Top 10 giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế

Học phần quản lý nhà nước về kinh tế là học phần quan trọng đối với các bạn sinh viên theo học ngành quản trị cũng như các khối ngành về kinh tế và quản lý kinh tế. Đây là một môn học khó, yêu cầu người giảng dạy và sinh viên cần có những kiến thức nhất định về kinh tế xã hội. Đồng thời việc giảng dạy môn học quản lý nhà nước về kinh tế cũng là một thử thách.

Chính vì vậy chúng mình đã tổng hợp 10 giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế chuẩn nhất, đầy đủ về mặt nội dung và được thiết kế khoa học, rõ ràng về mặt hình thức để các thầy cô giáo cũng như các bạn sinh viên có nhu cầu có thể tham khảo.

Download

I. Top 10 giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế được đánh giá cao nhất

Bạn đang xem: Top 10 giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế

1. Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế

Đây là giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tài liệu này sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức lý luận, khái quát cơ bản và có tính hệ thống của môn học quản lý nhà nước về kinh tế. Tài liệu này được cho là có nội dung phù hợp với thực tế và thông tin được cập nhật một cách liên tục. Có thể coi đây là giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế có nội dung và hình thức tốt, phù hợp làm tài liệu tham khảo và nghiên cứu.

Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế
Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế

Download tài liệu

2. Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế phần 2

Phần tiếp theo của giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ bắt đầu với những nội dung cơ bản về công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế. Cụ thể tác giả sẽ giới thiệu các phương pháp quản lý như quản lý hành chính; quản lý kinh tế; quản lý giáo dục… đồng thời hướng dẫn và đưa ra các ví dụ về các trường hợp có thể sử dụng các phương pháp tương ứng để đem lại hiệu quả quản lý cao nhất.

Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế phần 2

Download tài liệu

3. Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế – Giáo sư tiến sĩ Lê Sĩ Thiệp

Một giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế thuộc chương trình cvc. Tài liệu này có những nội dung cơ bản được trình bày bằng hai phần như sau: đầu tiên là những vấn đề chung về quản lý nhà nước về kinh tế thế; thứ hai là quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế cụ thể (ở đây chúng ta có kinh tế đối ngoại và kinh tế trong nước). Tác giả cũng sẽ trả lời một số câu hỏi như vì sao nhà nước cần quản lý nền kinh tế quốc dân? Hay nhà nước quản lý nền kinh tế quốc dân để làm gì?…

Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế – Giáo sư tiến sĩ Lê Sĩ Thiệp

Download tài liệu

4. Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế

Tiếp tục là một giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế được sử dụng tại Học viện Hành chính Quốc gia – Khoa quản lý nhà nước về kinh tế. Tác giả của tài liệu này sẽ cung cấp cho chúng ta những nội dung như: Chức năng, nhiệm vụ của nhà nước trong quản lý nhà nước về kinh tế hay các đối tượng, phạm vi nội dung của quản lý nhà nước về kinh tế và cuối cùng là cách quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế quốc dân. Mỗi nội dung lớn sẽ đi kèm với các nội dung nhỏ hơn nhằm giải thích triệt để vấn đề được đưa ra trước đó.

Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế

Download tài liệu

5. Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế tác giả Đỗ Hoàng Toàn, Mai Văn Bưu 

Tài liệu giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế được tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên các trường đại học, các khoa chuyên ngành về quản lý và hoạt động kinh tế. Chúng ta thấy rằng quản lý nhà nước về kinh tế là một bộ môn khoa học bởi vì nó có đối tượng được đem ra để nghiên cứu và đồng thời thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu riêng biệt.

Đây cũng là một môn học khó, vì vậy giáo trình là cần thiết đối với cả giảng viên lẫn sinh viên.

Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế tác giả Đỗ Hoàng Toàn, Mai Văn Bưu

Download tài liệu

6. Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế và quản trị kinh doanh của doanh nghiệp

Chúng ta đến với giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế và quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là một giáo trình khá thú vị khi nội dung bao quát cả về hoạt động quản lý nhà nước cũng như hoạt động quản trị doanh nghiệp. Chính vì vậy nội dung của giáo trình có tính xuyên suốt và liên quan đến nhau, các đối tượng được đưa ra phân tích, bàn luận đều có sự tác động qua lại (ở đây đối tượng là nhà nước và các doanh nghiệp). Điều này ít khi xuất hiện ở các giáo trình khác.

Chính vì vậy nó đem lại sự độc đáo và giá trị riêng.

Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế và quản trị kinh doanh của doanh nghiệp

Download tài liệu

7. Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế

Một giáo trình dành cho sinh viên đại học hệ chính quy được lưu hành nội bộ. Tài liệu này có bảy chương bao gồm các nội dung như tổng quan quản lý nhà nước về kinh tế, quy luật và nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế, công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế, mục tiêu và chức năng quản lý nhà nước về kinh tế, thông tin và quyết định trong quản lý nhà nước về kinh tế và cuối cùng là bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế và các cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế.

Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế

Download tài liệu

8. Nâng cao đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở nước ta

Giáo trình này có nội dung tập trung vào việc tìm hiểu công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay. Ngoài việc sẽ nêu lên thực trạng công tác bồi dưỡng quản lý và đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế. Mặc dù cùng là nội dung quản lý nhà nước về kinh tế nhưng tác giả đã có hướng khai thác mới và ta thấy rằng tài liệu này cũng có thể được sử dụng trong giảng dạy và nghiên cứu. 

Nâng cao đội ngũ công chức quản lý nhà nước về kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở nước ta

Download tài liệu

9. Thuyết trình các chức năng của quản lý nhà nước về kinh tế

Quản lý nhà nước về kinh tế là một khái niệm cơ bản đối với mọi nhà quản lý nói chung và những nhà quản lý hoạt động trong lĩnh vực kinh tế nhà nước nói riêng. Quản lý nhà nước về kinh tế cũng là một môn học trong chương trình giảng dạy tại đại học. Chính vì vậy mà những nhà quản lý tương lai cần chuẩn bị chắc kiến thức trước khi bắt tay vào công việc quản lý thật sự.

Thuyết trình các chức năng của quản lý nhà nước về kinh tế

Download tài liệu

10. Thuyết trình những nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về kinh tế liên hệ thực tiễn vấn đề này trong lĩnh vực thương mại ở nước ta hiện nay

Quản lý nhà nước về kinh tế là một khái niệm cũng như một hoạt động quan trọng nhất là đối với các nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Việt Nam. Trong những năm gần đây Việt Nam đang ngày càng tiếp thu những phương pháp mới và sử dụng một cách hiệu quả các phương pháp quản lý trước đó. Nhờ vậy kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và vẫn tuân thủ theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thuyết trình những nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về kinh tế liên hệ thực tiễn vấn đề này trong lĩnh vực thương mại ở nước ta hiện nay

Download tài liệu

100+ giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế hay nhất

II. Những điều bạn cần biết khái niệm quản lý nhà nước về kinh tế

Nội dung có trong những giáo trình và bài giảng quản lý nhà nước về kinh tế tại các cơ sở giáo dục thường sẽ là những kiến thức cơ bản, gốc rễ nhằm giúp sinh viên có thể hiểu một cách đơn giản quản lý nhà nước về kinh tế là gì? Cũng như những đặc điểm, vai trò và tầm quan trọng của quản lý nhà nước về kinh tế. 

Ngay sau đây chúng mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn những thông tin có liên quan đến quản lý nhà nước về kinh tế thế mà có thể các bạn chưa được tiếp cận trong quá trình học. Điều này sẽ giúp các bạn hiểu sâu và hiểu rõ hơn vấn đề quản lý nhà nước về kinh tế.

  • Đầu tiên chúng ta phải hiểu được khái niệm quản lý nhà nước về kinh tế. Ở đây quản lý nhà nước về kinh tế là để ám chỉ hành động hay sự tác động có tổ chức, kế hoạch và bằng các phương pháp (tuân thủ tuyệt đối pháp luật) do Nhà nước thực hiện. Điều này nhằm sử dụng sức mạnh về kinh tế một cách có hiệu quả  và đạt được các mục tiêu đề ra trong những điều kiện cụ thể.
  • Quản lý nhà nước về kinh tế sẽ sử dụng các phương pháp quản lý riêng biệt và có hiệu quả cao nhất. Cụ thể, chúng ta có thể kể đến các phương pháp như: phương pháp hành chính; phương pháp kinh tế; phương pháp giáo dục. Các phương pháp này đều có ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Trong từng trường hợp cụ thể có thể sử dụng một hoặc cả ba phương pháp miễn sao đem lại hiệu quả về quản lý cao nhất.
  • Trong quản lý nhà nước về kinh tế cần liên tục đổi mới những phương pháp nhằm giúp việc quản lý mang lại hiệu quả cao hơn. Để công tác quản lý đem lại hiệu quả thì những nhà quản lý hay những cá nhân, tổ chức có thẩm quyền phải lựa chọn các phương pháp quản lý đúng đắn và biết kết hợp các phương pháp quản lý đó một cách linh hoạt vào từng trường hợp cụ thể với từng đối tượng cụ thể và từng giai đoạn của nền kinh tế nói chung. 

Vậy là trong nội dung bài viết này, chúng mình đã giới thiệu đến các bạn 10 giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế hay nhất, chuẩn nhất mà chúng mình đã tổng hợp được. Chúng mình mong rằng với những tài liệu được chúng mình cung cấp, các bạn có thể hiểu hơn vấn đề quản lý nhà nước về kinh tế. Đồng thời hiểu được tầm quan trọng của vấn đề quản lý nhà nước về kinh tế cũng như những đặc điểm trong cách quản lý và những lưu ý khi tiến hành công việc quản lý nhà nước về kinh tế..

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu