Tải Đề tài nghiên cứu khoa học: Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012 – Download File Word, PDF

Đề tài nghiên cứu khoa học: Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012

Đề tài nghiên cứu khoa học: Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012
Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu khoa học: Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012

Download


Với kết cấu nội dung gồm 7 chương, đề tài nghiên cứu khoa học “Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012” giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan ứng dụng Matlab, nghiên cứu cách đọc dữ liệu vào chương trình Matlab từ kết quả phân tích nội lực của phần mềm ETABS, nghiên cứu cách tổ hợp nội lực cột tự động theo tiêu chuẩn hiện hành,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Tải Đề tài nghiên cứu khoa học: Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012 – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đề tài nghiên cứu khoa học: Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012 File Word, PDF về máy

Đề tài nghiên cứu khoa học: Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đề tài nghiên cứu khoa học: Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
  ————

  NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG

  ỨNG DỤNG MATLAB ĐỂ XÂY
  DỰNG MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH
  TÍNH TOÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG
  CỐT THÉP (BTCT) THEO
  TCVN 5574-2012

  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  KHÁNH HÒA – 2015

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
  ————

  NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG

  ỨNG DỤNG MATLAB ĐỂ XÂY
  DỰNG MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH
  TÍNH TOÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG
  CỐT THÉP (BTCT) THEO
  TCVN 5574-2012
  CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
  MÃ SỐ:
  KHOÁ HỌC: 2011 – 2015

  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Giáo viên hướng dẫn: Ths. LÊ THANH CAO

  KHÁNH HÒA – 2015

 3. Đề tài tốt nghiệp Trang 1
  Mục Lục

  MỤC LỤC

  Mở đầu ………………………………………………………………………………………………….. 3
  Chương 1: Tổng quan
  1.1. Khái niệm nén lệch tâm xiên ……………………………………………………… 6
  1.2. Nội lực để tính toán nén lệch tâm xiên ……………………………………….. 6
  1.3. Sự làm việc nén lệch tâm xiên …………………………………………………… 7
  1.4. Ứng suất trong cốt thép …………………………………………………………….. 9
  1.5. Các trường hợp tính toán nén lệch tâm ……………………………………… 10
  1.6. Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 5574:2012 ………………………. 11
  1.7. Theo tiêu chuẩn Việt Nam 5574-1991 ………………………………………. 12
  1.8. Theo tiêu chuẩn Mỹ ACI 318-99 ……………………………………………… 14
  1.9. Các yêu cầu đặt ra đối với vấn đề tính toán cấu kiện bê tông cốt thép
  chịu nén lệch tâm xiên ………………………………………………………………….. 16
  Chương 2: Nghiên cứu cách đọc dữ liệu vào chương trình Matlab từ kết quả
  phân tích nội lực của phần mềm Etabs
  2.1. Nội lực tính toán nén lệch tâm xiên ………………………………………….. 17
  2.2. Viết chương trình để đọc nội lực vào Etabs ……………………………….. 17
  Chương 3: Nghiên cứu cách tổ hợp nội lực cột tự động theo tiêu chuẩn hiện
  hành
  3.1. Cách tổ hợp nội lực theo tiêu chuẩn ………………………………………….. 20
  3.2. Lập trình cách tổ hợp nội lực cột tự động ………………………………….. 21
  Chương 4: Xây dựng chương trình thiết kế cốt thép cột
  4.1. Công thức gần đúng tính toán cốt thép nén lệch tâm xiên ……………. 24
  4.2. Viết chương trình tính toán cốt thép nén lệch tâm xiên ……………….. 27
  Chương 5: Xây dựng giao diện chương trình thiết kế
  5.1 Sơ lược về lập trình giao diện người dùng(guide) trong Matlab ……. 32
  5.2 Bắt đầu với theo tác Gui …………………………………………………………… 33
  5.3 Thiết kế giao diện (Gui) …………………………………………………………… 36
  5.4 Thực hiện hàm trong Guide ……………………………………………………… 39
  5.5 Lập trình các đối tượng chính ……………………………………………………. 42
  Chương 6: Kết luận

  Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Thanh Cao Sinh viên: Nguyễn Đức Phương

 4. Đề tài tốt nghiệp Trang 2
  Mục Lục

  6.1 Về chương trình tính gần đúng cốt thép ……………………………………… 46
  6.2 Một số hướng phát triển của đề tài……………………………………………… 46
  Chương 7: Tài liệu tham khảo ……………………………………………………………….. 47

  Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Thanh Cao Sinh viên: Nguyễn Đức Phương

 5. Đề tài tốt nghiệp Trang 3
  Mở đầu

  MỞ ĐẦU

  Bê tông cốt thép là một lĩnh vực nghiên cứu khó, tính toán cấu kiện chịu nén lệch
  tâm xiên cũng vậy. Việc tính toán chính xác cấu kiện cột bê tông cốt thép chịu nén lệch
  tâm xiên theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 5574:2012 là không đơn giản.
  Ở nước ngoài, việc tính toán thiết kế kết cấu cột bê tông cốt thép được thực hiện
  tự động bằng các phần mềm kết cấu dựa trên phươg pháp phần tử hữu hạn như SAP,
  ETABS . Các tiêu chuẩn thiết kế được đưa vào trong phần mềm giúp cho người kỹ sư
  thiết kế cũng như điều chỉnh các phương án nhanh chóng, chính xác
  Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép của Việt Nam chưa được đưa vào các
  phần mềm SAP, ETABS. Do đó, việc tính toán thiết kế kết cấu cột bê tông cốt thép theo
  TCVN được thực hiện bán tự động theo quy trình: Sử dụng các phần mềm kết cấu để
  tính toán nội lực, tổ hợp nội lực thủ công và tính toán cốt thép . Quy trình trên làm giảm
  năng suất thiết kế, đặc biệt là khó khăn trong việc thay đổi phương án thiết kế.
  Một số đề xuất được đưa ra nhằm sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế của nước khác
  thông qua các hệ số quy đổi để thiết kế tự động kết cấu cột, tuy nhiên kết quả không
  giống với TCVN .
  Ngoài ra, tiêu chuẩn của các nước trên thế giới cũng như một số nghiên cứu của
  các tác giả ở Việt Nam đã xây dựng được các công thức gần đúng để tính toán cấu kiện
  cột bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm xiên. Tuy nhiên, sự phù hợp của các công thức
  gần đúng đó với tiêu chuẩn TCXDVN 5574:2012 là còn phải xem xét.
  Em xin chân thành cám ơn thầy Lê Thanh Cao đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành
  đè tài này. Em cũng rất biết ơn các thầy, cô ở trường Đại học Nha Trang đã truyền đạt
  cho em thêm nhiều kiến thức trong 4 năm học vừa qua.

  Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Thanh Cao Sinh viên: Nguyễn Đức Phương

 6. Đề tài tốt nghiệp Trang 4
  Mở đầu

  1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỂ TÀI:
  Thực tế tính toán thiết kế hiện nay phần lớn tính theo lệch tâm phẳng, điều này
  dẫn đến sai lệch trong thiết kế. Do đó, đưa đến yêu cầu là cần phải có môt chương trình
  mang tính ứng dụng cao với mức độ chính xác đảm bảo và phù hợp với tiêu chuẩn
  TCXDVN 5574:2012.
  Vì vậy cần phải cho ra đời một phần mềm tính thép sử dụng miễn phí với những
  tính năng dễ sử dụng và áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam. Việc xây dựng chương trình
  máy tính để tổ hợp và tính toán cho cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm xiên
  theo TCXDVN 5574:2012 giúp người sử dụng có thể hoàn thành tốt công việc một cách
  chính xác nhanh chóng. Và đây chính là lý do hình thành nên đề tài: “Xây dựng chương
  trình thiết kế cốt thép cột bê tông cốt thép (BTCT) tự động bằng phần mềm
  MATLAB”
  2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:
  Xây dựng một chương trình tự động hoá việc lấy dữ liệu các phần tử cột từ các
  chương trình ETABS. tiến hành tổ hợp để tìm ra các nội lực nguy hiểm sau đó tính toán
  cốt thép và đưa ra các giải pháp lựa chọn cốt thép hợp lý.
  3.ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
  3.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
  – Cột bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm.
  – Cấu trúc dữ liệu nội lực cột.
  3.2. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
  – Nghiên cứu tập trung vào tổ hợp ba thành phần nội lực cơ bản trong tính toán kết cấu
  cột: Lực dọc, momen và lực cắt.
  – Kết cấu cột nghiên cứu là cột hình chữ nhật chịu nén lệch tâm phẳng, lệch tâm xiên.
  4. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
  4.1. CÁCH TIẾP CẬN:
  – Nghiên cứu cách đọc dữ liệu vào chương trình MATLAB từ kết quả phân tích nội lực
  của phần mềm ETABS.
  – Tìm hiểu cấu trúc dữ liệu nội lực kết cấu cột.
  – Xây dựng thuật toán tổ hợp nội lực cột tự động để tìm ra các tổ hợp nội lực dùng để
  thiết kế cốt thép.
  – Xây dựng chương trình thiết kế cốt thép cột theo các trường hợp: đúng tâm, lệch tâm
  phẳng, lệch tâm xiên từ kết quả nội lực

  Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Thanh Cao Sinh viên: Nguyễn Đức Phương

 7. Đề tài tốt nghiệp Trang 5
  Mở đầu

  4.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
  – Mô hình kết cấu một khung bê tông cốt thép cụ thể, thiết kế cốt thép cột theo cách
  thông thường.
  – Xây dựng thuật toán tổ hợp nội lực và thiết kế cốt thép theo TCVN.
  – So sánh kết quả tổ hợp nội lực tự động bằng chương trình với kết quả tổ hợp thủ công.
  – So sánh kết quả tính thép cột tự động với kết quả tính thép thủ công.
  5.BỐ CỤC ĐỀ TÀI:
  Chương 1: Tổng Quan
  Chương 2: Nghiên cứu cách đọc dữ liệu vào chương trình MATLAB từ kết quả phân
  tích nội lực của phần mềm ETABS.
  Chương 3: Nghiên cứu cách tổ hợp nội lực cột tự động theo tiêu chuẩn hiện hành.
  Chương 4: Xây dựng chương trình thiết kế cốt thép cột theo các trường hợp:
  đúng tâm, lệch tâm phẳng, lệch tâm xiên.
  Chương 5: Xây dựng giao diện chương trình.
  Chương 6: Kết Luận

  Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Thanh Cao Sinh viên: Nguyễn Đức Phương

 8. Đề tài tốt nghiệp Trang 6
  Chương I: Tổng quan

  CHƯƠNG I:
  TỔNG QUAN

  1.1. KHÁI NIỆM NÉN LỆCH TÂM XIÊN:
  – Nén lệch tâm xiên là trường hợp nén lệch tâm mà mặt phẳng uốn không chứa
  trục đối xứng của tiết diện.
  – Thực tế thường gặp ở tiết diện hình chữ nhật có hai trục đối xứng (tiết diện tròn
  không xảy ra nén lệch tâm xiên).
  – Gọi hai trục đối xứng của tiết diện là Ox và Oy. Góc giữa mặt phẳng uốn và
  trục Ox là o.

  N N
  M Mx
  o My o

  Hình 1.1. Sơ đồ nội lực nén lệch tâm xiên
  – Có thể phân mômen uốn M thành hai thành phần tác dụng trong hai mặt phẳng
  chứa trục Ox và Oy là Mx và My (Xem hình vẽ 1.1)
  Mx = M.cos
  My = M.sin
  – Trường hợp khi tính toán nội lực đã xác định và tổ hợp riêng Mx và My theo hai
  phương thì mômen tổng M là:
  M = M x2  M y2

  – Góc hợp bởi véctơ của mômen tổng M và trục Ox (góc ) được xác định bởi:
  My
  tgo =
  Mx
  – Cột chịu nén lệch tâm xiên thường gặp trong các khung khi xét sự làm việc của
  cột đồng thời chịu uốn theo hai phương.
  – Tiết diện chữ nhật chịu nén lệch tâm xiên thì cốt thép thường đặt theo chu vi và
  đối xứng qua hai trục. Trường hợp Mx  My thì nên làm cột vuông.
  1.2. NỘI LỰC ĐỂ TÍNH TÓAN NÉN LỆCH TÂM XIÊN:
  – Nội lực để tính tóan nén lệch tâm xiên được lấy từ kết quả tổ hợp tải trọng,
  trong đó cần chú ý đến các bộ ba nội lực (N, Mx, My) sau:

  Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Thanh Cao Sinh viên: Nguyễn Đức Phương

 9. Đề tài tốt nghiệp Trang 7
  Chương I: Tổng quan

   Nmax và Mx, My tương ứng
   Mxmax và N, My tương ứng
   Mymax và N, Mx tương ứng
   Mx&My đều lớn và N tương ứng
  Mx M
   Có độ lệch tâm e1x = hoặc e2x = y lớn.
  N N
  – Trong mỗi bộ ba nội lực, cần xét đến độ lệch tâm ngẫu nhiên ea theo mỗi phương
  và ảnh hưởng uốn dọc theo từng phương. Hệ số uốn dọc theo từng phương i được tính
  theo công thức sau:
  1
  i = ;
  N
  1
  N thi

   2 EJ i
  Với vật liệu đàn hồi, Nthi = . Với bê tông cốt thép , Nth tính theo công thức
  loi2
  thực nghiệm.
  – Sơ đồ nội lực tính tính toán được đưa về thành lực N đặt tại điểm D có toạ độ
  là xeox và yeoy (Hình 1.2). Điểm E có thể nằm bên trong hoặc bên ngoài tiết diện, ở góc
  phần tư nào là phụ thuộc vào chiều tác dụng của Mx và My.
  – Sau khi xét độ lệch tâm ngẫu nhiên và uốn dọc thì mômen tác dụng theo 2
  phương được tăng lên thành M x* và M *y :

  M x* = Nxeox ; M *y = Nyeoy .
  Cx Cx

  x eox x x eox x
  Cy Cy
  y eoy E y eoy E

  y y

  Hình 1.2. Sơ đồ nội lực với độ lệch tâm
  1.3. SỰ LÀM VIỆC NÉN LỆCH TÂM XIÊN:
  – Với cấu kiện làm bằng vật liệu đàn hồi và đồng nhất chịu nén lệch tâm xiên, có
  thể dùng phương pháp cộng tác dụng để tính ứng suất:
  Mx My N
  = x y
  Jx Jy F

  Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Thanh Cao Sinh viên: Nguyễn Đức Phương

 10. Đề tài tốt nghiệp Trang 8
  Chương I: Tổng quan

  Điều kiện bền là hạn chế ứng suất  không được vượt quá ứng suất cho phép hoặc
  cường độ tính toán của vật liệu.
  – Khi tính theo trạng thái giới hạn, do không thể tính riêng ứng suất của từng loại
  nội lực nên không thể dùng phương pháp cộng tác dụng mà phải xét tác dụng đồng thời
  của N, Mx , My.
  – Khi chịu nén lệch tâm xiên, tuỳ theo vị trí điểm đặt lực cũng như tương quan
  giữa nội lực & kích thước tiết diện và cách bố trí cốt thép mà có thể xảy ra trường hợp
  toàn bộ tiết diện chịu nén hoặc một phần tiết diện chịu nén & một phần tiết diện chịu
  kéo.
  – Với tiết diện có một phần chịu nén thì vùng nén có thể ở 1 trong 4 dạng (Hình
  1.3). Trong đó:
   Trục trung hoà là trục cách đỉnh chịu nén lớn nhất một đoạn xo
   Giới hạn vùng nén là đường thẳng cách đỉnh chịu nén lớn nhất một đoạn
  x=xo ( = 0.80.85): đây là vùng bê tông chịu nén.
  X
  o
  X
  Xo
  X

  Vïng nÐn tÝnh ®æi

  Xo
  X
  Xo
  X

  Hình 1.3. Các dạng của vùng nén
  – Đến trạng thái giới hạn, ứng suất trong bê tông được xem là phân bố đều và đạt
  đến giá trị Rb. Ứng suất trong những cốt thép ở xa trục trung hoà có thể đạt đến Rs (kéo)
  hoặc Rsc (nén), trong khi đó những cốt thép ở gần trục trung hoà ứng suất bé hơn.
  – Tuỳ theo quan điểm tính toán mà các tiêu chuẩn ở các nước đưa ra các cách
  tính ứng suất trong thanh thép i khác nhau.

  Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Thanh Cao Sinh viên: Nguyễn Đức Phương

 11. Đề tài tốt nghiệp Trang 9
  Chương I: Tổng quan

  1.4. ỨNG SUẤT TRONG CỐT THÉP:
  1.4.1 Theo quan điểm ứng suất:
  a) Với cốt thép chịu kéo (hoặc chịu nén ít hơn) As:
  Tiêu chuẩn TCXDVN 5574:2012 đưa ra
  công thức thực nghiệm xác định s: N

   1  x / h0 
  s =  2  1 Rs ; trong đó R
  As A’s
   1   R 
  là hệ số thực nghiệm.
  Công thức này dùng cho bê tông có cấp bằng 
  s s
  A
  hoặc nhỏ hơn B30, cốt thép nhóm CI, AI, CII, Db s’ A’s

  AII, CIII, AIII (Rs  400) và chấp nhận khi x  ho. a’

  Khi x > ho thì lấy s = -Rs. x

  Tác giả Nguyễn Đình Cống [5], đề xuất công ho

  h
  thức dùng trong trường hợp Rh0  x  h và Rs 
  400 như sau:
  Hình 1.4. Ứng suất trong
   2( x   R h0 ) 
  s = 1   Rs ; cốt thép i và i’
   h   R h0 
  N
  b) Với cốt thép chịu nén nhiều hơn A’s:
  As A’s
  Điều kiện để  s’ đạt đến Rsc là: x  1a’
  h04

  Phân tích kết quả thực nghiệm thấy rằng 1 phụ h
  03

  h02

  thuộc vào Rsc và thay đổi trong khoảng 1,52 (1 tăng khi h01

  Rsc tăng). Để đơn giản hoá, chấp nhận giá trị 1 = 2 cho
  1
  2 3
  mọi loại cốt thép (với Rsc  400Mpa)
  4 c
  1.4.2 Theo quan điểm biến dạng:
  x
  0

  Xuất phát từ biến dạng của bê tông tại mép vùng nén
  đã được quy định, dùng giả thiết tiết diện phẳng, khi biết
  vị trí trục trung hòa (biết x0) và vị trí của thanh hoặc hàng 
  1 A1 
  2 A2 
  3 A3 
  4 A4

  cốt thép thứ i (h0i) sẽ tính ra được biến dạng của nó là i
  (xem hình 1.5) Hình 1.5. Ứng suất trong
  cốt thép i được tính theo
  hoi  x0
  i = c biến dạng i.
  x0

  Khi  i  T thì i = Rs
  Rs
   i < T thì i = iRs , với T =
  Es

  Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Thanh Cao Sinh viên: Nguyễn Đức Phương

 12. Đề tài tốt nghiệp Trang 10
  Chương I: Tổng quan

  Với cốt thép chịu kéo: điều kiện để i = Rs là:
  c
  x  ih0i (Với i = iT, T = )
  R
  c  s
  Es

  Đối với cốt thép chịu nén: điều kiện để  i’ = Rsc là:
   c
  x  2h0i (Với 2 = )
  R
   c  sc
  Es

  1.5. CÁC TRƯỜNG HỢP TÍNH TOÁN NÉN LỆCH TÂM
  Từ phân tích các trường hợp nén lệch tâm, người ta đưa ra các trường hợp tính
  toán. Trong việc này cũng có những quan điểm khác nhau.
  Một số nước Âu Mỹ phân chia ra hai trường hợp dựa vào vùng chịu nén: tiết diện
  chịu nén toàn bộ và tiết diện chịu nén một phần.
  Tiêu chuẩn thiết kế của Nga, Trung Quốc, Việt Nam phân chia ra hai trường hợp:
  nén lệch tâm lớn và nén lệch tâm bé dựa vào sự làm việc của cốt thép As, cũng tức là
  dựa vào giá trị của chiều cao vùng nén x.
  Khi x < Rh0: cốt thép As chịu kéo, ứng suất s đạt tới Rs, xảy ra phá hoại dẻo 
  trường hợp nén lệch tâm lớn.
  Khi x  Rh0: cốt thép As có thể chịu nén hoặc kéo mà ứng suất trong nó chưa đạt
  đến Rs hoặc Rsc, sự phá hoại bắt đầu từ bê tông vùng nén (phá hoại giòn)  trường hợp
  nén lệch tâm bé.
  Tiết diện làm việc theo trường hợp nào là phụ thuộc vào tương quan giữa M, N với
  kích thước tiết diện và sự bố trí cốt thép. Khi M tương đối lớn, tiết diện làm việc gần
  với trường hợp chịu uốn, có vùng nén và vùng kéo rõ rệt. Nếu cốt thép chịu kéo As
  không quá lớn thì sự phá hoại sẽ bắt đầu từ vùng kéo, ta có trường hợp nén lệch tâm lớn.
  Ngược lại, khi N tương đối lớn, phần lớn tiết diện chịu nén, sự phá hoại bắt đầu từ bê
  tông phía bị nén nhiều, có trường hợp nén lệch tâm bé.
  Tuy nhiên, trong tính toán thực hành, điều kiện để phân biệt các trường hợp nén
  lệch tâm chỉ là tương đối. Có một số trường hợp, với tiết diện và điểm đặt lực N đã cho,
  khi thay đổi cốt thép có thể chuyển sự làm việc của tiết diện từ nén lệch tâm lớn sang
  nén lệch tâm bé và ngược lại. Khi chuyển như vậy thì giá trị lực dọc tới hạn mà tiết diện
  chịu được Ngh thay đổi theo.( Tham khảo Tính Toán Tiết Diện Cột Bê Tông Cốt Thép
  của GS.Nguyễn Đình Cống )

  Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Thanh Cao Sinh viên: Nguyễn Đức Phương

 13. Đề tài tốt nghiệp Trang 11
  Chương I: Tổng quan

  1.6. THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCXDVN 5574:2012
  Theo tiêu chuẩn TCXDVN 5574:2012 [2], việc tính toán tiết diện tổng quát cần
  kiểm tra từ điều kiện:
  M  (RbSb – siSsi)
  Trong đó:
  – M: mômen trong cấu kiện chịu nén lệch tâm, là mômen do lực dọc N đối với
  trục song song với đường thẳng giới hạn vùng chịu nén và đi qua trọng tâm tiết diện các
  thanh cốt thép dọc chịu kéo nhiều nhất hoặc chịu nén ít nhất khi cấu kiện chịu nén lệch
  tâm.
  – Sb: mômen tĩnh của tiết diện vùng bê tông chịu nén đối với trục
  – Ssi: mômen tĩnh của diện tích thanh cốt thép dọc thứ i đối với trục
  – si: ứng suất trong thanh cốt thép dọc thứ i
  Chiều cao vùng chịu nén x và ứng suất si được xác định từ việc giải đồng thời các
  phương trình:
  RbAb – siAsi – N = 0
   sc,u  
  si =   1
    i 
  1
  1.1
  Ứng suất si kèm theo dấu được tính toán theo các công thức trên, khi đưa vào tính
  toàn cần thoả mãn điều kiện:
  Rsi  si  Rsci (Rsci: mang dấu âm)
  Ngoài ra, để xác định vị trí biên vùng chịu nén khi uốn xiên, phải tuân theo điều
  kiện bổ sung về sự song song của mặt phẳng tác dụng của mômen do nội lực và ngoại
  lực, còn khi nén và kéo lệch tâm xiên, phải tuân thủ thêm điều kiện: các điểm đặt của
  ngoại lực tác dụng dọc trục, của hợp lực nén trong bê tông và cốt thép chịu nén, và của
  hợp lực trong cốt thép chịu kéo (hoặc ngoại lực tác dụng dọc trục, hợp lực nén trong bê
  tông và hợp lực trong toàn bộ cốt thép) phải nằm trên một đường thẳng (Hình 1.6).
  Với:
  – Asi: diện tích tiết diện thanh cốt thép dọc thứ i
  x
  – i: chiều cao tương đối vùng chịu nén của bê tông, i = , trong đó h0i là
  h0i
  khoảng cách từ trọng tâm cốt thép thứ i đến trục đi qua điểm xa nhất của vùng chịu nén
  song song với đường thẳng giới hạn vùng chịu nén (Hình 1.6).
  – : đặt trưng vùng bê tông chịu nén, được xác định theo công thức:
   =  – 0.008Rb ( = 0.85 đối với với bê tông nặng)
  – chỉ số i là sô thứ tự của thanh cốt thép đang xét (i = 1,2,…,n).
  Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Thanh Cao Sinh viên: Nguyễn Đức Phương

 14. Đề tài tốt nghiệp Trang 12
  Chương I: Tổng quan

  I

  h01
  s1 As1

  h02
  h03
  1
  s2 As2

  h08
  2
  s3 As3

  h04
  3 Rb Ab
  h07
  h06 A s8 As8
  h05

  8

  s4 As4
  4
  7
  s7 As7
  6 B s6 As6
  5
  s5 As5
  I C

  Hình 1.6. Sơ đồ nội lực và biểu đồ ứng suất trên tiết diện thẳng góc với trục dọc cấu
  kiện bê tông cốt thép trong trường hợp tổng quát tính toán tiết diện theo độ bền
  (Trong đó:
  I-I: là mặt phẳng song song với mặt phẳng tác dụng của mômen uốn, hoặc mặt phẳng
  đi qua điểm đặt của lực dọc và hợp của các nội lực kéo, nén
  A: điểm đặt hợp lực trong cốt thép chịu nén và trong bê tông vùng chịu nén
  B: điểm đặt của hợp lực trong cốt thép chịu kéo
  C: điểm đặt ngoại lực)
  1.7. THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5574-1991
  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5574-1991 [3] chia ra 2 trường hợp lệch tâm để tính
  toán.
  – Trường hợp lệch tâm lớn:
  + Điều kiện lệch tâm lớn: khi chiều cao vùng nén x  0h0B (Với 0 = 0.4 
  0.62 phụ thuộc cường độ tính toán về kéo của cốt thép và mác chịu nén của
  bê tông nặng)
  + Cấu kiện được tính toán theo 2 điều kiện:
  M  RnFbZb + ’aiZ’aif’ai – aiZaifai
  RnFb + ’aif’ai – aifai – N = 0
  Với M là mômen của lực dọc đặt lệch tâm N lấy đối với trục biên, trục này song
  song với đường thẳng giới hạn vùng nén và đi qua trọng tâm cốt thép chịu kéo xa nhất.
  Ngoài 2 điều kiện trên thì việc bố trí cốt thép, hình dáng và kích thước hình vùng
  bê tông chịu nén được xác lập từ điều kiện sau: điểm đặt lực dọc lệch tâm N, điểm đặt
  hợp lực vùng nén và điểm đặt hợp lực cốt thép vùng kéo phải nằm trên một đường thẳng
  – Các điểm N, B, A trên hình 1.7 (Giống TCXDVN 5574:2012).

  Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Thanh Cao Sinh viên: Nguyễn Đức Phương

 15. Đề tài tốt nghiệp Trang 13
  Chương I: Tổng quan

  N

  f ai’
  B

  x
  1 1

  t’i

  h 0B
  Z’ai

  ti
  Zb

  ai
  A

  Z
  fai
  Trôc biªn

  Hình 1.7. Sơ đồ tính toán cột chịu nén xiên (TCVN 5574-1991).
  Trong đó:
  0: tương tự khi tính cấu kiện chịu uốn phẳng, được tra bảng phụ thuộc vào mác
  bê tông và cường độ tính toán về kéo của cốt thép.
  h0B: khoảng cách từ điểm xa nhất của vùng kéo đến trục biên
  Zb: khoảng cách từ trọng tâm diện tích vùng bê tông chịu lực nén Fb đến trục biên
  Zai và Z’ai: khoảng cách từ cốt thép chịu kéo và chịu nén thứ i đến trục biên
  Ứng suất trong cốt thép chịu kéo ai và trong cốt thép chịu nén ’ai lấy phụ thuộc khoảng
  cách ti, t’i tính từ trọng tâm của mỗi cốt thép đến đường thẳng giới hạn của vùng nén.
  Với cốt thép chịu kéo:
  + Khi ti  0.6(h0B – x) thì ai = Ra
  ti
  + Khi ti  0.6(h0B – x) thì ai = Ra

  0.6 h0′ B  x 
  Với cốt thép chịu nén:
  + Khi t’i  0.6x thì ’ai = R’a
  t ‘i
  + Khi t’i  0.6x thì ’ai = R’ a
  0.6 x
  – Trường hợp lệch tâm bé:
  Cấu kiện chịu nén lệch tâm xiên trường hợp lệch tâm bé với tiết diện có 2 trục đối
  xứng x và y được tính toán kiểm tra theo điều kiện:
  1
  N
  1 1 1
   
  N x N y N0

  Trong đó:
  N: lực dọc tính toán khi tổng hợp tất cả các yếu tố tác động
  Nx, Ny: khả năng chịu lực của tiết diện khi xét riêng về nén lệch tâm trong phương
  x và y (nén lệch tâm phẳng)
  N0: khả năng chịu lực khi nén đúng tâm
  Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Thanh Cao Sinh viên: Nguyễn Đức Phương

 16. Đề tài tốt nghiệp Trang 14
  Chương I: Tổng quan

  1.8. THEO TIÊU CHUẨN MỸ ACI 318
  Tính toán cột bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm xiên có thể tiến hành theo 3 quy
  trình sau:
  1.8.1 Tính cột lệch tâm theo một phương với độ lệch tâm tương đương:
  Độ lệch tâm ex và ey của lực dọc trục được thay thế bằng độ lệch tâm tương đương
  e0x. Khi đó, cột chịu nén lệch tâm xiên được thiết kế như cột chịu nén lệch tâm 1 phương
  gồm lực dọc và độ lệch tâm e0x.
  Muy = Pu.ex và Mux = Pu.ey

  y §iÓm ®Æt t¶i

  ey
  x
  y
  ex

  x

  Hình 1.11. Xác định các số hạng: cột chịu tải hai trục.
  ex e y
  – Nếu  thì cột được thiết kế với lực dọc tính toán Pu và mômen uốn tính toán
  x y
  e y
  M0y = Pu.e0x, trong đó: e0x = ex + x (*)
  y
  Giá trị  được xác định như sau:
    f y  40000
  + Nếu
  Pu
   0.4 thì  =  0.5  Pu   0.6
  f c’ Ag  f c’ Ag  100000
   

    f y  40000
  + Nếu
  Pu
  > 0.4 thì  = 1.3  Pu   0.5
  f c’ Ag  f c’ Ag  100000
   
  Trong đó:
  Pu: lực dọc tính toán, lb
  Mu: mômen uốn tính toán, lb.in
  ex, ey, e0x: độ lệch tâm của lực dọc, in
  f’c: độ bền nén của bê tông, psi
  fy: giới hạn chảy của cốt thép, psi
  Ag: diện tích của toàn bộ tiết diện, in2
  x,y: kích thước các cạnh của tiết diện chữ nhật, in

  Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Thanh Cao Sinh viên: Nguyễn Đức Phương

 17. Đề tài tốt nghiệp Trang 15
  Chương I: Tổng quan

  ex e y
  – Nếu phương trình  không thoả mãn  các giá trị x và y, ex và ey trong biểu
  x y
  thức (*) được thay thế cho nhau tương ứng.
  Quy trình này chỉ được dùng trong trường hợp tiết diện cột đối xứng theo hai
  x
  phương và tỷ lệ kích thước của tiết diện nằm trong khoảng từ 0.52.0. Cốt thép dọc
  y
  trong cột bố trí trên cả 4 mặt cột.
  1.8.2 Phương pháp đường bao tải trọng:
  P
  (a)

  (b) MÆt ph¼ng Pn
  Pn
  My0
  §õ¬ng bao
  t¶i träng
  M x0
  MÆt cong tu¬ng t¸c
  Pn – Mnx-M ny (c)


  My

  Mx
  Hình 1.12. Mặt cong tương tác Pn – Mnx – Mny và điểm mômen tính toán
  Quy trình này dùng phương pháp đường bao tải trọng để tính toán cột chịu nén lệch
  tâm xiên. Theo đó, mặt phẳng trung gian làm thành một góc  với mặt phẳng POMx, cắt
  mặt cong tương tác Pn – Mnx – Mny tại đường cong (c). Mặt phẳng  là mặt phẳng phá
  hoại và (c) là đường phá hoại đối với cột chịu nén đồng thời với mômen uốn.
  ex M ny
   = arctg = arctg
  ey M nx

  Đường bao tải trọng là đường tạo thành giao diện giữa mặt phẳng Mnx – Mny tại
  cao độ Pn và mặt cong tương tác. Khi đó, phương trình tương tác của đường bao tải trọng
  như sau:
  1 2
   M nx   M ny 
      1
  M 
   M nx 0   ny 0 
  Trong đó:
  Mnx = Pney (uốn phẳng) và Mnx0 = Mnx khi Mny = 0 (nén lệch tâm phẳng)
  Mny = Pnex (uốn phẳng) và Mny0 = Mny khi Mnx = 0 (nén lệch tâm phẳng)

  Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Thanh Cao Sinh viên: Nguyễn Đức Phương

 18. Đề tài tốt nghiệp Trang 16
  Chương I: Tổng quan

  Giá trị 1 và 2 phụ thuộc vào kích thước cột, đường kính và sự phân bố cốt thép
  cột, đặc trưng ứng suất – biến dạng của vật liệu thép và bê tông, chiều dày lớp bê tông
  bảo vệ, kích cở và loại cốt thép đai.
  Khi 1 = 2 = , phương trình trên được viết thành:
   
   M nx  M 
      ny  1
  M 
   M nx 0   ny 0 
  Theo các kết quả nghiên cứu của Bresler, giá trị  = 1.15  1.55 đối với tiết diện
  chữ nhật, giá trị  càng gần với giá trị thấp thì càng an toàn.
  1.8.3 Phương pháp dùng phương trình tương tác Bresler:
  Độ bền của cột chịu nén lệch tâm xiên có thể tính toán và kiểm tra theo phương
  trình:
  1 1 1 1
    
