Lớp 8Vật lý

Tại sao khi có một lực đẩy theo phương ngang tác dụng vào một chiếc bàn chiếc bàn vẫn đứng yên?

Trắc nghiệm: Tại sao khi có một lực đẩy theo phương ngang tác dụng vào một chiếc bàn chiếc bàn vẫn đứng yên?

A. Do lực hút dính của trái đất tác dụng vào bàn quá lớn so với lực đẩy. 

B. Do lực đẩy tác dụng vào bàn chưa đúng chỗ. 

Bạn đang xem: Tại sao khi có một lực đẩy theo phương ngang tác dụng vào một chiếc bàn chiếc bàn vẫn đứng yên?

C. Do lực đẩy cân bằng với lực ma sát của mặt sàn. 

D. Do lực đẩy tác dụng vào bàn chưa đúng hướng.

Trả lời: 

Đáp án đúng C. Do lực đẩy cân bằng với lực ma sát của mặt sàn.

Giải thích:

Khi có một lực đẩy theo phương ngang tác dụng vào một chiếc bàn, chiếc bàn vẫn đứng yên do lực đẩy cân bằng với lực ma sát của mặt sàn.

Cùng Sài Gòn Tiếp Thị tìm hiểu thêm về biểu diễn lực nhé!

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Lực là gì?

– Lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

– Khi vận tốc của vật thay đổi, ta có thể kết luận đã có lực tác dụng lên vật.

Ví dụ: Mọi người đẩy chiếc xe ô tô, dưới tác dụng của lực đẩy, vận tốc của ô tô tăng dần từ giá trị 0 đến một giá trị nào đó.

– Dưới tác dụng của lực, ngoài làm thay đổi vận tốc của vật, lực còn có thể làm cho vật bị biến dạng.

Ví dụ: Quả bóng bị biến dạng dưới tác dụng của lực.

Tại sao khi có một lực đẩy theo phương ngang tác dụng vào một chiếc bàn chiếc bàn vẫn đứng yên? (ảnh 2)

– Đơn vị của lực là Niutơn (kí hiệu là N)

2. Biểu diễn lực

– Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:

+ Gốc là điểm đặt của lực.

+ Phương, chiều trùng với phương, chiều của lực.

+ Độ dài biểu thị cường độ của lực theo tỉ lệ xích cho trước.

Tại sao khi có một lực đẩy theo phương ngang tác dụng vào một chiếc bàn chiếc bàn vẫn đứng yên? (ảnh 3)

Chú ý:

– Các đại lượng vật lí có hướng là các đại lượng vectơ nên lực là đại lượng vectơ.

– Vectơ lực được kí hiệu là →FF→ ; cường độ của lực được kí hiệu là F ; ba yếu tố của lực là : điểm đặt, phương và chiều, độ lớn ; kết quả tác dụng của lực phụ thuộc vào các yếu tố này.

– Ta thường dễ thấy được kết quả tác dụng lực làm thay đổi độ lớn vận tốc (nhanh lên hay chậm đi) mà ít thấy được tác dụng làm đổi hướng của vận tốc, chẳng hạn như :

+ Trong chuyển động tròn đều, lực tác dụng chỉ làm thay đổi hướng chuyển động.

+ Trong chuyển động của vật bị ném theo phương ngang, trọng lực P làm thay đổi hướng và độ lớn của vận tốc.

B. TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 8

Bài 1: Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật đó sẽ như thế nào?

A. Vận tốc không thay đổi

B. Vận tốc tăng dần

C. Vận tốc giảm dần

D. Có thể tăng dần và cũng có thể giảm dần.

Có thể tăng dần và cũng có thể giảm dần, vì lực có thể làm thay đổi vận tốc của vật.

⇒ Đáp án D

Bài 2: Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống: ….. là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

A. Vectơ

B. Thay đổi

C. Vận tốc

D. Lực

Lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động

⇒ Đáp án D

Bài 3: Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.

B. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi chuyển động.

C. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi vận tốc.

D. Một vật bị biến dạng là do lực tác dụng vào nó.

Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật

⇒ Đáp án A.

Bài 4: Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động?

A. Gió thổi cành lá đung đưa.

B. Sau khi đập vào mặt vợt quả bóng tennis bị bật ngược trở lại.

C. Một vật đang rơi từ trên cao xuống.

D. Khi hãm phanh xe đạp chạy chậm dần.

Sau khi đập vào mặt vợt, quả bóng tennis bị bật ngược trở lại cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động

⇒ Đáp án B.

Bài 5: Trong các chuyển động dưới đây, chuyển động nào do tác dụng của trọng lực?

A. Xe đi trên đường.

B. Thác nước đổ từ trên cao xuống.

C. Mũi tên bắn ra từ cánh cung.

D. Quả bóng bị nảy bật lên khi chạm đất.

Chuyển động của thác nước đổ từ trên cao xuống là chuyển động do tác dụng của trọng lực

⇒ Đáp án B

Bài 6: Muốn biểu diễn một vectơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố:

A. Phương, chiều

B. Điểm đặt, phương, chiều.

C. Điểm đặt, phương, độ lớn.

D. Điểm đặt, phương, chiều, độ lớn.

Muốn biểu diễn một vectơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố: điểm đặt, phương, chiều, độ lớn

⇒ Đáp án D

Bài 7: Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc v. Muốn vật chuyển động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực như thế nào vào vật? Hãy chọn câu trả lời đúng?

A. Cùng phương cùng chiều với vận tốc.

B. Cùng phương ngược chiều với vận tốc.

C. Có phương vuông góc với vận tốc.

D. Có phương bất kì so với vận tốc.

Ta phải tác dụng một lực cùng phương cùng chiều với vận tốc

⇒ Đáp án A

Bài 8: Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật, vận tốc không thay đổi

B. Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật, vận tốc tăng dần

C. Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật, vận tốc giảm dần

D. Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật, vận tốc có thể tăng dần và cũng có thê giảm dần.

Lời giải:

Khi có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật có thể tăng dần và cũng có thê giảm dần vì lực có thể làm thay đổi vận tốc của vật.

⇒ Đáp án D

Bài 9: Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống cho đúng ý nghĩa vật lí: …. là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

A. Véctơ

B. Thay đổi

C. Vận tốc

D. Lực

Lời giải:

Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.

=> Lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động

⇒ Đáp án D

Bài 10: Đại lượng nào làm thay đổi vận tốc của vật:

A. Quãng đường

B. Thời gian

C. Công suất

D. Lực

Lời giải:

Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.

=> Lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động

⇒ Đáp án D

Bài 11: Dùng cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống:

Lực là nguyên nhân làm … vận tốc của chuyển động.

A. Tăng

B. Không đổi

C. Giảm

D. Thay đổi

Lời giải:

Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.

=> Lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động

⇒ Đáp án D

Bài 12: Treo một vật vào lực kế, thấy lực kế chỉ 30 N. Khối lượng vật là bao nhiêu?

A. 3 kg.

B. 30 kg.

C. 0,3 kg.

D. 300 kg.

⇒ Đáp án A

Bài 13: Lực tác dụng lên vật làm cho vận tốc của vật…..

A. bằng 0

B. tăng

C. giảm

D. thay đổi

⇒ Đáp án D

Bài 14: Hãy chọn câu trả lời đúng. Muốn biểu diễn một vec tơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố:

A. Phương, chiều

B. Điểm đặt, phương, chiều

C. Điểm đặt, phương, độ lớn

D. Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn

⇒ Đáp án D

Bài 15: Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật đó sẽ như thế nào? Chọn câu trả lời đúng.

A. Vận tốc không thay đổi

B. Vận tốc tăng dần

C. Vận tốc giảm dần

D. Có thể tăng dần và cũng có thê giảm dần.

⇒ Đáp án D

Đăng bởi: Sài Gòn Tiếp Thị

Chuyên mục: Lớp 8, Vật Lý 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button