GDQPLớp 10

Theo em, mỗi hình ảnh trong Hình 1.1 gắn với sự kiện và mốc thời gian nào trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam? Em hãy nêu một số sự kiện khác tương tự.

Câu hỏi: Theo em, mỗi hình ảnh trong Hình 1.1 gắn với sự kiện và mốc thời gian nào trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam? Em hãy nêu một số sự kiện khác tương tự.

Theo em, mỗi hình ảnh trong Hình 1.1 gắn với sự kiện và mốc thời gian nào trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam? Em hãy nêu một số sự kiện khác tương tự.

Trả lời

– Theo em, mỗi hình ảnh trong Hình 1.1 đều gắn với sự kiện và mốc thời gian trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam, cụ thể như sau:

Bạn đang xem: Theo em, mỗi hình ảnh trong Hình 1.1 gắn với sự kiện và mốc thời gian nào trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam? Em hãy nêu một số sự kiện khác tương tự.

+ Ở hình a: Ngày 22-12-1944, tại khu rừng Trần Hưng, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập theo chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đây là đội quân chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng và là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Đội này gắn với giai đoạn hình thành của quân đội nhân dân Việt Nam (1930 – 1945)

+ Ở hình b: Lá cờ Quyết chiến Quyết thắng tung bay trong chiến dịch Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954,  gắn với giai đoạn phát triển của quân đội nhân dân Việt Nam những năm 1945 – 1954.

+ Ở hình c: Xe tăng Quân Giải phóng miền Nam tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975, gắn với giai đoạn phát triển của quân đội nhân dân Việt Nam những năm 1954 – 1975.

– Một số sự kiện khác tương tự:

– Năm 1950, quân đội nhân dân Việt Nam tiến hành chiến dịch Biên giới thu – đông. Thắng lợi của chiến dịch Biên giới đã giúp Việt Nam giành được quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ.

– Năm 1968 (Mậu Thân), Quân giải phóng miền Nam Việt Nam tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy ở miền Nam Việt Nam

– Tháng 12 năm 1978 Quân đội nhân dân Việt Nam đã mở cuộc phản công chiến lược, đập tan cuộc tiến công của quân đội Khơ – me Đỏ; bảo vệ vững chắc biên giới phía Tây Nam của đất nước

>>> Xem trọn bộ: Soạn GDQP 10 Bài 1: Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,GDQP 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button