Top 10 tài liệu kiểm toán hoạt động chuẩn nhất

Kiểm toán hoạt động là loại tài liệu kiểm toán nhằm xem xét và đánh giá về tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động được kiểm toán (trong một công ty, doanh nghiệp nào đó). Để thực hiện công tác kiểm toán hoạt động đòi hỏi người kiểm toán viên phải am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau như kế toán, tài chính, kinh tế, khoa học, kĩ thuật… 

Trong bài viết dưới đây, chúng mình sẽ gửi đến các bạn 10 tài liệu kiểm toán hoạt động hay nhất, chuẩn nhất mà chúng mình đã tổng hợp được. Xin mời các bạn cùng tham khảo nhé.

Download

I. Các tài liệu kiểm toán hoạt động được đánh giá cao nhất

1. Kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư Trường Định

Đây là một tài liệu nhắm vào việc giới thiệu, phân tích nội hàm các tiêu chí đánh giá của kiểm toán hoạt động do kiểm toán nhà nước thực hiện và điều kiện để có được cũng như để sử dụng được các tiêu chí đó. Trong chừng mực hạn hẹp, tác giả cũng có một số lưu ý các kiểm toán viên khi sử dụng những tiêu chí này.

Bạn đang xem: Top 10 tài liệu kiểm toán hoạt động chuẩn nhất

Kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư Trường Định
Kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng và đầu tư Trường Định

Download tài liệu

2. Nội dung và phương pháp kiểm toán hoạt động đối với các chương trình dự án đầu tư 

Được thực hiện dưới hình thức một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ vô cùng thành công, đây là một trong những tài liệu về đề tài kiểm toán hoạt động được đánh giá cao nhất. Tài liệu tập trung vào phân tích, chứng minh và đánh giá về tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động được kiểm toán.

Nội dung và phương pháp kiểm toán hoạt động đối với các chương trình dự án đầu tư 
Nội dung và phương pháp kiểm toán hoạt động đối với các chương trình dự án đầu tư

Download tài liệu

3. Sự kết hợp kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động

Tiếp tục là một đề tài nghiên cứu khoa học nhưng lần này là ở cấp cơ sở, không có nghĩa đây là tài liệu có chất lượng thấp, trái lại, vấn đề mà tác giả của đề tài này nhắm đến vô cùng độc đáo, mới lạ. Tác giả cho rằng việc xác định các tiêu chuẩn, chuẩn mực để đánh giá về tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động là việc làm rất khó khăn, việc lượng hóa các mặt trên thành các tiêu chuẩn để đánh giá là việc làm mang nặng tính chủ quan. Do vậy, việc đánh giá kết quả trong kiểm toán hoạt động cũng một phần mang tính chất chủ quan.

Sự kết hợp kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động
Sự kết hợp kiểm toán báo cáo tài chính kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động

Download tài liệu

4. Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị

Đây là một báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu của tác giả Đinh Trọng Hanh. Tài liệu nghiên cứu trong phạm vi kiểm tra nhằm đánh giá một cách khách quan và có tính xây dựng vấn đề kiểm toán hoạt động. Cụ thể là: Các nguồn tài lực, nhân lực và vật lực được quản lý có quan tâm đến tính kinh tế, tính hiệu quả và sự hữu hiệu; và mối quan hệ về trách nhiệm giải trình phải được tách biệt rõ ràng.

Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị
Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị

Download tài liệu

5. Kiểm toán hoạt động tiêu thụ tại công ty

Có một số thuật ngữ sẽ được giới thiệu trong tài liệu này, ví dụ như: Yếu tố đầu vào: chính là nguồn lực gồm : con người, máy móc thiết bị, nguyên liệu, công cụ, thông tin, năng lượng, đất đai,… Kết quả đầu ra: là những sản phẩm hoặc dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của con người. Kết quả đầu ra được xác định trong giới hạn số lượng và chất lượng và có xem xét đến cả sự ảnh hưởng, tác động của kết quả tạo ra đối với xã hội và môi trường xung quanh.

Kiểm toán hoạt động tiêu thụ tại công ty
Kiểm toán hoạt động tiêu thụ tại công ty

Download tài liệu

6. Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu

Luận văn thạc sĩ kinh tế lấy đề tài kiểm toán hoạt động của sinh viên Lê Hoài Phương là một luận văn được đánh giá rất cao bởi hội đồng phản biện. Nội dung của tài liệu hướng đến tính kinh tế nhấn mạnh đến chi phí đầu vào, việc tối ưu hóa các giải pháp tiết kiệm trong quá trình thực hiện.

Điều đó phụ thuộc vào các yếu tố sau: Các phương tiện, thiết bị, vật tư được mua về và sử dụng có giúp tiết kiệm vốn đầu tư. Các nguồn lực, nhân lực, tài lực, vật lực được khai thác, sử dụng với yêu cầu giảm thiểu chi phí một cách nghiêm ngặt. Những giải pháp nào về tổ chức, quản lý, kiểm soát chi tiêu đã được thực hiện và hiệu quả ra sao.

Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu
Xây dựng quy trình và phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp có thu

Download tài liệu

7. Kiểm toán hoạt động sản xuất

Tài liệu này giúp chúng ta thấy được những lợi ích của kiểm toán hoạt động. Ví dụ như: Xác định những phạm vi trong hệ thống quản lý và kiểm soát cần phải được cải tiến. Thu hút sự chú ý của nhà quản lý đến những nhân tố tiêu cực có ảnh hưởng đến tính kinh tế, tính hiệu quả và sự hữu hiệu của các hoạt động.

Kiểm toán hoạt động sản xuất
Kiểm toán hoạt động sản xuất

Download tài liệu

8. Các đặc trưng cơ bản của kiểm toán hoạt động 

Những đặc tính cơ bản của kiểm toán hoạt động sẽ được giới thiệu đến các bạn trong tài liệu này. Chúng ta có thể kể đến một vài đặc tính cơ bản như: Chú trọng đến những hệ thống quản lý và hoạt động kiểm soát đang có vấn đề khúc mắc mà chúng có liên quan đến nhân lực, vật lực và tài lực của đơn vị.

Các đặc trưng cơ bản của kiểm toán hoạt động 
Các đặc trưng cơ bản của kiểm toán hoạt động

Download tài liệu

9. Quy trình kiểm toán hoạt động

Tính hiệu quả được xem xét ở các nội dung sau: Số lượng sản phẩm đầu ra có đạt yêu cầu. Tính năng, chất lượng có đạt không? Định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức chi tiêu có được thực hiện. Mức độ tiết kiệm so với dự toán? Mức độ tiết kiệm nguồn tài nguyên? Mức độ đảm bảo tính bền vững của môi trường. Tính đúng hạn, kịp thời của việc kết thúc hoạt động. Quá trình kiểm tra, soát xem chi phí, tiến độ, chất lượng được thực hiện như thế nào?

Quy trình kiểm toán hoạt động
Quy trình kiểm toán hoạt động

Download tài liệu

10. Tài liệu kiểm toán hoạt động

Tác giả cho rằng công tác kiểm toán hoạt động giúp cho nhà quản lý có cơ hội để hiểu biết sâu sắc về những cái mới nảy sinh trong hoạt động và quá trình thực hiện của đơn vị. Nâng cao nhận thức về khái niệm giá trị của đồng tiền ở những bộ phận trong đơn vị chưa được kiểm toán.

Tài liệu kiểm toán hoạt động
Tài liệu kiểm toán hoạt động

Download tài liệu

100+ Tài liệu kiểm toán hoạt động hay

Top 10 lời mở đầu luận văn hay nhất

10+ Đồ án tốt nghiệp xây dựng website tốt nhất

II. Kiểm toán hoạt động và những điều bạn cần biết

1. Những thông tin cơ bản về kiểm toán hoạt động

1.1. Kiểm toán hoạt động được hiểu như thế nào?

 • Kiểm toán hoạt động được coi là một loại hình kiểm toán mới được phát triển ở trên thế giới trong thời gian gần đây và được áp dụng trong mô hình tư nhân.
 • Một vài thuật ngữ như Performance Audit, thuật ngữ Management Audit hay thuật ngữ Value for Money Audit,.. là để chỉ loại hình kiểm toán hoạt động.  Về khái niệm của kiểm toán hoạt động thì loại hình này hiện chưa có một khái niệm nào chung. Tuy nhiên, với mỗi cơ quan, tổ chức khác nhau thì sẽ có những sự định nghĩa riêng cho loại hình kiểm toán hoạt động này.
 • Một cuộc kiểm tra mang tính toàn diện nhất và mang tính khách quan dựa trên việc thực hiện các đánh giá về các yếu tố như nguồn lực, yếu tố nhân lực, yếu tố vật lực, yếu tố về tính hiệu quả và sự hữu hiệu của những tiềm năng trong các hoạt động được triển khai thực hiện. Đây được coi là khái niệm về kiểm toán hoạt động bao quát đủ ý nhất mà chúng mình có thể tổng hợp được.
 • Nhưng riêng khu vực tư nhân thì kiểm toán hoạt động có thể hiểu là sự đánh giá về các khía cạnh như tính kinh tế, tính hiệu quả cũng như sự hữu hiệu của các hoạt động đã được triển khai thực hiện dưới sự giám sát, kiểm soát của người chịu trách nhiệm quản lý những hoạt động đó. Kiểm toán hoạt động chính là việc thực hiện báo cáo với các cá nhân về sự đánh giá cuối cùng mà người quản lý tổng hợp được và những đề nghị, đề xuất các biện pháp để cải tiến những hạn chế còn khắc phục.
 • Nhìn chung, dù hiểu theo nghĩa nào thì kiểm toán hoạt động cũng đều sẽ được đánh giá trên 3 khía cạnh chính là tính kinh tế, tính hiệu quả và sự hữu hiệu. Chính 3 yếu tố trên được coi là tiêu chuẩn chung dùng để đánh giá kết quả của những hoạt động được thực hiện kiểm toán.

1.2. Kiểm toán hoạt động ra đời như thế nào?

 • Kiểm toán hoạt động đã triển khai các hoạt động nhằm đáp ứng các yêu cầu đó bằng cách thực hiện việc mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Và chính lúc này thì kiểm toán hoạt động được ra đời và sau đó chính là các bộ luật về kiểm toán hoạt động được ban hành. Kiểm toán viên chính là việc phải xem xét đến các giá trị của những khoản chi tiêu đó có thực sự được thực hiện hay không trước khi tiến hành việc kiểm toán.

2. Các tiêu chí đánh giá và ý nghĩa của chúng trong kiểm toán hoạt động

2.1. Tiêu chí Tính kinh tế 

 • Về tiêu chí đầu tiên này thì bạn có thể hiểu đây là việc thực hiện tối thiểu hóa các chi phí cần sử dụng cho các nguồn lực nhưng vẫn phải đảm bảo được về chất lượng đầu ra. Vì thế, tính kinh tế được xác định nhằm nhấn mạnh đến đầu vào bao gồm các nguồn lực cần thiết sẽ được sử dụng. Cần phải xem xét, kiểm tra kỹ càng các nguồn lực cần thiết đó có đúng số lượng, đúng thời gian, địa điểm và giá cả hay không,… 
 • Việc xác định tính kinh tế thực sự là không hề dễ dàng một chút nào. Với những hoạt động cụ thể thì lại cần có những tiêu chuẩn dùng để đánh giá cá tiêu chí kinh tế riêng, vì thế, các kiểm toán viên luôn được yêu cầu phải cẩn trọng khi thực hiện việc lên các tiêu chí đánh giá.

