Lịch SửLớp 10

Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là

Quý tộc mới ở Anh bao gồm một số quý tộc cũ, vẫn duy trì những đặc quyền phong kiến nhưng đã chuyển hướng trong canh tác như trồng cỏ nuôi cừu để bán lông cho các công trường thủ công. 

Trắc nghiệm: Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là:

A. Tầng lớp có nguồn gốc quý tộc phong kiến, cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân dân

Bạn đang xem: Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là

B. Tầng lớp có quyền lợi chính trị gắn với quý tộc phong kiến, nhưng lại có quyền lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản

C. Tầng lớp có quan hệ gần gũi với các công nhân và nông dân Anh.

D. Tầng lớp tiến bộ, thực hiện nhiều chính sách nâng cao đời sống nhân dân

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Tầng lớp có quyền lợi chính trị gắn với quý tộc phong kiến, nhưng lại có quyền lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản

Tầng lớp quý tộc mới ở anh là tầng lớp có quyền lợi chính trị gắn với quý tộc phong kiến, nhưng lại có quyền lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản.

Giải thích:

Quý tộc mới ở Anh bao gồm một số quý tộc cũ, vẫn duy trì những đặc quyền phong kiến nhưng đã chuyển hướng trong canh tác như trồng cỏ nuôi cừu để bán lông cho các công trường thủ công. Trong số quý tộc mới này còn có thương nhân, người cho vay lãi, họ đã sở hữu ruộng đất và có tước vị quý tộc do nhà vua ban cho.

Kiến thức tham khảo về cách mạng tư sản Anh

1. Nguyên nhân bùng nổ cách mạng Anh

a. Nguyên nhân gián tiếp

Kinh tế: đầu thế kỷ XVII, nền kinh tế nước Anh phát triển nhất châu Âu.

Xã hội: tư sản, quý tộc mới giàu lên nhanh chóng.

Chính trị: chế độ phong kiến kìm hãm lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa.

⇒ Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với phong kiến. Cách mạng bùng nổ

Sự phát triển của công trường thủ công dần lấn át phường hội. Sản phẩm tăng nhanh về số lượng và chất lượng kích thích hoạt động ngoại thương phát triển nhất là ngành len dạ, buôn bán nô lệ da đen.

Sự phát triển ngành len dạ kéo theo sự phát triển của nghề nuôi cừu. Do vậy một bộ phận quý tộc Anh chuyển sang kinh doanh hàng hóa theo hướng TBCN, trở thành quí tộc tư sản mới.

Chế độ phong kiến (quý tộc, giáo hội Anh cản trở sự làm giàu của tư sản và quý tộc mới, vua Sạc lơ I đặt ra thuế mới, nắm độc quyền thương mại… duy trì đặc quyền phong kiến …)

b. Nguyên nhân trực tiếp: xoay quanh vấn đề tài chính.

– Tháng 4-1640, Vua Saclơ I triệu tập quốc hội để tăng thuế nhằm đàn áp cuộc nổi dậy của người Xcốt-len.

– Quốc hội không phê duyệt, và công kích chính sách bạo ngược của nhà vua, đòi kiểm soát quân đội, tài chính và giáo hội.

– Saclơ I dùng vũ lực đàn áp Quốc hội, bị thất bại phải chạy lên phía Bắc Luân Đôn chuẩn bị lực lượng phản công.

2. Diễn biến

– Tháng 8-1642, Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội.

– Từ năm 1642 đến năm 1648, đã xảy ra nội chiến giữa Quốc hội được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, với nhà vua có sự hỗ trợ của quý tộc phong kiến và Giáo hội Anh.

– Tháng 1-1649, Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hoà do Ô-li-vơ Crôm-oen (1599-1658) đứng đầu. Cách mạng đạt tới đỉnh cao.

– Năm 1653, nền độc tài quân sự được thiết lập. Bước thụt lùi của cách mạng.

– Tháng 12-1688, Quốc hội tiến hành chính biến, đưa Vin-hem Ô-ran-giơ (Quốc trưởng Hà Lan, con rể vua Anh) lên ngôi vua. Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

3. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Anh

– Lật đổ chế độ phong kiến mở đường cho chủ nghĩa tư bản ở Anh phát triển.

– Mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản.

=> Quân chủ lập hiến: vua “trị vì” mà không “cai trị” do không có thực quyền. Quyền lực chính trị tập trung trong tay quốc hội lập hiến của giai cấp tư sản. Dù còn có những hạn chế nhất định song cách mạng tư sản Anh vẫn có ý nghĩa trọng đại đối với lịch sử thế giới.

4. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Từ thế kỉ XVII, tình hình kinh tế Anh có điểm gì nổi bật?

A. Nền kinh tế tài chính tăng trưởng nhất châu Âu

B. Công nghiệp tương đối tăng trưởng, nông nghiệp lỗi thời

C. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã xâm nhập vào nông nghiệp

D. Bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp

Câu 2: Đỉnh cao của Cách mạng tư sản Anh gắn với sự kiện nào?

A. Năm 1653, nền độc tài được thiết lập do Crôm-Ôen đứng đầu.

B. Quốc hội tiến hành chính biến, sau đó chế độ quân chủ lập hiền được xác lập.

C. Sác-lơ I bị xử tử, nền Cộng hoà Anh được thiết lập.

D. Sác-lơ I tuyên chiến với Quốc hội.

Câu 3. Tháng 4 – 1640, vua Sáclơ I đã buộc phải triệu tập Quốc hội để

A. Thông qua việc tăng thuế để có tiền chi cho việc đàn áp các cuộc nổi dậy

B. Thông qua những chính sách cải cách

C. Thông qua những chính sách cải cách mới về chính trị quân sự

D. Phê chuẩn nội các mới

Câu 4. Ý không phản ánh đúng những biện pháp mà chính quyền phong kiến Anh đã thực hiện nhằm cản trở sự phát triển kinh doanh của tư sản và quý tộc mới là

A. Đặt ra nhiều thứ thuế mới

B. Nhiều đặc quyền phong kiến vẫn được duy trì

C. Cấm tư sản và quý tộc mới kinh doanh một số ngành công nghiệp

D. Nhà nước độc quyền thương mại, thu thuyền bè

Câu 5. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là

A. Tầng lớp có nguồn gốc quý tộc phong kiến, cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân dân

B. Tầng lớp có quyền hạn chính trị gắn với quý tộc phong kiến, nhưng lại có quyền lợi và nghĩa vụ kinh tế tài chính gắn liền với giai cấp tư sản

C. Tầng lớp có quan hệ thân mật với nhân dân

D. Tầng lớp đã triển khai nhiều chủ trương tân tiến so với nhân dân

Câu 6: Thành phần lãnh đạo cuộc Cách mạng tư sản Anh là:

A. Tư sản và quý tộc phong kiến.

B. Quý tộc mới và giai cấp tư sản.

C. Giai cấp tư sản và nông dân.

D. Giai cấp công nhân.

Câu 7: Trong xã hội nước Anh trước cách mạng, mâu thuần cơ bản nào mới xã hội

A. Giữa tư sản và quý tộc mới với chế độ quân chủ

B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ

C. Giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới

D. Giữa quý tộc mới với tư sản

Đăng bởi: Đại Học Đông Đô

Chuyên mục: Lớp 10, Lịch sử 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button