Địa LýLớp 10

Tìm hiểu một nhân tố có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp tại tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi em đang sống

Câu hỏi: Tìm hiểu một nhân tố có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp tại tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi em đang sống.

Trả lời

Ví dụ: Một nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp ở Hà Nội là điều kiện kinh tế – xã hội:

Bạn đang xem: Tìm hiểu một nhân tố có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp tại tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nơi em đang sống

Hà nội là một thành phố đông dân với trên 8,2 triệu người trong năm 2020. Đó là điều kiện thuận lợi để các ngành công nghiệp cần nhiều lao động như dệt – may, giày – da, công nghiệp thực phẩm, … phát triển Đồng thời, dân số đông cũng là thị trường tiêu thụ rộng lớn các sản phẩm này ở Hà Nội.

Ảnh hưởng của ngành công nghiệp tới môi trường

Công nghiệp là ngành ảnh hưởng môi trường nhiều nhất trong tất cả các ngành còn lại. Ảnh hưởng của sự phát triển công nghiệp tới môi trường và biện pháp bảo vệ môi trường

Khói bụi xả vào không khí: Ngành công nghiệp gây ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính của các nhà máy sản xuất do khí thải gây ô nhiễm của dung môi hữu cơ, CO, sulfur dioxide (SO2) và nitơ oxit (NOx). Những chất gây ô nhiễm sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe công cộng và hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu để thúc đẩy, phá hoại môi trường, hiệu ứng nhà kính, ôzôn hổng và hoang mạc hóa tăng. Yêu cầu / tiêu chuẩn của một nhà máy công nghiệp bao gồm: ống khói khi lắp đặt phải được điều tra và xử lý khí thải cho phép xác định tiêu chuẩn môi trường.

– Nước thải: Chưa được xử lý nước thải gây ra những vấn đề về môi trường, bao gồm: Hồ ngầm của hệ thống xử lý nước thải ô nhiễm, vận chuyển và phá hoại, và xử lý nước thải và bùn sau, sẽ hủy nó được dùng cho mục đích nông nghiệp suy thoái. 

– Ô nhiễm đất: Nhiên liệu và năng lượng từ ngành công nghiệp liên quan đến ngành công nghiệp vật liệu bị rò rỉ, và nguy hiểm của Việt Nam, trong đất bị ô nhiễm do chính Nguồn đất ô nhiễm. Ví dụ là nhà máy Lọc dầu và đường ống bơm xăng, kho dầu, trạm xăng, nhà máy xử lý, nhà máy hóa chất, nhà máy, công ty giặt khô, in ấn, doanh nghiệp ngành dệt may và những nguy hiểm, vật liệu được lưu trữ. Ô nhiễm đất tiếp xúc trực tiếp với chất gây ô nhiễm gây ra, khí độc rò rỉ đây. Và nước ngầm nhiễm vào tòa nhà. Đặc điểm của ô nhiễm đất ở trong đất bị ô nhiễm sau khi sự kiện tàn dư trong lâu dài. 

– Ô nhiễm biển và ven biển. Yêu cầu / tiêu chuẩn bao gồm: không có giấy phép kinh doanh giấy phép nước thải và chất thải khí thải đổ một hạn chế (dù là từ Ủy ban cho phép nước thải và rác, hay từ bảo vệ môi trường Sở Văn phòng đường xây dựng cho nước mặn), với đường bờ biển của Ủy ban lệnh cấm, và để bảo vệ môi trường ven biển. 

– Chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại được áp dụng cho nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả công nghiệp và nông nghiệp. Nếu không xử lý chuyện hay xử lý, lưu trữ, vật liệu độc hại sẽ gây tổn hại sức khỏe con người và xã hội chúng ta cần có biện pháp bảo vệ môi trường.

– Chất thải rắn: Chất thải rắn tạo ra, đâu có hoạt động con người, là bởi vài luồng dữ liệu khác nhau, có các tính năng khác nhau.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button