Tải Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế kỹ thuật nhà ở cao cấp cán bộ bệnh viện Việt Đức quận Cầu Giấy thủ đô Hà Nội – Download File Word, PDF

Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế kỹ thuật nhà ở cao cấp cán bộ bệnh viện Việt Đức quận Cầu Giấy thủ đô Hà Nội

Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế kỹ thuật nhà ở cao cấp cán bộ bệnh viện Việt Đức quận Cầu Giấy thủ đô Hà Nội
Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế kỹ thuật nhà ở cao cấp cán bộ bệnh viện Việt Đức quận Cầu Giấy thủ đô Hà Nội

Download


Nội dung luận văn tốt nghiệp gồm 11 chương và được chia làm 3 phần sau: phần 1 thiết kế kiến trúc, phần 2 thiết kế kết cấu thượng tầng, phần 3 thiết kế kết cấu hạ tầng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết.

Bạn đang xem: Tải Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế kỹ thuật nhà ở cao cấp cán bộ bệnh viện Việt Đức quận Cầu Giấy thủ đô Hà Nội – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế kỹ thuật nhà ở cao cấp cán bộ bệnh viện Việt Đức quận Cầu Giấy thủ đô Hà Nội File Word, PDF về máy

Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế kỹ thuật nhà ở cao cấp cán bộ bệnh viện Việt Đức quận Cầu Giấy thủ đô Hà Nội

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế kỹ thuật nhà ở cao cấp cán bộ bệnh viện Việt Đức quận Cầu Giấy thủ đô Hà Nội

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
  KHOA CÔNG NGHỆ
  BỘ MÔN KỸ THUẬT XÂY DỰNG

  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

  THIẾT KẾ KỸ THUẬT
  NHÀ Ở CAO CẤP CÁN BỘ
  BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC
  Q. Cầu Giấy – Hà Nội

  CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: SINH VIÊN THỰC HIỆN:
  Th.S. DƢƠNG NGUYỄN HỒNG TOÀN DƢƠNG VĂN TÂM
  MSSV: 1100729
  LỚP: XÂY DỰNG DD&CN3 K36
  (TC1062A3)

  Cần Thơ, tháng 05 năm 2014

 2. LỜI CẢM TẠ
  —    —

  Sau 4 năm trên giảng đƣờng đại học, luận văn tốt nghiệp luôn là mục tiêu
  hƣớng đến của sinh viên nói chung và nói riêng là sinh viên ngành Xây Dựng
  thuộc bộ môn Kỹ thuật xây dựng của khoa Công Nghệ trƣờng Đại học Cần Thơ.
  Luận văn tốt nghiệp thể hiện phần nào những kiến thức tích lũy đƣợc và những
  kinh nghiệm học hỏi đƣợc của mỗi sinh viên. Đây là bƣớc chuẩn bị cần thiết,
  hiệu quả và quan trọng trƣớc khi sinh viên tốt nghiệp ra trƣờng.
  Sau hơn 12 tuần cố gắng nổ lực thực hiện giờ đây luận văn tốt nghiệp của
  em đã hoàn thành đúng thời gian. Em xin chân thành cám ơn Ban chủ nhiệm
  khoa Công Nghệ cùng quý thầy cô trong bộ môn Kỹ thuật xây dựng đã dìu dắt,
  truyền đạt những kiến thức vô cùng quý báu cho em trong suốt qua trình học tập
  cũng nhƣ trong thời gian thực hiện luận văn.
  Đặc biệt, em xin cám ơn chân thành nhất đến thầy hƣớng dẫn Dƣơng
  Nguyễn Hồng toàn. Thầy đã dành nhiều thời gian và công sức để truyền đạt
  những kiến thức chuyên môn cũng nhƣ kinh nghiệm thực tế cho em hoàn thành
  tốt luận văn của mình.
  Và tôi cũng chân thành cám ơn tất cả các bạn ngành Xây Dựng K36 đã trao đổi,
  giúp đỡ cũng nhƣ đóng góp nhiều ý kiến quí báu để tôi có thể hoàn thiện Luận
  văn tốt nghiệp của mình một cách tốt hơn.
  Do thời gian thực hiện luận văn cũng nhƣ kiến thức có hạn, kinh nghiệm
  thực tế còn hạn chế nên luận văn tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu
  sót, rất mong đƣợc sự thông cảm và đóng góp ý kiến của quí thầy cô cùng tất cả
  các bạn.
  Cuối cùng, em xin chúc quí thầy cô có nhiều sức khỏe học tập và công tác tốt,
  luôn thành công trong công việc và hạnh phúc trong tình yêu.
  Em xin chân thành cám ơn!

  Sinh viên thực hiên.
  Dƣơng Văn Tâm
  Lớp Xây Dựng DD&CN 3 K36

 3. NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN:
  Họ – Tên CBHD: ThS. Dƣơng Nguyễn Hồng Toàn
  Nội dung nhận xét:
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN:
  Họ – Tên CBPB:…………………………….
  Nội dung nhận xét:
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
 4. Mục lục Luận văn tốt nghiệp

  MỤC LỤC
  —    —
  PHẦN I : THIẾT KẾ KIẾN TRÖC
  CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH ………………………………………………….. 1
  1.1. Nhiệm vụ thiết kế …………………………………………………………………………………. 1
  1.1.1. Nhu cầu xây dựng công trình ……………………………………………………………. 2
  1.1.2. Sơ bộ qui mô công trình …………………………………………………………………… 2
  1.1.3. Các yêu cầu chủ yếu của công trình ………………………………………………….. 2
  1.2. Vị trí xây dựng công trình……………………………………………………………………… 3
  1.2.1. Đặc điểm địa hình …………………………………………………………………………… 4
  1.2.2. Đặc điềm khí hậu vùng ……………………………………………………………………. 4
  1.2.3. Đặc điểm địa chất, thủy văn …………………………………………………………….. 4
  CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ KIẾN TRÖC ………………………………………………………… 5
  2.1. Giải pháp bố trí mặt bằng …………………………………………………………………….. 5
  2.1.1. Tầng 01 ( từ 0,000m đến +4,050m ) ………………………………………………… 5
  2.1.2. Tầng 02 đến 13 ( từ +4,050m đến +43,65m ) ……………………………………. 7
  2.1.3. Bố trí không gian và chức năng trong căn hộ …………………………………….. 7
  2.2. Giải pháp bố trí mặt đứng …………………………………………………………………….. 9
  2.3. Giải pháp kết cấu công trình ……………………………………………………………….. 10
  2.3.1. Những tiêu chuẩn đƣợc sử dụng trong thiết kế kết cấu ………………………. 10
  2.3.2. Giải pháp móng ……………………………………………………………………………. 11
  2.3.3. Giải pháp kết cấu phần thân …………………………………………………………… 11
  2.4. Hệ thống thông gió …………………………………………………………………………….. 12
  2.5. Hệ thống chiếu sáng – điện …………………………………………………………………. 12
  2.6. Hệ thống cấp thoát nƣớc …………………………………………………………………….. 13
  2.6.1. Cấp nƣớc ……………………………………………………………………………………… 13
  2.6.2. Thoát nƣớc thải …………………………………………………………………………….. 14
  2.6.3. Thoát nƣớc mƣa ……………………………………………………………………………. 14
  2.7. Hệ thống phòng cháy – chữa cháy ………………………………………………………… 14
  2.7.1. Phòng cháy ………………………………………………………………………………….. 14
  2.7.2. Chữa cháy ……………………………………………………………………………………. 14
  2.7.3. Thoát hiểm …………………………………………………………………………………… 15
  2.8. Hệ thống chống sét và tiếp đất …………………………………………………………….. 15
  2.9. Hệ thống thu gom rác thải …………………………………………………………………… 15

  Dƣơng Văn Tâm_1100729

 5. Mục lục Luận văn tốt nghiệp

  PHẦN II : THIẾT KẾ KẾT CẤU THƢỢNG TẦNG
  CHƢƠNG 3: TIÊU CHUẨN VÀ TẢI TRỌNG THIẾT KẾ ………………………… 17
  3.1. Tiêu chuẩn thiết kế ……………………………………………………………………………… 18
  3.1.1. Trọng lƣợng đơn vị của một số vật liệu ……………………………………………. 18
  3.1.2. Hệ số vƣợt tải do trọng lƣợng kết cấu ……………………………………………… 19
  3.1.3. Cƣờng độ tính toán của vật liệu ……………………………………………………… 19
  3.1.4. Hoạt tải một số phòng chức năng ……………………………………………………. 20
  3.2. Tải trọng thiết kế………………………………………………………………………………… 20
  3.2.1. Tĩnh tải ………………………………………………………………………………………… 20
  3.2.2. hoạt tải ………………………………………………………………………………………… 20
  3.2.3. Tải trọng gió ………………………………………………………………………………… 21
  CHƢƠNG 4: THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN …………………………………………………… 22
  4.1. Sơ đồ tính ………………………………………………………………………………………….. 22
  4.2. Tải trọng …………………………………………………………………………………………… 23
  4.2.1. Các số liêu tính toán của vật liệu ……………………………………………………. 23
  4.2.2. Chọn sơ bộ chiều dày sàn ………………………………………………………………. 23
  4.2.3. Các lớp cấu tạo sàn ………………………………………………………………………. 23
  4.2.4. Tĩnh tải tác dụng lên sàn………………………………………………………………… 24
  4.3. Thiết kế sàn tầng 2 ……………………………………………………………………………… 26
  4.3.1. Phân loại ô sàn …………………………………………………………………………….. 26
  4.3.2. Tính toán sàn hai phƣơng đại diện S2 ……………………………………………… 27
  4.3.3. Tính toán sàn một phƣơng đại diện S4 …………………………………………….. 30
  4.4. Thiết kế sàn tầng mái ………………………………………………………………………….. 36
  4.4.1. Phân loại ô sàn …………………………………………………………………………….. 36
  4.4.2. Tính toán và bố trí thép………………………………………………………………….. 37
  CHƢƠNG 5: THIẾT KẾ KẾT CẤU CẦU THANG…………………………………….. 43
  5.1. Phân tích đặc điểm cầu thang ……………………………………………………………… 43
  5.1.1. Mô tả kiến trúc cầu thang thiết kế …………………………………………………… 43
  5.1.2. Mô tả kết cấu cầu thang thiết kế ……………………………………………………… 44
  5.2. Số liệu tính toán ………………………………………………………………………………… 46
  5.2.1. Tải trọng tác dụng lên bản ……………………………………………………………… 46
  5.2.2. Tải trọng tác dụng lên các dầm thang ……………………………………………… 48
  5.3. Tính toán và bố trí thép ……………………………………………………………………… 59
  5.3.1. Tính toán và bố trí thép bản thang ………………………………………………….. 59
  5.3.2. Tính toán và bố trí thép dầm …………………………………………………………… 60
  5.3.3. Kiểm tra tiết diện dầm consol ………………………………………………………… 63

  Dƣơng Văn Tâm_1100729

 6. Mục lục Luận văn tốt nghiệp

  CHƢƠNG 6: THIẾT KẾ KẾT CẤU HỒ NƢỚC…………………………………………. 65
  6.1. Phân tích đặc điểm hồ nƣớc ………………………………………………………………… 65
  6.1.1. Mô tả kiến trúc hồ nƣớc thiết kế ……………………………………………………… 65
  6.1.2. Mô tả kết cấu hồ nƣớc thiết kế ………………………………………………………… 66
  6.2. Số liệu tính toán …………………………………………………………………………………. 67
  6.2.1. Tải trọng tác dụng lên bản ……………………………………………………………… 67
  6.2.2. Tải trọng tác dụng lên các dầm hồ nƣớc ………………………………………….. 69
  6.3. Tính toán và bố trí thép ………………………………………………………………………. 75
  6.3.1. Tính toán và bố trí thép bản nắp,bản đáy, tính võng bản ……………………. 75
  6.3.2. Tính toán và bố trí thép cột …………………………………………………………….. 78
  6.3.3. Tính toán và bố trí thép dầm…………………………………………………………… 78
  CHƢƠNG 7: THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG …………………………………………….. 88
  7.1. Cấu tạo và phân tích kết cấu khung ……………………………………………………… 88
  7.1.1. Cấu tạo và phân tích kết cấu ………………………………………………………….. 88
  7.1.2. Sơ bộ tiết diện dầm, cột …………………………………………………………………. 88
  7.2. Tải trọng tác dụng lên khung ……………………………………………………………….. 92
  7.2.1. Tải trọng sàn ………………………………………………………………………………… 92
  7.2.2. Tải trọng tƣờng …………………………………………………………………………….. 94
  7.2.3. Tải trọng gió ………………………………………………………………………………… 96
  7.2.4. Tải trọng khác ……………………………………………………………………………..108
  7.3. Các trƣờng hợp tải trọng và tổ hợp tải trọng ………………………………………..108
  7.3.1. Các trƣờng hợp tải trọng ………………………………………………………………108
  7.3.2. Các trƣờng hợp tổ hợp ………………………………………………………………….109
  7.3.3. Các sơ đồ chất tải ………………………………………………………………………..110
  7.3.4. Kết quả giải nội lực ……………………………………………………………………..123
  7.4. Tính toán kết cấu khung……………………………………………………………………..129
  7.4.1. Thiết kế dầm sàn tầng 2 ………………………………………………………………..129
  7.4.2. Thiết kế cột điển hình ……………………………………………………………………132
  PHẦN III: THIẾT KẾ KẾT CẤU HẠ TẦNG
  CHƢƠNG 8 THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẦM TẦNG 1 ………………………………..137
  8.1. Phân tích đặc điểm đà kiềng……………………………………………………………….137
  8.2. Thiết kế dầm D1 (Trục A) …………………………………………………………………..138
  8.2.1. Mô tả cấu tạo và phân tích kết cấu …………………………………………………138
  8.2.2. Tải trọng tác dụng lên dầm ……………………………………………………………138
  8.2.3. Xác định nội lực dầm D1 ………………………………………………………………139
  8.2.4. Tính toán và bố trí thép…………………………………………………………………140

  Dƣơng Văn Tâm_1100729

 7. Mục lục Luận văn tốt nghiệp

  CHƢƠNG 9: PHÂN TÍCH ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ
  CHỌN PHƢƠNG ÁN NỀN MÓNG…………………..142
  9.1. Phân tích địa chất công trình ……………………………………………………………..142
  9.1.1. Số liệu địa chất công trình …………………………………………………………….142
  9.1.2. Đánh giá điều kiện đất nền ……………………………………………………………143
  9.2. Đánh giá khả năng chịu tải của đất nền……………………………………………….146
  9.3. Lựa chọn phƣơng án nền móng …………………………………………………………..146
  9.3.1. Phƣơng án móng nông ………………………………………………………………….146
  9.3.2. Phƣơng án móng sâu ……………………………………………………………………146
  CHƢƠNG 10: THIẾT KẾ KẾT CẤU MÓNG ……………………………………………149
  10.1. Nội lực tính toán móng …………………………………………………………………….149
  10.2. Thiết kế móng nhóm cột C4 (M1) ………………………………………………………150
  10.2.1. Số liệu tính toán …………………………………………………………………………150
  10.2.2. Tính toán kết cấu cọc ………………………………………………………………….151
  10.2.3. Xác đinh sức chịu tải của cọc ………………………………………………………155
  10.2.4. Xác định kích thƣớc đài cọc và số lƣợng cọc …………………………………157
  10.2.5. Kiểm tra móng cọc đài thấp …………………………………………………………158
  10.2.6. Tính toán kết cấu đài cọc …………………………………………………………….165

  10.3. Thiết kế móng nhóm cột C2 (M2) ………………………………………………………167
  10.3.1. Số liệu tính toán …………………………………………………………………………167
  10.3.2. Xác định kích thƣớc đài cọc và số lƣợng cọc …………………………………168
  10.3.3. Kiểm tra móng cọc đài thấp …………………………………………………………169
  10.3.4. Tính toán kết cấu đài cọc …………………………………………………………….176

  10.4. Thiết kế móng nhóm cột C2 (M2) ………………………………………………………179
  10.3.1. Số liệu tính toán …………………………………………………………………………179
  10.3.2. Xác định kích thƣớc đài cọc và số lƣợng cọc …………………………………179
  10.3.3. Kiểm tra móng cọc đài thấp …………………………………………………………180
  10.3.4. Tính toán kết cấu đài cọc …………………………………………………………….187
  CHƢƠNG 11: THI CÔNG PHẦN NGẦM ……………………………………………………..191
  11.1 Thi công ép cọc: ………………………………………………………………………………….191
  11.1.1 Thi công đúc cọc. ………………………………………………………………………191
  11.1.2 Thi công ép cọc: ……………………………………………………………………………….194
  11.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm: …………………………………………………………..194
  11.1.2.2 Chọn phƣơng án ép cọc: ……………………………………………………………194

  Dƣơng Văn Tâm_1100729

 8. Mục lục Luận văn tốt nghiệp

  11.1.2.3 Chọn máy ép cọc: …………………………………………………………………….195
  11.1.2.4. Chọn cần trục phục vụ ép coc và đối trọng: …………………………………195
  11.1.2.5. Thiết bị dàn ép: ………………………………………………………………………..196
  11.1.2.6. Chuẩn bị ép cọc: ……………………………………………………………………….196
  11.2. Thi công cọc dạng đài thấp:………………………………………………………………….199
  11.2.1. Thi công đào đất: …………………………………………………………………….199
  11.2.2. Chọn máy đào đất: ………………………………………………………………….. 203
  11.2.3 Tính số xe vận chuyển đất:………………………………………………………….204
  11.3. công tác bê tông móng: ……………………………………………………………………….205
  11.3.1.Công tác cốp pha: ……………………………………………………………………..205
  11.3.2. Thiết kế ván khuôn: ……………………………………………………………………206
  11.3.3 kiểm tra ván khuôn: …………………………………………………………………..207
  11.3.4. Công tác cát lót, bê tông lót: ……………………………………………………….210

  Tài Liệu Tham Khảo……………………………………………………………………………………..211

  Dƣơng Văn Tâm_1100729

 9. Danh mục hình Luận văn tốt nghiệp

  DANH MỤC HÌNH
  —    —

  Hình 2.1: Mặt bằng tầng 1 ……………………………………………………………………………….. 6
  Hình 2.2: Mặt bằng tầng 2-13…………………………………………………………………………… 8
  Hình 2.3: Mặt đứng chính ………………………………………………………………………………. 10
  Hình 4.1: Sơ đồ tính sàn 1 phƣơng ………………………………………………………………….. 22
  Hình 4.2: Sơ đồ tính sàn 2 phƣơng ………………………………………………………………….. 22
  Hình 4.3: Các lớp cấu tạo sàn phòng ………………………………………………………………. 23
  Hình 4.4: Các lớp cấu tạo sàn vệ sinh ……………………………………………………………… 24
  Hình 4.5: Các lớp cấu tạo sàn mái ………………………………………………………………….. 24
  Hình 4.6: Mặt bằng phân chia các ô sàn tầng 2 ………………………………………………… 26
  Hình 4.7: Mặt bằng phân chia các ô sàn tầng mái …………………………………………….. 36
  Hình 5.1: Mặt bằng cầu thang ………………………………………………………………………… 34
  Hình 5.2: Mặt cắt cầu thang …………………………………………………………………………… 35
  Hình 5.3: Các lớp cấu tạo bậc thang ……………………………………………………………….. 35
  Hình 5.4: Mặt bằng bố trí các dầm thang ………………………………………………………… 36
  Hình 5.5: Sơ đồ truyền tải các bản thang vào dầm thang …………………………………… 36
  Hình 6.1: Mặt bằng hồ nƣớc …………………………………………………………………………… 65
  Hình 6.2: Mặt cắt hồ nƣớc ……………………………………………………………………………… 66
  Hình 6.3: Mặt bằng bố trí các dầm nắp hồ nƣớc……………………………………………….. 66
  Hình 6.4: Mặt bằng bố trí các dầm đáy hồ nƣớc ……………………………………………….. 69
  Hình 6.5: Sơ đồ truyền tải bản nắp, đáy vào các dầm ………………………………………… 69
  Hình 7.1: Mặt bằng phân chia các ô sàn tầng 2 ………………………………………………… 93
  Hình 7.2: Mặt bằng phân chia các ô sàn tầng mái …………………………………………….. 72
  Hình 7.3: Tĩnh tải do tƣờng (TT) …………………………………………………………………..110
  Hình 7.4: Tĩnh tải do sàn (TT) ………………………………………………………………………111
  Hình 7.5: Hoạt tải chất đầy (HT1) ………………………………………………………………….112
  Hình 7.6: Tải trọng gió theo phƣơng X ……………………………………………………………113
  Hình 7.7: Tải trọng gió theo phƣơng y ……………………………………………………………113
  Hình 7.8: Tĩnh tải khung trục 1 ………………………………………………………………………114
  Hình 7.9: Tĩnh tải khung trục 2 ………………………………………………………………………115
  Hình 7.10: Tĩnh tải khung trục 3 …………………………………………………………………….116
  Hình 7.11: Tĩnh tải khung trục 4 …………………………………………………………………….117
  Hình 7.12: Tĩnh tải khung trục 5 …………………………………………………………………….118

  Dƣơng Văn Tâm_1100729

 10. Danh mục hình Luận văn tốt nghiệp

  Hình 7.13: Tĩnh tải khung trục A ……………………………………………………………………119
  Hình 7.14: Tĩnh tải khung trục B ……………………………………………………………………120
  Hình 7.15: Tĩnh tải khung trục C ……………………………………………………………………121
  Hình 7.16: Tĩnh tải khung trục I …………………………………………………………………….122
  Hình 7.17: Biểu đồ lực dọc khung truc A…………………………………………………………123
  Hình 7.18: Biểu đồ lực cắt khung trục A …………………………………………………………124
  Hình 7.19: Biểu đồ momen khung trục A …………………………………………………………125
  Hình 7.20: Biểu đồ lực dọc khung truc E…………………………………………………………126
  Hình 7.21: Biểu đồ lực cắt khung truc E …………………………………………………………127
  Hình 7.22: Biểu đồ lực momen khung truc E ……………………………………………………128
  Hình 8.1: Mặt bằng bố trí dầm ………………………………………………………………………137
  Hình 8.2: Sơ đồ tính dầm D1 …………………………………………………………………………138
  Hình 9.1: Sơ đồ phân bố các lớp đất ………………………………………………………………148
  Hình 10.1: Sơ đồ cẩu tách cọc ……………………………………………………………………….151
  Hình 10.2: Sơ đồ vận chuyển cọc cẩu lắp ………………………………………………………..152
  Hình 10.3: Tính toán cọc khi thi công …………………………………………………………….153
  Hình 10.4: Tính toán cọc khi thi công trong điều kiện nguy hiểm nhất ……………….154
  Hình 10.5: Ứng suất bản thân-gây lún dƣới móng khối M1 (kN/m2) …………………..165
  Hình 10.6: Ứng suất bản thân-gây lún dƣới móng khối M2 (kN/m2) …………………..176
  Hình 10.7: Ứng suất bản thân-gây lún dƣới móng khối M3 (kN/m2) …………………..187

  Dƣơng Văn Tâm_1100729

 11. Danh mục biểu bảng Luận văn tốt nghiệp

  DANH MỤC BIỂU BẢNG
  —    —

  Bảng 3.1: Trọng lƣợng đơn vị một số loại vật liệu …………………………………………….. 18
  Bảng 3.2: Hệ số vƣợt tải đối với các tải trọng do khối lƣợng kết cấu xây dựng …….. 19
  Bảng 3.3: Cƣờng độ tính toán bêtông ………………………………………………………………. 19
  Bảng 3.4: Cƣờng độ tính toán thép ………………………………………………………………….. 19
  Bảng 3.5: Hoạt tải tiêu chuẩn của một số phòng chức năng ……………………………….. 19
  Bảng 3.6: Bảng xác định hệ số k ……………………………………………………………………… 21
  Bảng 3.7: Bảng phân vùng áp lực gió tiêu chuẩn ………………………………………………. 21
  Bảng 4.1: Tĩnh tải các loại sàn ………………………………………………………………………. 25
  Bảng 4.2: Hoạt tải các tác dụng lên sàn …………………………………………………………… 25
  Bảng 4.3: Bảng tổng hợp tải trọng tác dụng lên sàn tầng 2 ………………………………… 27
  Bảng 4.4: Bảng tổng hợp tải trọng tác dụng lên sàn tầng mái …………………………….. 37
  Bảng 5.1: Tổng tải trọng tác dụng lên vế thang VT1, VT2 …………………………………. 46
  Bảng 5.2: Tổng tải trọng tác dụng lên chiếu nghĩ …………………………………………….. 47
  Bảng 5.3: Bảng tổng hợp nội lực các dầm thang ………………………………………………. 57
  Bảng 5.4: Tính toán và bố trí thép bản thang ……………………………………………………. 58
  Bảng 5.5: Tính toán và bố trí thép dầm thang …………………………………………………… 62
  Bảng 5.6: Tính toán và bố trí thép đai dầm thang ……………………………………………… 64
  Bảng 6.1: Tổng tải trọng tác dụng lên bản nắp ………………………………………………… 67
  Bảng 6.2: Tổng tải trọng tác dụng lên bản đáy ………………………………………………… 68
  Bảng 6.3: Bảng tổng hợp nội lực các dầm ………………………………………………………… 75
  Bảng 6.4: Tính toán và bố trí thép bản nắp, bản đáy …………………………………………. 76
  Bảng 6.5: Tính toán và bố trí thép dầm hồ nƣớc ……………………………………………….. 79
  Bảng 6.6: Tính toán và bố trí thép đai dầm hồ nƣớc ………………………………………….. 80
  Bảng 7.1: Bảng chọn tiết diện dầm …………………………………………………………………. 91
  Bảng 7.2: Bảng chọn tiết diện cột ……………………………………………………………………. 92
  Bảng 7.3: Bảng tổng hợp hoạt tải dụng lên sàn tầng 2 ………………………………………. 93
  Bảng 7.4: Bảng tổng hợp hoạt tải tác dụng lên sàn tầng mái ……………………………… 94
  Bảng 7.5: Tải trọng tƣờng các tầng …………………………………………………………………. 95
  Bảng 7.6: Áp lực gió đẩy và gió hút…………………………………………………………………. 96
  Bảng 7.7: Áp lực gió tác dụng lên khung trục A – I …………………………………………… 97
  Bảng 7.8: Tầng số dao động chuyển vị …………………………………………………………….. 99
  Bảng 7.9: Dang dao động chuyển vi theo Mode ………………………………………………. 100

  Dƣơng Văn Tâm_1100729

 12. Danh mục biểu bảng Luận văn tốt nghiệp

  Bảng 7.10: Tầng số các dạng dao động …………………………………………………………..104
  Bảng 7.11: Tổng tải trọng gió theo phƣơng X ………………………………………………….107
  Bảng 7.12: Tổng tải trọng gió theo phƣơng Y ………………………………………………….108
  Bảng 7.13: Các trƣờng hợp tải trọng ……………………………………………………………..108
  Bảng 7.14: Các trƣờng hợp tổ hợp tải trọng ……………………………………………………109
  Bảng 8.1: Tính toán và bố trí thép dọc dầm …………………………………………………….141
  Bảng 8.2: Tính toán và bố trí thép đai dầm ……………………………………………………..141
  Bảng 9.1: Tính chất cơ lý của các lớp địa chất ………………………………………………..142
  Bảng 10.1: Tổng hợp các cặp nội lực dƣới chân các nhóm cột ………………………….149
  Bảng 10.2: Các cặp nội lực dùng tính móng cột C4 ………………………………………….150
  Bảng 10.3: Tính sức chịu tải cọc theo cƣờng độ đất nền …………………………………..156
  Bảng 10.4: Tính lún cho khối móng qui ƣớc M1 ………………………………………………164
  Bảng 10.5: Các cặp nội lực dùng tính móng cột C2 ………………………………………….168
  Bảng 10.6: Tính lún cho khối móng qui ƣớc M2 ………………………………………………175
  Bảng 10.7: Các cặp nội lực dùng tính móng cột C1 ………………………………………….179
  Bảng 10.8: Tính lún cho khối móng qui ƣớc M3 ………………………………………………187

  Dƣơng Văn Tâm_1100729

 13. Chƣơng 1: Giới thiệu công trình Luận văn tốt nghiệp

  PHẦN I: THIẾT KẾ KIẾN TRÖC

  CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH
  CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

  CHƢƠNG 1

  GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH
  —    —
  1.1. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ:
  1.1.1.Nhu cầu xây dựng công trình:
  Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế đất nƣớc, các lĩnh vực thuộc hạ
  tầng cơ sở càng ngày đƣợc chú trọng để tạo nền tảng cho sự phát triển chung,
  đồng thời cũng để đáp ứng nhu cầu về nhà ở ở thành phố. Ngành Xây Dựng đóng
  một vai trò quan trọng trong bối cảnh hiện nay với sự ra tăng nhịp độ xây dựng
  ngày càng cao để đáp ứng nhu cầu giao thông, sinh hoạt.
  Cùng với sự giao lƣu, hội nhập, với các cộng đồng quốc tế, sự gia tăng quá
  trình đô thị hoá, các công trình dân dụng phục vụ nhu cầu ăn ở đƣợc xây dựng
  ngày càng nhiều. Vấn đề tạo điều kiện chỗ ăn ở cho CBCNVC nhà nƣớc, công
  nhân và các tầng lớp nhân dân là một điều kiện cần thiết. Ngoài ra, các khu đô thị
  cao tầng cũng tạo thêm nét mỹ quan cho thành phố. Những toà nhà cao tầng đƣợc
  xây dựng, những cao ốc mọc lên phần nào cũng đánh giá đƣợc sự phát triển về
  mặt kỹ thuật của ngành xây dựng.
  Công trình nhà ở cao cấp cán bộ bệnh viện Việt Đức là một trong những
  tòa nhà cao tầng đẹp, với quy mô và chất lƣợng của mình, công trình đã đáp ứng
  đƣợc nhu cầu về nhà ở cho cán bộ bệnh viện, phù hợp với quy hoạch phát triển
  của thành phố ,tạo điều kiện thuận tiện cho các cán bộ công tác và làm việc.
  1.1.2.Sơ bộ quy mô công trình:
  a. Thể loại công trình:
  – Tên công trình: Nhà ở cao cấp cán bộ bệnh viện Việt Đức.
  – Vị trí xây dựng: 243A-Đê La Thành – P.Láng Hạ – Q.Cầu Giấy.

  Dƣơng Văn Tâm_1100729 Trang 1

 14. Chƣơng 1: Giới thiệu công trình Luận văn tốt nghiệp

  – Chủ đầu tƣ: Công ty TNHH xây dựng và thƣơng mại In com.
  – Cấp công trình: Cấp II
  – Chức năng: Nhà ở chung cƣ.
  b. Quy mô công trình:
  – Diện tích đất đƣợc cấp để xây dựng công trình là: 2350 m2.
  – Diện tích xây dựng của công trình là: 555,75 m2.
  – Diện tích sử dụng của công trình là: 555,75×13 = 7224,75 m2.
  – Chiều cao tính đến sàn mái (sân thƣợng): 43,65 m.
  – Chiều cao tính đến mái cầu thang: 47,55 m.
  – Số tầng : 13 tầng nổi.
  Công trình Chung cƣ cao tầng nằm trong khu đất với 2 mặt giáp đƣờng nội
  bộ. Nhà ở chung cƣ cao tầng có mặt bằng chữ nhật, mặt chính hƣớng ra phía
  Đƣờng Đê La Thành, phía sau là phần sân chung với không gian: để xe, sân chơi,
  vƣờn hoa, sân tennis, đƣờng giao thông nội bộ…
  1.1.3.Các yêu cầu chủ yếu của công trình:
  – Công trình thiết kế cao tầng, kiến trúc đẹp mang tính hiện đại, uy nghiêm
  mạnh mẽ, góp phần tạo cho thủ đô có đƣợc vẻ đẹp văn minh sang trọng.
  – Đáp ứng phù hợp với yêu cầu sử dụng và các quy định chung của quy
  hoạch thành phố trong tƣơng lai, không làm phá vỡ ngôn ngữ khiến trúc của khu
  vực.
  – Đảm bảo phục vụ tốt cho đời sống sinh hoạt của cán bộ công nhân viên
  trong khu vực khu nhà cao tầng nói riêng và toàn bộ khu dân cƣ có công trình
  xây dựng nói chung.
  – Bố trí sắp xếp các tầng hợp lý, khoa học tận dụng đƣợc địa điểm của công
  trình gần đƣờng giao thông để làm nơi kinh doanh buôn bán các loại hình dịch
  vụ.
  – Bố trí các căn hộ có diện tích hợp lý phục vụ đầy đủ các yêu cầu cho đối
  tƣợng là cán bộ công nhân viên có nhu cầu về nhà ở .
  – Các tầng bố trí đầy đủ các khu vệ sinh, hệ thống kỹ thuật nhƣ điện nƣớc,
  chiếu sáng, cứu hoả, an ninh…

  Dƣơng Văn Tâm_1100729 Trang 2

 15. Chƣơng 1: Giới thiệu công trình Luận văn tốt nghiệp

  – Bố trí thang máy, thang bộ đầy đủ đảm bảo giao thông thuận tiện và một số
  yêu cầu khác.
  a. Yêu cầu thích dụng:
  Công trình đƣợc thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng, phân chia không
  gian phòng linh hoạt, các hộ gia đình đều khép kín, ngoài ra còn bố trí khu vực
  phụ trợ hợp lý nhƣ khu vực để xe, cửa hàng mua bán các vật dụng cần thiết cho
  các hộ gia đình.Tầng 1 làm không gian chung nên đƣợc bố trí thông thoáng với
  nhiều cửa kính và chiều cao tầng lớn. Hệ thống cầu thang đƣợc bố trí ở vị trí
  trung tâm nhà, đảm bảo giao thông thuận lợi, dễ nhận biết.
  Tổ chức hệ thống cửa đi, cửa sổ và kết cấu bao che hợp lý đảm bảo điều
  kiện vi khí hậu nhƣ cách nhiệt, thông thoáng, chống ồn…
  b. Yêu cầu bền vững:
  Là khả năng kết cấu chịu đƣợc tải trọng bản thân, tải trọng khi sử dụng, tải
  trọng khi thi công công trình, đảm bảo tuổi thọ của công trình đặt ra. Độ bền này
  đƣợc đảm bảo bằng tính năng cơ lý của vật liệu, kích thƣớc tiết diện và sự bố trí
  cấu kiện phù hợp với sự làm việc của chúng, thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật trong
  sử dụng hiện tại và lâu dài, thoả mãn yêu cầu về phòng cháy và có thể thi công
  đƣợc trong điều kiện cho phép.
  c. Yêu cầu kinh tế:
  Kết cấu phải có giá thành hợp lý, giá thành của công trình đƣợc cấu thành
  từ tiền vật liệu, tiền thuê hoặc khấu hao máy móc thi công, tiền trả nhân công…
  Phụ thuộc vào giải pháp kết cấu, biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công do đó
  cần lựa chọn giải pháp kết cấu và biện pháp thi công hợp lý, phù hợp với đặc
  điểm công trình nhƣng vẫn đảm bảo tiến độ đặt ra.
  d. Yêu cầu mỹ quan:
  Công trình có tuổi thọ lâu dài vì vậy công trình đƣợc xây dựng ngoài mục
  đích thoả mãn nhu cầu sử dụng còn phải có sức truyền cảm nghệ thuật, tạo cảm
  giác nhẹ nhàng, thanh thoát, tránh gây sự nặng nề, tù túng ảnh hƣởng đến tâm lý
  làm việc của con ngƣời. Giữa các bộ phận phải đạt mức hoàn thiện về nhịp điệu,
  chính xác về tỷ lệ, có màu sắc chất liệu phù hợp với cảnh quan chung.
  1.2. VỊ TRÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:
  1.2.1. Đặc điểm địa hình:

  Dƣơng Văn Tâm_1100729 Trang 3

 16. Chƣơng 1: Giới thiệu công trình Luận văn tốt nghiệp

  – Công trình đƣợc xây dựng tại P.Láng Hạ Q.Cầu Giấy – Hà Nội. Nằm ở vị
  trí thoáng và đẹp sẽ tạo điểm nhấn đồng thời tạo nên sự hài hoà, hợp lý và hiện
  đại cho tổng thể qui hoạch khu dân cƣ.

  – Công trình nằm trên trục đƣờng giao thông chính nên rất thuận lợi cho
  việc cung cấp vật tƣ và giao thông ngoài công trình. Đồng thời, hệ thống cấp
  điện, cấp nƣớc trong khu vực đã hoàn thiện đáp ứng tốt các yêu cầu cho công tác
  xây dựng cũng nhƣ dễ dàng lắp đặt cho công trình khi đƣa vào sử dụng.

  – Khu đất xây dựng công trình bằng phẳng, hiện trạng không có công trình
  cũ, không có công trình ngầm bên dƣới đất bên cạnh đó quỹ đất của công trình
  cũng khá rộng nên rất thuận lợi cho công việc thi công và bố trí tổng bình đồ.

  – Điều kiện tự nhiên ở công trình thuận lợi, không có hiện tƣợng gây sụt lở,
  xói mòn, chấn động.
  1.2.2. Đặc điểm khí hậu vùng:
  * Nhiệt độ:

  Công trình nằm ở thành phố Hà Nội, nhiệt độ bình quân hàng năm là 27 0C
  chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất ( tháng 4) và tháng thấp nhất ( tháng 12)
  là 120C . Thời tiết hàng năm chia làm hai mùa rõ rệt là mùa mƣa và mùa khô.
  Mùa mƣa từ tháng 4 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau.
  * Độ ẩm:
  Độ ẩm trung bình hằng năm là 75  80 %.
  * Gió:
  Hai hƣớng gió chủ yếu là gió Tây – Tây Nam, Bắc – Đông Bắc.Tháng có
  sức gió mạnh nhất là tháng 8, tháng có sức gió yếu nhất là tháng 11.
  1.2.3. Đặc điểm địa chất, thủy văn:
  + Địa chất: Công trình đƣợc xây dựng trong lƣu vực sông Hồng (Hà Nội)
  nằm trên nền đất phù sa cổ, gồm nhiều lớp đất khác nhau, lớp cát, đá thô ở sâu.
  Địa chất công trình thuộc loại khá tốt, các lớp đất phân bố tƣơng đối ổn định. (chi
  tiết thể hiện trong phần báo cáo địa chất)
  + Thuỷ văn: Hà Nội là nơi có mạch nƣớc mặt và nƣớc ngầm khá phức tạp,
  mực nƣớc ngầm tại vị trí xây dựng công trình nằm khá cao.

  Dƣơng Văn Tâm_1100729 Trang 4

 17. Chƣơng 2: Thiết kế kiến trúc Luận văn tốt nghiệp

  CHƢƠNG 2
  THIẾT KẾ KIẾN TRÖC
  —    —
  2.1. GIẢI PHÁP BỐ TRÍ MẶT BẰNG

  2.1.1. Tầng 01 (từ  0,000 m đến +4,050 m):
  Đƣợc bố trí lối vào chính có hƣớng vào từ trục đƣờng chính theo quy
  hoạch, hƣớng thẳng vào trung tâm công trình qua hai cửa đón khá rộng. Các
  không gian sinh hoạt chung bao gồm: Sảnh vào chính, khu cửa hàng tự chọn, khu
  vệ sinh chung, bãi giữ xe… Các phần không gian này đƣợc liên hệ với phần sảnh
  giao thông hành lang đi bộ. Hệ thống gồm 02 thang máy và 01 thang bộ đƣợc bố
  trí ngay trung tâm tòa nhà giúp dễ dàng lƣu thông giữa các tầng.
  Cơ cấu mặt bằng tầng 01 đƣợc tổ chức nhƣ sau:
  – Khu cửa hàng tự chọn: 42,78 m2
  – Khu vệ sinh: 23,01 m2
  – Khu để xe: 329,99m2
  – Các phòng chức năng: 37,46 m2
  – Còn lại là hành lang chung, lối đi và Sảnh chính:

  Dƣơng Văn Tâm_1100729 Trang 5

 18. Chƣơng 2: Thiết kế kiến trúc Luận văn tốt nghiệp

  Hình 2.1:Mặt bằng tầng 1

  Dƣơng Văn Tâm_1100729 Trang 6

 19. Chƣơng 2: Thiết kế kiến trúc Luận văn tốt nghiệp

  2.1.2. Tầng 02 đến tầng 13 (từ +4,050 m đến + 43,650 m ):
  Các tầng đƣợc bố trí giống nhau bao gồm: Không gian sảnh tầng, thang
  máy phục vụ giao thông đứng, thang bộ, các căn hộ ở loại B1, B2, B3. Mặt bằng
  các tầng bao gồm các khu chức năng chính nhƣ sau:
  – Không gian sảnh tầng: 45,63 m2
  – Căn hộ loại B1: 82,49 m2
  – Căn hộ loại B2: 74,88 m2
  – Căn hộ loại B3: 69,03 m2
  Tất cả các căn hộ đều đƣợc bố trí 02 phòng ngủ, 01 phòng sinh hoạt chung
  (phòng khách), nhà bếp và khu vệ sinh.
  2.1.3. Bố trí không gian và chức năng trong căn hộ:
  – Các căn hộ đƣợc thiết kế có quy mô diện tích phù hợp với nhu cầu ở hiện
  nay của các gia đình. Mỗi căn hộ đều đƣợc thiết kế có phần không gian phòng
  khách, bếp, phòng ăn liền kề tạo nên một không gian linh hoạt, thông thoáng. Cơ
  cấu các không gian trong căn hộ đƣợc bố trí một cách hợp lý, giao thông sử dụng
  không bị chồng chéo, thuận tiện cho sinh hoạt, trong gia đình.
  – Các căn hộ đều đƣợc thiết kế với những tiêu chí chung về dây chuyền công
  năng nhƣ: Các phòng chức năng đều đƣợc liên hệ trực tiếp với không gian tiền
  phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại trong từng căn hộ. Không gian
  phòng khách, không gian phòng ăn, không gian bếp đƣợc bố trí là không gian mở,
  tạo nên sự thông thoáng cũng nhƣ sự linh hoạt trong quá trình bố trí không gian
  cho căn hộ. Các phần không gian này đều đƣợc bố trí thông thoáng, liên hệ trực
  tiếp với không gian nghỉ nhƣ ban công, lô gia. Các phòng ngủ đƣợc bố trí một cách
  kín đáo, nhƣng lại rất thuận tiện cho việc đi lại, sử dụng trong gia đình. Các phòng
  ngủ đều đƣợc bố trí gần các khu vệ sinh, hoặc có khu vệ sinh riêng tạo nên sự
  thuận lợi, kín đáo cho không gian nghỉ ngơi của từng đối tƣợng trong gia đình.
  – Ngoài ra không gian phòng khách, phòng ăn, bếp cũng có khu vệ sinh phục
  vụ riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho phần không gian sinh hoạt chung của mỗi gia
  đình. Giải pháp thiết kế mặt bằng công năng từng căn hộ là thuận tiện cho việc
  sinh hoạt và nghỉ ngơi của mỗi gia đình, đồng thời cũng tạo nên sự linh hoạt trong
  việc bố trí các không gian nội thất cho từng căn hộ.

  Dƣơng Văn Tâm_1100729 Trang 7

 20. Chƣơng 2: Thiết kế kiến trúc Luận văn tốt nghiệp

  Hình 2.2:Mặt bằng tầng 2-13
  Nhà ở chung cƣ cao tầng đƣợc thiết kế với chiều cao các tầng nhƣ sau: Tầng
  1 cao 4,05 m, tầng 2 đến tầng 13 cao 3,3m. Chiều cao các tầng là phù hợp và thuận
  tiện cho không gian sử dụng của từng tầng.
  – Tƣờng bao quanh chu vi sàn là tƣờng xây 220, các tƣờng 110 dùng để ngăn
  cách các phòng. Tƣờng ngoài đƣợc bố trí nhiều cửa sổ bằng kính để lấy sáng đồng
  thời tạo vẽ đẹp cho bộ mặt công trình.

  Dƣơng Văn Tâm_1100729 Trang 8

Download tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế kỹ thuật nhà ở cao cấp cán bộ bệnh viện Việt Đức quận Cầu Giấy thủ đô Hà Nội File Word, PDF về máy