Top 10 bài thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy

Để có thể xây dựng một nhà máy bạn cần phải lập hồ sơ dự án đầu tư. Tuy nhiên để có thể làm hồ sơ một cách đầy đủ, chi tiết, đúng quy trình không phải là điều dễ dàng. Chính vì vậy chúng tôi tổng hợp 10 bài thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy đầy đủ và chi tiết nhất, giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về quy trình. Bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

I. 10 bài thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy

1. Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy bê tông địa điểm xã Tri Phương huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh

Dự án xây dựng nhà máy bê tông địa điểm xã Tri Phương huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh là một trong những dự án có quy mô lớn và cá tính thách thức cao. Vì vậy đòi hỏi việc lập dự án xây dựng phải thật chi tiết, đầy đủ, có hệ thống thông tin chậm trễ để thuyết phục được và đầu tư.

Download

Dự án xây dựng nhà máy bê tông địa điểm xã Tri Phương huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh
Dự án xây dựng nhà máy bê tông địa điểm xã Tri Phương huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh

Download tài liệu

Bạn đang xem: Top 10 bài thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy

2. Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện đồng công suất 1000 tấn

Vụ án đầu tư xây dựng nhà máy luyện đồng là một có tính khả quan cao. Nhầm đáp ứng nhu cầu của các nhà máy, thị trường Việt Nam, đồng thời xuất hiện sau một số nước khác mang lại lợi nhuận, thu lại nguồn ngoại tệ lớn cho Việt Nam. Đây là một trong những dự án được đề cao, vì vậy tài liệu dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện đồng là một trong những hồ sơ tài chính xây dựng và tham khảo. 

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy luyện đồng công suất 1000 tấn

Download tài liệu

3. Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ắc quy công suất 600000 kwh

Vụ án đề thi xây dựng nhà máy sản xuất đặc quyền là một dự án có tính chiến lược cao. Sản xuất các sản phẩm cung ứng cho ngành công nghiệp hóa chất nói riêng và hoạch định các chiến lược phát triển ngành công nghiệp nói chung. Mục tiêu chính của việc thành lập dự án này đó là tăng cường sản xuất, tăng năng lực, nâng cao khả năng độc lập tự chủ về kinh tế quốc phòng khoa học công nghệ đối với ngành công nghiệp.

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ắc quy công suất 600000 kwh

Download tài liệu

4. Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất là một trong những dự án có tính cấp thiết. Việc xây dựng nhà máy sản xuất trẻ là chiến dịch phát triển đô thị tạo ra mô hình cụ thể phù hợp với quy hoạch và thử chương trình phát triển thể chất tình đầy việc phát triển kinh tế của khu vực của tỉnh nói chung và ngành công nghiệp giấy của tỉnh nói riêng

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ

Download tài liệu

5. Đồ án tốt nghiệp lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải Nix Ninh Thủy

Đầu tư xây dựng là một hoạt động tạo dựng các công trình, cơ sở hạ tầng, tài sản cố định phục vụ cho mục đích phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đoạn thất nghiệp thành lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, sản phẩm dịch vụ, góp phần bảo vệ môi trường, ngănchặn các tác hại của việc sản xuất đến môi trường xung quanh.

Đồ án tốt nghiệp lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải Nix Ninh Thủy

Download tài liệu

6. Slide phân tích dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi titan Thừa Thiên Huế của công ty nhà nước MTV khoáng sản Thừa Thiên Huế

Bộ tài liệu này gồm các nội dung: cơ sở khoa học phân tích dự án đầu tư xây dựng nhà máy công nghiệp khai khoáng và giải pháp hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng. Đây là một bộ có tính chất tham khảo cao bởi tính ứng dụng, tính thực tế, tính khách quan của nó mang đến cho người đọc có cái nhìn toàn diện hơn.

Slide phân tích dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi titan Thừa Thiên Huế

Download tài liệu

7. Tài liệu tiểu luận phân tích dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến của công TNHH Phúc Lộc

Bộ tài liệu tiểu luận phân tích truyện án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến của công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Lộc là một trong những dự án có tính chất ứng dụng, thực tế cao. Chính vì vậy bạn nên tham khảo để hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng, phát triển một dự án nhà máy là như thế nào.

Tài liệu tiểu luận phân tích dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến của công TNHH Phúc Lộc

Download tài liệu

8. Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xây dựng

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xây dựng là dự án chế biến nông sản và sản xuất đồ mộc giao đồ mỹ nghệ chất lượng cao. Mục đích của dự án này đó là giải quyết tình trạng thất nghiệp cho người dân lao động tại địa phương, mang lại lợi nhuận, nguồn thu lớn cho doanh nghiệp, góp phần phát triển, thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh.

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xây dựng
Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xây dựng

Download tài liệu

9. Tiểu luận thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất

Tiểu luận thuyết minh dự án xây dựng nhà máy sản xuất là một trong những dự án bắt đầu từ cơ sở lý luận, phân tích, nghiên cứu thị trường một cách khoa học, có hệ thống. Bạn có thể tìm hiểu bộ tài liệu này để có cái nhìn toàn diện hơn về quy trình xây dựng nhà máy sản xuất.

thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy
Tiểu luận thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất

Download tài liệu

10. Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch KCA

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch là một trong những dự án quan trọng đối với việc phát triển nền kinh tế tỉnh nhà vì vậy bạn có thể theo dõi bộ tài liệu này để có thể hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng một bản dự án đầu tư.

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch KCA

Download tài liệu

100+ thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy hay nhất

II. Dự án đầu tư xây dựng và thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy là gì? 

Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp những đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. 

Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định Mục I Phần II Quyết định 79/QĐ-BXD năm 2017 công bố Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng và tư vấn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành sẽ bao gồm các khoản chi phí sau:

  • Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng: sử dụng để xác định chi phí các công việc tư vấn trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và là cơ sở để xác định giá gói thầu tư vấn phù hợp với trình tự lập dự án đầu tư xây dựng. 
  • Chi phí tư vấn đầu tư dự án: Là phí trả cho người trực tiếp thực hiện công việc tư vấn, quản lý của tổ chức tư vấn, chi phí khác (mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp), thu nhập chịu thuế tính trước nhưng chưa gồm thuế VAT.
  • Chi phí tư vấn được xác định theo cấp công trình theo quy định về phân cấp công trình xây dựng
  • Chi phí tư vấn xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với quy mô chi phí xây dựng, quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị.

III. Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy cần lưu ý những vấn đề gì? 

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy có thành công hay không phụ thuộc vào những yếu tố nào? Cần lưu ý những gì để đảm bảo hiệu quả và sự tự tin. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn một số kinh nghiệm và lưu ý nhé! 

1. Chuẩn bị kỹ càng về phương án và kế hoạch của dự án 

Quá trình chuẩn bị, nghiên cứu để lên phương án và tạo thành một kế hoạch hoàn chỉnh cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy tốn thời gian khá nhiều. Để việc thuyết minh cũng như trình bày hiệu quả, có tính khả thi thì trước hết để án đó phải khả thi cũng như có chất lượng. Quá trình chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng này bao gồm xin chủ trương đầu tư, quy hoạch, xem xét các phương án được tốt nhất.

Đầu tiên, cần phải tiến hành nghiên cứu về quy mô thị trường, cũng như tìm kiếm những mục đích sử dụng, lên phương án được tốt nhất. Những vấn đề như chi phí, nhân công, thời gian thực hiện cũng cần phải trình bày rõ ràng trong bản đề án được đưa ra.

Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến pháp lý cũng cần phải rõ ràng, rành mạch có căn cứ và trích dẫn đính kèm.

Sau khi đã chuẩn bị quy trình cũng như thủ tục hoàn chỉnh, việc làm đề án, thuyết minh cần phải chỉn chu, nêu đúng thực trạng, đề xuất cũng như vấn đề thi công xây dựng hiện nay. 

2. Chuẩn bị kỹ càng khi thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy 

Việc chuẩn bị kỹ càng trước khi thuyết minh đòi hỏi bạn phải hiểu rõ về đề án này, hiểu rõ tất cả các mục được trình bày trong đề án cũng như nắm vững được thực trạng xây dựng hiện nay như thế nào.

Khi thuyết trình, cần giữ phong thái tự tin, trình bày rõ ràng rành mạch, để cập đến những vấn đề chính cốt lõi của phương án dự án đầu tư. Ngoài ra, cũng cần phải chuẩn bị và dự trù phương án trả lời đối với một số câu hỏi nếu bị hỏi đến. Điều này sẽ giúp cho dự án được thành công, người thuyết minh không bị mất sự chủ động trước những câu hỏi khó khăn.

Hy vọng, với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi cũng như 10 tài liệu về thuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy, bạn đọc đã có thể xây dựng được, biết cách để lên đề án, biết cách thuyết minh dự án của mình được tốt nhất.

 

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu