Lớp 11Ngữ Văn

Thái độ quyết định thành công 6 hay nhất

Tuyển tập Bộ đề Thái độ quyết định thành công Đọc hiểu hay nhất. Tổng hợp, sưu tầm các đề Thái độ quyết định thành công Đọc hiểu đầy đủ nhất.

Thái độ quyết định thành công Đọc hiểu – Đề số 1

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:

Bạn đang xem: Thái độ quyết định thành công 6 hay nhất

Bất kỳ một quan điểm nào cũng có thể thay đổi, điều quan trọng là bạn có “muốn”thay đổi hay không mà thôi. Mọi thứ không bỗng dưng mà có, thái độ cũng vậy. Để có một thái độ sống đúng đắn, trước tiên ta cần hình thành nó, rồi dần dần phát triển lên, biến nó thành tài sản quý giá cho bản thân.

Một số người từ chối việc thay đổi, họ cho rằng “Tôi đã quen sống như này từ nhỏ, thay đổi chỉ làm cuộc sống thêm rắc rối mà thôi!” hoặc “Cha mẹ sinh mình ra thế nào thì cứ thế ấy, thay đổi làm gì cho mệt!”. Bạn cần biết rằng, không bao giờ là quá trễ cho một sự thay đổi.

Nhờ thay đổi, con người mới có những bước tiến vượt bậc. Không chấp nhận thay đổi, cuộc sống của bạn sẽ trở nên nghèo nàn, thậm chí bạn sẽ gặp những rắc rối lớn. Bạn gọi một cái cây không đâm chồi nảy lộc, không ra hoa kết trái là gì? Đó chẳng phải là “cây chết” hay sao?

Con người chúng ta cũng vậy. Cuộc sống sẽ luôn được vận hành tốt nếu ta không ngừng hoàn thiện bản thân.

Những ai không chịu thay đổi cho phù hợp với cuộc đời sẽ chẳng thể nào thích nghi được với hoàn cảnh. Có thể họ vẫn hiện hữu nhưng trong cuộc sống của họ sẽ bị tách biệt, không bắt nhịp được với đồng loại của mình.

(Wayne Cordeiro, Thái độ quyết định thành công, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2016, tr.34)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích.

Câu 2. Theo tác giả, tại sao một số người từ chối việc thay đổi?

Câu 3. Anh/Chị hiểu như thế nào về ý của câu Không chấp nhận thay đổi, cuộc sống của bạn sẽ trở nên nghèo nàn, thậm chí bạn sẽ gặp những rắc rối lớn?.

Câu 4. Thông điệp nào từ đoạn trích có ý nghĩa nhất với anh/chị? (trình bày khoảng 5 đến 7 dòng)

Câu 5. Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về những điều cần thay đổi ở thanh niên Việt Nam hiện nay trong việc trở thành công dân toàn cầu.

Đáp án

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích: Nghị luận.

Câu 2. Theo tác giả, một số người từ chối việc thay đổi vì họ cho rằng:

+ “Tôi đã quên sống như thế này từ nhỏ, thay đổi chỉ làm cho cuộc sống thêm rắc rối mà thôi”

+ “ Cha mẹ sinh mình ra thế nào thì cứ để thế ấy, thay đổi làm gì cho mệt!”.

Câu 3. Không chấp nhận thay đổi, cuộc sống của bạn sẽ trở nên nghèo nàn, thậm chí bạn sẽ gặp những rắc rối lớn nghĩa là:

– Tụt hậu so với người khác, thiếu hụt về kiến thức, kĩ năng do không chịu học hỏi và trau dồi.

– Những khó khăn, phiền phức mà con người gặp phải trong cuộc sống.

Câu 4. Học sinh nêu thông điệp có ý nghĩa nhất với bản thân nhưng cần lí giải hợp lí, thuyết phục, không trái với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

Câu 5.

a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn (200 chữ)

– Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp, móc xích hoặc song hành.

– Có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn. Mở đoạn nêu được vấn đề; Phát triển đoạn triển khai được vấn đề; Kết thúc đoạn kết luận được vấn đề

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Những điều cần thay đổi ở thanh niên Việt Nam hiện nay trong việc trở thành công dân toàn cầu.

c. Triển khai vấn đề: Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng cần làm rõ một số ý sau:

– Giải thích:

+ Sự thay đổi là những biến chuyển về suy nghĩ, nhận thức, hành động, tình cảm…trong mỗi cá nhân.

+ Công dân toàn cầu là những người có thể sống và làm việc ở một hay nhiều quốc gia khác nhau, trong môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa.

– Bàn luận: Để trở thành công dân toàn cầu thanh niên Việt Nam:

+ Nỗ lực trong học tập, trau dồi kiến thức cho bản thân, trang bị khả năng sử dụng thông thạo một ngoại ngữ (tiếng Anh) để hội nhập.

+ Tích cực, chủ động tiếp cận công nghệ 4.0, rèn luyện tư duy phản biện, kĩ năng giao tiếp và khả năng thích ứng với một thế giới liên tục thay đổi…

+ Tăng cường trải nghiệm trong cuộc sống để hình thành kĩ năng sống.

+ Phấn đấu theo những chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực giá trị được UNESCO công nhận.

– Bài học nhận thức và hành động:

+ Công dân toàn cầu là ước mơ của tuổi trẻ Việt Nam.

+ Trở thành công dân toàn cầu là phù hợp với xu thế chung của thế giới.

+ Phấn đấu để thực hiện mong muốn đó bằng những hành động, việc làm thiết thực.

d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.

e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp Tiếng Việt.

Bộ đề Thái độ quyết định thành công Đọc hiểu hay nhất

Thái độ quyết định thành công Đọc hiểu – Đề số 2

Bất kỳ một quan điểm nào cũng có thể thay đổi, điều quan trọng là bạn có “muốn” thay đổi hay không mà thôi. Mọi thứ không bỗng dƣng mà có, thái độ cũng vậy. Để có một thái độ sống đúng đắn, truớc tiên ta cần hình thành nó, rồi dần dần phát triển lên, biến nó thành tài sản quý giá cho bản thân.
Một số người từ chối việc thay đổi, họ cho rằng “Tôi đã quen sống như thế này từ nhỏ, thay đổi chỉ làm cho cuộc sống thêm rắc rối mà thôi!” hoặc “Cha mẹ sinh mình ra thế nào thì cứ để thế ấy, thay đổi làm gì cho mệt!”. Bạn cần biết rằng, không bao giờ là quá trễ cho một sự thay đổi. Nhờ thay đổi, con người mới có những bước tiến vượt bậc. Không chấp nhận thay đổi, cuộc sống của bạn sẽ trở nên nghèo nàn, thậm chí bạn sẽ gặp những rắc rối lớn. Bạn gọi một cái cây không đâm chồi nẩy lộc, không ra hoa kết trái là gì? Đó chẳng phải là “cây chết” hay sao? Con người chúng ta cũng vậy. Cuộc sống sẽ luôn được vận hành tốt nếu ta không ngừng hoàn thiện bản thân.

Những ai không chịu thay đổi cho phù hợp với biến cố cuộc đời sẽ chẳng thể nào thích nghi được với hoàn cảnh. Có thể họ vẫn hiện hữu nhưng trong cuộc sống của họ sẽ bị tách biệt, không bắt nhịp được với đồng loại của mình.

(Trích Thái độ quyết định thành công, Wayne Cordeiro, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2016, tr.34)​

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

Câu 2: Theo tác giả, vì sao một số người từ chối việc thay đổi?

Câu 3: Theo anh/chị, vì sao tác giả lại viết: Nhờ thay đổi, con người mới có những bước tiến vượt bậc?

Câu 4: Anh/Chị có đồng ý với ý kiến: Sống là phải thay đổi không? Vì sao?

Đáp án

Câu 1. Nghị luận

Câu 2. Theo tác giả, họ cho rằng “Tôi đã quen sống như thế này từ nhỏ, thay đổi chỉ làm cho cuộc sống thêm rắc rối mà thôi!” hoặc “Cha mẹ sinh mình ra thế nào thì cứ để thế ấy, thay đổi làm gì cho mệt!”.

Câu 3. Thay đổi giúp con người nhận thức được những giá trị tốt đẹp nằm sâu bên trong con người, từ đó phát huy cái đẹp, hoặc khai thác, tạo ra cái đẹp, tạo ra những thành tích, công trình cho xã hội đó là những ”bước tiến vượt bậc”

Câu 4. Đồng ý

– Con người sống trong xã hội, sự thay đổi của cá nhân phải chuyển mình theo những nhu cầu đúng đắn của xã hội

– Sống không thay đổi là lối sống ôm mình trong những tư tưởng cũ, lạc hậu, lâu dần sẽ chính ta tự đào thải bản thân ra khỏi xã hội, sống ù lì, chán nản, thất bại, tuyệt vọng,..

Thái độ quyết định thành công Đọc hiểu – Đề số 3

Đọc đoạn trích sau:

Thái độ là yếu tố quyết định tất cả. Mỗi người đều có quyền nắm giữ và kiểm soát một thái độ sống cho riêng bản thân. Nó là yếu tố còn quan trọng hơn cả học thức, ngoại hình và tiền bạc. Chính thái độ sẽ quyết định bạn được mọi người yêu quý hay ghen ghét, xem thường. Nó là yếu tố kéo mọi người lại gần bạn hay đẩy họ ra xa bạn.

Bên cạnh đó, thái độ còn quan trọng hơn cả những kĩ năng cần thiết để đạt được thành công. John D. Rockefeller từng nói: “Tôi đánh giá cao người vừa có năng lực vừa có thái độ hợp tác tốt với mọi người hơn bất kỳ khả năng vượt trội nào khác mà họ sở hữu”. Giữ cho mình một thái độ đúng đắn cũng có nghĩa bạn đang phát huy một cách cao nhất tài sản quý báu của mình.

Điều quan trọng không phải là gia đình bạn đang lâm vào tình trạng khó khăn như thế nào, ông chủ của bạn đối xử với bạn ra sao hay bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Cái quan trọng hơn nhiều chính là thái độ của bạn với gia đình, với những vấn đề của bản thân, với quyền lực và tiền bạc. Thái độ tạo nên mọi sự khác biệt trên thế giới này.

(Wayne Cordeiro, Thái độ quyết định thành công, – NXB Tổng hợp TP. HCM, 2016, tr.15)

Thực hiện những yêu cầu:

Câu 1. Theo tác giả, điều gì còn quan trọng hơn cả học thức, ngoại hình và tiền bạc?

Câu 2. Trong ý kiến của mình, John D. Rockefeller đánh giá cao những người như thế nào?

Câu 3. Việc tác giả trích dẫn ý kiến của John D. Rockefeller có tác dụng gì?

Câu 4. Theo tác giả, thái độ đưa đến cho mỗi chúng ta điều gì? (0,5 điểm)

Câu 5. Theo anh/chị, tại sao: Thái độ tạo nên mọi sự khác biệt trên thế giới này?

Câu 6. Hãy đề xuất một thái độ mà anh/chị cho là đúng đắn nhất trong trường hợp anh/chị dễ dàng giành được thành công.

Câu 7. Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 200 chữ) trả lời câu hỏi: Thế nào là thái độ hợp tác tốt với mọi người của mỗi cá nhân?

Đáp án

Câu 1. Theo tác giả, thái độ sống là điều còn quan trọng hơn cả học thức, ngoại hình và tiền bạc.

Câu 2. Trong ý kiến của mình, John D. Rockefeller đánh giá cao những người vừa có năng lực vừa có thái độ hợp tác tốt với mọi người.

Câu 3. 

Việc tác giả trích dẫn ý kiến của John D. Rockefeller có tác dụng:

– Tạo nên tính thuyết phục cho nhận định thái độ còn quan trọng hơn cả những kĩ năng cần thiết để đạt được thành công.

– Gửi gắm lời nhắn nhủ đến mỗi chúng ta là hãy giữ cho mình một thái độ đúng đắn.

Câu 4. 

Theo tác giả, thái độ đưa đến cho mỗi chúng ta:

– Chính thái độ sẽ quyết định bạn được mọi người yêu quý hay ghen ghét, xem thường.

– Nó là yếu tố kéo mọi người lại gần bạn hay đẩy họ ra xa bạn.

– Thái độ đúng đắn cũng có nghĩa bạn đang phát huy một cách cao nhất tài sản quý báu của mình.

– Thái độ tạo nên mọi sự khác biệt trên thế giới này.

Câu 5. Thái độ tạo nên mọi sự khác biệt trên thế giới vì chính thái độ khiến con người dễ dàng đạt được thành công vượt trội so với người khác hay thất bại, thái độ khiến con người trở nên lạc quan, tự tin hay bi quan, chán nản…

Câu 6. Có thể đề xuất những thái độ khác nhau, miễn sao là thái độ đúng đắn nhất trong trường hợp dễ dàng giành được thành công, chẳng hạn: không kiêu căng, tự mãn trước thành công luôn biết ơn những người giúp mình đạt được thành công…

Câu 7. 

a. Yêu cầu kỹ năng: Đảm bảo hình thức của đoạn văn theo cách quy nạp, diễn dịch hoặc tổng – phân – hợp…

b. Xác định vấn đề cần nghị luận: Thế nào là thái độ hợp tác tốt với mọi người của mỗi cá nhân.

c. Triển khai vấn đề nghị luận

Học sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ được: Thế nào là thái độ hợp tác tốt với mọi người của mỗi cá nhân.

Học sinh có thể trình bày theo các ý sau:

– Thái độ hợp tác tốt với mọi người của mỗi cá nhân được hiểu là thái độ sống tích cực, cùng liên kết, giúp đỡ lẫn nhau để đạt hiệu quả cao trong công việc, trong học tập, vì lợi ích chung.

– Thái độ hợp tác tốt với mọi người của mỗi cá nhân được thể hiện:

+ Lắng nghe ý kiến của mọi người.

+ Chia sẻ những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong công việc.

+ Đặt niềm tin vào người khác.

+ Sẵn sàng góp ý trên tinh thần trách nhiệm, thân ái và xây dựng.

d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề cần nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 11, Ngữ Văn 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button