Top 10 mẫu hợp đồng cho vay đúng chuẩn nhất

Hợp đồng cho vay là mẫu hợp đồng quan trọng thường được sử dụng khi vay tiền ngân hàng và các công ty tài chính. Để có thể soạn thảo được những mẫu hợp đồng cho vay đúng chuẩn thì bạn cần phải có những kiến thức và kinh nghiệm cơ bản.

Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu một số mẫu hợp đồng cho vay mới nhất cùng những kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng đúng chuẩn.

Download

I. Mẫu hợp đồng cho vay đúng chuẩn

1. Tài liệu mẫu hợp đồng cho vay

Tài liệu mẫu hợp đồng cho vay dưới đây cũng được sử dụng rất nhiều hiện nay. Bạn có thể sử dụng mẫu hợp đồng cho vay này ở mọi tình huống cần thiết để đảm bảo được tính chính xác và tính pháp lý.

Bạn đang xem: Top 10 mẫu hợp đồng cho vay đúng chuẩn nhất

Tài liệu mẫu hợp đồng cho vay
Tài liệu mẫu hợp đồng cho vay

Download tài liệu

2. Mẫu hợp đồng cho vay tại ngân hàng

Mẫu hợp đồng cho vay tại ngân hàng dưới đây là mẫu hợp đồng phổ biến nhất được sử dụng khi vay ngân hàng. Những thông tin trên hợp đồng được trình bày rõ ràng, mạch lạc với những thông tin quan trọng và cần thiết giúp bạn nắm rõ được nội dung hợp đồng.

Mẫu hợp đồng cho vay tại ngân hàng
Mẫu hợp đồng cho vay tại ngân hàng

Download tài liệu

3. Mẫu hợp đồng cho vay tiền

Dưới đây là mẫu hợp đồng cho vay tiền được sử dụng phổ biến nhất và có thể áp dụng ở nhiều trường hợp khác nhau. Nếu như bạn đang phân vân chưa biết nên dùng mẫu hợp đồng cho vay tiền nào đúng chuẩn thì mẫu hợp đồng này sẽ là lựa chọn bạn không nên bỏ qua.

Mẫu hợp đồng cho vay tiền
Mẫu hợp đồng cho vay tiền

Download tài liệu

4. Hợp đồng cho vay tiền áp dụng đối với Ngân hàng thương mại nhà nước

Mẫu hợp đồng vay tiền dưới đây được áp dụng đối với các trường hợp vay tiền tại các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng phát triển Việt Nam. Đây là mẫu hợp đồng cho vay đặc biệt nên bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ trước khi sử dụng.

Hợp đồng cho vay tiền áp dụng đối với Ngân hàng thương mại nhà nước
Hợp đồng cho vay tiền áp dụng đối với Ngân hàng thương mại nhà nước

Download tài liệu

5. Pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, tác giả đã tiến hành nghiên cứu tài liệu với đề tài “Pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng” dưới đây. Để giải quyết một cách toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn, hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cho vay trong tình hình hiện nay.

Pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng
Pháp luật Việt Nam về hợp đồng cho vay trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng

Download tài liệu

6. Hợp đồng cho vay giữa ngân hàng và hộ nông dân

Tài liệu hợp đồng cho vay giữa ngân hàng và hộ nông dân dưới đây sẽ phản ánh thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật với những hiệu quả tích cực và bất cập còn tồn tại. Tài liệu cũng đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện một số quy định pháp luật về hợp đồng cho vay giữa ngân hàng và hộ nông dân.

Hợp đồng cho vay giữa ngân hàng và hộ nông dân
Hợp đồng cho vay giữa ngân hàng và hộ nông dân

Download tài liệu

7. Hợp đồng cho vay tại ngân hàng thương mại, một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn

Báo cáo “Hợp đồng cho vay tại ngân hàng thương mại, một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn” gồm những nội dung chính sau đây:

 • Chương 1: Những vấn đề lý luận về hợp đồng cho vay tại các ngân hàng thương mại và pháp luật về hợp đồng tín dụng.
 • Chương 2: Thực trạng pháp luật về hợp đồng tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.
 • Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về HĐTD tại các ngân hàng.
Hợp đồng cho vay tại ngân hàng thương mại, một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn
Hợp đồng cho vay tại ngân hàng thương mại, một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn

Download tài liệu

8. Quy trình giải ngân và thanh lý hợp đồng cho vay trong mô hình ngân hàng

Dựa vào những kiến thức được học cùng kinh nghiệm thực tế, sinh viên đã hoàn thành xuất sắc báo cáo về hợp đồng cho vay dưới đây. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xây dựng thành công quy trình thực hành giải ngân và thanh lý hợp đồng cho vay trong mô hình ngân hàng. Cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình này.

