Lịch SửLớp 8

Tổng thống U, Uyn-xơn phát biểu: “… đây sẽ là trận chiến cuối cùng – trận chiến chấm dứt mọi cuộc chiến.” Em có đồng ý với ý kiến đó không?

Cùng xem các cách Trả lời câu hỏi trang 56 (Tháng 4 – 1917, Mỹ bắt đầu tham chiến, Tổng thống Mỹ U, Uyn-xơn (Woodrow Wilson) phát biểu: “… đây sẽ là trận chiến cuối cùng – trận chiến chấm dứt mọi cuộc chiến.” Em có đồng ý với nhận định của ông không? Vì sao?) Bài 12: Chiến tranh Thế giới thứ nhất (1914 – 1918) SGK Lịch sử & Địa lí 8 Chân trời sáng tạo. 

Câu hỏi: Tháng 4 – 1917, Mỹ bắt đầu tham chiến, Tổng thống Mỹ U, Uyn-xơn (Woodrow Wilson) phát biểu: “… đây sẽ là trận chiến cuối cùng – trận chiến chấm dứt mọi cuộc chiến.” Em có đồng ý với nhận định của ông không? Vì sao?

Tổng thống U, Uyn-xơn phát biểu:

Trả lời:.

Bạn đang xem: Tổng thống U, Uyn-xơn phát biểu: “… đây sẽ là trận chiến cuối cùng – trận chiến chấm dứt mọi cuộc chiến.” Em có đồng ý với ý kiến đó không?

Em không đồng ý với ý kiên trên vì chiến tranh thế giới thứ 2 là cuộc chiến tranh nhằm tranh giành thuộc địa giữa các nước đế quốc, là cuộc chiến tranh phi nghĩa chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản nắm quyền. Nhân dân trên thế giới phải chịu cảnh áp bức, bóc lột, nhận nhiều hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước trên thế giới sẽ bùng nổ, diễn ra mạnh mẽ để giành lại sự tự do, độc lập, giành lại cuộc sống ấm no, bình yên.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button