Tải Quy hoạch đô thị – Thành phố không tưởng tượng – Download File Word, PDF

Quy hoạch đô thị – Thành phố không tưởng tượng

Quy hoạch đô thị – Thành phố không tưởng tượng
Nội dung Text: Quy hoạch đô thị – Thành phố không tưởng tượng

Download


Chủ nghĩa xã hội không tưởng là học thuyết kinh tế thể hiện sự phản kháng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống lại chế độ tư bản chủ nghĩa và tìm đường xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn.

Bạn đang xem: Tải Quy hoạch đô thị – Thành phố không tưởng tượng – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Quy hoạch đô thị – Thành phố không tưởng tượng File Word, PDF về máy

Quy hoạch đô thị – Thành phố không tưởng tượng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Quy hoạch đô thị – Thành phố không tưởng tượng

 1. ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG – KHOA KiẾN TRÚC

  QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
  CHỦ ĐỀ: THÀNH PHỐ KHÔNG TƯỞNG

  GVHD: PHAN BẢO AN
  SVTH: NHÓM 1

  ĐÀ NẴNG – 2012

 2. Hoàn cảnh ra đời của CNXH không tưởng.

  + Chủ nghĩa xã hội không tưởng là học thuyết kinh tế thể hiện
  sự phản kháng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
  chống lại chế độ tư bản chủ nghĩa và tìm đường xây dựng xã hội
  mới tốt đẹp hơn.

  + Đặc điểm chung là phê phán chủ nghĩa tư bản theo quan điểm
  kinh tế chứ không theo quan điểm đạo đức, luận lý. Chỉ rõ chủ
  nghĩa tư bản là một giai đoạn phát triển của lịch sử, nhưng chưa
  phải là chế độ xã hội tốt đẹp nhất của loài người. Vạch rõ mâu
  thuẫn của chủ nghĩa tư bản, sự kìm hãm lực lượng sản xuất
  phát triển và cần phải thay thế bằng xã hội mới. Tuy nhiên con
  đường họ đề xuất xây dựng xã hội mới có tính chất không tưởng
  (chỉ dừng lại ở tính ước muốn, không có cơ sở khoa học để thực
  hiện, đặc biệt chưa thấy vai trò của giai cấp công nhân).

 3. Robert Owen
  – Sinh (1771-1858) ở Anh

  – Đang học dở dang trung học

  – Năm 19 tuổi

  – Năm 28 tuổi

  – Năm 1797 – 1824

  – Với khả năng trí tuệ nhạy bén và môi trường
  hoạt động, ông đã làm nhiều việc để cải thiện
  điều kiện lao động và đời sống của công nhân.

  – Ông có những suy nghĩ sâu sắc về xã hội tư
  bản và nhưng dự định cải tạo xã hội đó. Ông
  chuyển dần từ chủ nghĩa từ thiện sang chủ nghĩa
  xã hội không tưởng

 4. Lí luận thành phố lí tưởng của Robert Owen

  – Mang tính chất độc đáo cao.
  – Con người biết lao động toàn diện.

 5. – Xây đô thị thành các điểm dân
  cư nhỏ, mỗi điểm được bố cục
  theo hình vuông có khoảng
  1.200 người. Nhà ở kiểu tập thể
  xây dựng kín bốn cạnh, phía
  trong bố trí các công trình phục
  vụ công cộng (nhà trẻ, trường
  học, bệnh viện, hội trường, nhà
  ăn, thư viện…) bên ngoài được
  bao bọc bởi khoảng = 400 ha là
  đất công nghiệp.
  – Ngoài khu vực canh tác cũng bố
  trí các nhà máy, xưởng thủ công
  nghiệp.
  – Tóm lại là hoạt động đời sống,
  văn hoá, giáo dục đều được tổ
  chức theo tập thể.
 6. Dự án về xã hội tương lai

  – Việc chuyển từ xã hội tư bản sang xã hội chủ nghĩa không thể thực hiện
  được bằng bạo lực mà bằng sự đổi mới trong ý thức con người.
  – Chính những quan điểm này làm cho học thuyết của Robert Owen chỉ
  là không tưởng.
  – Dự án của ông được gửi cho Chính phủ tư sản nhiều nước nhưng
  không được đáp lại.
  – Năm 1825, Robert Owen cùng bốn con trai và những người tự nguyện
  sang Mỹ thành lập các công xã với tên gọi Sự hòa hợp mới ở New
  Harmony. Nhưng sau mấy năm tồn tại, công xã của Owen hoàn toàn bị
  phá sản.

 7. -Cống hiến lớn nhất của CNXH
  không tưởng thế kỷ thứ XIX là ở
  chỗ chỉ ra những khuyết tật của
  CNTB như: bản chất bóc lột, tính
  tự phát vô chính phủ, sự phân hoá
  xã hội, khẳng định được nguồn
  gốc và sự bất công, các loại
  khuyết tật của CNTB chính là chế
  độ tư hữu

  -Có giá trị lịch sử và giá trị lý luận to
  lớn Marx và Engels đánh giá cao
  học thuyết của Owen, coi đó là một
  trong những tiền đề lý luận quan
  trọng để hai ông tiếp thu có phê
  phán, xây dựng nên học thuyết về
  chủ nghĩa cộng sản khoa học sau
  này.

 8. CHARLES FOURIER (1772 – 1837)
  -Ông sinh ra ở Thành phố Besancon (Bơdăngxông),
  Pháp

  -Là một nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nổi tiếng của
  Pháp nửa đầu thế kỷ XIX.

  -Là viên chức thương gia, do yêu cầu nghề nghiệp,
  ông đã đến nhiều nước, mắt chứng kiến những tội ác
  của chủ nghĩa tư bản .

  -Ông đã vạch ra khẩu hiệu giả dối của chủ nghĩa tư
  bản ” Tự do, Bác ái ,Bình Đẳng ‘‘

  -Ông tin tưởng rằng xã hội tương lai sẽ hài hòa, giữa
  người với người không có sự xung đột được mất , và
  ông thiết kế phương án để thực hiện như vậy.

  -Fourier gởi gắm niềm mong muốn xây dựng một xã
  hội tốt đẹp của loài người vào kẻ thống trị và những
  người giàu có.

  – Học thuyết của ông bị chế nhạo và bị coi là ” sản
  phẩm của một bộ óc bệnh tật’‘

 9. Chủ Nghĩa Không Tưởng

  – Bắt đầu TK XIV – XX mới phát triển
  mạnh mẽ Đức, Pháp, Mỹ và Anh.
  – Tìm kiếm một cái gì đó cao siêu hơn,
  một cuộc sống, xã hội lý tưởng và
  hoàn hảo.
  – Phong trào Không Tưởng -công trình,
  thành phố lý tưởng mà rất ít trong số
  đó đã trở thành hiện thựC.
  – Chủ Nghĩa Không Tưởng là một Chủ
  Nghĩa mới thì nó sẽ ít nhiều thừa
  hưởng của lịch sử Kiến trúc
  – Mang ảnh hưởng Kiến trúc đô thị thời
  kỳ đó nhưng theo một cách nhìn mới
  – cách nhìn lý tưởng hoá.

 10. LÍ LUẬN THÀNH PHỐ KHÔNG TƯỞNG
  CỦA CHARLES FOURIER.

  -Fourier chủ trương xây dựng một công xã
  hợp tác “Phalăng“ để thây thế chủ nghia tư
  bản xấu xa

  -Đơn vị cơ sở mới ấy bắt đầu từ phalănggiơ
  là một kiểu công xã. Trong mỗi phalanges có
  nhiều ngành sản xuất và có sự kết hợp chặt
  chẽ giữa công nghiệp và nông nghiệp.

  -“Phalăng” là một tổ chức tập thể sản xuất
  và tiêu thụ , kết hợp công nông giữa thành
  thị và nông thôn, được tổ chức từ 1600-
  1800 người
  -Trong đó phân ra tổ và nhóm chuyên
  nghành , mỗi thành viên có thể căn cứ theo
  sở thích mà lựa chọn và thay đổi hằng ngày.

  Đó là quần thể kiến trúc đẹp đẽ,ở giữa là cơ
  quan công cộng, một bên là nhà máy, hội
  trường, nhà ở, tất cả mọi người sống với
  nhau vui vẻ và hòa thuận.

 11. CẢM ƠN!

Download tài liệu Quy hoạch đô thị – Thành phố không tưởng tượng File Word, PDF về máy