Lớp 10TIn Học

Thông tin được chia làm mấy loại? | Tin học 10

Câu hỏi: Thông tin được chia làm mấy loại?

A. 2 (Số và phi số)

B. Rất nhiều dạng

Bạn đang xem: Thông tin được chia làm mấy loại? | Tin học 10

C. 3 (Văn bản, hình ảnh, âm thanh)

D. 4 (Số, văn bản, hình ảnh, âm thanh)

Lời giải: 

Đáp án đúng: A. 2 (Số và phi số)

Trong tin học thông tin được chia thành hai dạng chính: số (số nguyên, số thực…) và phi số (văn bản, âm thanh, hình ảnh…).

Cùng Sài Gòn Tiếp Thị tìm hiểu thêm về Thông tin và dữ liệu là gì nhé!

1. Khái niệm thông tin

– Thông tin là tất cả các sự kiện, sự việc, ý tưởng, phán đoán làm tăng thêm sự hiểu biết của con người.

– Thông tin là những hiểu biết có thể có được về một thực thể nào đó, được gọi là thông tin về thực thể đó.

– Muốn đưa thông tin vào máy tính, con người phải tìm cách biểu diễn thông tin sao cho máy tính có thể hiểu và xử lí được. Trong tin học, dữ liệu là thông tin đã được đưa vào máy tính.

Thông tin được chia làm mấy loại?

2. Đơn vị đo lường thông tin

– Đơn vị cơ bản đo thông tin là bit (Binary Digital)

– Bit là đơn vị nhỏ nhất được lưu trữ trong máy tính để biểu diễn hai trạng thái 0 và 1 (0: không có điện; 1: có điện) ta còn thường gọi là mã nhị phân

– Ngoài đơn vị bit, ta cũng thường dùng đơn vị đo lượng thông tin là Byte (đọc là bai)

– 1 byte = 8 bit

– Ví dụ có dãy 8 bóng đền, mỗi đèn sáng tương ứng là bit 1, đèn tắt là bit 0 thì ta có dãy 8 bit: 01101001.

3. Các dạng thông tin

Thông tin có 2 loại: số và phi số

– Số: Số nguyên, số thực,…

– Phi số: Văn bản, hình ảnh, âm thành,…

+ Dạng văn bản: Tờ báo, cuốn sách, tấm bia,…

+ Dạng hình ảnh: Bức tranh vẽ, ảnh chụp, bản đồ, biển báo,…

+ Dạng âm thanh: Tiếng nói con người, tiếng sóng biển, tiếng đàn, tiếng chim hót,…

4. Mã hóa thông tin trong máy tính

– Khái niệm mã hóa thông tin: là quá trình biến đổi thông tin về dạng bit để máy tính có thể hiểu và xử lý được.

– Thông tin phải được mã hóa về các dạng: văn bản, âm thanh hoặc hình ảnh.

– Để mã hóa thông tin dạng văn bản ta dùng bộ mã ASCII để mã hóa các ký tự. Mã ASCII các ký tự đánh số từ: 0 đến 255

5. Biểu diễn thông tin trong máy tính

a. Thông tin loại số

* Hệ đếm:

   + Hệ thập phân: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

   + Hệ nhị phân: 0, 1

   + Hệ cơ số mười sáu (hexa): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

* Biểu diễn số trong các hệ đếm:

Thông tin được chia làm mấy loại? (ảnh 2)

– Biểu diễn số nguyên

   + Xét việc biểu diễn số nguyên bằng 1 byte = 8 bit.

   + Mỗi bit là số 0 hoặc 1, đánh số từ trái sang phải.

   + Bit cao nhất( bit 7) thể hiện dấu, quy ước bit 1 là âm, bit 0 là dương.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

– Ví dụ:

Thông tin được chia làm mấy loại? (ảnh 3)

– Biểu diễn số thực

+ Dùng dấu chấm ″.″ Để ngăn cách phần nguyên và phần phân.

+ Biểu diễn dưới dạng: ±M x 10±k. Trong đó:đ

   + 0,1 ≤ M < 1, M là phần định trị

   + K ≤ 0, K gọi là phần bậc

Ví dụ 1: 13456.25 được biểu diễn dưới dạng 0.1345625 x 105

Ví dụ 2: 0,007 = 0.7 x 10-2

b. Thông tin loại phi số

* Biểu diễn văn bản:

– Mã hoá thông tin dạng văn bản thông qua việc mã hóa từng kí tự và thường sử dụng:

   + Bộ mã ASCII: Dùng 8 bit để mã hoá kí tự, mã hoá được 256 = 28 kí tự

   + Bộ mã Unicode: Dùng 16 bit để mã hóa kí tự, mã hoá được 65536 = 216 kí tự

– Trong bảng mã ASCII mỗi kí tự được biểu diễn bằng 1 byte

– Các dạng khác: Hình ảnh, âm thanh cũng phải mã hoá thành các dãy bit

* Nguyên lí mã hóa nhị phân:

– Thông tin có nhiều dạng khác nhau như số, văn bản, hình ảnh, âm thanh,… Khi đưa vào máy tính, chúng đều biến đổi thành dạng chung – dãy bit. Dãy bit đó là mã nhị phân của thông tin mà nó biểu diễn.

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 10, Tin Học 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button