Lịch SửLớp 8

Thống kê các sự kiện quan trọng về sự ra đời và hoạt động đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân từ giữa thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

Cùng xem các cách Trả lời câu hỏi trang 53 (Lập bảng thống kê các sự kiện quan trọng về sự ra đời và hoạt động đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân từ giữa thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX) Bài 11: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác SGK Lịch sử & Địa lí 8 Chân trời sáng tạo. 

Câu hỏi: Lập bảng thống kê các sự kiện quan trọng về sự ra đời và hoạt động đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân từ giữa thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Bạn đang xem: Thống kê các sự kiện quan trọng về sự ra đời và hoạt động đấu tranh tiêu biểu của giai cấp công nhân từ giữa thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX

 

Phong trào đập phá máy móc, đình công 

Phong trào công nhân những năm 1830-1840

Phong trào công nhân những năm 1848-1870

Nội dung tóm tắt

– Hình thức của phong trào là công nhân đập phá máy móc, đốt công xưởng và đình công.

– 6/1848 nhân công Pa-ri đứng lên khởi nghĩa đòi tăng lương, giảm giờ làm, thực hiện cái cách dân chủ. Sau đó  phong trào nổ ra ở nhiều nơi như các nước Anh, Đức, Bỉ.

– Đến đầu thế kỉ XIX phong trào đã chuyển sang đấu tranh với hình thức bãi công, đòi tăng lương, giảm giờ làm và thành lập các công đoàn để bảo vệ mình.

– Cuộc đấu tranh của phong trào công nhân thành phố Li-ông (Pháp): Công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm. Họ nêu khẩu hiệu “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu”. Cuối cùng cuộc khởi nghĩa bị đàn áp

– Năm 1844 công nhân dệt vùng Sơ-lê-din (Đức) cũng đứng lên khởi nghĩa chống lại sự thống trị hà khắc của giới chủ

– Phong trào hiến chương ở Anh: năm 1836-1847 phong trào đã diễn ra có tổ chức, quy mô và tính chính trị rõ rệt.

– Phong trào công nhân trong những năm 1848-1870 tiếp tục phát triển. Công nhân đã trưởng thành trong đấu tranh nhận thức rõ về giai cấp của mình và tinh thần đoàn kết quốc tế. 

– 28/9/1864 Quốc tế thứ hai được thành lập. Truyền bá học thuyết Mác vào phong trào công nhân, đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân phát triển, thúc đẩy sự thành lập của các chính đảng vô sản trên Thế giới.

– Sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Quốc tế thứ 2 bị chia rẽ và đã tan rã.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 8, Lịch Sử 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button