Tải Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng sai phép trên địa bàn quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội – Download File Word, PDF

Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng sai phép trên địa bàn quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội

Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng sai phép trên địa bàn quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội
Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng sai phép trên địa bàn quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội

Download


Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng sai phép trên địa bàn quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội nhằm mục đích nghiên cứu tìm hiểu thực trạng, các vấn đề tồn tại, nguyên nhân trong công tác xử lý công trình sai phép trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Từ đó đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lý công trình xây dựng sai phép.

Bạn đang xem: Tải Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng sai phép trên địa bàn quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng sai phép trên địa bàn quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội File Word, PDF về máy

Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng sai phép trên địa bàn quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng sai phép trên địa bàn quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội

 1. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong xu thế phát triển đô thị hóa của đất nước, việc gắn kết, đảm bảo 
  hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan và môi trường là mục tiêu then chốt mà bất 
  cứ thành phố nào cũng hướng đến. Đặc biệt là Thành phố Hà Nội, một thành 
  phố được coi là văn minh đô thị bậc nhất của cả nước . Tuy nhiên hiện nay sự 
  gia tăng về số lượng công trình công cộng và nhà ở của thành phố đang đặt ra 
  yêu cầu ngày càng cao đối với những người làm công tác quản lý nhà nước về 
  xây dựng.  Vì  bên cạnh những công trình xây  dựng đúng phép góp phần thúc 
  đẩy kinh tế  xã hội, xuất hiện hàng loạt công trình xây dựng sai  phép ngang 
  nhiên tồn tại hoạt động kinh doanh nhằm tư lợi cá nhân, đang làm biến dạng 
  kiến trúc và có nguy cơ phá vỡ quy hoạch thủ đô nhất là tại các trung tâm  gây 
  nhiều bức xúc cho người dân và cấp quản lý.  Quận Hai Bà Trưng là quận 
  trung tâm nội thành Hà Nội cũng không nằm ngoài hệ lụy đó.
  Quận Hai Bà Trưng là khu vực nổi cộm về  điểm nóng những sai phạm  
  trong trật tự xây dựng đô thị ở Thành phố Hà Nội hiện nay.  Ở đây, rất nhiều 
  công trình nhà  ở, khách sạn, nhà hàng,… Xây dựng lấn chiếm về  khoảng  
  không, vỉa hè, đường đi vi phạm hành lang an toàn cấp điện, cấp nước, chỉ 
  giới xây dựng gây nên sự  bất hợp lý, trật trội về  quy hoạch xây dựng. Bên 
  cạnh đó, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng hiện nay còn có nhiều công trình xây 
  dựng sai phép tồn tại nhiều năm vẫn chưa được xử lý triệt để đã và đang gây 
  nhiều vấn đề bức xúc cho người dân và dư luận. 
        Vì vậy, yêu cầu công tác phải kiểm soát chặt chẽ các công trình xây dựng 
  và xử  lý nghiêm minh, triệt để  những công xây dựng sai phép theo đúng quy  
  hoạch và pháp luật, loại trừ hiện tượng xây dựng sai phép, vi phạm mật độ, 
  chiều cao…  là một vấn đề bức thiết hơn bao giờ hết ở quận hiện nay.

  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  1 

 2. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

         Dưới góc độ quản lý nhà nước về đô thị thì hiện nay có khá nhiều công 
  trình, bài viết về công tác quản lý Nhà nước về  trật tự xây dựng trên địa bàn 
  Thành phố Hà Nội. Có thể nêu ra một số  luận văn, luận án với những đề  tài  
  như: Luận văn Nguyễn Quốc Thành (2008) “Quản lý nhà nước về trật tự xây  
  dựng   quận   Ba   Đình,   Hà   Nội   ”  Học   viện   Hành   chính,   Nguyễn   Huy   Toàn 
  (2011) “Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động của thanh tra xây dựng đô thị  
  tại huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội”­ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Phạm  
  Sơn   Lâm  
  (2011)“Công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Đông Anh­ 
  TP Hà Nội” của  Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong­ TP Hà Nội .
          Các công trình trên đã nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của quản lý 
  trật tự xây dựng trong đó cũng đề  cập tới công tác xử lý công trình xây dựng  
  sai phép nhưng mới chỉ nghiên cứu dưới góc độ chung về quản lý trật tự xây 
  dựng, chưa đi cụ  thể tập trung vào một vấn đề  trong công tác xử lý vi phạm 
  trật tự xây dựng đô thị. Đến nay chưa có công trình  khoa học nghiên cứu nào  
  tìm hiểu trực tiếp, cụ thể về vấn đề : “Quản lý nhà nước về xử lý công trình  
  xây dựng sai phép trên địa bàn quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội   ”. Mặc dù 
  trên địa bàn quận Hai Bà Trưng là khu vực tập trung nhiều sai phạm nhất  
  trong Thành phố Hà Nội hiện nay.

          Xuất phát từ  những lý do trên, em đã lựa chọn đề  tài: “ Quản lý nhà  
  nước về  xử  lý công trình xây dựng sai phép trên địa bàn quận Hai Bà  
  Trưng­ TP Hà Nội ” làm đề tài nghiên cứu và viết khóa luận tốt nghiệp.

  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  2 

 3. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

  2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài:
         a. Đối tượng nghiên cứu: Công tác xử lý công trình xây dựng sai  phép
        b.  Phạm vi nghiên cứu:  Đề tài được nghiên cứu tại quận Hai Bà Trưng,  
  Thành phố Hà Nội. Trên cơ sở những lý luận chung, thực trạng phân tích công 
  tác xử  lý công trình xây dựng sai phép trong quản lý trật tự  xây dựng từ  đó 
  đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác này.

  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

  a. Mục đích nghiên cứu

  Mục đích của chuyên đề  là nghiên cứu tìm hiểu thực trạng, các vấn đề  tồn 
  tại, nguyên nhân trong công tac x
  ́ ử lý công trình sai  phép trên đia ban qu
  ̣ ̀ ận Hai  
  Bà Trưng. Từ đo đ
  ́ ưa ra môt sô giai phap chu yêu nhăm nâng cao hi
  ̣ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ệu quả 
  công tác xử lý công trình xây dựng sai phép, đây manh tiên đô th
  ̉ ̣ ́ ̣ ực hiện công 
  tác xử  lý những vi phạm, nhăm giup cac nha quan ly đô thi co đ
  ̀ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ược cai nhin
  ́ ̀ 
  ̉
  tông quan h ơn vê th
  ̀ ực trang đ
  ̣ ể sớm có biện pháp tích cực khắc phục các vấn  
  đề còn tồn tại trong công tác này.

  b. Nhiệm vụ nghiên cứu

  ­ Nghiên cứu cơ  sở  lý luận và pháp lý về  xử  lý công trình sai phép  
  trong quản lý trật tự xây dựng đô thị.

  ­  Phân tích thực trạng hoạt động quản lý và xử lý công trình xây dựng 
  sai phép.

  ­ Phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của công tác quản lý và 
  xử lý công trình xây dựng sai phép, xác định nguyên nhân của những hạn chế.

  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  3 

 4. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

  ­ Đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước 
  về xử lý công trình sai phép tại quận Hai Bà Trưng.

  4. Phương pháp nghiên cứu
  ­  Phương pháp thu thập số liệu
   Phương pháp này giúp thu thập thông tin, số liệu, thực trạng công tác xử lý 
  công trình xây dựng sai phép trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Số  liệu sử 
  dụng trong chuyên đề  chủ  yếu được  tổng hợp từ  nhiều phòng ban trực  
  thuộc UBND quận Hai Bà Trưng, đặc biệt là Thanh tra xây dựng quận Hai 
  Bà Trưng.
  ­  Phương pháp tổng hợp, phân tích
  Phương pháp nghiên cứu này dựa vào việc xử lý thông tin, tư liệu để đi đến  
  các kết luận, đánh giá thông qua việc phân tích và tổng hợp. “ Phân tích là  
  phương pháp phân chia cái toàn thể của hệ thống thành tiểu hệ thống, từng 
  phân hệ, từng cá thể  để  nghiên cứu và tìm hiểu. Còn tổng hơp là phương  
  pháp dựa vào phân tích và liên kết, thống nhất các bộ phận, các mặt yếu tố 
  lại để nhận thức cái toàn thể”.
  Trên cơ sở  số liệu được tập hợp thông qua các chương trình nghiên cứu, các  
  chính sách của nhà nước, các website, các tài liệu, …để tổng hợp lại kết quả 
  nhằm mục đích nghiên cứu.
  ­   Phương pháp điều tra khảo sát thực tế 
  Phương pháp này nhằm tìm hiểu và đánh giá thực trạng, tình hình thực tế vi 
  phạm và cách thức xử  lý vi phạm diễn ra thực tế   trên địa bàn quận. Qua 
  điều tra, khảo sát thực tế, người nghiên cứu tổng quát hóa các kết quả, tồn 
  tại yếu kém và nguyên nhân để phát huy cái tốt, khắc phục cái hạn chế cái 
  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  4 

 5. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

  chưa tốt trong thực trạng phát triển. Kết quả của điều tra khảo sát thực tế 
  là một trong những cơ  sở  để  đánh giá và đưa ra biện pháp giúp các nhà 
  quản lý nâng cao hiệu quả công tác.
  Ngoài ra trong khóa luận em còn sử  dụng phương pháp so sánh để  làm rõ  
  sự giống nhau, khác nhau, mức độ hơn kém giữa các vấn đề, phương diện, 
  và cách thức quản lý kiểm soát của địa bàn.
  5. Kết cấu khóa luận
  Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng sai phép trên địa  
  bàn quận Hai Bà Trưng ­ Thành phố Hà Nội”
  Ngoài phần mở  đầu, kết luận, phụ  lục và tài liệu tham khảo, chuyên đề 
  gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về quản lý công trình xây dựng sai phép 
  Chương 2: Thực trạng công tác xử  lý công trình xây dựng sai phép trên  
  địa bàn quận Hai Bà Trưng.
  Chương 3: Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác xử  
  lý công trình xây dựng sai phép trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  5 

 6. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

  Chương 1:  LÝ LUẬN CHUNG VỀ  QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XÂY 
  DỰNG SAI PHÉP
  1. 1. Một số khái niệm
  1.1.1.  Khái niệm về quy hoạch đô thị
  Khoản 4, Điều 3­ Luật Quy hoạch ngày 17/6/2009
  Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, 
  hệ thống công trình hạ  tầng kỹ thuật, công trình hạ  tầng xã hội và nhà ở  để 
  tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể 
  hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.. 
  1.1.2. Quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch
   Quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch: Là tổng thể các biện pháp và 
  cách thức mà chính quyền đô thị  vận dụng vào các quản lý để  tác động vào  
  các hoạt động xây dựng và phát triển đô thị nhằm đạt các mục tiêu đề ra.
  1.1.3. Giấy phép xây dựng
  Giấy phép xây dựng: Là văn bản pháp lý do cơ  quan nhà nước có thẩm 
  quyền cấp cho chủ  đầu tư  để  xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công  
  trình. Những công trình xây dựng này đã đủ  điều kiện về  mặt kiến trúc, xay 
  dựng kết cấu hạ tầng, an toàn,… theo luật định và được phép khởi công xây 
  dựng.
  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  6 

 7. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

           Cấp giấy phép xây dựng các công trình nhằm tạo cho các tổ  chức, cá  
  nhân, hộ gia đình thực hiện xây dựng các công trình nhanh chóng, thuận tiện. 
  Đảm bảo quản lý việc  xây dựng theo quy hoạch  và tuân thủ  các quy định 
  của pháp luật có liên quan: Bảo vệ  cảnh quan thiên nhiên, môi trường, bảo 
  tồn các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh và các công trình kiến trúc  
  có giá trị  ; phát triển kiến trúc mới, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc và sử 
  dụng hiệu quả  đất đai xây dựng công trình. Trên cơ  sở  cấp giấy phép xây  
  dựng làm căn cứ  để  kiểm tra giám sát thi công, xử  lý các vi phạm về  trật tự 
  xây dựng, lập hồ sơ hoàn công và đăng ký sở hữu hoặc sử dụng công trình.
  1.2. Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng
  1.2.1.  Khái niệm
  Quản lý trật tự xây dựng đô thị là hoạt động thanh tra, kiểm tra, đề xuất,  
  kiến nghị và xử lý vi phạm theo thẩm quyền và trình tự luật định về  các vấn  
  đề liên quan đến trật tự xây dựng nhằm đảm bảo xây dựng quản lý đô thị phù 
  hợp với quy hoạch tổng thể và phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng; 
  giữ  gìn và phát triển bộ  mặt đô thị  theo đúng quy hoạch được phê duyệt tạo  
  điều kiện cho nhân dân xây dựng, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của  
  nhân dân; ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng lấn chiếm đất công, sử 
  dụng đất sai mục đích, xây dựng không phép, sai phép giữ gìn kỷ cương phép 
  nước.
    Quản lý trật tự  xây dựng theo giấy phép xây dựng: Là đi rà sát kiểm tra 
  những công trình xây dựng trên địa bàn xây dựng mà không đúng như yêu cầu  
  trong GPXD đã được cơ  quan cấp phép cấp cho và có biện pháp xử  lý theo  
  luật định. Quản lý trật tự xây dựng là khâu tiếp theo của khâu cấp phép. Quản  
  lý trật tự  xây dựng dựa trên căn cứ  chủ  yếu là GPXD và các tiêu chuẩn đã  
  được duyệt cho địa phương. Công tác quản lý trật tự xây dựng đảm bảo cho 
  công tác cấp phép được thực thi có hiệu lực, hiệu quả và đi vào thực tiễn.
  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  7 

 8. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

  1.2.2. Các hình thức vi phạm trật tự xây dựng 
  a. Công trình xây dựng không phép
  Là những công trình mà khi khởi công xây dựng chưa có báo cáo với cơ 
  quan quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn để đăng kí xin cấp GPXD và 
  chưa được sự  cho phép của cơ  quan quản lý nhà nước về  xây dựng trên địa 
  bàn để tiến hành xây dựng công trình. Việc xin phép với những công trình này  
  là bắt buộc nhưng chủ  đầu tư  đã không xin cấp GPXD. Hậu quả  gây ra bởi  
  những công trình vi phạm loại này thường là xây dựng không đúng theo quy 
  hoạch chi tiết của địa phương…, xây dựng không đúng chỉ giới đường đỏ dễ 
  gây tranh chấp đất đai,  các biện pháp thi công không được kiểm soát gây ảnh 
  hưởng  các công trình kiến trúc kế  cận, mỹ  quan, môi trường đô thị  xung 
  quanh … 
  Đối với các công trình loại này thì tùy vào mức độ vi phạm mà cơ quan chức  
  năng có thể cân nhắc cho tiếp tục tồn tại hoặc nếu mức độ  nghiêm trọng thì  
  có thể cưỡng chế tháo dỡ hoàn toàn công trình.
  b. Công trình xây dựng sai phép
  Là những công trình xây dựng không đúng với thiết kế  đã được duyệt phê 
  duyêt cũng như không đúng với nội dung GPXD đã cấp. 
  c. Công trình xây dựng sai thiết kế được phê duyệt
  Là những công trình thuộc loại được miễn GPXD nhưng đã được xét duyệt 
  và thông qua thiết kế công trình của cơ quan chức năng. Nhưng khi đi vào thi 
  công trình thì lại tiến hành xây dựng sai với thiết kế được cấp có thẩm quyền 
  thẩm định, phê duyệt; sai quy hoạch chi tiết xây dựng tý lệ 1/500 đã được cấp  
  có thẩm quyền phê duyệt.
  Các công trình được miễn giấy phép xây dựng chiếm số lượng khá nhỏ và 
  chủng loại không nhiều. Do đó, tình trạng vi phạm của các công trình thuộc  
  loại này và hậu quả gây ra của nó đối với đô thị cũng không quá lớn.
  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  8 

 9. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

  d. Công trình xây dựng có tác động tiêu cực đến các công trình lân cận
  Là những công trình đã được cấp phép (hoặc được miễn giấy phép) tuy  
  nhiên khi thi công thì gây ảnh hưởng xấu tới kết cấu, độ an toàn của các công  
  trình kế cận, đến môi trường của cộng đồng dân cư xung quanh.
  1.3. Nguyên tắc xử lý vi phạm trật tự xây dựng.
  ­ Mọi hành vi vi phạm trật tự xây dựng phải được phát hiện kịp thời và phải 
  bị  đình chỉ  ngay. Việc xử  phạt vi phạm phải được tiến hành kịp thời, công  
  minh, triệt để và đúng trình tự, thủ tục quy định. Mọi hậu quả do vi phạm trật  
  tự xây dựng gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.
  ­ Một hành vi vi phạm chỉ bị xử phạt hành chính một lần, việc tái phạm phải  
  được xem là hành vi vi phạm mới để xử phạt. Việc xử lý vi phạm hành chính 
  phải căn cứ vào tính chất, mức độ của vi phạm, nhân thân người vi phạm và 
  những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng để quyết định hình thức, biện pháp xử lý 
  thích hợp.
  ­ Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính mà dung túng, bao che  
  không xử  phạt hoặc xử  phạt không kịp thời, không công minh, không đúng  
  thẩm quyền thì tuỳ  theo tính chất, mức độ  của sai phạm sẽ  bị  xử lý kỷ  luật  
  hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây ra thiệt hại vật chất  
  thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
  ­ Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính có hành vi chống đối người 
  thì hành công vụ, trì hoãn, trốn tránh thi hành quyết định xử  phạt hoặc có 
  những hành vi vi phạm khác thì tuỳ theo tính chất, mức độ của vi phạm sẽ bị 
  xử  phạt vi phạm hành chính hoặc bị  truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây 
  thiệt hại về chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
  1.4. Trách nhiệm bảo đảm trật tự xây dựng đô thị

  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  9 

 10. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

  Quy định tại  Nghị  định số  180/2007/NĐ­CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của 
  Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây  
  dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị như sau:
  1.4.1. Trách nhiệm của chủ đầu tư
  ­ Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về xây dựng.
  ­ Ngừng thi công xây dựng công trình, tự phá dỡ công trình xây dựng vi phạm 
  ngay sau khi có biên bản ngừng thi công xây dựng.
  ­  Trường hợp bị cưỡng chế phá dỡ phải chịu toàn bộ chi phí thực hiện cưỡng  
  chế phá dỡ.
  ­ Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra; nếu gây hậu quả 
  nghiêm trọng còn bị xử lý theo quy định của quy định của pháp luật hình sự.
  ­  Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật
  1.4.2. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng
  ­  Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về xây dựng.
  ­  Ngừng thi công xây dựng khi có biên bản ngừng thi công xây dựng.
  ­  Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.
  ­ Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
  1.4.3. Trách nhiệm của các cơ  quan quản lý nhà nước về  quản lý trật tự  
  xây dựng
  a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
  ­ Đôn đốc, kiểm tra tình hình trật tự  xây dựng đô thị  trên địa bàn, ban hành 
  kịp thời quyết định đình chỉ  thi công xây dựng, quyết định cưỡng chế  phá dỡ 
  công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo thẩm quyền.
  ­ Xử  lý những cán bộ  dưới quyền được giao nhiệm vụ  quản lý trật tự  xây  
  dựng đô thị để xảy ra vi phạm.
  ­ Chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.
  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  
  10 

 11. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

  b. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận
  ­ Đôn đốc, kiểm tra Chủ  tịch  Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện  
  quản lý trật tự  xây dựng đô thị  thuộc địa bàn, ban hành kịp thời quyết định 
  cưỡng  chế  phá dỡ  công trình vi phạm trật tự  xây dựng  đô thị  theo thẩm  
  quyền.
  ­ Xử  lý Chủ tịch  Ủy ban nhân dân cấp xã, các cán bộ dưới quyền được giao 
  nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị để xảy ra vi phạm.
  ­ Chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.
  ­ Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  
  ban hành biện pháp cần thiết, phù hợp thực tế nhằm quản lý trật tự xây dựng 
  đô thị có hiệu quả.

  c. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  ­ Ban hành các quy định, biện pháp nhằm xử lý, khắc phục tình hình vi phạm  
  trật tự xây dựng đô thị. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi 
  thẩm quyền.
  ­ Xử  lý Chủ  tịch UBND cấp huyện và các cán bộ  dưới quyền được giao  
  nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng đô thị để xảy ra vi phạm.
  ­ Chịu trách nhiệm về tình hình trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh.
  d. Trách nhiệm của người có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng đô thị
  Chánh thanh tra Sở  Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nắm tình 
  hình trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, kiến nghị Giám đốc Sở Xây dựng báo 
  cáo và đề xuất UBND cấp tỉnh những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục;
  Giám đốc Sở  Xây dựng, Chánh thanh tra Sở  Xây dựng, Chánh thanh tra xây 
  dựng cấp quận và cấp phường (nếu có), phòng quản lý đô thị cấp quận (nếu  
  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  
  11 

 12. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

  có) và thủ  trưởng các cơ  quan khác được giao nhiệm vụ  quản lý trật tự  xây 
  dựng đô thị  chịu trách nhiệm về  tình hình vi phạm trật tự  xây dựng đô thị 
  thuộc thẩm quyền quản lý; xử  lý các cán bộ  dưới quyền được phân công 
  quản lý trật tự xây dựng đô thị để xảy ra vi phạm. 
    đ. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, thanh tra viên được giao nhiệm vụ  
  quản lý trật tự xây dựng đô thị
   Kiểm tra, phát hiện và báo cáo kịp thời những vi phạm trật tự xây dựng đô thị 
  thuộc địa bàn được giao nhiệm vụ quản lý hoặc có biện pháp xử lý kịp thời vi 
  phạm trật tự xây dựng đô thị thuộc thẩm quyền.
  Chịu trách nhiệm về  những sai phạm trực tiếp hoặc gián tiếp trong quản lý  
  trật tự  xây dựng đô thị. Trường hợp cấp giấy phép xây dựng sai, cấp giấy 
  phép xây dựng chậm thời hạn do pháp luật quy định, quyết định sai, quyết 
  định không đúng thẩm quyền, không ra quyết định hoặc ra quyết định chậm 
  so với thời gian quy định tại nghị định này đối với công trình vi phạm trật tự 
  xây dựng đô thị phải bồi thường thiệt hại, nếu gây hậu quả nghiêm trọng còn 
  bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.
  e. Trách nhiệm của cơ quan công an, cơ quan cung cấp dịch vụ điện, nước và  
  các cơ quan liên quan khác
  ­ Thủ  trưởng cơ  quan công an xã, phường, thị  trấn có trách nhiệm phối hợp  
  với Thanh tra xây dựng có thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị,  
  thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu trong quyết định đình chỉ  thi công xây  
  dựng, quyết định cưỡng chế  phá dỡ  của cấp có thẩm quyền; trường hợp  
  không thực hiện hoặc dung túng cho hành vi vi phạm để  công trình tiếp tục  
  xây dựng thì bị  xử  lý theo quy định hoặc có thể  bị  xử  lý theo quy định của  
  pháp luật hình sự khi để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  
  12 

 13. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

  ­ Thủ trưởng doanh nghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ điện, nước và các dịch  
  vụ  khác liên quan đến công trình xây dựng vi phạm trật tự  xây dựng đô thị 
  phải thực hiện nghiêm chỉnh, đúng thời hạn các yêu cầu trong quyết định đình 
  chỉ thi công xây dựng, quyết định cưỡng chế phá dỡ của cấp có thẩm quyền; 
  trường hợp không thực hiện, thực hiện không kịp thời hoặc dung túng, tiếp 
  tay cho hành vi vi phạm thì bị  xử  lý theo quy định hoặc có thể  bị  xử  lý theo  
  quy định của pháp luật hình sự khi để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.
  1.5. Thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng
  Quy định tại  Nghị  định số  180/2007/NĐ­CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của 
  Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây  
  dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị như sau:
  1.5.1. Thanh tra viên, cán bộ quản lý xây dựng cấp xã
  ­ Lập biên bản ngừng thi công xây dựng công trình, yêu cầu chủ đầu tư tự phá 
  dỡ công trình vi phạm.
  ­ Kiến nghị  Chủ  tịch UBND cấp xã quyết định đình chỉ  thi công xây dựng  
  hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị 
  thuộc thẩm quyền.
  1.5.2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
  ­ Quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình xây dựng vi phạm  
  thuộc địa bàn mình quản lý; quyết định cưỡng chế  phá dỡ đối với công trình  
  xây dựng vi phạm thuộc địa bàn do mình quản lý trừ  những công trình quy  
  định.
  ­ Tổ chức thực hiện cưỡng chế tất cả các công trình xây dựng vi phạm theo 
  quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBND cấp huyện và  
  Chánh thanh tra Sở Xây dựng.

  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  
  13 

 14. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

  ­ Xử  lý cán bộ  dưới quyền được phân công quản lý trật tự  xây dựng đô thị 
  để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời, dung túng bao che cho hành vi vi 
  phạm.
  ­ Kiến nghị Chủ tịch UBND cấp huyện xử lý các trường hợp vi phạm trật tự 
  xây dựng đô thị  vượt thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã; xử  lý cán bộ 
  làm công tác quản lý trật tự  xây dựng đô thị  thuộc thẩm quyền quản lý của 
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
  1. 5.3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
  ­ Quyết định cưỡng chế  phá dỡ  đối với công trình xây dựng vi phạm do  
  UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp giấy phép 
  xây dựng mà công trình xây dựng đó đã bị  UBND cấp xã quyết định đình chỉ 
  thi công xây dựng.
  ­ Chỉ   đạo Chủ  tịch UBND  cấp xã tổ  chức  thực  hiện cưỡng  chế  phá đỡ 
  những công trình xây dựng vi phạm theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp  
  huyện và của Chánh thanh tra Sở Xây dựng.
  ­ Xử lý Chủ tịch UBND cấp xã và những cán bộ dưới quyền được phân công 
  quản lý trật tự  xây dựng đô thị  để  xảy ra vi phạm mà không xử  lý kịp thời  
  hoặc dung túng bao che cho hành vi vi phạm.
  1.5.4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  ­ Ban hành những quy  định, quyết  định nhằm ngăn chặn, khắc phục tình 
  trạng vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.
  ­ Ban hành quyết định xử lý đối với Chủ tịch UBND cấp huyện và những cán 
  bộ  dưới quyền được phân công quản lý trật tự  xây dựng đô thị  để  xảy ra vi 
  phạm, không xử lý kịp thời, dung túng bao che cho hành vi vi phạm.

  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  
  14 

 15. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

  1.5.5. Thẩm quyền xử  lý vi phạm trật tự  xây dựng đô thị  của Trưởng  
  phòng chuyên môn giúp UBND cấp huyện quản lý xây dựng đô thị  
  hoặc Chánh thanh tra xây dựng cấp huyện
  ­ Yêu cầu Chủ  tịch UBND cấp xã ban hành quyết định đình chỉ  thi công xây 
  dựng công trình, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm thuộc thẩm 
  quyền trong trường hợp Chủ  tịch UBND cấp xã không ban hành kịp thời; 
  đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện có hình thức xử lý kỷ luật đối 
  với Chủ tịch UBND cấp xã.
  ­ Trình Chủ  tịch  Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định xử  lý đối 
  với những vi phạm vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch  Ủy ban nhân dân cấp 
  xã; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế 
  phá dỡ công trình xây dựng vi phạm theo thẩm quyền.
  ­  Ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình xây dựng  
  vi phạm trật tự xây dựng đô thị mà UBND cấp xã không kịp thời xử lý.
  1.5.6. Chánh thanh tra Sở Xây dựng
  ­ Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình, quyết định cưỡng chế phá 
  dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với những công trình do Sở 
  Xây dựng hoặc  Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng trong 
  trường hợp  Ủy ban nhân dân cấp huyện buông lỏng quản lý, không ban hành  
  quyết định kịp thời.
  ­ Kiến nghị  Chủ  tịch  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử  lý Chủ  tịch  Ủy ban nhân  
  dân cấp huyện, các tổ chức, cá nhân được phân công quản lý trật tự xây dựng  
  đô thị để xảy ra vi phạm.
  1.6. Quy trình xử lý vi phạm trật tự xây dựng

  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  
  15 

 16. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

  1.6.1. Kiểm tra, phát hiện vi phạm, lập biên bản
  ­ Thanh tra viên xây dựng hoặc cán bộ  quản lý xây dựng cấp xã có trách 
  nhiệm phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật xây dựng trên địa bàn  
  cấp xã, lập biên bản vi phạm ngừng thi công xây dựng công trình và yêu cầu  
  chủ đầu tư thực hiện các nội dung được ghi trong biên bản.
  ­ Biên bản ngừng thi công xây dựng phải ghi rõ nội dung vi phạm và biện  
  pháp xử  lý, đồng thời gửi ngay cho Chủ  tịch  Ủy ban nhân dân cấp xã để  báo 
  cáo.Trường hợp chủ  đầu tư  vắng mặt hoặc cố  tình vắng mặt thì biên bản 
  vẫn có giá trị thực hiện.
  1.6.2. Đình chỉ thi công công trình
  ­ Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản ngừng thi công xây dựng mà  
  chủ  đầu tư  không ngừng thi công xây dựng để  thực hiện các nội dung trong 
  biên bản thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định đình chỉ thi  
  công xây dựng công trình, buộc chủ đầu tư thực hiện các nội dung trong biên 
  bản ngừng thi công xây dựng.
  ­ Trong thời hạn 24 giờ, kể  từ  thời điểm ban hành quyết định đình chỉ  thi  
  công xây dựng công trình của  Ủy ban nhân dân cấp xã thì các cơ  quan liên 
  quan phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện:
  + Chủ  tịch  Ủy ban nhân dân cấp xã tổ  chức lực lượng cấm các phương tiện 
  vận chuyển vật tư, vật liệu, công nhân vào thi công xây dựng công trình vi  
  phạm trật tự xây dựng đô thị
  + Người có thẩm quyền ký kết hợp đồng dịch vụ cung cấp điện, nước và các 
  dịch vụ liên quan ngừng cung cấp các dịch vụ đối với công trình xây dựng vi 
  phạm. Trường hợp chủ  đầu tư  vắng mặt hoặc cố  ý vắng mặt, quyết định 
  đình chi thi công xây dựng vẫn có hiệu lực.
  1.6.3. Cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm
  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  
  16 

 17. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

  UBND cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế  phá dỡ  và tổ  chức phá dỡ: 
  Sau thời hạn 03 ngày (kể  cả  ngày nghỉ), kể  từ  khi ban hành quyết định đình 
  chỉ thi công xây dựng đối với công trình xây dựng không phải lập phương án 
  phá dỡ  hoặc sau 10 ngày (kể  cả  ngày nghỉ), kể  từ  khi ban hành quyết định 
  đình chỉ  thi công xây dựng đối với công trình xây dựng phải lập phương án  
  phá dỡ  mà chủ  đầu tư  không tự  thực hiện các nội dung ghi trong biên bản  
  ngừng thi công xây dựng. Chủ đầu tư phải chịu toàn bộ chi phí lập phương án  
  phá dỡ và chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ.
  Đối với công trình xây dựng vi phạm mà do UBND cấp huyện hoặc Sở Xây 
  dựng cấp Giấy phép xây dựng, trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi UBND cấp xã  
  ban hành quyết định đình chỉ  thi công xây dựng,  Ủy ban nhân dân cấp xã có 
  trách nhiệm gửi hồ  sơ  lên Chủ  tịch  Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong thời 
  hạn 03 ngày, kể  từ  khi nhận được hồ  sơ, Chủ  tịch  Ủy ban nhân dân cấp 
  huyện phải ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
  cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức cưỡng chế phá dỡ.
  Đối với trường hợp đình chỉ  thi công xây dựng buộc chủ  đầu tư  phải xin  
  cấp giấy phép xây dựng theo quy định thì thời hạn tối đa ban hành chế phá dỡ 
  theo quyết định cưỡng quy định  60 ngày, kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi 
  công xây dựng, chủ  đầu tư  không xuất trình giấy phép xây dựng do cơ  quan 
  có thẩm quyền cấp thì bị cưỡng chế phá dỡ. Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành 
  quyết định cưỡng chế  phá dỡ  và tổ  chức thực hiện cưỡng chế  phá dỡ. Chủ 
  đầu tư phải chịu toàn bộ chi phí tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ.Trường 
  hợp chủ  đầu tư  vắng mặt hoặc cố  tình vắng mặt thì quyết định cưỡng chế 
  phá dỡ vẫn phải được tổ chức thực hiện.
   Những trường hợp không phải phê duyệt phương án phá dỡ:
  ­  Công trình xây dựng tạm.

  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  
  17 

 18. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

  ­  Bộ phận công trình, công trình xây dựng có độ  cao từ 3m trở xuống so với  
  nền đất.
  ­ Móng công trình xây dựng là móng gạch, đá; móng bê tông độc lập không 
  liên kết với những công trình lân cận.
  1.3. Công trình xây dựng sai phép
  1.3.1. Khái niệm
  Công trình xây dựng sai phép được hiểu là: Xây dựng sai một trong các nội 
  dung của giấy phép xây dựng và các bản vẽ thiết kế được cơ  quan cấp giấy 
  phép xây dựng đóng dấu kèm theo giấy phép xây dựng được cấp. (Khoản 1,  
  Điều 6, TT 02/2014/TT­BXD )
  Những loại công trình này đều đã có xin phép xây dựng xong sau khi có 
  giấy phép lại xây dựng không như  trong giấy phép đã duyệt. Hầu hết là xây 
  lấn, xây tăng thêm so với giới hạn đã cho phép. Những công trình này rất 
  nhiều vì chủ  đầu tư  trong quá trình xây dựng thường lấy cớ  là đã có Giấy  
  phép xây dựng để che mắt sau đó là thực hiện hành vi xây dựng sai phép.  
  1.3.2. Các hình thức xây dựng sai phép
  Công trình xây dựng được xem như sai phép khi vi phạm nội dung Giấy phép 
  xây dựng với  một trong các nội dung sau:
  ▪ Thay đổi vị trí xây dựng công trình
  ▪ Sai cốt nền xây dựng công trình
  ▪ Vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng

  ▪ Sai diện tích xây dựng (tầng một)
  ▪ Chiều cao công trình vượt quá chiều cao được quy định trong giấy phép 
  xây dựng
  ▪ Xây dựng vượt quá số tầng quy định trong giấy phép xây dựng
  ▪ Vi phạm những quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đã được duyệt
  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  
  18 

 19. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

  Các trường hợp không được coi là hành vi xây dựng sai phép
       Quy định tại khoản 2­ Điều 6, thông tư  02/2014/ TT­ BXD hướng dẫn nghị 
  định số 121/2013/ NĐ­ CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định 
  về  xử  phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất  
  động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công  
  trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở
      Việc xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc một trong các trường hợp sau đây thì 
  không coi là hành vi xây dựng sai phép: 
  ­ Thay  đổi thiết kế  bên trong công trình mà không  ảnh hưởng  đến việc 
  phòng cháy chữa cháy; môi trường; công năng sử dụng; kết cấu chịu lực 
  chính hoặc kiến trúc mặt ngoài công trình; 
  ­  Giảm số  tầng so với giấy phép xây dựng đối với những khu vực chưa có  
  quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ  lệ  1/500 hoặc thiết kế  đô thị  đã được phê  
  duyệt.
  Các công trình xây dựng sai phép phổ biến hiện nay chủ yếu vi phạm các nội 
  dung sau:
  a. Công trình xây dựng lấn chiếm về diện tích đất
   Hành vi vi phạm của chủ xây dựng trong quá trình xây dựng công trình đã xây 
  sai chỉ  giới xây dựng, xây vượt quá diện tích cho phép được quy định trong 
  giấy phép xây dựng như : xây dựng lấn chiếm sân chung, lối đi chung , lấn ra 
  vỉa hè phố, hành lang của tập thể  ,lấn chiếm diện tích hộ giáp ranh,…
  b. Công trình lấn chiếm không gian chung
   ìTnh trạng xây dựng lấn chiếm đất lưu không ảnh hưởng tới kiến trúc cảnh  
  quan, vi phạm hành lang an toàn cấp điện, cấp nước, hành lang bảo vệ sông,  
  mương thoát nước, đê điều và các công trình kỹ thuật ,….

  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  
  19 

 20. ­ Chuyên đề khóa luận tốt nghiệp­

  c. Công trình xây dựng vượt quá chiều cao cho phép của công trình, tăng thêm  
  số tầng với giới hạn đã cho phép
  Các công trình vi phạm trên  hiện nay rất phổ  biến, vì hình thức vi phạm 
  tinh vi hơn, khó nhận biết hơn. Và một phần do công tác quản lý xây dựng 
  còn nhiều hạn chế, yếu kém.
  1.3.3. Chế tài xử lý công trình xây dựng sai phép trong vi phạm trật tự xây  
  dựng
  Quy định chế tài xử phạt hành chính đối với các trường hợp sau:
          Tại   Điều   6­  Thông   tư   02/2014/TT­BXD   hướng   dẫn   Nghị   định   số 
  121/2013/NĐ­ CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về  xử 
  phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; 
  khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng  
  kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở có quy định các trường hợp sau áp 
  dụng biện pháp xử phạt hành chính và các biện pháp kèm theo:
  ­ Các trường hợp:
       + Xây dựng sai nội dung giấy phép mà không vi phạm chỉ  giới xây dựng,  
  không gây ảnh hưởng các công trình lân cận,
           +   Xây dựng sai phép mà không có tranh chấp, xây dựng trên đất thuộc 
  quyền sử dụng hợp pháp 
  ­ Đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo như sau:
       + Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ  500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối 
  với xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn.
   +  Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở 
  riêng lẻ ở đô thị;

  SVTT: Lương Thị Hồng­ Đô thị ­ KH11                                                                                       Trang  
  20 

Download tài liệu Khóa luận tốt nghiệp: Quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng sai phép trên địa bàn quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội File Word, PDF về máy