu sinh hoạt và dịch vụ giảm.

Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động: Giá trị sức lao động hàng hoá là biểu hiện của quá trình tiêu hao sức lao động, tức là quá trình lao động của người lao động để sản xuất ra hàng hoá và dịch vụ. Quá trình tiêu thụ hàng hoá với tư cách là sức lao động khác với quá trình tiêu thụ hàng hoá nói chung. Sở dĩ như vậy vì trong hàng hoá nói chung, cả giá trị và giá trị sử dụng đều bị mất đi trong quá trình tiêu dùng.

Mặt khác, quá trình tiêu dùng hàng hoá sức lao động là quá trình sản xuất ra một loại hàng hóa cụ thể, đồng thời tạo ra giá trị mới có thể tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị sức lao động. Đây là một đặc điểm của lực lượng lao động.

3. Lý luận về tiền công: Bản chất kinh tế 

Bản chất của tiền lương: tiền công là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động hàng hóa, tức là giá cả của sức lao động hàng hóa.

Bởi vì tiền công không phải là giá cả của sức lao động: thứ nhất, nhà tư bản trả tiền sau khi người lao động đã làm việc để sản xuất ra hàng hoá cho sức lao động của nhà tư bản. Thứ hai, tiền lương được trả theo ngày làm việc (giờ, ngày, tuần, tháng) hoặc khối lượng sản xuất. Đó là sức lao động chứ không phải sức lao động mà nhà tư bản mua của công nhân. Tiền lương không phải là giá cả hay giá trị của tác phẩm, mà chỉ là giá cả hoặc giá trị của thương hiệu tác phẩm.

4.  Hai phương thức thanh toán

Có hai phương thức thanh toán:

  • Trả lương theo thời gian là một hình thức trả lương thay đổi một chút dựa trên số giờ làm việc của một nhân viên. Để đánh giá chính xác mức lương, không chỉ lấy mức lương hàng ngày làm cơ sở mà còn phải tính cả ngày làm việc và cường độ làm việc. Lương theo giờ là một thước đo chính xác về tiền lương theo giờ.
  • Tiền công trả theo sản phẩm là hình thức trả lương phụ thuộc vào số lượng sản phẩm, bộ phận được sản xuất ra hoặc số lượng công việc mà người lao động thực hiện. Trên thực tế, tiền lương sản phẩm là tiền lương thay đổi theo thời gian.

5. Lương danh nghĩa và lương thực tế

Tiền lương danh nghĩa là số tiền mà người lao động nhận được khi bán sức lao động của họ cho nhà tư bản. Tiền lương thực tế là tiền lương biểu hiện bằng số lượng hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng mà người lao động mua theo mệnh giá.

Hy vọng, với những chia sẻ tài liệu lý luận về tiền công vừa rồi của chúng tôi, bạn đọc đã nắm được những vấn đề liên quan đến lý luận về tiền công. Đồng thời cũng lựa chọn được những tài liệu phù hợp, giúp cho bạn học tập và hiểu được nội dung này tốt hơn. Đừng quên chia sẻ đến bạn bè.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu