Lớp 10Ngữ Văn

Thần mưa là vị thần hình rồng Đọc hiểu – Ngữ Văn 10

Tổng hợp bộ đề Đọc hiểu thần mưa hay nhất. Hướng dẫn trả lời các câu hỏi Thần mưa là vị thần hình rồng đọc hiểu trong các bộ đề thi học kì cực hay, đầy đủ

Thần mưa là vị thần hình rồng đọc hiểu – Đề số 1

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Bạn đang xem: Thần mưa là vị thần hình rồng Đọc hiểu – Ngữ Văn 10

Thần Mưa là vị thần hình rồng, thường bay xuống hạ giỏi hút nước biển, nước sống vào bụng rồi bay lên trời cao phun nước ra làm mưa cho thế gian có nước uống và cày cấy, cây cỏ trên mặt đất được tốt tươi. Thần Mưa thường theo lệnh Trời đi phân phát nước ở các nơi. Thần Mưa có tính hay quên, có vùng cả năm không đến, sinh ra hạn hán ở hạ giới, có vùng lại đến luôn, làm thành lụt lội. Do đó mà có lần ở hạ giới phải lên kiện trời vì Thần Mưa vắng mặt lâu ngày. 

Công việc phân phối nước cho khắp mặt đất rất nặng nề, một mình thần Mưa có khi không làm hết, nên có lần Trời mở một cuộc thi chọn các giống thủy tộc có tài trở thành rồng hút nước phun mưa giúp sức thần Mưa. Cuộc thi rồng đó Trời đã chọn lấy địa điểm ở cửa Vũ (Vũ Môn) thuộc Hà Tĩnh ngày nay. Do đó mà trong dân gian đã có câu hát về việc cả gáy hóa rồng. 

Mồng ba cả đi ăn thề, 

Mồng bốn cả về có vượt Vũ Môn 

Khi trời đất mới sinh, thì chính Trời phải làm mưa cho dân sự làm ăn. Sau vì khó nhọc quá. Trời không làm lấy mưa nữa. Trời mới sai Rồng lấy nước phun xuống làm ra mưa. 

Nhưng vì số Rồng trên trời ít, không đủ làm mưa cho điều hòa khắp mọi nơi, Trời mới đặt ra một kỳ thi kén các vật lên làm Rồng gọi là thì Rồng Khi chiếu Trời ban xuống dưới Thuỷ phủ, vua Thủy Tề loan báo cho các giống dưới nước ganh đua mà dự thi. Trời cắt một viên Ngự sử ra sát hạch. Hạch có ba kỳ, mỗi kỳ vượt qua một đợt sóng, con vật nào đủ sức đủ tài, vượt được cả ba đợt, thì mới lấy đỗ mà cho hóa Rồng. Trong một tháng trời, bao nhiêu loài Thủy tộc. đến thi đều bị loại cả, vì không con nào vượt qua được cả ba đợt sống. Sau có con cá rô nhảy qua được một đợt thì bị rơi ngay, nên chỉ có một điểm. Có con tôm nhẩy qua được hai đợt, ruột, gan, vây, vẩy, râu, đuôi đã gần hóa Rồng thì đến lượt thứ ba, đuối sức ngã bổ xuống lưng cong khoăm lại và chất thải lộn lên đầu. Hai con cùng phải trở lại yên nghiệp ở đồng như trước. Đến lượt cá chép vào thi, thì gió thổi ào ào, mây kéo đầy trời, chép vượt luôn một hồi qua ba đợt sống, vào lọt cửa Vũ Môn. Cá chép đỗ, vây đuôi, râu, sừng tự nhiên mọc đủ, dạng bộ oai nghi, cá chép hóa Rồng phun nước làm ra mưa. 

Câu 1: Xác định ngôi kể được sử dụng trong đoạn trích. 

Câu 2: Theo đoạn trích thần mưa có hình dáng tính cách và công việc như thế nào. 

Câu 3: Tại sao lại có cuộc thi vượt vũ môn. 

Câu 4: Nhận xét cuộc thi vượt vũ môn. các con vật đã trải qua cuộc thi như thế nào. 

Câu 5: Mục đích của việc tác giả kể về cá rô, tôm và cá chép là gì.

Thần mưa là vị thần hình rồng đọc hiểu

Trả lời

Câu 1: Ngôi kể: Thứ 3

Câu 2: Thần mưa có hình dáng tính cách và công việc:

– Hình dáng: vị thần hình rồng, thường bay xuống hạ giỏi hút nước biển, nước sống vào bụng rồi bay lên trời cao phun nước ra làm mưa cho thế gian có nước uống và cày cấy, cây cỏ trên mặt đất được tốt tươi.

– Tính cách: Thần Mưa có tính hay quên, có vùng cả năm không đến, sinh ra hạn hán ở hạ giới, có vùng lại đến luôn, làm thành lụt lội.

– Công việc: phân phối nước cho khắp mặt đất

Câu 3: Vì  số Rồng trên trời ít, không đủ làm mưa cho điều hòa khắp mọi nơi, Trời mới đặt ra một kỳ thi kén các vật lên làm Rồng gọi là thì Rồng Khi chiếu Trời ban xuống dưới Thuỷ phủ, vua Thủy Tề loan báo cho các giống dưới nước ganh đua mà dự thi.

Câu 4: Mục đích của việc tác giả kể về cá rô, tôm và cá chép là làm nổi bật sự phong phú của các loài tham gia cuộc thi.

Thần mưa là vị thần hình rồng đọc hiểu – Đề số 2

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 

Thần Mưa là vị thần hình rồng, thường xuống hạ giới hút nước biển, nước sông vào bụng rồi bay lên trời cao phun nước ra làm mưa cho thế gian có nước uống và cày cấy, cây cỏ trên mặt đất được tốt tươi. Thần Mưa thường theo lệnh Trời đi phân phát nước ở các nơi. Thần Mưa có tật hay quên, có vùng cả năm không đến, sinh ra hạn hán ở hạ giới, có vùng lại đến luôn, làm thành lụt lội. 

Bức xúc vì hạn hán kéo dài, ngày kia có một con Cóc kéo binh đoàn Gấu, Cọp, Cua, Gà và Ong lên thiên đình kiện Trời, đánh binh đoàn nhà trời tơi tả, đến Thần Sét cũng bại trận tan tành. Trời phải đích thân ra nghênh tiếp, và phát hiện ra Thần Mưa đã ngủ quên cả năm trời. Trời cuống quýt sai Thần Mưa xuống hạ giới làm mưa gấp. Rồi dặn Cóc rằng hễ trời hạn hán thì hãy nghiến răng, Trời sẽ biết mà làm mưa. Từ đó có câu: 

“Con cóc là cậu ông trời 

Ai mà đánh nó thì trời đánh cho” 

Sau vụ đó, Trời nhận ra công việc phân phối nước cho khắp mặt đất rất nặng nề, một mình thần Mưa có khi không làm hết, nên Trời mở một cuộc thi chọn các giống thủy tộc có tài trở thành rồng hút nước phun mưa giúp sức thần Mưa. Cuộc thi rồng đó Trời đã chọn lấy địa điểm ở cửa Vũ (Vũ Môn) thuộc Hà Tĩnh ngày nay. 

Cuộc thi gồm ba kỳ, mỗi kỳ phải vượt qua một đợt sóng, con vật nào đủ sức, đủ tài, vượt qua cả ba đợt thì mới đậu để được hóa Rồng. Trong một tháng trời, bao nhiêu loài thủy tộc đến thi đều bị loại, vì không con nào vượt trót được cả ba đợt sóng. Có con cá rô nhảy qua được một đợt, đợt sau thì bị rớt. Có con tôm nhảy qua được hai đợt, ruột gan vây vẩy râu đuôi đã gần hóa rồng. Khi đến đợt ba, đuối sức bị té nên lưng cong lại. 

Đến lượt có một con cá chép vào cuộc thi, con cá này bản chất của nó đã là quý hiếm đặc biệt, vì trong miệng nó có ngậm một viên ngọc trai. Thần Gió thấy lạ bay đến để xem, gió, mây ào ạt kéo đến, sấm sét ầm trời, và những đợt sóng cao trỗi dậy, đưa cá chép ào ào vượt qua cả ba đợt sóng tới Vũ Môn nhả ngọc hóa rồng. Do đó mà trong dân gian đã có câu ca dao về việc cá chép hóa rồng. 

“Mồng ba cá đi ăn thề 

Mồng bốn cá về cá vượt Vũ Môn” 

Câu 1: Về phương diện thể loại, văn bản trên giống văn bản nào đã học, và hãy chỉ những điểm giống nhau đó? 

Câu 2: Anh/ chị ấn tượng nhất với chi tiết kì ảo nào trong văn bản trên? Vì sao? 

Câu 3: Anh/ chị rút ra được bài học gì cho bản thân sau khi đọc văn bản?

Trả lời

Câu 1:

– Giống bài Thần Trụ trời, thần Sét, thần Gió.

– Điểm giống nhau

+ Nhân vật là những vị thần

+ Những yếu tố kì ảo.

Câu 2: Hạn hán kéo dài, ngày kia có một con Cóc kéo binh đoàn Gấu, Cọp, Cua, Gà và Ong lên thiên đình kiện Trời, đánh binh đoàn nhà trời tơi tả, đến Thần Sét cũng bại trận tan tành. Trời phải đích thân ra nghênh tiếp, và phát hiện ra Thần Mưa đã ngủ quên cả năm trời. Trời cuống quýt sai Thần Mưa xuống hạ giới làm mưa gấp.

Vì, để chúng ta giải thích được “Con cóc là cậu ông trời Ai mà đánh nó thì trời đánh cho” và giải thích được hiện tượng tự nhiên.

Câu 3: Không nên quên những việc quan trọng. Nếu không có việc thần Mưa quên có vùng cả năm không đến, sinh ra hạn hán ở hạ giới, có vùng lại đến luôn, làm thành lụt lội, nên mới có chuyện con cóc đi kiện ông trời.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10,Ngữ Văn 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button