Quy trình giải ngân và thanh lý hợp đồng cho vay trong mô hình ngân hàng
Quy trình giải ngân và thanh lý hợp đồng cho vay trong mô hình ngân hàng

Download tài liệu

9. Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý hợp đồng cho vay tại ngân hàng TMCP

Hoạt động tín dụng là cốt lõi mang tính bản chất của ngân hàng mà ngân hàng hàng nào cũng chú trọng phát triển và hoàn thiện. Xuất phát từ nhu cầu thực tế và mong muốn tìm hiểu về quy trình quản lý hợp đồng cho vay mà sinh viên đã lựa chọn đề tài “Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý hợp đồng cho vay tại ngân hàng TMCP” dưới đây.

Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý hợp đồng cho vay tại ngân hàng TMCP
Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý hợp đồng cho vay tại ngân hàng TMCP

Download tài liệu

10. Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả hợp đồng bảo đảm tiền vay tại ngân hàng VPBank

Dưới sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn cùng những kiến thức và kinh nghiệm của mình, sinh viên đã hoàn thành tài liệu nghiên cứu “Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả hợp đồng bảo đảm tiền vay tại ngân hàng VPbank” dưới đây. Nhằm đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý hợp đồng bảo đảm tiền vay tại VPbank.

Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả hợp đồng bảo đảm tiền vay tại ngân hàng VPBank
Một số kiến nghị nâng cao hiệu quả hợp đồng bảo đảm tiền vay tại ngân hàng VPBank

Download tài liệu

100+ Tài liệu hợp đồng cho vay chi tiết

Tham khảo 10 bài báo cáo nghiên cứu khoa học đúng chuẩn

Top 10 bài phân tích báo cáo tài chính đúng chuẩn nhất

II. Hướng dẫn cách viết hợp đồng cho vay chính xác

1. Hợp đồng cho vay tiền là gì?

Hợp đồng cho vay được hiểu là loại hợp đồng thỏa thuận giữa các bên, sau đó bên vay sẽ nhận được tiền từ bên cho vay. Và sau một thời gian quy định thì bên vay phải có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền cho bên vay với lãi suất trong thỏa thuận hợp đồng.

Hợp đồng cho vay có có sở pháp lý dựa theo Bộ luật dân sự 2015 và Luật thương mại 2005.

2. Các điều khoản cơ bản trong hợp cho vay tiền

Các điều khoản cơ bản trong hợp đồng cho vay chính là những điều khoản không thể thiếu được. Hợp đồng vay tiền sẽ không được giao kết nếu các bên không thỏa thuận được những điều khoản cơ bản này.

Bên cạnh đó, có một số điều khoản không phải là cơ bản trong hợp đồng vay tiền. Tuy nhiên các bên thỏa thuận thấy cần thiết phải cho vào hợp đồng thì nó cũng sẽ trở thành các điều khoản cơ bản.

Các điều khoản cơ bản trong hợp đồng cho vay tiền:

 • Số tiền vay.
 • Thời hạn vay.
 • Mục đích vay.
 • Lãi suất vay tiền theo quy định của pháp luật.
 • Những biện pháp đảm bảo hợp đồng cho vay tiền.
 • Các trường hợp thu tiền nợ trước hạn thanh toán đối với hợp đồng cho vay.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên vay.
 • Quyền và nghĩa vụ của bên cho vay.

3. Các điều khoản thông thường của hợp đồng vay tiền

Các điều khoản thông thường của hợp đồng vay tiền chính là những quy định, điều khoản được pháp luật quy định. Khi kết giao hợp đồng, nếu hai bên không thỏa thuận những điều khoản thông thường này. Thì những điều khoản này vẫn được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Các điều khoản thông thường của hợp đồng vay tiền:

 • Điều khoản về một số trường hợp bất khả kháng.
 • Điều khoản về việc chấm dứt hợp đồng.
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp.
 • Điều khoản về hiệu lực hợp đồng.
 • Điều khoản về hình phạt khi vi phạm: các bên tham gia hợp đồng nên thỏa thuận các chế tài khi vi phạm hợp đồng trước.

10 Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên được đánh giá cao

Tham khảo 10 mẫu tóm tắt khóa luận hay và đầy đủ nội dung

Trên đây là tổng hợp những mẫu hợp đồng cho vay đúng chuẩn và được sử dụng rất phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Hy vọng sau khi tham khảo bài viết trên các bạn sẽ tìm được nhiều mẫu hợp đồng cho vay mới nhất cũng như có thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức khi soạn thảo hợp đồng cho vay.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu