Tải Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis: Bài tập số 14 – Download File Word, PDF

Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis: Bài tập số 14

Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis: Bài tập số 14
Nội dung Text: Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis: Bài tập số 14

Download


Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis – Bài tập số 14: Móng cọc bê tông cốt thép đúc sẵn tiết diện vuông (xác định nội lực, chuyển vị) trình bày các dự kiện, thiết lập mô hình, thiết lập các mặt phẳng làm việc, vẽ mặt bằng móng, khai báo hố khoan, khai báo đặc trưng vật liệu đài cọc, cọc BTCT (mác 350), khai báo tải trọng tác dụng lên đài,…Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Tải Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis: Bài tập số 14 – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis: Bài tập số 14 File Word, PDF về máy

Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis: Bài tập số 14

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis: Bài tập số 14

 1. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

  Bài tập số 14
  MÓNG CỌC BTCT ĐÚC SẴN TIẾT DIỆN VUÔNG
  (V/v: Xác định nội lực, chuyển vị)

  Các dữ kiện:
   Cọc BTCT tiết diện vuông đặc 0.3m*0.3m, L = 25m kể từ mặt đất tự nhiên (±0.00).
   Đài cọc đặt ở độ sâu Df = 2m. Chiều cao đài, h = 0.8m.
   Giả định nội lực tại chân cột tác dụng tại mặt phẳng đáy đài cọc:
  N = Ny = 2400kN, Vx = 100kN, Vz = 50kN
   Đất nển gồm 3 lớp, mực nước ngầm nằm tại cao trình -4.00m.
  Lớp 1: Sét cứng, dày 15m.
  Lớp 2: Cát, chặt vừa, dày 10m.
  Lớp 3: Cát, chặt dày 25m.
  Các đặc trưng cơ lý, cơ học các lớp đất: xem THÔNG SỐ PLAXIS 2D.

  MẶT BẰNG MÓNG CỌC
  Bước 1: Thiết lập mô hình
  Khởi động chương trình Plaxis 3D Foundation, xuất hiện bảng:

  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 1

 2. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

  Chọn New Project, OK.

  Bước 2: Thiết lập các mặt phẳng làm việc
  Dự kiến: Hạ nước lỗ rỗng xuống cao trình -15.00m trước khi thi công đào đất.

  Vào Geometry  Workplanes (WP) hoặc chọn biểu tượng,

  Bước 3: Vẽ mặt bằng móng (2m*2m)
  Giả định móng đặt tại vị trí bất kỳ trên mặt bằng.

  Vào Geometry  Geometry Lines hoặc chọn biểu tượng, để vẽ.

  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 2

 3. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

  Bước 4: Khai báo hố khoan

  Vào Geometry  Borehole hoặc chọn biểu tượng,
  Kích chuột trái vào một vị trí bất kỳ trên khu đất để tạo Borehole (Ví dụ: chọn tại vị trí tâm
  móng).
  Chọn Add đề khai báo chiều dày các lớp đất (sửa lại các cao trình lớp đất).
  Lưu ý: Trục Y hướng lên.

  Chọn Materials để khai báo các đặc trưng của đất nền. Xuất hiện màn hình,

  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 3

 4. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

  Chọn Soil  Interfaces, chọn New. Khai báo các đặc trưng cơ lý, cơ học của đất nền giống
  như bài toán 2D.
   Lớp 1. SÉT CỨNG

  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 4

 5. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

  Chọn Advanced để khai báo các thông số nâng cao.

  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 5

 6. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

   Lớp 2. Cát chặt vừa

  Chọn Advanced để khai báo các thông số nâng cao.

  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 6

 7. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

   Lớp 3. Cát chặt

  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 7

 8. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 8

 9. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

  Sau khi khai báo xong đặc trưng vật liệu các lớp đất, tiến hành gán các đặc trưng này vào
  Borehole (kéo các lớp đất rồi thả vào trong Borehole).

  Chọn OK.

  Bước 5: Khai báo đặc trưng vật liệu đài cọc, cọc BTCT (mác 350)
   Đài cọc
  Vào Materials, chọn Floors hoặc kích doubles vào Borehole trên khu đất  chọn

  . Trong Set type, chọn Floors

  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 9

 10. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

   Cọc BTCT
  Trong Set type, chọn Soil  Interfaces

   Vào Geometry  Floor hoặc dùng biểu tượng, để vẽ đài cọc và gán đặc trưng vật
  liệu.

   Vào Geometry Pile hoặc dùng biểu tượng, để vẽ cọc BTCT, xuất hiện bảng:
  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 10

 11. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

  Trong Type of pile, chọn Massive square pile (cọc vuông tiết diện đặc).

  Lựa chọn Width: khai báo cạnh hoặc đường kính cọc. OK.
  Chọn WP, y = 0.00, tiến hành vẽ các cọc. Kích chuột vào các vị trí sẽ bố trí cọc.

  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 11

 12. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

  Lưu ý: Chỉ gán đặc trưng vật liệu cho đài, còn cọc BTCT qua phần tính toán sẽ gán sau.

  Bước 6: Khai báo tải trọng tác dụng lên đài

   Tải trọng tác dụng lên chân cột
  Vào Loads, chọn Point Load hoặc chọn biểu tượng,
  Chọn WP, y = -2.00, kích vào vị trí đặt tải.

  Kích doubles vào các vị trí vừa gán tải để thay đổi giá trị.

  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 12

 13. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

  Sau khi gán tải xong.

  Bước 7: Chia lưới

   Vào Mesh  Generate 2D Mesh hoặc chọn biểu tượng,
  Chọn Update.

   Vào Mesh  Generate 3D Mesh hoặc chọn biểu tượng,

  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 13

 14. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

  Chọn Update.

  Bước 8: Chọn Calculation  Yes
   Phase 1: Hạ nước lỗ rỗng xuống cao trình -15.00m, t = 5days

  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 14

 15. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

  Chọn OK.
   Chọn mặt phẳng làm việc (WP), y = 0.00
  Kích chuột vào vị trí móng, xuất hiện bảng:

  Làm tương tự như vậy cho các vị trí khác.
  Lưu ý: Các công việc được tính từ mặt phẳng làm việc đang xét đến mặt phẳng làm việc phía
  dưới.
   Chọn mặt phẳng làm việc (WP), y = -1.20

  Làm tương tự như mặt phẳng y = 0.00
  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 15

 16. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

  Làm tương tự như vậy cho các vị trí khác.

   Chọn mặt phẳng làm việc (WP), y = -2.00
  Làm tương tự như mặt phẳng y = 0.00

  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 16

 17. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

  Làm tương tự như vậy cho các vị trí khác.

   Phase 2: Thi công cọc, t = 1day
   Chọn mặt phẳng làm việc (WP), y = -0.00
  Kích chuột vào vị trí cọc, xuất hiện màn hình:

  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 17

 18. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

  Chọn Change, xuất hiện bảng:

  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 18

 19. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

  Chọn Cọc BTCT, OK.

  Sau khi gán 1 múi cọc. Cọc sẽ chuyển từ hình nền MÀU XANH  MÀU TRẮNG.

  Lưu ý: Trên một mặt phẳng làm việc, cọc gồm có 4 múi, cần phải CHANGES 4 LẦN.

  1 múi cọc sau khi
  được gán vật liệu.

  Sau khi gán toàn bộ các cọc.

  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 19

 20. Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis Móng cọc BTCT

   Chọn mặt phẳng làm việc (WP), y = -1.20
  Làm tương tự như trên.

   Chọn mặt phẳng làm việc (WP), y = -2.00
  Làm tương tự như trên.

  GV: ĐÀO NGUYÊN VŨ 20

Download tài liệu Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm Plaxis: Bài tập số 14 File Word, PDF về máy