Tải Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các công trình, hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin – Download File Word, PDF

Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các công trình, hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin

Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các công trình, hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin
Nội dung Text: Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các công trình, hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin

Download


Dự án đầu tư “Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin” thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân tại Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội không chỉ khắc phục được tình trạng xuống cấp nghiêm trọng về cơ sở vật chất hiện nay mà còn mang lại những hiệu quả kinh tế xã hội to lớn, thiết thực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo để nắm bắt thông tin chi tiết.

Bạn đang xem: Tải Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các công trình, hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các công trình, hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin File Word, PDF về máy

Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các công trình, hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các công trình, hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin

 1. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  MỤC LỤC Trang
  Chương I. Khái quát về dự án đầu tư
  1. Tên dự án
  2. Địa điểm xây dựng
  3. Chủ đầu tư.
  4. Hình thức quản lý dự án
  5. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư
  6. Tổng mức đầu tư (giai đoạn I)
  7. Thời gian thực hiện dự án
  Chương II. Căn cứ pháp lý để lập dự án. Mục tiêu và sự cần thiết  
  phải đầu tư.
  I. Căn cứ pháp lý để lập dự án, các tiêu chuẩn và quy định liên quan.
  I.1. Các căn cứ pháp lý.
  I.2. Các tài liệu tham khảo, áp dụng.
  I.3. Các tiêu chuẩn, quy định áp dụng.
  I.4. Các định mức, đơn giá áp dụng.
  II. Mục tiêu và sự cần thiết phải đầu tư
  II.1. Mục tiêu đầu tư
  II.2. Sự cần thiết phải đầu tư
  Chương III. Địa điểm xây dựng ­ Hiện trạng khu đất xây dựng.
  I. Vị trí địa lý;
  II. Điều kiện tự nhiên.
  III. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực
  Chương IV. Quy mô đầu tư ­ Hình thức đầu tư.
  I. Quy mô đầu tư 
  II. Giải pháp thiết kế

  DEBICO., JSC                                            1/28               

 2. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  IV. Hình thức đầu tư
  Chương VII. Bảo vệ môi trường và phương án phòng chống cháy, 
  nổ
  I. Các tác động môi trường
  II. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường
  III. Cam kết bảo vệ môi trường
  Chương VIII. Tổng mức đầu tư của dự án
  I. Tổng mức đầu tư
  II. Khái toán chi phí xây lắp
  III. Hiệu quả xã hội của dự án
  Chương IX. Kết luận
  Phụ lục 1. Tổng mức đầu tư
  Phụ lục 2. Các văn bản pháp lý

  DEBICO., JSC                                            2/28               

 3. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  THUYẾT MINH 
  BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
  CÔNG TRÌNH : SƠN   LẠI   TOÀN   BỘ   MẶT   NGOÀI   CÁC   CÔNG   TRÌNH;   HẠ   NGẦM  
  ĐƯỜNG DÂY ĐIỆN, DÂY THÔNG TIN
  ĐỊA ĐIỂM : HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN, PHƯỜNG CỔ  NHUẾ  2, QUẬN BẮC 
  TỪ LIÊM, TP. HÀ NỘI.

  CHƯƠNG I
  KHÁT QUÁT VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  1. Tên công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây 
  điện, dây thông tin.
  2. Địa điểm xây dựng:  Học viện Cảnh sát Nhân dân,  Phường Cổ  Nhuế  2, 
  Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
  3. Chủ đầu tư:
  Học viện Cảnh sát nhân dân
  Địa chỉ : Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
  Điện thoại : 0438 362 809 ­ 069 46001.
  Fax : 0438 362 801.
  4. Đơn vị trực tiếp quản lý và khai thác dự án:
  Học viện Cảnh sát nhân dân
  5. Hình thức quản lý dự án:
  Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
  6. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật và hồ sơ thiết kế cải tạo:
  Công ty Cổ phần Kiến trúc cản quan Thăng Long
  Địa chỉ : P. 1307, N03 Dịch Vọng ­ Quận Cầu Giấy ­ Tp. Hà Nội.
  VPGD : Tầng 2 tòa nhà 113 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  Điện thoại    : 04.6290 3579 Fax: 04.6250 6988
  Email : thanglongdebico@gmail.com
  Website : www.debico.com.vn
  Đăng ký kinh doanh số:  0104506111  do Phòng Đăng ký kinh doanh  ­  Sở 
  Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/3/2010.
  7. Tổng mức đầu tư cải tạo: 4.137.000.000 đồng
  DEBICO., JSC                                            3/28               

 4. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  (Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm ba mươi bảy triệu đồng chẵn).
  8. Thời gian thực hiện dự án: từ Quý II năm 2015.

  DEBICO., JSC                                            4/28               

 5. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  CHƯƠNG II
  CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT, 
  MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ CẢI TẠO CÔNG TRÌNH

  I. CÁC CĂN CỨ:
  I.1. Các căn cứ pháp lý. 
  – Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội nước Cộng 
  hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  – Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt  
  Nam tại kỳ họp thứ 6 khóa XIII thông qua ngày 26/11/2013;
  – Nghị định số  12/2009/NĐ­CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ  về  quản lý dự 
  án   đầu   tư   xây   dựng   công   trình   và   Nghị   định   số   83/2009/NĐ­CP   ngày 
  15/10/2009 của Chính phủ  về  sửa đổi, bổ  sung một số  điều Nghị  định số 
  12/2009/NĐ­CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 
  dựng công trình;
  – Nghị định số 112/2009/NĐ­CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi 
  phí đầu tư xây dựng công trình;
  – Nghị  định số  63/2014/NĐ­CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ  về  hướng dẫn 
  thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
  – Nghị định số 15/2013/NĐ­CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất  
  lượng công trình xây dựng;
  – Thông tư số  03/2009/TT­BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quy định 
  chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ­CP ngày 10/02/2009;
  – Thông tư  số  04/2010/TT­BXD ngày 26/5/2010 của Bộ  Xây dựng hướng dẫn  
  lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
  – Quyết định số  957/2009/QĐ­BXD ngày 29/9/2009 của Bộ  Xây dựng về  chi  
  phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
  – Tờ trình số  478/HC­T32 ngày 10/4/2015 của Học viện Cảnh sát nhân dân về 
  việc xin kinh phí đầu tư  phục vụ  kỷ  niệm 70 năm ngày thành lập CAND và 
  Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện CSND;

  DEBICO., JSC                                            5/28               

 6. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  – Quyết định số  ……/QĐ­T32 ngày …./…./2015 của Giám đốc Học viện Cảnh 
  sát nhân dân v/v chỉ định đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục 
  công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, 
  dây thông tin ­ Học viện Cảnh sát nhân dân;
  – Hợp đồng tư  vấn xây dựng số  …../2015/HĐ­TVXD ký ngày …./…./2015 giữa 
  Học viện Cảnh sát nhân dân với Công ty Cổ phần Kiến trúc cảnh quan Thăng 
  Long về việc Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục công trình: Sơn 
  lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin  ­ 
  Học viện Cảnh sát nhân dân.
  – Các vản bản pháp lý khác có liên quan.
  I.2. Các tài liệu tham khảo, áp dụng:
  – Hồ  sơ  thiết kế  BVTC và Bản vẽ  hoàn công các khối nhà đã xây dựng của 
  Học viện Cảnh sát nhân dân đã được phê duyệt.
  I.3. Các tiêu chuẩn, quy định áp dụng:
  – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập I, II, III.
  – TCVN 3981: 1985 ­ Tiêu chuẩn thiết kế, cải tạo trường Đại học;
  – Yêu cầu vệ sinh học đường, phòng học: TCVN 5713:1993;
  – TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế;
  – TCVN : 5573­1991: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép ­ Tiêu chuẩn thiết 
  kế;
  – TCXDVN 356 ­ 2005 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.  Tiêu chuẩn thiết 
  kế;
  – Tiêu chuẩn ngành: thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn 
  thiết kế 20TCN 51­84;
  – Tiêu chuẩn PCCC: TCVN 2622:1995;
  – TCVN 3991­1995: Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế  xây dựng. Thuật 
  ngữ, định nghĩa.
  I.4. Các định mức, đơn giá được áp dụng: 
  – Định mức dự  toán xây dựng công trình ­ phần xây dựng ban hành kèm theo 
  văn bản số 1776/2007/BXD­VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng;
  – Định mức dự toán xây dựng công trình ­ phần lắp đặt ban hành kèm theo văn 
  bản số 1777/2007/BXD­VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng;

  DEBICO., JSC                                            6/28               

 7. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  – Định mức dự toán xây dựng công trình ­ phần khảo sát ban hành kèm theo văn  
  bản số 1779/2007/BXD­VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng;
  – Định mức dự toán xây dựng công trình ­ phần sửa chữa ban hành kèm theo văn 
  bản số 1129/2009/QĐ­BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng;
  – Định mức dự toán xây dựng công trình ­ phần chiếu sáng ban hành kèm theo 
  văn bản số 340/2011/QĐ­UBND ngày 20/01/2011 của UBND Tp. Hà Nội;
  – Đơn giá xây dựng theo Quyết định số 5481/2011/QĐ­UBND ngày 24/11/2011 
  của UBND Tp. Hà Nội;
  – Đơn giá xây dựng theo Quyết định số  462/2014/QĐ­UBND ngày 21/01/2014 
  của UBND Tp. Hà Nội;
  – Đơn giá khảo sát theo Quyết định số  5478/2011/QĐ­UBND ngày 24/11/2011 
  của UBND Tp. Hà Nội;
  – Đơn giá lắp đặt theo Quyết định số  5479/2011/QĐ­UBND ngày 24/11/2011 
  của UBND Tp. Hà Nội;
  – Đơn giá sửa chữa theo Quyết định số 5480/2011/QĐ­UBND ngày 24/11/2011  
  của UBND Tp. Hà Nội;
  – Đơn giá chiếu sáng theo Quyết định số 340/2011/QĐ­UBND ngày 20/01/2011  
  của UBND Tp. Hà Nội;
  – Bảng   giá   ca   máy   và   thiết   bị   thi   công   ban   hành   kèm   theo   Quyết   định   số 
  5477/2011/QĐ­UBND ngày 24/11/2011 của UBND Tp. Hà Nội; 
  – Quyết định số  957/QĐ­BXD ngày 29/9/2009 của Bộ  Xây dựng về  việc ban 
  hành Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
  – Thông tư số 04/2010/TT­BXD ngày 26/07/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 
  việc lập & quản lý chi phí dự án đầu tư XD công trình.
  – Quyết định số  3976/QĐ­UBND ngày 16/7/2014 của UBND Tp. Hà Nội v/v 
  hướng dẫn điều chỉnh dự toán với các công trình sử dụng vốn ngân sách trên 
  địa bàn Tp. Hà Nội;
  – Nghị  định số  103/2014/NĐ­CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ  về  việc quy 
  định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc  ở  doanh 
  nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan,  
  tổ chức có thuê mướn lao động;
  – Công   văn   số   551/BXD­KTXD   ngày   02/4/2013   của   Bộ   Xây   dựng   về   việc 
  hướng dẫn  điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây 
  dựng công trình theo Nghị định số 103/2012/NĐ­CP;
  – Các Thông báo giá vật liệu của liên Sở Tài chính ­ Xây dựng Tp. Hà Nội;
  DEBICO., JSC                                            7/28               

 8. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  – Các thông báo giá vật tư tại thị trường Hà Nội tại thời điểm lập dự toán.
  II. MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ
  II.1. Mục tiêu đầu tư:
  Cải tạo cơ  sở  vật chất đã xuống cấp, đảm bảo khang trang, an toàn nhằm 
  đáp  ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, giảng 
  viên, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân trong các năm học từ năm 2015.
  II.2. Sự cần thiết phải đầu tư:
  Các khối nhà của Học viện Cảnh sát nhân dân   tại cơ  sở  hiện nay  ở 
  Phường Cổ  Nhuế  2, Quận Bắc Từ  Liêm, Tp. Hà Nội  được  xây dựng từ  đầu 
  những năm 2000. Đến nay, mặc dù về khả năng chịu lực, độ bền của kết cấu và  
  tuổi thọ  công trình vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, trước tình hình quy mô đào  
  tạo của Học viện ngày càng tăng cao, với số lượng gần 1.300 cán bộ giảng viên 
  và gần 18.000 sinh viên (trong đó có hơn 7.000 học viên nội trú) thường xuyên 
  sử  dụng cơ  sơ  vật chất, sống và làm việc trong khuôn viên của Học viện nên  
  hiện nay Học viện CSND rất khó khăn về cơ sở vật chất. Do quá tải về nhà ở, 
  giảng đường cũng như các công trình công cộng nên các công trình xây dựng bị 
  xuống cấp trầm trọng.
  Qua nhiều năm sử dụng chịu  ảnh hưởng khắc nghiệt của thời tiết mưa  
  nắng và môi trường khí hậu khu vực bị ô nhiễm nặng và hiện tượng quá tải nêu 
  trên   nên   các   hạng   mục   thuộc   phần   hoàn   thiện   (trát,   ốp   lát,   sơn   bả,   chống 
  thấm…) nói chung đã có sự  xuống cấp ngày càng trầm trọng,  ảnh hưởng đến 
  chất lượng sử  dụng và tiện nghi trong công tác giảng dạy, học tập, sinh sống.  
  Đặc biệt, lớp vữa trát tường và lớp sơn phủ mặt ngoài các khối nhà đã có hiện  
  tượng bong tróc, thấm dột trên diện rộng làm  ảnh hưởng xấu đến kiến trúc  
  cảnh quan tổng thể của toàn Học viện, có phần gây nguy hiểm trong quá trình 
  sử dụng.
  Để chuẩn bị kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng như Đại hội  
  đại biểu Đảng bộ  khóa XII của Học viện Cảnh sát nhân dân, kỷ  niệm 70 năm  
  thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 ­ 19/8/2015) và quan trọng hơn  
  là nằm trong lô trình chuẩn hóa cơ  sở  vật chất phục vụ  công tác giảng dạy và 
  học tập của Học viện. Do đó việc triển khai gói thầu sơn lại toàn bộ mặt ngoài  
  các hạng mục đã được xây dựng của Học viện Cảnh sát Nhân dân là hết sức 

  DEBICO., JSC                                            8/28               

 9. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  cần thiết và cấp bách, là nhiệm vụ  chính trị  quan trọng cần được khẩn trương  
  triển khai và hoàn thành ngay trong Quý II/2015.
  Theo kết quả  khảo sát của Đơn vị  tư  vấn là Công ty Cổ  phần Kiến trúc 
  cảnh quan Thăng Long cho thấy toàn bộ  các khối Nhà Hiệu bộ, Hội trường A, 
  Hội trường B, Nhà làm việc + giảng đường H1, H2, H3; các khối ký túc xá K1,  
  K2, K3, K4, K6, K7, K8; các khối nhà ăn Quốc tế, nhà ăn 3 tầng; Nhà thi đấu + 
  Khu căng­teen; Khu vực trạm điện; Nhà bảo vệ + cổng chính + tường rào hiện 
  nay lớp sơn mặt ngoài đã bị  lão hóa qua quá trình hàng chục năm sử  dụng, chịu  
  ảnh hưởng khắc nghiệt của thời tiết; đã đến lúc cần phải được cải tạo, hoàn 
  thiện lại bằng các loại vật liệu sơn mới hiện đại để  tránh tình trạng ẩm mốc,  
  xuống cấp và hư hỏng sẽ ảnh hưởng đến độ bền kết cấu và tuổi thọ công trình ,
  đặc biệt là đảm bảo an toàn trong công tác dạy và học của giảng viên và học  
  viên trong các năm học mới từ niên khóa 2015­2016.
  Về  phần lưới điện hiện trạng: hiện nay hệ  thống cáp trục cấp điện và  
  đường dây thông tin liên lạc cấp cho các hạng mục của Học viện đang là hệ cáp 
  đi nổi, treo trên các cột đèn chiếu sáng hoặc chạy trên các bề mặt tường nhà gây 
  mất mỹ quan trầm trọng và rất nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Vì vậy, 
  nhu cầu bức thiết là cần khẩn trương hạ  ngầm lưới điện và mạng cáp, dây 
  thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn sử dụng khi mùa mưa bão sắp đến, bên cạnh 
  đó việc hạ ngầm “mạng nhện” này sẽ đem lại diện mạo mới khang trang, thông  
  thoáng hơn nhiều cho cảnh quan tổng thể của Học viện Cảnh sát nhân dân.

  DEBICO., JSC                                            9/28               

 10. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  CHƯƠNG III. QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
  I. QUY MÔ ĐẦU TƯ: 
  1. Quy mô cải tạo các hạng mục của dự án:
  1.1. Cấp công trình:
  ­ Toàn bộ các hạng mục là công trình cấp III, bậc chịu lửa bậc 2.
  1.2. Nội dung cải tạo các khối nhà Nhà lớp học:
  Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện Cảnh sát về việc lập  
  báo cáo kinh tế  kỹ  thuật, Công ty Cổ  phần Kiến trúc cản quan Thăng Long đã 
  khảo sát xác định quy mô cải tạo đối với các khối nhà như sau:
  Bảng thống kê khối lượng sơn sửa các hạng mục (tạm tính)
  ĐV  Khối 
  TT Tên công việc
  Tính lượng
  1 2 3 4
  I HẠNG MỤC: NHÀ HIỆU BỘ    
  1 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường bên ngoài nhà Hiệu bộ m2 3.200,0000
  2 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ m2 1.280,0000
    Khối lượng tính bằng 40% diện tích tường ngoài nhà: 3200*40% = 1280    
  3 Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao 

 11. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  ĐV  Khối 
  TT Tên công việc
  Tính lượng
  xỉ, gạch vỡ
    750*0,03 = 22,5    
  Vận chuyển bằng gánh vác bộ 50m tiếp theo ­ cát các loại, than xỉ, 
  7 m3 22,5000
  gạch vỡ
    750*0,03 = 22,5    
  8 Vận chuyển phế thải tiếp 5km, ôtô 7T, dày lớp bóc 

 12. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  ĐV  Khối 
  TT Tên công việc
  Tính lượng
  Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn KOVA, 1 nước lót 2 
  4 m2 1.000,0000
  nước phủ
  5 ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột KT gạch 200×400 mm m2 120,0000
  VIII HẠNG MỤC: NHÀ ĂN QUỐC TẾ    
  1 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường ngoài nhà ăn quốc tế m2 300,0000
  2 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ m2 60,0000
    Khối lượng tính bằng 20% diện tích: 300*20% = 60    
  3 Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75 m2 60,0000
  Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn KOVA, 1 nước lót 2 
  4 m2 300,0000
  nước phủ
  5 ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột KT gạch 200×400 mm m2 50,0000
   I HẠNG MỤC: NHÀ THI ĐẤU ­ KHU CANTEEN    
  Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ trên tường ngoài nhà thi đấu, khu bán nước 
  1 m2 300,0000
  sạch
  2 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ m2 90,0000
    Khối lượng tính bằng 30% diện tích: 300*30% = 90    
  3 Trát tường ngoài, dày 2 cm, VXM M75 m2 90,0000
  Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn KOVA, 1 nước lót 2 
  4 m2 300,0000
  nước phủ
  5 ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột KT gạch 200×400 mm m2 50,0000
  IX HẠNG MỤC: NHÀ K1    
  1 Cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường bên ngoài nhà K1 m2 3.000,0000
  2 Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ m2 600,0000
  Khối lượng tính bằng 20% diện tích tường ngoài nhà: 3000*20% = 
       
  600
  3 Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao 

 13. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  ĐV  Khối 
  TT Tên công việc
  Tính lượng
  Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm ­ cát các loại, than 
  6 m3 16,8000
  xỉ, gạch vỡ
    560*0,03 = 16,8    
  Vận chuyển bằng gánh vác bộ 50m tiếp theo ­ cát các loại, than xỉ, 
  7 m3 16,8000
  gạch vỡ
    560*0,03 = 16,8    
  8 Vận chuyển phế thải tiếp 5km, ôtô 7T, dày lớp bóc 

 14. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  ĐV  Khối 
  TT Tên công việc
  Tính lượng
    Khối lượng tính bằng 60% diện tích: 3100*60% = 1860    
    chân tường: 100 = 100    
  3 Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao 

 15. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  ĐV  Khối 
  TT Tên công việc
  Tính lượng
  Vận chuyển bằng gánh vác bộ 50m tiếp theo ­ cát các loại, than xỉ, 
  8 m3 22,5000
  gạch vỡ
    750*0,03 = 22,5    
  9 Vận chuyển phế thải tiếp 5km, ôtô 7T, dày lớp bóc 

 16. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  DEBICO., JSC                                            16/28               

 17. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  CHƯƠNG IV
  CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÒNG, 
  CHỐNG CHÁY, NỔ
  Thực hiện nghiêm chỉnh Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, theo  
  Phụ  lục 2 quy định tại Nghị định số  29/2011/NĐ­CP ngày 18/4/2011 của Chính 
  phủ quy định về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường  
  và cam kết bảo vệ  môi trường, dự  án đầu tư  xây dựng, cải tạo trường học  
  không nằm trong danh mục các dự  án bắt buộc phải đánh giá tác động môi  
  trường mà chỉ cần phê duyệt Cam kết bảo vệ môi trường.
  I. Các tác động môi trường:
  1. Bụi và khí thải
  1.1. Giai đoạn giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng
  Trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công các hạng mục công trình, 
  môi trường không khí sẽ bị tác động bởi các yếu tố như: ôn, b
  ̀ ụi, khí thải (CO2, 
  SO2, NOx…) của các thiết bị  dùng trong thi công, và chủ  yếu phát sinh từ  các  
  hoạt động ­ là nguồn gây ô nhiễm không khí:
  – Đào phá nền đường, đào đất, quá trình san lấp tạo mặt bằng thi công khu vực 
  dự án;
  – Vận chuyển, tập kết các loại vật liệu xây dựng;
  – Hoạt động của các loại xe tải vận chuyển nguyên vật liệu;
  – Hoạt động của các thiết bị thi công…
  1.2. Giai đoạn vận hành
  Trong giai đoạn vận hành, các chất khí phát sinh có thể gây ra mùi khó chịu 
  trong khu vực các khu vệ  sinh tại các khối nhà và khu vệ  sinh chung phía gần  
  sân vận động nhưng nồng độ  các chất gây ô nhiễm này không cao và chỉ   ảnh 
  hưởng  ở phạm vi nhỏ. Như vậy, tác động của giai đoạn vận hành này đối với  
  chất lượng không khí không đáng kể và có thể kiểm soát được.
  2. Nước thải
  2.1. Giai đoạn thi công xây dựng
  Giai đoạn giải phóng mặt bằng hầu như không có tác động đáng kể đến môi 
  trường nước, hầu hết chỉ là những tác động mang tính chất vật lý như  làm tăng  

  DEBICO., JSC                                            17/28               

 18. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  hàm lượng các chất rắn lơ lửng và một số các chất do quá trình rửa trôi như dầu 
  mỡ trong môi trường nước… nhưng nói chung là không có tác động đáng kể.
  Giai đoạn thi công, môi trường nước mặt bị ảnh hưởng bởi các nguồn: nước 
  thải xây dựng, nước thải sinh hoạt khi thi công và nước mưa chảy tràn.
  – Nước mưa chảy tràn mang theo đất đá, các chất thải dẫu mỡ  bôi trơn của  
  máy móc thi công gây ô nhiễm cục bộ nguồn nước mặt. 
  – Nước thải sinh hoạt của công nhân có chứa hàm lượng các chất lơ lửng, chất 
  hữu cơ, chất cặn bã và vi sinh,…
  – Nước thải của quá trình thi công bao gồm: nước rửa nguyên vật liệu, nước  
  rửa vệ sinh máy móc thiết bị thi công…
  2.2. Giai đoạn vận hành
  Môi trường nước bị ảnh hưởng với các nguồn gây ô nhiễm chủ yếu là nước  
  mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt của công nhân vận hành, nước thải rửa 
  lọc và cặn bùn từ các công trình xử lý…
  Mức độ   ảnh hưởng nguồn ô nhiễm này là đáng kể, cần có sự  quan tâm và  
  phương hướng giải quyết triệt để. Điều này sẽ được trình bày cụ thể trong các 
  biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.
  3. Chất thải rắn
  3.1. Giai đoạn thi công xây dựng
  Chất thải rắn trong giai đoạn này chủ yếu là cây cối, cỏ dại và các vật liệu  
  khác (rác thải, túi bóng, nhựa…). Các chất thải rắn được xử lý dễ  dàng với các 
  công đoạn thu gom, nhặt rác của một số người thu, nhặt rác và chuyển đến các 
  cơ sở tái chế, tái sử dụng các vật liệu có thể ; các chất thải rắn hữu cơ như cây 
  cối, cỏ… được chất đống đốt hoặc được gom thành đống ủ cho người dân canh  
  tác nông nghiệp địa phương sử dụng.
  Như  vậy, các tác động về  chất thải rắn trong giai đoạn này nói chung là 
  không đáng kể và có thể kiểm soát dễ dàng.
  Các chất thải nguy hại phát sinh như: giẻ  lau dính dầu mỡ, sơn; dầu nhớt  
  thải; thùng sơn… Tuy nhiên, khối lượng phát sinh loại chất chải này là không  
  đáng kể.
  Ảnh hưởng đến đất từ quá trình sinh hoạt của công nhân tại các lán trại tạm 
  do rác thải sinh hoạt. Khối lượng chất thải rắn này nếu không được xử  lý sẽ 
  ảnh hưởng đến sức khỏe người trực tiếp thi công. 
  DEBICO., JSC                                            18/28               

 19. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  Ngoài ra, chất thải rắn còn được đề  cập đến là các chất thải rắn xây dựng 
  do quá trình thi công để  lại. Lượng chất thải này sau đó sẽ  được tái sử  dụng  
  như đun nấu, tái sử  dụng trong các công trình tiếp theo, một phần được đem đi 
  san lấp  ở  khu vực khác, một số  nhỏ  được tái chế   ở  các khu tái chế  thông qua  
  những người thu mua, nhặt… nên hầu như  chất thải này không đáng kể  và vì  
  vậy, các tác động của nó cũng không đáng kể. 
  Cần có các biện pháp xử lý và hướng dẫn cụ thể để giảm các tác động đến 
  người lao động và môi trường. Điều này sẽ được trình bày cụ thể trong các biện  
  pháp giảm thiểu ô nhiễm
  3.2. Giai đoạn vận hành
  Chất thải rắn sinh ra do hoạt động học tập và sinh hoạt của học sinh và giáo  
  viên. Nếu lượng chất thải rắn này không được thu gom và xử lý triệt để sẽ tạo  
  ưu thế cho quá trình phát sinh các mầm bệnh ảnh hưởng đến học sinh, giáo viên  
  và lan truyền ra nguồn nước mặt, không khí xung quanh. Do vậy, những  ảnh  
  hưởng này cần được xem trọng để  hạn chế  thấp nhất mức độ  tác động của 
  chúng trong quá trình vận hành.
  4. Các tác động khác
  4.1. Tác động đến cảnh quan và hệ sinh thái 
  Việc đào đất, san lấp mặt bằng và thi công xây dựng các hạng mục của dự 
  án sẽ phải đi qua khu vực sinh sống của học viên, cán bộ chiến sỹ. Các vấn đề 
  cần lưu ý là:
  – Nếu không có giải pháp thi công phù hợp sẽ làm cản trở giao thông hoặc gây  
  ô nhiễm môi trường không khí, nước, mất mỹ quan, an ninh trật tự trên toàn  
  bộ khu vực thi công.
  – Nếu không có bàn bạc thống nhất, sự  phối hợp giữa người sử dụng và nhà  
  cung cấp, sẽ  nảy sinh các mâu thuẫn, thậm chí là giữa các hộ  gia đình cũng 
  có thể phát sinh bất đồng.
  4.2. Tác động đến các vấn đề xã hội 
  Giai đoạn giải phóng mặt bằng chủ  yếu sẽ  thực hiện các công việc chuẩn 
  bị mặt bằng để thi công các hạng mục công trình của dự án. Trước hết là công 
  tác thu hồi đất đai, bồi thường cho các hộ  gia đình bị   ảnh hưởng, san lấp mặt  
  bằng, mở đường vào khu vực dự án… Các tác động chính trong giai đoạn này là  
  những tác động về  mặt xã hội, làm  ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân 
  DEBICO., JSC                                            19/28               

 20. Công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các khối nhà; hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin 
  Địa điểm: Học viện Cảnh sát Nhân dân, Phường Cổ Nhuế 2 ­ Q. Bắc Từ Liêm ­ Hà Nội
  Báo cáo kinh tế kỹ thuật                                                                                          Thuyết minh chung

  khu vực dự án. Các tác động này có thể  làm mất quyền sử  dụng đất, thiệt hại 
  về  tài sản, hoa màu của những hộ gia đình bị   ảnh hưởng, giảm thu nhập hoặc  
  mất nguồn sinh sống. Nếu công tác bồi thường được thực hiện đúng theo quy  
  định và có sự thống nhất giữa chính quyền địa phương và cộng đồng thì những  
  tác động về  mặt xã hội không lớn. Ngược lại, việc bồi thường hỗ  trợ  không  
  thỏa đáng sẽ gây ra những bất đồng, mâu thuẫn giữa các gia đình bị ảnh hưởng 
  hoặc giữa các gia đình bị ảnh hưởng với chính quyền địa phương.  
  Trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình việc đi lại, sinh hoạt của 
  các hộ gia đình xung quanh khu vực dự án cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy trong giai 
  đoạn chuẩn bị thi công, cần có biện pháp để giảm thiểu các ảnh hưởng này.
  4.3. Các sự cố môi trường trong quá trình thi công va v
  ̀ ận hành sau naỳ  
  ̣ ̣ ̣ ̣ ̀
  Ach tăc giao thông, tai nan lao đông, đăc biêt la trong qua trinh thi công
  ́ ́ ́ ̀
  Sự  cố  về  cháy, nổ  điện do dùng quá tải; chập dây điện; cháy do kỹ  thuật  
  nối; do tia lửa tĩnh điện…
  II. Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường.
  1. Biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn thi công xây dựng
  1.1 Giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường không khí:
  Làm hàng rào tạm che chắn khu vực thi công để hạn chế bụi phát tán ra môi 
  trường xung quanh;
  Tránh vận chuyển vật liệu xây dựng trong các giờ cao điểm (10h30′ 11h30′, 
  16h30′ 17h30′). Tất cả các loại xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải 
  đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ  an toàn kỹ thuật và an  
  toàn môi trường mới được phép hoạt động. Khi chuyên chở  vật liệu (xi măng, 
  cát, gạch ngói…) các xe vận tải phải được phủ bạt kín để tránh rơi vãi và giảm  
  phát tán bụi trên đường. Không sử dụng các loại xe vận chuyển quá cũ và không 
  chở vật liệu rời quá tải;
  Các loại máy móc thiết bị  thi công phải được kiểm tra, bảo d ưỡng thường 
  xuyên nhằm giảm lượng khí thải và tiếng  ồn; Sử  dụng máy khoan, búa máy 
  phải đúng công suất để hạn chế độ ồn, rung ảnh hưởng đến các công trình phụ 
  cận khác. Nghiêm cấm khoan, đào, đóng cọc bê tông và các máy móc gây ồn lớn  
  hoạt động vào ban đêm (từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau) và giờ nghỉ trưa  
  (từ 11h30 phút đến 13h30 phút);

  DEBICO., JSC                                            20/28               

Download tài liệu Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sơn lại toàn bộ mặt ngoài các công trình, hạ ngầm đường dây điện, dây thông tin File Word, PDF về máy