Tải Đồ án Kỹ thuật thi công 2: Thiết kế tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng – Download File Word, PDF

Đồ án Kỹ thuật thi công 2: Thiết kế tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng

Đồ án Kỹ thuật thi công 2: Thiết kế tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng
Nội dung Text: Đồ án Kỹ thuật thi công 2: Thiết kế tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng

Download


Đồ án Kỹ thuật thi công 2 “Thiết kế tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng” giới thiệu đến các bạn đặc điểm công trình, lựa chọn cấu kiện, thống kê linh kiện cho công trình, lựa chọn thiết bị cấu lắp các cấu kiện tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng,… Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Kiến trúc xây dựng.

Bạn đang xem: Tải Đồ án Kỹ thuật thi công 2: Thiết kế tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đồ án Kỹ thuật thi công 2: Thiết kế tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng File Word, PDF về máy

Đồ án Kỹ thuật thi công 2: Thiết kế tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đồ án Kỹ thuật thi công 2: Thiết kế tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  KHOA XÂY DỰNG

  ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2

   

  GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TH.S TRƯƠNG ĐÌNH NHẬT
  SVTH : TRẦN VĂN HẢI
  MSSV : 11D3102015
  LỚP : TCĐK 11B

  Tháng 01/2015

 2. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp 
  TCĐK11B

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  KHOA XÂY DỰNG

  ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2

  THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG NHÀ CÔNG 
  NGHIỆP MỘT TẦNG

   
        

  Tháng 01/2015

  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 2

 3. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp 
  TCĐK11B
  I. ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH.
  1. Giới thiệu công trình:
  ­ Công trình nhà công nghiệp một tầng có 3 nhịp không đều nhau,nhịp biên 
  22m, và 32m nhịp giữa 22m,công trình có 30 bước cột, mỗi bước cột dài 6m, 
  công trình thuộc thể loại cột BTCT lắp ghép, móng đổ tại chổ.
  ­ Chiều cao cột trục các trục là 12m
  ­ Công trình được xây dựng trên địa bàn bằng phẳng và rộng rãi.
  ­ Tường công trình xây gạch VXM 75# dày 22cm. Toàn bộ  cữa = 30% 
  diện tích tường.

  Thời 
  S Chiều dài nhịp 
  Chiều cao (m) Số bước cột Chiềudà gian 
  Mã  ơ  (m)
  STT i bước  thi 
  đề đ
  Cột  Cột  cột (m) công 
  ồ L1 L2 L3 H1 H2 H3
  biên giữa (ngày)
  12. 12. 12.
  08 A 8 I 22 22 32 30 30 6 80
  0 0 0
  2. Sơ đồ công trình:
  ­ Mặt bằng công trình : 

  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 3

 4. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp TCĐK11B

  11a 11b 21a 21b
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  D D

  C C

  B B

  A A

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  11a 11b 21a 21b
  MAË
  T BAÈ
  NG COÂ
  NG TRÌNH (TL : 1/100)

  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 4

 5. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp 
  TCĐK11B

  ­ Mặt cắt công trình

  +12.00m +12.00m

  +8.80m +8.80m +8.80m

  A B C D
  II. LỰA CHỌN CẤU KIỆN,THỐNG KÊ C.KIỆN CHO CÔNG TRÌNH. 
  Cấu kiện cho công trình sau khi chọn xong ta có trong bảng sau

  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 5

 6. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp 
  TCĐK11B
  T.Lượng  Tổng T.Lượng 
  STT Tên Cấu Ki ện hình Dáng Đơn Vị Số lượng
  (tấn) (tấn)
  Cột
  13000

  600
   ­ Trục A Cái 33 2.93 96.69
  13000

  400

  600
   ­ Trục B Cái 33 7.68 253.44
  1
  13000

  400

  600
   ­ Trục C Cái 33 7.68 253.44

  13000
  400

  600
   ­ Trục D Cái 33 6.6 217.8

  D.c.chạy

  1000
   ­ Trục B 5950 Cái 30 4.2 126

  1000
  2
   ­ Trục C 5950 Cái 60 4.2 252

  1000
   ­ Trục D 5950
  Cái 30 4.2 126

  Dầm giằng
  400

   ­ Trục A 5950 200 Cái  30 1.11 33.3
  400

   ­ Trục B 5950 200 Cái  30 1.11 33.3
  3
  400

   ­ Trục C 5950 200 Cái  30 1.11 33.3
  400

   ­ Trục D 5950 200 Cái  30 1.11 33.3

  Dầm móng
  400
  450

   ­ Trục A 4950 250 Cái 30 1.5 45
  4
  400
  450

   ­ Trục D Cái 30 1.5 45
  4950 250

  Vì kèo
  15%

  Nhịp AB Cái 33 1.49 49.17

  5
  Nhịp BC Cái 33 1.49 49.17
  2200

  20000

  Nhịp CD Cái 33 3.08 101.64
  2200

  40000

  Cửa trời
  2630

  Nhịp BC Cái 33 0.19 6.27
  6 5970
  2630

  Nhịp CD Cái 33 0.19 6.27
  5970

  Tấm Panel
  1490

  Mái Nh.AB Cái 450 1.34 603
  5960
  1490

  Mái Nh.BC 5960
  Cái 360 1.34 482.4
  7
  1490

  Mái Nh.CD Cái 540 1.34 723.6
  5960
  785

  Cửa trời Cái 480 0.53 254.4
  5960

  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 6

 7. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp 
  TCĐK11B
  III. LỰA CHỌN THIẾT BỊ CẤU LẮP CÁC CẤU KIỆN. 
  1. Thiết bị treo buộc cột.
  ­  Sử dụng các đai ma sát làm thiết bị treo buộc ( sơ đồ cấu tạo xem bản vẽ ).  
  Căn cứ vào sơ đồ buộc cáp ta tính được đường kính cáp cần thiết:
  Qct

  S

  Lực căng được xác định theo :
  k .Ptt 6.7,68
  S 29,35  (T)
  m.n. cos 0,785.2.1
  Trong đó:
  k ­ hệ số an toàn ( kể tới lực quán tính k=6)
  m ­ hệ số kể đến sức căng của sợi dây cáp không đều.
  n ­ số sợi cáp.
  φ – góc nghiêng của cáp so với phương thẳng đứng. (φ=0)
   Chọn cáp mềm cấu trúc 6 x 19 x 1, đường kính D=26,5mm, cường độ chịu  
  kéo σ= 150 kG/mm2.
  2. Thiết bị treo buộc dầm cầu trục.
  Sử dụng dụng cụ treo buộc dầm có khóa bán tự động.
  Lực căng được xác định theo :
  k .Ptt 6.4,2
  S 22,7  (T)
  m.n. cos 0,785.2.0,707
  Trong đó:
  k ­ hệ số an toàn ( kể tới lực quán tính k=6)
  m ­ hệ số kể đến sức căng của sợi dây cáp không đều.
  n ­ số sợi cáp.
  φ – góc nghiêng của cáp so với phương thẳng đứng. (φ=450)
   Chọn cáp mềm cấu trúc 6 x 19 + 1, đường kính D=23.5mm, cường độ chịu 
  kéo σ= 150 kG/mm2.
  3. Thiết bị treo buộc vì kèo và cửa trời.

  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 7

 8. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp 
  TCĐK11B
  Tiến hành tổ  hợp vì kèo và cửa trời sau đó cẩu lắp đồng thời. Sử  dụng  
  đòn treo và dây treo tự cân bằng.
  Lực căng được xác định theo :
  k .Ptt 6.3,73
  S 7,4  (T)
  m.n. cos 0,785.4.0,9659
  Trong đó:
  k ­ hệ số an toàn ( kể tới lực quán tính k=6)
  m ­ hệ số kể đến sức căng của sợi dây cáp không đều.(m=0,785)
  n ­ số sợi cáp.(n=4)
  φ – góc nghiêng của cáp so với phương thẳng đứng. (φ=150)
   Chọn cáp mềm cấu trúc 6 x 19 + 1, đường kính D=14mm, cường độ chịu 
  kéo σ= 150 kG/mm2.
  4. Thiết bị treo buộc dầm giằng.
  Sử dụng dụng cụ treo buộc dầm có khóa bán tự động.
  Lực căng được xác định theo :
  k .Ptt 6.1,11
  S 6,0  (T)
  m.n. cos 0,785.2.0,707
  Trong đó:
  k ­ hệ số an toàn ( kể tới lực quán tính k=6)
  m ­ hệ số kể đến sức căng của sợi dây cáp không đều.
  n ­ số sợi cáp.
  φ – góc nghiêng của cáp so với phương thẳng đứng. (φ=450)
   Chọn cáp mềm cấu trúc 6 x 19 + 1, đường kính D=12,5mm, cường độ chịu 
  kéo σ= 150 kG/mm2.
  5. Thiết bị treo buộc dầm móng.
  Sử dụng dụng cụ treo buộc dầm có khóa bán tự động.
  Lực căng được xác định theo :
  k .Ptt 6.1,5
  S 8,11  (T)
  m.n. cos 0,785.2.0,707
  Trong đó:
  k ­ hệ số an toàn ( kể tới lực quán tính k=6)
  m ­ hệ số kể đến sức căng của sợi dây cáp không đều.
  n ­ số sợi cáp.
  φ – góc nghiêng của cáp so với phương thẳng đứng. (φ=450)
   Chọn cáp mềm cấu trúc 6 x 19 + 1, đường kính D=14mm, cường độ chịu 
  kéo σ= 150 kG/mm2.
  6. Thiết bị treo buộc tấm mái, tấm cữa trời
  Sử dụng chùm dây cẩu có vòng treo tự động cân bằng.
  Lực căng được xác định theo :
  k .Ptt 6.1,34
  S 3,62  (T)
  m.n. cos 0,785.4.0,707
  Trong đó:

  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 8

 9. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp 
  TCĐK11B
  k ­ hệ số an toàn ( kể tới lực quán tính k=4)
  m ­ hệ số kể đến sức căng của sợi dây cáp không đều.
  n ­ số sợi cáp.
  φ – góc nghiêng của cáp so với phương thẳng đứng. (φ=450)
   Chọn cáp mềm cấu trúc 6 x 19 + 1, đường kính D=11mm, cường độ chịu 
  kéo σ= 150 kG/mm2.
  IV.  TÍNH TOÁN THÔNG SỐ CẤU LẮP:
  ­  Việc lựa chọn sơ đồ di chuyến cẩu trong qua trình lắp ghép là bước đầu  
  rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến việc tính toán các thông số cẩu lắp.
  ­ Để  chọn cần trục dùng cho quá trình thi công lắp ghép ta cần phải tính  
  các thông số cẩu lắp yêu cầu bao gồm:
             + Hyc – chiều cao puli đầu cần.
   + Lyc – chiều dài tay cần.
   + Qyc – Sức nâng.
   + Ryc – Bán kính yêu cầu.
  1. Lắp ghép cột: (ta chọn cột trục B làm ví dụ tính toán)
  Việc lắp ghép cột không có gì trở ngại gì, do đó ta chọn tay cần theo
   α =700
  h4

  MOÙ
  C CAÅ
  U
  h3

  DAÂ
  Y TREO VAÄ
  T
  285
  00
  Hck=h2

  C? T BTCT
  °
  70

  CAÀ
  N TRUÏC
  h1

  1425

  MKG – 25BR

  +0.000

  S 1350
  Ryc
  dùng phương pháp hình học ta có sơ đồ để chọn các thông số cẩu như sau:
  Hyc = HL + h1 + h2 + h3+h4 = 0 + 1+ 13 + 1,5+1,5 = 17m

  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 9

 10. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp 
  TCĐK11B
  H h 17 1,425
  Lmin =  yc 0cot 16,57 m
  sin 70 sin 70 0
  Ryc = Lmin .cos700 +1,35 = 16,57. cos700  + 1,35= 7,02m
  Qyc = qck + qtb = 7,68 + 0,2 =7,88 (T)
  2. Lắp ghép dầm cầu chạy: 
  Việc lắp ghép dầm cầu chạy không có gì trở ngại gì, do đó ta chọn tay cần  
  theo
   α =700 
  h4

  MOÙ
  C CAÅ
  U

  DAÂ
  Y TREO VAÄ
  T
  h3
  h1h2

  285
  00

  C? T BTCT
  HL

  °
  70

  CAÀ
  N TRUÏC
  MKG – 25BR
  1425
  +0.000

  S 1350
  Ryc
  dùng phương pháp hình học ta có sơ đồ để chọn các thông số cẩu như sau:
  Hyc = HL + h1 + h2 + h3+h4 = 10,0 + 1+ 1 + 2,8+1,5 = 16,3m
  H yc hcot 16,3 1,425
  Lmin =  0
  15,83 m
  sin 70 sin 70 0
  Ryc = Lmin .cos700 +1,35 = 15,83. cos700  + 1,35= 6,76m
  Qyc = qck + qtb = 4,2 + 0,2 =4,4 (T)
  3. Lắp ghép dầm giằng: (ta lấy cột trục B làm ví dụ tính toán)
  Việc lắp ghép dầm giằng không có gì trở  ngại gì, do đó ta chọn tay cần 
  theo
   α =700

  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 10

 11. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp 
  TCĐK11B

  h4
  MOÙ
  C CAÅ
  U

  h1h2 h3
  DAÂ
  Y TREO VAÄ
  T

  285
  00
  C? T BTCT
  HL

  °
  70
  CAÀ
  N TRUÏC

  1425
  MKG – 25BR

  +0.000

  S 1350
  Ryc
  dùng phương pháp hình học ta có sơ đồ để chọn các thông số cẩu như sau:
  Hyc = HL + h1 + h2 + h3+h4 = 11,6 + 1+ 0,4 + 2,6+1,5 = 17,1m
  H yc hcot 17,1 1,425
  Lmin =  0
  16,68 m
  sin 70 sin 70 0
  Ryc = Lmin .cos700 +1,35 = 16,68. cos700  + 1,35= 7,05m
  Qyc = qck + qtb = 1,1 + 0,2 =1,3 (T)
  4. Lắp ghép dầm móng: (ta lấy cột trục A làm ví dụ tính toán)
  Việc lắp ghép dầm móng  không có gì trở  ngại gì, do đó ta chọn tay cần 
  theo
   α =700

  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 11

 12. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp 
  TCĐK11B

  h4
  MOÙ
  C CAÅ
  U

  DAÂ
  Y TREO VAÄ
  T

  285
  00
  h3

  °
  70
  CAÀ
  N TRUÏC

  1425
  h1 h2

  MKG – 25BR

  +0.000

  S 1350
  Ryc
  dùng phương pháp hình học ta có sơ đồ để chọn các thông số cẩu như sau:
  Hyc = HL + h1 + h2 + h3+h4 = 0 + 1+ 0,45 + 2,3+1,5 = 5,25m
  H yc hcot 5,25 1,425
  Lmin =  0
  4,07 m
  sin 70 sin 70 0
  Ryc = Lmin .cos700 +1,35 = 4,07. cos700  + 1,35= 2,74m
  Qyc = qck + qtb = 1,5 + 0,2 =1,7 (T)
  5. Lắp ghép vì kèo + cửa trời : (ta lấy nhịp CD làm ví dụ tính toán)
  Việc lắp ghép vì kèo không có gì trở ngại gì, do đó ta chọn tay cần theo
   α =700

  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 12

 13. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp 
  TCĐK11B

  h4
  MOÙ
  C CAÅ
  U

  h1 h2 h3
  DAÂ
  Y TREO VAÄ
  T

  285
  00
  C? T BTCT
  HL

  °
  70
  CAÀ
  N TRUÏC

  1425
  MKG – 25BR

  +0.000

  S 1350
  Ryc
  dùng phương pháp hình học ta có sơ đồ để chọn các thông số cẩu như sau:
  Hyc = HL + h1 + h2 + h3+h4 = 12 + 1+ 7,83 + 1,0+1,5 = 23,33m
  H yc hcot 23,33 1,425
  Lmin =  0
  23,31 m
  sin 70 sin 70 0
  Ryc = Lmin .cos700 +1,35 = 23,31. cos700  + 1,35= 9,32m
  Qyc = qck + qtb = 3,27 + 0,455 =3,725 (T)
  6. Lắp ghép panel mái , cửa trời : (ta lấy nhịp CD làm ví dụ tính toán)
  Việc lắp ghép tấm panel sẽ  tiến hành sau cùng và vướng vào hệ  thống  
  khung đã dựng: ta dùng cẩu lắp dựng có mỏ phụ l=5m

  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 13

 14. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp 
  TCĐK11B
  5000

  h4 MOÙ
  C CAÅ
  U

  DAÂ
  Y TREO VAÄ
  T
  h1h2 h3

  e

  285
  00
  C? T BTCT
  HL

  °
  70
  CAÀ
  N TRUÏC

  1425
  MKG – 25BR

  +0.000

  3000 S 1350
  Ryc

  dùng phương pháp hình học ta có sơ đồ để chọn các thông số cẩu như sau:
  Hyc = HL + h1 + h2 + h3+h4 = 18,48 + 1+ 0,3 + 2,7+1,5 = 23,98m
  H yc hc 23,98 1,425
  arctan 3 arctan 3 77 086′
  d e l. cos 3 1,5 5. cos 30 0
  H yc hc d e l. cos 18,48 1,425 3 1,0 5. cos 30 0
  Lmin =  15,88 m
  sin cos sin 77 086′ cos 77 086′
  Ryc = Lmin .cos7703’+rm+lm.cos300 =15,88.cos77086’+1,35+5.cos300=8,86m
  Qyc = qck + qtb = 1,34 + 0,2 =1,54 (T)
   Ta có bảng chọn cần trục theo các thông số yêu cầu:

  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 14

 15. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp 
  TCĐK11B
  BẢNG TÍNH THÔNG SỐ CỦA MÁY
  Chiều cao máy 1.425 (m) Bán kính máy 1.35 (m) Chiều dài mỏ phụ 5 (m)

  Thông số cấu kiện Thông số yêu cầu của máy
  STT Cấu kiện
  Qck Qtb HL (m) h1 (m) h2 (m) h3 (m) h4 (m) α Qyc (T) Hyc (m) Lmin (m) Rmin (m)
  1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 11 12 13 14
  1 Lắp cột
  Trục A 2.93 0.2 0 1 13 1.5 1.5 70 3.13 17 16.57 7.02
  Trục B 7.68 0.2 0 1 13 1.5 1.5 70 7.88 17 16.57 7.02
  Trục C 7.68 0.2 0 1 13 1.5 1.5 70 7.88 17 16.57 7.02
  Trục D 6.6 0.2 0 1 13 1.5 1.5 70 6.8 17 16.57 7.02
  2 Dầm cầu chạy
  Trục B 4.2 0.2 10 1 1 2.8 1.5 70 4.4 16.3 15.83 6.76
  Trục C 4.2 0.2 10 1 1 2.8 1.5 70 4.4 16.3 15.83 6.76
  Trục D 4.2 0.2 10 1 1 2.8 1.5 70 4.4 16.3 15.83 6.76
  3 Dầm giằng
  Trục A 1.11 0.2 11.6 1 0.4 2.6 1.5 70 1.31 17.1 16.68 7.06
  Trục B 1.11 0.2 11.6 1 0.4 2.6 1.5 70 1.31 17.1 16.68 7.06
  Trục C 1.11 0.2 11.6 1 0.4 2.6 1.5 70 1.31 17.1 16.68 7.06
  Trục D 1.11 0.2 11.6 1 0.4 2.6 1.5 70 1.31 17.1 16.68 7.06
  4 Dầm móng
  Trục A 1.5 0.2 0 1 0.45 2.3 1.5 70 1.7 5.25 4.07 2.74
  Trục D 1.5 0.2 0 1 0.45 2.3 1.5 70 1.7 5.25 4.07 2.74
  5 Vì kèo+ cửa trời
  Nhịp A-B 1.49 0.455 12 1 6.03 1 1.5 70 1.945 21.53 21.40 8.67
  Nhịp B-C 1.68 0.455 12 1 6.33 1 1.5 70 2.135 21.83 21.71 8.78
  Nhịp C-D 3.27 0.455 12 1 7.83 1 1.5 70 3.725 23.33 23.31 9.32
  6 Panel
  Nhịp A-B(mái) 1.34 0.2 15.3 1 0.3 2.7 1.5 77.02 1.54 20.8 12.77 8.55
  Nhịp B-C(mái) 1.34 0.2 15.85 1 0.3 2.7 1.5 77.18 1.54 21.35 13.31 8.63
  Nhịp B-C(cửa trời) 0.53 0.2 18.48 1 0.3 2.7 1.5 77.86 0.73 23.98 15.88 9.02
  Nhịp C-D(mái) 1.34 0.2 16.6 1 0.3 2.7 1.5 77.39 1.54 22.1 14.04 8.74
  Nhịp C-D(cửa trời) 0.53 0.2 19.23 1 0.3 2.7 1.5 78.03 0.73 24.73 16.61 9.13

  IV. CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRONG LẮP GHÉP
  Căn cứ vào thông số cẩu lắp của cần trục và mặt bằng thi công trên công  
  trường ta xác định vị trí cần trục cho việc cẩu lắp từng cấu kiện:
  Lựa chọn sơ  đồ  di chuyển, vị  trí đứng của cẩu khi cẩu một cấu 
  kiện
  ­ Từ bảng sơ đồ tính năng của cầu trục ta tra được bán kính R min (đó là bán kính 
  nhỏ nhất có thể cẩu vật, nếu nhỏ hơn cẩu sẽ bị lật tay cần – nó tương đương  
  với vị trí góc tay cần có α≤700 ).
  ­ Bảng chọn cẩu kết hợp với trọng lượng cấu kiến ta tra được bán kính lớn nhất 
  Rmax mà cẩu có thể cẩu.
  ­ Với mỗi cấu kiện ta có thị  trường hoạt động của cẩu ( vùng mà cẩu có thể 
  đứng cẩu cấu kiện đó). Từ đó ta dễ dàng xác định được thị trường chung của các  
  cấu kiện và lựa chọn vị trí đứng của cấu kiện một cách hiểu quả nhất và bố trí 
  cấu kiện hợp lý trên mặt bằng để  không vướng vào đường di chuyển của cẩu.  
  Từ các vị trí đứng sẽ hình thành sơ đồ di chuyển của cẩu.

  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 15

 16. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp 
  TCĐK11B
  ­ Mỗi phương án chọn cẩu ta tiến hành chọn sơ đồ di chuyển và bố trí cấu kiện  
  như đã trình bày ở trên kết hợp với các biện pháp kỹ thuật trong lắp ghép.
  ­ Ta sẽ  lần lượt trình bày các biện pháp lắp ghép cho các hạng mục bằng các  
  cấu kiện đặc trưng:
  1. Cẩu lắp cột:
  Dùng cẩu MKG­25BR (L=23.5m) để  lắp cột thông số  của cẩu lắp như  bảng  
  dưới đây:
  Yêu cầu Thông số của máy chọn
  STT Tên cấu kiện
  Hyc (m) Loại máy Rmin (m) L máy (m) Rmax
  Lắp cột          
  Trục A 17 7.02 28.5 9.0
  1 Trục B 17 7.02 28.5 9.0
  MKG­25BR
  Trục C 17 7.02 28.5 9.0
  Trục D 17 7.02 28.5 9.0

  1.1 Vị trí đứng của cẩu trục :
  ­   ­   Cẩu đi các trục mỗi vị trí đứng có thể cẩu được 2 cột ( riêng tại vị trí khe  
  lún ta có thể cẩu được 3 cột ).
  Trong mỗi nhịp số lượng vị trí đứng của trục A,B,C,D là:
  30 1
  n 16 vị trí.
  2

  1

  Sơ đồ vị trí đứng của cẩu
  Tổng số vị trí cẩu đứng là :16*4=64 vị trí.
  1.2 Biện pháp thi công:
  Công tác chuẩn bị:
  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 16

 17. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp 
  TCĐK11B
  + Chuyên chở cột từ nhà máy ra công trường bằng xe vận chuyển. dùng cần  
  trục xếp cột nằm trên mặt bằng thi công vị trí đặt cột như hình dưới:

  4
  761 6 761 6
  6 761 6 761

  6000
  6 761 6 761
  761 6 761 6
  3

  6000
  2
  761 6 761 6
  6 761 6 761

  6000
  6 761 6 761
  761 6 761 6
  1

  22000 22000 32000

  A B C D

  MAË
  T BAÈ
  NG LAÉ
  P DÖÏNG COÄ
  T
  (TL : 1/200)
  + Trên mặt móng được vạch sẵn các đường tim cột chuẩn bị  đệm gỗ, gỗ 
  chèn dây giằng cột
  + vạch sẵn các đường tim của cột, đánh dấu cao trình tại 1 vị trí cố định trên  
  cột.
  + Kiểm tra kích thước cột, chiều rộng, chiều cao, tiết diện của cột, kiểm tra  
  bulông liên kết của cột với dầm cầu chạy như: vị trí liên kết bu lông, chất lượng 
  bulông và các ốc vặn bulông cho từng cột, đảm bảo đủ và đạt chất lượng.
  + Kiểm tra thiết bị treo buộc cột như: dây cáp ( yêu cầu không có sợi nào bị 
  đứt), đai ma sát. Dụng cụ cố định tạm (nêm, tăng đơ, kích và thanh chống…)
  + Chuẩn bị  cốt liệu mác bê tông chèn và gắn kết móng theo đúng mác thiết  
  kế.
  Công tác dựng lắp:

  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 17

 18. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp 
  TCĐK11B

  1500
  MOÙ
  C CAÅ
  U

  11700

  285
  00
  CAÙ
  P TREO

  DAÂ
  Y TREO VAÄ
  T

  DAÂ
  Y TREO VAÄ
  T

  13000
  COÄ
  T BTCT

  70°
  CAÀ
  N TRUÏC

  1425
  MKG – 25BR

  1000
  +0.000 +0.000
  TANG ÐO

  TRAÉ
  C ÑAÏC TIM COÄ
  T

  6850 1350
  8200

  + Móc hệ  thống treo buộc bằng đai ma sát vào thân cột, đổ  một lớp bê tông  
  đệm vào cốc móng.
  + Móc hệ  thống treo buộc vào móc cần cẩu, cần cẩu rút dây cáp kéo đứng  
  cột lên, nhấc cột lên cao cách mặt móng 0,5m. Để  giảm ma sát chân cột khi  
  kéo lê, người ta bố trí xe gòng đỡ chân cột và thiết bị kéo vào cột vào.
  + Công nhân dùng hệ thống dây thừng kéo cột vào tim móng, sau đó cho cẩu  
  hạ từ từ cột xuống cốc móng.
  + Dùng 5 chêm gỗ và 4 tăng đơ cố định tạm thời, sau đó dùng máy kinh vĩ để 
  diều chỉnh tim cốt của cột và dùng nivo điều chỉnh cao trình của cột, vặn tăng 
  đơ và đóng chêm gỗ theo người sử dụng máy kinh vĩ và nivo. Nếu chiều cao 
  của cột chưa đạt yêu cầu ta dùng cần cẩu kéo nhẹ cột lên công nhân ở  dưới 
  thay lớp bê tông đệm trong cốc móng để đảm bảo cao trình cột.
  + Sau khi điều chỉnh xong, thì làm vệ sinh chân cột và dùng vữa xi măng đông  
  kết nhanh để gắn cột, mác vữa >20% mác bê tông làm móng cột.
  Tiến hành gắn mạch theo 2 giai đoạn :
  ­ Giai đoạn 1: đổ vữa đến đầu dưới con đệm.
  ­ Giai đoạn 2: Sau khi mác vữa đạt 70% thi rút nêm ra và tiến hành lấp vữa bê  
  tông đến miệng chậu móng.
  ­ Tất cả các công tác phải tuân thủ TCVN9115:2012. Các sai số phải được thỏa  
  mãn theo bảng 1.
  Bảng 1 ­ Sai lệch lắp ghép cho phép
  Mức cho 
  Tên chỉ tiêu phép Ghi chú
  (mm)

  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 18

 19. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp 
  TCĐK11B
  1. Sai lệch trục khối móng và cốc móng so với 
  15
  trục định vị
  2. Sai lệch cao độ mặt tựa trên móng so với 
  ­ 10
  thiết kế
  3. Sai lệch cao độ đáy cốc móng so với thiết 
  ­ 20
  kế
  4. Sai lệch trục định vị chân cột 10
  5. Sai lệch cao độ mặt trên của cột hoặc vai 
  10
  cột (kể cả đối với nhà nhiều tầng)
  6. Sai lệch độ thẳng đứng đầu cột, không lớn  h = chiều 
  12
  hơn 0,10 % x h cao cột
  7. Sai lệch trục các đầu dầm, dầm cầu trục, 
  ± 10
  dầm mái
  8. Sai số cao độ mặt dầm làm gối đỡ tấm sàn + 5, ­ 15
  h = chiều 
  9. Độ không thẳng đứng của thành dầm 1,0 % x h
  cao dầm
  10. Sai lệch độ dài gối đỡ (hướng chiều dài 
  ± 15
  dầm)
  11. Sai lệch bề rộng gối đỡ (hướng chiều 
  ± 10
  ngang dầm)
  12. Sai lệch theo phương thẳng đứng tấm 
  tường, cách cứng so với trục phân chia trên  10
  một tầng nhà
  13. Sai số cao độ đỉnh tường ± 10
  14. Sai lệch độ thẳng đứng theo mặt ngang 
  10
  tường
  15. Sai lệch cao độ con sơn, gối đỡ của tường 
  + 5, ­ 10
  lắp dầm, sàn
  16. Sai lệch độ dài gối đỡ tấm sàn (hướng 
  ± 15
  chiều dài tấm)
  17. Chiều cao mặt tấm sàn tại gối đỡ:
  ± 15
  + Sàn có đổ bù ± 5
  + Sàn không đổ bù
  18. Chênh lệch đáy hai tấm sàn cạnh nhau,  10 L = chiều 

  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 19

 20. Đồ án môn học: Kỹ thuật thi công 2                                                             Lớp 
  TCĐK11B
  không lớn hơn L/2000 dài tấm sàn
  19. Khe hở liên kết giữa các tấm sàn:
  5
  + Sàn dài tới 10 m
  10
  + Sàn dài tới 15 m max = 12
  + Sàn dài hơn 15 m

  2. Lắp ghép dầm cầu chạy:
  Dùng cẩu MKG­25BR (L=28.5m) để  lắp cột thông số  của cẩu lắp như 
  bảng dưới đây:
  Yêu cầu Thông số của máy chọn
  Tên cấu kiện
  Hyc (m) Loại máy Rmin (m) L máy (m) Rmax
  Dầm cầu chạy
  Trục A 16.3 6.76 28.5 11,5
  Trục B 16.3 6.76 28.5 11,5
  MKG­25BR
  Trục C 16.3 6.76 28.5 11,5
  Trục D 15.1 6.33 28.5 11,5
  2.1 Sơ đồ di chuyển của cẩu:
  Độ với nhỏ nhất của cẩu trục là Rmin = 6,33(m) 
  Như vậy ta có thể thi công bằng cách cho cầu trục di chuyển dọc biên sát 
  cạnh từng dãy cột xem hình bên dưới:

  1 VÒTRÍ ÔÛTRUÏC BIEÂ
  N LAÉP ÑÖÔÏC 3 DCC
  HAI TRUÏC GIÖÕ
  A 1 VÒTRÍ LAÉ
  P ÑÖÔÏC 6 CK

  2.2 Vị trí đứng của cẩu trục:
  Vị trí đứng của cẩu trục đảm bảo lắp ghép được 3 dầm cầu chạy ( của 
  cùng bước cột) của nhịp giữa.
  Số vị trí đứng của cầu trục nhịp biên lắp 3 cái, nhịp giữa lắp 6 cái.
  2.3 Biện pháp thi công:
    Công tác chuẩn bị:
   + Dùng xe vận chuyển DCC đến tập kết theo dọc trục cột xem hình bên  
  dưới:
  Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trương Đình Nhật                 SVTH: Trần Văn Hải 20

Download tài liệu Đồ án Kỹ thuật thi công 2: Thiết kế tổ chức thi công nhà công nghiệp một tầng File Word, PDF về máy