Top 10 giáo trình lý luận nhà nước và hành chính hay nhất

Lý luận nhà nước, lý luận hành chính nhà nước là một trong những nội dung quan trọng mà nhiều sinh viên tại các trường đại học phải học. Trong đó, trường chính trị, trung cấp chính trị là điển hình. 

Dưới đây là tổng hợp 10 tài liệu giáo trình lý luận nhà nước giúp các bạn sinh viên học tập, ôn luyện kiến thức dễ dàng và nhanh chóng nhất. 

Download

I. 10 tài liệu giáo trình lý luận nhà nước đầy đủ, chi tiết nhất 

1. Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật

Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật là bộ tài liệu cung cấp các khái niệm cơ bản về nhà nước và pháp luật. Đồng thời nghiên cứu những tác động của nhà nước và pháp luật đến đời sống xã hội, kinh tế, chính trị của một nước.

Bạn đang xem: Top 10 giáo trình lý luận nhà nước và hành chính hay nhất

Giáo trình lý luận nhà nước phần kiến thức chung và pháp luật
Giáo trình lý luận nhà nước phần kiến thức chung và pháp luật

Download tài liệu

2. Giáo trình lý luận hành chính nhà nước

Bộ tài liệu giáo trình lý luận hành chính nhà nước là một bộ tài liệu mang tính chất khoa học nghiên cứu. Đây là một bộ tài liệu có giá trị về mặt khoa học cao, bạn nên tham khảo để có thể hiểu rõ những lý luận thực tiễn của công tác hành chính nhà nước.

Giáo trình lý luận nhà nước về hành chính

Download tài liệu

3. Lý luận nhà nước và pháp luật

Bộ tài liệu lý luận nhà nước và pháp luật là một bộ tài liệu khẳng định vị thế của việc nghiên cứu khoa học lý luận trong hệ thống khoa học xã hội. Bạn có thể tham khảo bộ tài liệu lý luận nhà nước và pháp luật ở đường linh sau.

Giáo trình  lý luận nhà nước và pháp luật

Download tài liệu

4. Lý luận nhà nước và vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường

Nước ta đang dần chuyển dịch nền kinh tế, theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa hay còn gọi là nền kinh tế thị trường. Bộ tài liệu này phân tích vai trò của nhà nước trong việc định hướng, phát triển nền kinh tế của nước ta.

Giáo trình lý luận nhà nước và vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường

Download tài liệu

5. Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật (phần 2)

Bộ tài liệu này cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận, tình trạng thực tế, phân tích vai trò của nhà nước và pháp luật trong việc phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật

Download tài liệu

6. Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật – ĐH Luật Hà Nội

Đại học luật Hà Nội là một trong những Cơ sở đào tạo ngành luật tốt nhất cả nước. Bởi vậy giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật của đại học luật Hà Nội là một trong những giáo trình đầy đủ, chi tiết, mang tính tổng hợp tốt nhất.

Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật – ĐH Luật Hà Nội

Download tài liệu

7. Tài liệu nhập môn lý luận nhà nước và pháp luật 

Đối với những sinh viên mới bắt đầu học môn lý luận nhà nước và pháp luật thì đây là một bộ tài liệu giúp các em có thể hiểu được những khái quát chung, những đặc điểm, những đặc trưng của lý luận nhà nước và pháp luật đối với sự phát triển, hội nhập của đất nước đối với thế giới.

Tài liệu nhập môn lý luận nhà nước và pháp luật

Download tài liệu

8. Tài liệu ôn thi cao học hành chính môn lý luận hành chính nhà nước và triết học

Nếu bạn đang chuẩn bị ôn thi cao học ngành hành chính môn lý luận hành chính nhà nước và triết học thì đây là một bộ tài liệu bạn không nên bỏ qua. Bởi tính hệ thống, tổng hợp, khách quan, chi tiết và đầy đủ nhất của bộ tài liệu này.

Tài liệu ôn thi cao học hành chính môn lý luận hành chính nhà nước và triết học

Download tài liệu

9. Câu hỏi ôn tập môn lý luận hành chính nhà nước 

Trong một kỳ thi tốt nghiệp, kết thúc Nam, thi tuyển sinh cao học thì đây là một bộ tài liệu giúp bạn có thể hệ thống lại kiến thức, ôn tập về các tình huống, vai trò, đặc điểm đặc trưng của lý luận hành chính nhà nước.

Câu hỏi ôn tập môn lý luận hành chính nhà nước 
Câu hỏi ôn tập môn lý luận hành chính nhà nước

Download tài liệu

10. Tài liệu ôn thi môn lý luận hành chính nhà nước

Nếu bạn đang cần một bộ tài liệu có tính hệ thống cao thì đây là một bộ tài liệu chắc chắn bạn không nên bỏ qua. Hệ thống kiến thức của bộ tài liệu này giúp bạn nhanh chóng ôn tập, nắm vững các kiến thức lý luận cơ sở.

Tài liệu ôn thi môn lý luận hành chính nhà nước

Download tài liệu

100+ Giáo trình lý luận nhà nước và hành chính hay nhất

II. Đối tượng nghiên cứu của môn học lý luận nhà nước và pháp luật

Khoa học là hệ thống tri thức được tích lũy và vận dụng trong suốt quá trình lịch sử, không chỉ phản ánh hoạt động tinh thần của con người, mà còn phản ánh các quy luật khách quan của ngoại giới, nhằm tạo ra một thế giới hiện đại giúp loài người cải thiện cuộc sống. Đối tượng nghiên cứu khoa học là vấn đề cơ bản, quan trọng nhất mà khoa học phải giải quyết trên cơ sở phân tích thực tiễn để tìm ra chân lý khách quan. Có nhiều lĩnh vực khoa học như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.

Lý luận chung về pháp luật quốc gia là khoa học xã hội bao gồm hệ thống những kiến ​​thức cơ bản, tổng hợp về nhà nước và pháp luật, được phát triển và hình thành trên cơ sở chủ nghĩa xã hội. Tinh hoa trí tuệ của nhân loại về nhà nước và pháp luật và những thành tựu nghiên cứu mới của luật học hiện đại.

Nhà nước và pháp luật Lý luận chung nghiên cứu hai hiện tượng quan trọng và phức tạp nhất trong kiến ​​trúc thượng tầng chính trị và pháp luật của xã hội: nhà nước và pháp luật. Tuy nhiên, nhà nước và pháp luật cũng được nghiên cứu trong nhiều ngành khoa học xã hội như triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, khoa học chính trị và các khoa học pháp lý khác. Vì vậy, cần xác định rõ phạm vi nghiên cứu quốc gia – pháp luật trong các ngành khoa học xã hội nêu trên.

III. Mối quan hệ của lý luận nhà nước và pháp luật với lĩnh vực khoa học xã hội 

1. Đối với triết học 

Quan hệ giữa Lý luận chung về nhà nước và pháp luật với Triết học là quan hệ hai chiều, tác động qua lại lẫn nhau:

  • Triết học là thế giới quan khoa học, cơ sở phương pháp luận của Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, vì nó cung cấp cho Lý luận chung về nhà nước và pháp luật các nguyên lý triết học của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử;
  • hệ thống các khái niệm, phạm trù, các quy luật cơ bản của tự nhiên, xã hội và tư duy con người, giúp cho Lý luận chung về nhà nước và pháp luật nhận thức đúng đắn và phân tích một cách khoa học, sâu sắc, toàn diện mọi vấn đề về nhà nước và pháp luật. 

Trên cơ sở các nguyên lí, khái niệm, phạm trù, quy luật mà Triết học nêu ra, Lý luận chung về nhà nước và pháp luật tiếp tục nghiên cứu những vấn đề cơ bản của nhà nước và pháp luật; bổ sung, làm phong phú thêm hệ thống tri thức triết học về nhà nước, pháp luật; cung cấp những tư liệu, số liệu cần thiết để triết học tiếp tục tổng kết, đánh giá, đưa ra những kết luận khoa học, làm phong phú và sâu sắc hệ thống tri thức của mình.

2. Đối với kinh tế chính trị

Đối với lý luận chung về nhà nước và pháp luật, kinh tế chính trị cung cấp những tri thức khoa học có tính chất cơ bản. Các khái niệm kinh tế chính trị như quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, phương thức sở hữu … được lý luận chung về nhà nước và pháp luật sử dụng để nghiên cứu nguồn gốc, thực chất, chức năng, vai trò, kiểu nhà nước và pháp luật.

Đến lượt nó, lý luận chung về nhà nước và pháp luật làm phong phú thêm hệ thống tri thức khoa học về kinh tế chính trị với những luận chứng mới về vị trí, vai trò của nhà nước và pháp luật trong thế giới, xã hội nói chung và nền kinh tế nói chung. Nếu chúng ta nhận ra mối liên hệ chặt chẽ và tương tác giữa hai bộ môn này, chúng ta cũng sẽ thấy sự khác biệt giữa chúng.

Nếu đối tượng nghiên cứu của lý luận chung về nhà nước và pháp luật là nhà nước và pháp luật, hai bộ phận quan trọng nhất của kiến ​​trúc thượng tầng thì kinh tế chính trị chủ yếu nghiên cứu các quy luật phát triển của kiến ​​trúc thượng tầng dưới.

Lý luận chung về nhà nước và pháp luật được xây dựng trên cơ sở và vận dụng các quan điểm, tư tưởng khoa học của chủ nghĩa xã hội và chính trị khoa học vào việc nghiên cứu các ngành học của mình.

Trong đó, các khái niệm cơ bản về chính trị như quyền lực chính trị, cơ chế và phương thức thực hiện quyền lực chính trị, quan hệ chính trị … được lý luận chung về nhà nước và pháp luật vận dụng để nghiên cứu nội dung, bản chất, vai trò của nhà nước, pháp luật, cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước … trong đời sống chính trị của mỗi quốc gia

Hy vọng, với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, bạn đọc có thể hiểu rõ được những nội dung cơ bản liên quan đến lý luận nhà nước. Đồng thời cũng lựa chọn được tài liệu giáo trình lý luận nhà nước phù hợp, đầy đủ nhất. 

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu