Top 10 Tài liệu cải cách hành chính mới và đúng chuẩn nhất

Cải cách hành chính là một trong những vấn đề quan trọng đối với đất nước ta. Vì thế đây cũng là chuyên đề nghiên cứu được nhiều sinh viên lựa chọn để thực hiện. Vậy cần phải lưu ý những gì để có thể hoàn thành được những bài báo cáo cải cách hành chính đúng chuẩn.

Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu một số tài liệu về báo cáo cải cách hành chính hay nhất giúp các bạn có thể tham khảo dễ dàng hơn.

Download

I. Tài liệu về cải cách hành chính hay nhất

1. Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính tại Tiền Giang

Dưới đây là tài liệu với đề tài “Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách hành chính nhà nước tại Tiền Giang”. Sau khi phân tích tổng hợp tất cả những yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng ISO 9000. Tác giả sẽ đưa ra một số giải pháp mang tính đồng bộ để nâng cao hiệu quả quản lý có ý nghĩa thiết thực cho công cuộc cải cách hành chính tại tỉnh Tiền Giang.

Bạn đang xem: Top 10 Tài liệu cải cách hành chính mới và đúng chuẩn nhất

Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách tại Tiền Giang
Giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả áp dụng ISO 9000 vào công tác cải cách tại Tiền Giang

Download tài liệu

2. Thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay

Dựa trên những kiến thức và kinh nghiệm có được trong quá trình tìm hiểu thực tế, sinh viên đã hoàn thành báo cáo với đề tài “Thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay” dưới đây. Báo cáo sẽ phân tích rõ thực trạng công cuộc cải cách hành chính nhà nước tại nước ta hiện nay. Hãy tham khảo tài liệu về cải cách tài chính được trình bày vô cùng chi tiết, cụ thể dưới đây để có thêm kiến thức sâu kỹ về lĩnh vực này.

Thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay
Thực trạng cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay

Download tài liệu

3. Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Đào tạo bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính là vấn đề được xã hội quan tâm. Và được các cơ quan thực hiện một cách nghiêm túc để mang lại hiệu quả tốt nhất. Chính vì thế mà sinh viên đã lựa chọn đề tài này để làm nội dung nghiên cứu cho đề án môn học của mình.

Hãy tham khảo tài liệu về cải cách tài chính được trình bày vô cùng chi tiết, cụ thể dưới đây để có thêm kiến thức sâu kỹ về lĩnh vực này.

Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
Đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính

Download tài liệu

4. Thực trạng cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay

Đây là tiểu luận với đề tài “Thực trạng cải cách hành chính và các giải pháp, phương hướng của cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay”. Kết cấu của tiểu luận gồm các phần sau:

 • Cơ sở lý luận và cải cách hành chính.
 • Đánh giá thực trạng và cải cách hành chính Nhà nước.
 • Giải pháp cải cách hành chính ở Việt Nam.
Thực trạng cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay
Thực trạng cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay

Download tài liệu

5. Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam

Dưới đây là tài liệu về “Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam”. Trong tài liệu, tác giả đã tiến hành phân tích và đánh giá một số vấn đề mà hoạt động cải cách hành chính ở nước ta đang gặp phải. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam
Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam

Download tài liệu

6. Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý công

Đề án nghiên cứu dưới đây được phối hợp thực hiện bởi nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tài chính công của Việt Nam. Mục tiêu của đề án là phân tích rõ mối quan hệ giữa cải cách hành chính và cải cách tài chính công. Đề xuất giải pháp tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý công của nước ta.

Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý công
Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý công

Download tài liệu

7. Bài giảng cải cách hành chính ở cơ sở

Dưới đây là bài giảng về một số vấn đề cải cách hành chính ở cơ sở gồm hai nội dung chính sau đây:

 • Khái niệm và yêu cầu cải cách hành chính.
 • Nội dung cải cách hành chính cơ sở,

Hy vọng tài liệu dưới đây sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức cần thiết liên quan đến hoạt động cải cách hành chính ở cấp cơ sở.

Bài giảng cải cách hành chính ở cơ sở
Bài giảng cải cách hành chính ở cơ sở

Download tài liệu

8. Thực trạng và giải pháp trong cải cách hành chính ở cơ sở

Xuất phát từ tính cấp thiết của tình hình thực tế mà sinh viên đã quyết định lựa chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp trong công tác cải cách hành chính ở cơ sở” để làm nội dung nghiên cứu cho báo cáo của mình.

Thực trạng và giải pháp trong cải cách hành chính ở cơ sở
Thực trạng và giải pháp trong cải cách hành chính ở cơ sở

Download tài liệu

9. Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Sau thời gian thực tập tại Sở Tài nguyên và nhà đất Hà Nội, sinh viên đã hoàn thành báo cáo dưới đây. Với mong muốn đem lại cái nhìn tổng quát về công cuộc cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính nói chung và tình hình cải cách tại Sở nói riêng.

 Mời các bạn tham khảo tài liệu được trình bày vô cùng chi tiết cụ thể dưới đây để nắm chắc kiến thức về cải cách hành chính.

Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Download tài liệu

10. Cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Mục đích của báo cáo dưới đây là tìm ra những giải pháp nhằm khắc phục những thiếu sót về thủ tục hành chính trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó hoàn thiện thủ tục hành chính trong công tác này nhằm nâng cao hiệu quả của công tác cải cách hành chính nhà nước.

Báo cáo được đánh giá có nghiên cứu kỹ, sâu sắc về các nội dung liên quan. Từ những cơ sở lý luận đưa ra và thực trạng để có những báo cáo, giải pháp phù hợp nhất. 

Cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
Cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Download tài liệu

100+ Tài liệu về cải cách hành chính hay

Top 10 lời mở đầu luận văn hay nhất

10+ Đồ án tốt nghiệp xây dựng website tốt nhất

II. Nội dung liên quan đến cải cách hành chính

1. Cải cách hành chính là gì?

Cải cách hành chính là những sự thay đổi mang tính hệ thống, lâu dài và giúp cho hệ thống hành chính nhà nước hoạt động hiệu quả hơn, đảm bảo thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ, chức năng quản lý xã hội. Vì thế cải cách hành chính là hoạt động nhằm thay đổi và hợp lý hóa bộ máy hành chính, nhằm tăng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước.

Cải cách hành chính bao gồm các quy định pháp luật về trình tự, thủ tục thực hiện các thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra còn có cải cách về các thủ tục hành chính và quy trình thực hiện các thủ tục hành chính.

2. Vai trò và mục đích của cải cách hành chính

Vai trò của việc cải cách hành chính chính là duy trì sự phát triển của xã hội, đảm bảo an toàn trật tự xã hội theo các chủ trương và định hướng của nhà nước. Qua đó thực hiện hóa mục tiêu chính trị của nhà nước giúp đất nước phát triển tốt hơn.

Chính vì thế cải cách hành chính giúp nâng cao chất lượng của bộ máy quản lý nhà nước là mục tiêu và mong muốn của mọi quốc gia trong đó có Việt Nam. Cải cách hành chính đã trở thành một trong những đòi hỏi khách quan và không thể thiếu cho sự phát triển, đổi mới của một đất nước.

3. Ý nghĩa và nội dung của cải cách hành chính

Cải cách hành chính là hoạt động nhằm đảm bảo tính công bằng, pháp lý, hiệu quả và minh bạch trong việc giải quyết các thủ tục, công việc hành chính. Cải cách nhằm loại bỏ những rườm rà trong thủ tục hành chính, giúp hạn chế tình trạng tham nhũng hay gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Nội dung cải cách hành chính bao gồm những vấn đề sau:

 • Cơ chế một cửa và một cửa liên thông.
 • Kiểm soát các thủ tục hành chính.
 • Đánh giá các tác động của thủ tục hành chính.
 • Đánh giá, rà soát các thủ tục hành chính.
 • Tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, phản ánh từ người dân, doanh nghiệp.

4. Sự cần thiết phải cải cách hành chính ở Việt Nam

Cải cách hành chính ở nước ta đang được thực hiện theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Cải cách được xem là tiền đề cho việc thực hiện thành công quá trình đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước ta.

Những nguyên nhân cần phải đẩy mạnh cải cách hành chính ở nước ta hiện nay:

 • Quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN: Mục tiêu của cải cách hành chính là nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, từ đó cải thiện hoạt động quản lý nhà nước trở nên tốt hơn.
 • Trong quá trình đổi mới các thủ tục hành chính của nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của cơ chế quản lý nhà nước mới cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân.
 • Quá trình hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa gây ra sự ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các quốc gia và đòi hỏi cần phải thực hiện cải cách hành chính.
 • Sự phát triển của khoa học – kỹ thuật trên thế giới cũng tác động đến mọi mặt trong đời sống và trong đó có hoạt động quản lý.

Trong bối cảnh trên, thì việc cải cách hành chính của nước ta là điều tất yếu.

Tham khảo 10 luận văn, tiểu luận kế toán tiêu thụ hay nhất 

Top 10 mẫu báo cáo thực tập cộng đồng hay nhất

Trên đây là tổng hợp những tài liệu về cải cách hành chính mới và đúng chuẩn nhất hiện nay. Hy vọng sau khi tham khảo bài viết trên các bạn sẽ có thêm nhiều hiểu biết và kinh nghiệm liên quan đến cải cách hành chính để có thể hoàn thành bài báo cáo của mình một cách tốt nhất.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu