Tải Thuyết trình Cấu tạo kiến trúc công nghiệp: Hệ khung – Download File Word, PDF

Thuyết trình Cấu tạo kiến trúc công nghiệp: Hệ khung

Thuyết trình Cấu tạo kiến trúc công nghiệp: Hệ khung
Nội dung Text: Thuyết trình Cấu tạo kiến trúc công nghiệp: Hệ khung

Download


Thuyết trình Cấu tạo kiến trúc công nghiệp: Hệ khung giới thiệu các dạng cấu trúc cột và đà, cấu trúc bán linh hoạt, cấu trúc linh hoạt, các cấu kiện chính trong bộ phận chịu lực nhà CN nhiều tầng; giới thiệu tòa nhà được kiến trúc sư I.M.Pei thiết kế. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kiến trúc.

Bạn đang xem: Tải Thuyết trình Cấu tạo kiến trúc công nghiệp: Hệ khung – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thuyết trình Cấu tạo kiến trúc công nghiệp: Hệ khung File Word, PDF về máy

Thuyết trình Cấu tạo kiến trúc công nghiệp: Hệ khung

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thuyết trình Cấu tạo kiến trúc công nghiệp: Hệ khung

 1. -Nhóm châu, khoa,huy, trang,
  việt
 2. CÁC DẠNG CẤU TRÚC

  a) Cột và đà

  b) Cấu trúc bán linh hoạt

  b) Cấu trúc linh hoạt

 3. Các cấu kiện chính trong bộ phận chịu lực nhà CN nhiều tầng

Download tài liệu Thuyết trình Cấu tạo kiến trúc công nghiệp: Hệ khung File Word, PDF về máy