Tải Đồ án môn học: Thiết kế cầu máng bêtông cốt thép – Download File Word, PDF

Đồ án môn học: Thiết kế cầu máng bêtông cốt thép

Đồ án môn học: Thiết kế cầu máng bêtông cốt thép
Nội dung Text: Đồ án môn học: Thiết kế cầu máng bêtông cốt thép

Download


Đồ án môn học: Thiết kế cầu máng bêtông cốt thép trình bày yêu cầu đối với đồ án môn học và các bước thiết kế cầu máng bêtông cốt thép với 6 bước: chọn kích thước và sơ đồ tính, tải trọng tác dụng, xác định nội lực, tính toán và bố trí cốt thép, kiểm tra biến dạng và nứt, kiểm tra võng. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

Bạn đang xem: Tải Đồ án môn học: Thiết kế cầu máng bêtông cốt thép – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án môn học: Thiết kế cầu máng bêtông cốt thép File Word, PDF về máy

Đồ án môn học: Thiết kế cầu máng bêtông cốt thép

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án môn học: Thiết kế cầu máng bêtông cốt thép

 1. ĐỒ ÁN MÔN HỌC

  THIẾT KẾ CẦU MÁNG BÊTÔNG CỐT THÉP

 2. CẦU MÁNG BÊTÔNG CỐT THÉP
 3. Yêu cầu đồ án:
   Thiết kế kênh dẫn nước qua vùng trũng
  gồm các hạng mục công trình chính:
  1 – Lề đi
  2 – Vách máng 1

  3 – Đáy máng
  4 – Dầm đỡ giữa 2

  3

  4

 4. Yêu cầu chung
   Thuyết minh: (35 40) trang
   Nêu chi tiết các bước tính toán cho từng
  hạng mục theo các bước tính toán
   Vẽ hình thể hiện cách bố trí
   Bản vẽ: (A1)
   Thể hiện chi tiết mặt cắt dọc, ngang, các
  lớp thép cho các hạng mục theo đúng yêu
  cầu của bản vẽ kỹ thuật
 5. A. SỐ LIỆU THIẾT KẾ (Số liệu riêng)

   Chiều dài máng L
   Mác bê tông
   Bề rộng máng B
   Loại cốt thép
   Cột nước lớn nhất trong máng Hmax
   Số nhịp n

 6. A. SỐ LIỆU THIẾT KẾ (Số liệu chung)
   Độ vượt cao an toàn: = 0,5m
   Tải trọng gió: qg = 1,2 kN/m2
   Gió đẩy: Hệ số kgió đẩy = 0,8
   Gió hút: Hệ số kgió hút = 0,6
   Cầu máng thuộc công trình cấp III
   Dung trọng bê tông: b = 25 kN/m3
   Bề rộng vết nứt giới hạn: angh = 0,24 mm
   Độ võng cho phép: [f/l] = 1/500
   Tải trọng người đi: qng = 200 kG/m2 = 2 kN/m2
 7. Các bước thiết kế
   Bước 1: Chọn kích thước và sơ đồ tính
   Bước 2: Tải trọng tác dụng
   Bước 3: Xác định nội lực
   Bước 4: Tính toán và bố trí cốt thép
   Bước 5: Kiểm tra biến dạng, Kiểm tra nứt
   Bước 6: Kiểm tra võng
 8. B. THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN CẦU MÁNG
   Tổ hợp tải trọng: tổ hợp cơ bản
   Trình tự thiết kế các bộ phận:
   Bước 1: Chọn kích thước và Xác định sơ đồ tính toán
   Bước 2: Xác định tải trọng tác dụng
   Tải trọng tiêu chuẩn qc Kiểm tra nứt, tính bề rộng vết nứt, độ võng (TTGH II)
   Tải trọng tính toán qtt = qc.nt Xác định cốt thép dọc chịu lực, cốt đai và cốt
  xiên (nếu cần) (TTGH I).
   Bước 3: Xác định nội lực (tính tay, tra bảng, hoặc dùng phần mềm)
   Bước 4: Tính toán và bố trí cốt thép:
   Cốt dọc chịu lực tại mặt cắt có Mmax (bố trí 4 5 thanh/m với KC dạng bản)
   Cốt cấu tạo (4 5 thanh/m vuông góc với cốt chịu lực với KC dạng bản)
   Tính toán cốt thép đai, xiên cho mặt cắt có Qmax (phương pháp TTGH)
   Bước 5: Kiểm tra nứt (mặt cắt có Mmax):
   Mặt cắt cho phép xuất hiện khe nứt: nếu bị nứt, tính an
 9. I – Thiết kế lề đi
 10. Bước 1: Kích thước – Sơ đồ tính
   Cắt 1m theo chiều dài máng, coi lề như một dầm
  công xôn ngàm tại đầu vách máng.
  (Chọn bề rộng lề l = 0,8m, chiều dày lề h1= 8 12cm)
 11. Bước 2: Tải trọng
   Tổ hợp tải trọng cơ bản tác dụng lên lề người đi
  gồm:
   Trọng lượng bản thân (qbt): qcbt = b . h . 1m

   Tải trọng người (qng): qcng = 2x1m = 2 kN/m

   Tải trọng tính toán tổng cộng tác dụng lên lề
  người đi:
  q = nbt . qcbt + nng . qcng
  nbt = 1,05; nng = 1,2 – Hệ số vượt tải (TCVN 4116-
  85)

 12. Lập bảng thống kê tải trọng

  Giá trị Hệ số
  Giá trị
  STT Tên lực tiêu vượt
  tính toán
  chuẩn tải

  1 Tải trọng bản thân … 1.05 …

  2 Tải trọng người 2 1.2 5.025

 13. Bước 3. Nội lực
   Sử dụng giá trị tải trọng tính toán
   Vẽ biểu đồ mômen M và lực cắt Q
   Xét tại mặt cắt ngàm
   Mmax bố trí cốt dọc
   Qmax Kiểm tra bố trí cốt ngang
 14. Bước 4: Tính toán bố trí cốt thép

   Mmax áp dụng cho cấu kiệnchịu uốn tiết
  diện chữ nhật b=100cm; h=15cm.
   Qmax áp dụng kiểm tra điều kiện bố trí
  cốt ngang.

 15. Bố trí cấu tạo
   Đường kính thép chịu lực d=(6÷12)mm
  thuộc nhóm AI.
   Thép cấu tạo đặt vuông góc với thép
  chịu lực có đường kính bằng hoặc nhỏ
  hơn cốt thép chịu lực.
   Khoảng cách cốt thép phải thoả mãn
  yêu cầu đối với kết cấu đặc trưng cho
  cấu kiện chịu uốn là bản
 16. II – Thiết kế vách máng
 17. Bước 1,2: Kích thước – Sơ đồ tính
   Áp dụng tính toán cho Bản
   Cắt 1m theo chiều dài cầu máng
   Hv=Hmax+ (0.2 0.5)
   Mặt cắt sát vách máng
   b=100cm
   h=25cm Hv

  100
  25

 18. Bước 3: Tải trọng – tổ hợp tải trọng
   Lề đi thay bằng tải trọng truyền xuống
  vách máng
   Tải trọng gây căng ngoài:
   Tải trọng lề đi (M1)
   Tải trọng gió đẩy (qgd)
   Tải trọng gây căng trong:
   Tải trọng lề đi (M1)
   Tải trọng do người (Mng)
   Áp lực nước (qn)
   Tải trọng gió hút (qgh)
 19. Lập bảng thống kê các lực tác dụng

  Giá trị Hệ số
  Giá trị
  STT Tên lực tiêu vượt
  tính toán
  chuẩn tải
  I Tải trọng gây căng ngoài
  1 Lề đi (M1) 0.8 1.05 0.84
  2 Gió đẩy (qgd) 0.96 1.3 1.248
  II Tải trọng gây căng trong
  1 Lề đi (M1) … … …
  2 Gió hút (qgh) … … …
  3 Người trên lề (Mng)
  4 Áp lực nước … … …

 20. Tải trọng tác dụng lên vách máng

  Căng ngoài Mng
  Căng trong M1 M1

  qgd qgh
  qn

  Căng ngoài Căng trong

Download tài liệu Đồ án môn học: Thiết kế cầu máng bêtông cốt thép File Word, PDF về máy