GDQPLớp 10

Theo em, vị trí, chức năng, nghĩa vụ của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

Câu hỏi: Theo em, vị trí, chức năng, nghĩa vụ của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

Trả lời

Theo em, vị trí, chức năng, nghĩa vụ của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam:

Bạn đang xem: Theo em, vị trí, chức năng, nghĩa vụ của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam là gì?

Vị trí, chức năng: Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của quân đội và là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội. Đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lí hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác, bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nghĩa vụ: 

+ Sẵn sàng chiến đấu, hi sinh, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Namvà Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham gia xây dựng đất nước, bảo vệ tài sản và lợi ích của nhà nước, của cơ quan, tổ chức, bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. 

+ Thường xuyên giữ gìn và trau dồi đạo đức cách mạng, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức. 

+ Tuyệt đối phục tùng tổ chức, phục tùng chỉ huy, nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định của quân đội, giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia. 

+ Thường xuyên chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần của bộ đội. 

+ Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tôn trọng và gắn bó mật thiết với nhân dân

>>> Xem trọn bộ: Soạn GDQP 10 Bài 2: Nội dung cơ bản về một số luật quốc phòng và an ninh Việt Nam – Cánh Diều

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,GDQP 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button