2.2. Tiêu chí Tính hiệu quả 

 • Tiêu chí thứ hai này có ý nghĩa là chỉ việc sử dụng các nguồn lực một cách tối thiểu nhưng vẫn đảm bảo khả năng đạt được các mục tiêu đã đề ra ban đầu. Tức là dựa trên các nguồn lực ban đầu đã được xác định thì các kết quả tạo ra đó có thể nhiều hơn so với những mục tiêu đề ra hoặc là các kết quả tạo ra đúng như theo mục tiêu ban đầu nhưng việc sử dụng các nguồn lực lại ít đi. Một điểm đặc biệt của tính hiệu quả đó chính là việc các hoạt động được kiểm toán sở hữu các tính chất như tính chu kỳ, tính cơ học hay các kết quả được tạo ra có sự đồng nhất thì việc xác định tính hiệu quả sẽ dễ dàng thực hiện hơn so với những hoạt động không sở hữu những tính chất trên. 
 • Nói một cách đơn giản thì tính hiệu quả chính là việc thực hiện các cải tiến hoạt động nhằm đảm bảo được kết quả cần đạt được nhưng lại có thể giảm bớt được chỉ phí hay việc sử dụng các nguồn lực cần thiết. Thêm vào đó, tính hiệu quả thường được coi là một vấn đề mang tính nội bộ vì thế tiêu chí này sẽ không có sự ảnh hưởng đến các hoạt động của đơn vị đó với môi trường bên ngoài.

2.3. Tiêu chí Sự hữu hiệu

 • Tiêu chí về sự hữu hiệu chính là việc hướng đến cái cuối cùng là việc thực hiện đánh giá về mức độ đã thực hiện được các mục tiêu đã đề ra trước đó cho một hoạt động hay chương trình nào đó. Hay mấu chốt của việc kiểm toán sự hữu hiệu đó chính là việc đánh giá, xem xét giữa kết quả mong đợi ở kế hoạch đề ra với kết quả thực tế đạt được như thế nào.
 • Với việc kiểm toán sự hữu hiệu này thì trong quá trình thực hiện đánh giá các kiểm toán viên sẽ có thể gặp phải một số khó khăn nhất định như:

– Việc xác định mục tiêu không được rõ ràng và dễ bị thay đổi tạo nên sự mâu thuẫn có thể xảy ra.

– Xác định mức độ hoàn thành cũng chưa có sự cụ thể.

– Sử dụng nhiều chiến lược, kỹ thuật có sự khác nhau nhưng lại tạo ra những kết quả có nét tương đồng.

 • Nhìn chung, sự hữu hiệu được đánh giá hay nhìn nhận ra sao, điều đó phụ thuộc vào việc người thực hiện đánh giá đó có quan điểm như thế nào. Với mỗi quan điểm được nêu ra sẽ có những sự hợp lý nhất định và phù hợp với từng bối cảnh cụ thể của thời điểm đó. Tiêu chí cuối cùng này cũng có một mối liên hệ mật thiết với tính hiệu quả bởi đây được xem như một yếu tố có sự ảnh hưởng tới việc xác định quan hệ giữa số chi phí bỏ ra và sự hiệu quả đạt được của những hoạt động ấy.

Tóm lại, 3 tiêu chí và 3 yếu tố trên có một quan hệ liên kết bền chặt với nhau. Có thể nói chính yếu tố về tính hiệu quả đã liên kết cũng như là yếu tố trung gian để việc kết nối tính kinh tế và sự hiệu quả diễn ra một cách tốt nhất.

Tham khảo 10 luận văn, tiểu luận kế toán tiêu thụ hay nhất 

Top 10 mẫu báo cáo thực tập cộng đồng hay nhất

Trong bài viết này, chúng mình đã tổng hợp cũng như gửi đến các bạn 10 tài liệu kiểm toán hoạt động ấn tượng nhất, được đánh giá cao nhất để các bạn có thể tham khảo và nghiên cứu. Cùng với những nội dung, thông tin chính liên quan đến vấn đề kiểm toán hoạt động, chúng mình cũng đã cung cấp cho các bạn những tài liệu liên quan nhằm giúp các bạn hiểu hơn về công tác kiểm toán hoạt động trong doanh nghiệp. Xin chúc các bạn may mắn và thành công.

 

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu