Top 10 bài luận văn, tài liệu về vấn đề công tác quản lý rủi ro 

Công tác quản lý rủi ro ở các chính phủ, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong sự ổn định và phát triển. Chính vì vậy, việc kiểm soát rủi ro, những công việc thực hiện nhằm giải quyết vấn đề này là cần thiết. Tài liệu và những bài luận văn về quản lý rủi ro luôn cần được chú trọng đề cao.

Dưới đây là những tài liệu liên quan giúp bạn hiểu rõ hơn các triển khai cũng như tham khảo hướng làm bài luận phù hợp về chủ đề quản lý rủi ro. Mời các bạn tham khảo chi tiết các tài liệu dưới đây.

Download

I. 10 tài liệu về vấn đề công tác quản lý rủi ro 

1. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro đối với dịch vụ thẻ tín dụng tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Thông qua đề tài này, tác giả sẽ phân tích, đánh giá thực trạng để thấy được sự phát triển của dịch vụ thẻ tín dụng hiện nay có những rủi ro gì. Từ đó sẽ vận dụng kiến thức nghiên cứu và đưa ra các giải pháp phù hợp nhất để cải thiện được sự tổn thất, rủi ro trong công tác kinh doanh tại ngân hàng. 

Bạn đang xem: Top 10 bài luận văn, tài liệu về vấn đề công tác quản lý rủi ro 

Đề tài này thực hiện khá chi tiết, với sự kết hợp của nhiều phương pháp nghiên cứu với nhau: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp chọn mẫu… 

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro đối với dịch vụ thẻ tín dụng tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro đối với dịch vụ thẻ tín dụng tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Download tài liệu

2. Quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, chi nhánh Hà Nội 

Theo các báo cáo hàng năm, nợ xấu thẻ tín dụng ở các ngân hàng đặc biệt là Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á là rất nhiều. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động, lãi suất của doanh nghiệp. Chính vì vậy, các phương án thực hiện để quản lý và hạn chế những vấn đề, rủi ro này là hết sức quan trọng. Trong luận văn này là nghiên cứu thực trạng cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp nhất. 

Quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, chi nhánh Hà Nội 
Quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, chi nhánh Hà Nội

Download tài liệu

3. Quản lý rủi ro trong giao dịch kinh doanh của công ty cổ phần dệt may 

Đề tài được thực hiện với cả ý nghĩa về mặt lý luận và cả về mặt thực hiện. 

 • Tổng kết được những kết quả nghiên cứu về quản trị rủi ro trong giao dịch kinh doanh. Từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu lý luận 
 • Rút ra bài học kinh nghiệm và đưa ra những giải pháp nhằm phòng ngừa rủi ro trong giao dịch của công ty đang nghiên cứu. 
Quản lý rủi ro trong giao dịch kinh doanh của công ty cổ phần dệt may 
Quản lý rủi ro trong giao dịch kinh doanh của công ty cổ phần dệt may

Download tài liệu

4. Q.lý rủi ro trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại công ty tài chính dầu khí 

Rủi ro tác động đến mọi hoạt động đầu tư. Chính vì vậy nếu muốn xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán đạt hiệu quả nhất thì việc quản trị, giảm thiểu các rủi ro là vô cùng quan trọng. Đề tài này thực hiện sẽ nghiên cứu thực trạng, xây dựng và hệ thống những phương pháp quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư hiệu quả nhất.

Q.lý rủi ro trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại công ty tài chính dầu khí 
Q.lý rủi ro trong hoạt động đầu tư chứng khoán tại công ty tài chính dầu khí

Download tài liệu

5. Giới thiệu các dịch vụ tài chính quản lý rủi ro cho hộ thu nhập thấp ở Việt Nam 

Đây là  bài luận với dự án: mở rộng tài chính vi mô và bảo hiểm vi mô cho lao động nữ khu vực phi chính thức. 

Cấu trúc bài báo cáo được thực hiện với các nội dung: 

 • Cơ sở và lý do, mục đích thực hiện dự án 
 • Những dịch vụ tài chính quản lý rủi ro ở Việt Nam: đưa ra cơ sở lý luận và các dịch vụ tài chính… 
 • TYM: “tiết kiệm gia đình”
 • Quỹ hỗ trợ phụ nữ Ninh Phước: bảo hiểm nhân thọ cá nhân 
Giới thiệu các dịch vụ tài chính quản lý rủi ro cho hộ thu nhập thấp ở Việt Nam 
Giới thiệu các dịch vụ tài chính quản lý rủi ro cho hộ thu nhập thấp ở Việt Nam

Download tài liệu

6. Q.lý rủi ro từ góc độ kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

Đây là luận văn thạc sĩ kinh tế, có đóng góp vào thực tiễn cũng như cơ sở lý luận rất nhiều. Đề tài thực hiện nhằm đưa ra những vấn đề liên quan đến rủi ro trong khâu làm việc, vấn đề kiểm toán quyết định như thế nào để rủi ro ở mức độ tổng quát. Từ những đánh giá thực trạng để đưa ra được phương án quản lý rủi ro phù hợp nhất.

Q.lý rủi ro từ góc độ kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam
Q.lý rủi ro từ góc độ kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam

Download tài liệu

7. Q.lý rủi ro tỷ giá hối đoái trong hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam 

Đây là công trình dự thi Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên của sinh viên đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Cấu trúc của bài nghiên cứu được thực hiện bao gồm:

 • Tổng quan về rủi ro tỷ giá hối đoái và quản lý rủi ro tỷ giá 
 • Thực trạng quản lý rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩu tại các doanh nghiệp Việt Nam 
 • Các giải pháp nhằm quản lý rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam 
Q.lý rủi ro tỷ giá hối đoái trong hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam 
Q.lý rủi ro tỷ giá hối đoái trong hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Việt Nam

Download tài liệu

8. Giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái trong hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần Nam Việt 

Đề tài này được thực hiện và đánh giá rất tốt bởi cả cơ sở lý luận và thực tiễn. Cơ sở lý thuyết bao gồm các lý thuyết chung và các vấn đề áp dụng trong bài luận được phân tích chi tiết. 

Giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái trong hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần Nam Việt 
Giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái trong hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần Nam Việt

Download tài liệu

9. Quản lý rủi ro dưới góc độ của ngân hàng 

Dưới mỗi góc độ khác nhau thì cách quản lý các rủi ro, đánh giá cũng sẽ có sự khác nhau. Chình vì vậy, cần phải nghiên cứu và kết hợp với các bộ phận khác để quản lý các rủi ro một cách tốt nhất. 

Quản lý rủi ro dưới góc độ của ngân hàng 
Quản lý rủi ro dưới góc độ của ngân hàng

Download tài liệu

10. Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro ngành dịch vụ vận tải biển 

Ngành dịch vụ vận tải biển có vai trò quan trọng trong sự phát triển nền kinh tế chung của quốc gia. Chính vì thế, việc kiểm soát và tăng cường quản lý các rủi ro trong ngành này là cực kỳ quan trọng, nhằm hạn chế sự thất thoát, tăng cường lợi nhuận. 

Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro ngành dịch vụ vận tải biển 
Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro ngành dịch vụ vận tải biển

Download tài liệu

100+ Tài liệu về quản lý rủi ro hay

Top 10 tiểu luận về triết học Mác- Lênin hay nhất.

Top 10 mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản lý văn hóa hay nhất

II. Những mục đích của việc quản lý rủi ro

xác định các rủi ro có thể xảy ra – Bao gồm việc xác định và đo lường rủi ro do tổn thất ngẫu nhiên thông qua kiểm tra hợp đồng, xem xét, tổng hợp yêu cầu bồi thường và xem xét rủi ro nội bộ. Tìm lỗ hổng.

Giảm thiểu rủi ro – Bao gồm giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của rủi ro.

 • Nó cung cấp một cơ sở vững chắc để đưa ra các quyết định giải quyết rủi ro.
 • Kế hoạch quản lý rủi ro bao gồm việc ước tính tác động của các rủi ro khác nhau và tóm tắt các biện pháp đối phó có thể xảy ra nếu rủi ro phát sinh.
 • Ngoài ra, quản lý rủi ro cho phép bạn sắp xếp thứ tự ưu tiên và giải quyết những rủi ro có nguy cơ cao, đồng thời giảm chi phí và tối đa hóa hiệu quả.

Tóm lại, đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro là vũ khí tốt nhất chống lại thảm họa cho các dự án và kế hoạch kinh doanh. Vì vậy, công ty cần xây dựng chiến lược dài hạn, tránh rủi ro để tăng hiệu quả.

III. Loại rủi ro kinh doanh

1. Rủi ro mất vốn

Ví dụ: Khi bạn mua chứng khoán từ một công ty, bạn là chủ sở hữu của công ty đó. Bạn có chung điểm đến với tất cả các chủ sở hữu của công ty. Nếu công ty “kiếm được tiền”, nó có thể chia đôi lợi nhuận của công ty.

Mặt khác, công ty sẽ bị lỗ và số vốn đầu tư vào cũng sẽ giảm đi. Theo Đạo luật Đầu tư Chứng khoán, bạn sẽ mất ngay cả số tiền có được từ cổ phiếu của công ty.

Để giảm thiểu thiệt hại về vốn, cần mua cổ phần của những công ty có uy tín được nhiều người tin tưởng, những công ty làm ăn có động lực phát triển thì sản phẩm của công ty mới có thể cạnh tranh được với đối thủ. Khác với thị trường. Ngoài ra, bạn không nên đầu tư vào một công ty duy nhất và cũng không nên đầu tư vào một nhóm duy nhất.

2. Rủi ro tài chính

Hầu hết các rủi ro đều bị ảnh hưởng về mặt tài chính, doanh thu tạo ra hoặc giảm sút. Tuy nhiên, rủi ro tài chính phản ánh dòng tiền của doanh nghiệp và khả năng xảy ra tổn thất tài chính đột ngột.

Rủi ro tài chính tăng lên khi kinh doanh quốc tế. Hãy quay lại ví dụ về một trang trại ở California bán nông sản ở Châu Âu. Khi bán sản phẩm ở Pháp hoặc Đức, thanh toán bằng đồng euro và ở Vương quốc Anh bằng đồng bảng Anh.

Tỷ giá luôn biến động nên tổng doanh thu (đô la) cũng thay đổi theo. Ví dụ: một công ty có thể bán được nhiều sản phẩm hơn vào tháng tới, nhưng doanh số bán lại ít hơn. Đó là một rủi ro tài chính nghiêm trọng cho doanh nghiệp của bạn.

3. Rủi ro danh tiếng

Có rất nhiều loại hình kinh doanh, nhưng chúng đều có một điểm chung. Bất kể bạn đang ở trong ngành nào, danh tiếng của công ty bạn rất quan trọng.

Nếu danh tiếng của công ty bạn bị tổn hại, bạn sẽ mất tiền ngay lập tức vì khách hàng của bạn sẽ chú ý đến việc kinh doanh với bạn hơn. Nó cũng có các tác dụng khá như nhân viên có thể nghỉ việc.

Khi một ứng viên tiềm năng nghe tin xấu về công ty và không muốn ứng cử, sẽ rất khó để tìm người thay thế. Nhà cung cấp giảm các ưu đãi. Các nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc đối tác có thể quyết định không làm việc với bạn nữa.

Rủi ro về danh tiếng từ các vụ kiện tụng, thu hồi sản phẩm, thông tin tiêu cực về bạn hoặc nhân viên của bạn, hoặc những lời chỉ trích gay gắt về sản phẩm và dịch vụ của bạn. Tại thời điểm này, nó không chỉ là thiệt hại cho danh tiếng của anh ấy, anh ấy có thể chết dần chết mòn do hàng ngàn bình luận tiêu cực và phản hồi trực tuyến về sản phẩm của anh ấy.

4. Rủi ro bảo mật

Đó là một rủi ro liên quan đến thông tin. Bí mật kỹ thuật và bí mật kinh doanh có thể được tiết lộ hoặc tiết lộ. Ở mức độ bình thường, một công ty có thể bị các đối thủ cạnh tranh “bắt bài”. Và, ở mức độ nghiêm trọng, toàn bộ kế hoạch hoặc chiến lược có thể bị phá sản.

Để giảm thiểu rủi ro kinh doanh, nhà đầu tư chỉ nên đầu tư vào một ngành hoặc lĩnh vực duy nhất. Thay vì tập trung vào thị trường trong nước, nhà đầu tư có thể hoạch định chiến lược phát triển tại thị trường nước ngoài hoặc các quốc gia có tiềm năng phát triển lớn.

Ban lãnh đạo phải thường xuyên phân tích thị trường để vạch ra chiến lược phát triển phù hợp với doanh nghiệp và luôn sẵn sàng đối phó với rủi ro.

Top 10 lời mở đầu luận văn hay nhất

10+ Đồ án tốt nghiệp xây dựng website tốt nhất

Hy vọng, với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi về quản lý rủi ro, bạn đọc đã hiểu rõ và có thể dễ dàng hoàn thành những bài luận của mình. Chúc các bạn thành công!

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục Tài Liệu