  Pu Pnx Pny Pn 0

  Trong đó:
  Pu: lực dọc tính toán
  Pnx: độ bền thiết kế theo lực nén dọc trục tương ứng với độ lệch tâm ex (với ey = 0)
  Pny: độ bền thiết kế theo lực nén dọc trục tương ứng với độ lệch tâm ey (với ex = 0)
  Pn0: độ bền thiết kế theo lực nén dọc trục tương ứng với độ lệch tâm ey = 0 và độ lệch
  tâm ey = 0
  Phương trình này cũng tương tự như tính toán đối với cấu kiện lệch tâm bé trong
  TCVN 5574-1991, và tiêu chuẩn Trung Quốc GB 50010-2002.
  1.9. CÁC YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN CẤU KIỆN
  BTCT CHỊU NÉN LỆCH TÂM XIÊN:
  – Phải có sự kiểm tra lại đối với chương trình xây dựng mặt biểu đồ tương tác.
  Trong đề tài luận văn này, đường lối để kiểm tra là cũng xây dựng mặt biểu đồ tương
  tác nhưng đi theo một hướng khác trong việc định ra các biến để từ đó xác định vùng
  chịu nén.
  – Xây dựng sơ đồ khối chương trình tính gần đúng cốt thép để có thể áp dụng
  trong tính toán thực hành, để từ đó có thể xây dựng được một chương trình máy tính
  mang tính ứng dụng cao hơn (có thể tính gần đúng cốt thép và sau đó có thể kiểm tra lại
  cốt thép đã bố trí bằng các biểu đồ tương tác được vẽ ra bởi chương trình máy tính).
  – Một số đề xuất góp ý về các hệ số hiệu chỉnh trong công thức gần đúng để có
  thể áp dụng trong thực tế tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén lệch tâm xiên.

  Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Thanh Cao Sinh viên: Nguyễn Đức Phương

 19. Đề tài tốt nghiệp Trang 17
  Chương II: Nghiên cứu cách đọc dữ liệu vào chương trình MATLAB từ kết quả phân tích nội lực của phần mềm ETABS

  CHƯƠNG II:

  NGHIÊN CỨU CÁCH ĐỌC DỮ LIỆU VÀO CHƯƠNG
  TRÌNH MATLAB TỪ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NỘI LỰC CỦA
  PHẦN MỀM ETABS
  2.1 NỘI LỰC ĐỂ TÍNH TOÁN NÉN LỆCH TÂM XIÊN:
  – Khi tổ hợp nội lực để tính toán thông thường mỗi cột được xét it nhất hai tiết
  diện, mỗi tiết diện có khoảng 9 trường hợp tính toán, như vậy mỗi cột có ít nhất 18
  trường hợp tính toán. Ngoài ra còn có các cặp tổ hợp đặc biệt.
  – Theo nguyên tắc thiết kế thì tiết diện cần phải đủ khả năng chịu tất cả các cặp
  nội lực có thể xảy ra.Tuy vậy, khi dùng công thức để tính toán thì khối lượng tính toán
  tăng lên nhiều. Để giảm nhẹ khối lượng cần tìm cách bỏ bớt một số cặp, chỉ chọn ra một
  số cặp thuộc loại bất lợp nhất để tính toán. Khi tiết diện đủ khả năng chịu được các cặp
  thuộc loại bất lợi nhất thì nó đủ khả năng chịu các cặp còn lại.
  – Việc chọn bao nhiêu cặp để tính toán không có quy định cụ thể, có thể là 2,3,4
  hoặc nhiều hơn. Nói chung dùng càng nhiều cặp để tính toán thì độ tin cậy càng cao.
  2.2 VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ ĐỌC NỘI LỰC VÀO ETABS.
   Tìm hiểu ngôn ngữ: Sử dựng các lênh hay nhóm lệnh để tiến hành đọc dữ liệu
  từ etabs mà mathlab.
   Lệnh load:
  a. Chức năng: nạp file từ đĩa vào vùng làm việc
  b. Câu lệnh: load filename
  c. Giải thích: tập tin phải có dạng ma trận có nghĩ là số cột của hàng dưới
  phải bằng của hàng trên. Kết quả ta được một ma trận có số cột và số hàng
  chính là số cột và số hàng của tập tin văn bản trên
   Lệnh Size:
  a. Chức năng: Cho biết số dồng và số cột của ma trận
  b. Cú pháp: d = size (x)
  [m,n] = size (x)
  m = size (x,1)
  n = size (x,2)
  c. Giải thích: x: tên miền
  d: tên vectơ có 2 phần tử, phần tử thứ nhất là số dòng , phần tử còn lại là số cột.
  m,n: biến m chứa số dòng, biến n chứa số cột

  Giáo viên hướng dẫn: Ths.Lê Thanh Cao Sinh viên: Nguyễn Đức Phương

 20. Đề tài tốt nghiệp Trang 18
  Chương II: Nghiên cứu cách đọc dữ liệu vào chương trình MATLAB từ kết quả phân tích nội lực của phần mềm ETABS

   Lệnh For
  a. Chức nắng: Dùng để thực hiện 1 công việc cần lặp đi lặp lại theo một quy luật
  với số bước lặp xác định trước
  b. Cú pháp: For biến điều khiển=giá trị ban đầu:giá trị cuối,
  Thực hiện công việc;
  End
  c. Giải thích: Công việc chính của các câu lệnh cần thi hành, có thể có nhiều lệnh,
  kết thúc tệnh phải có dầu ‘;’
   Lệnh IF… ELSEIF…ELSE:
  a. Cộng dụng: thực hiện lệnh thỏa điều kiện
  b. Cú pháp: if biểu thức luận lý 1
  Thực hiện công việc 1;
  Elseif biểu thức luận lý 2
  Thực hiện công việc 2
  Else
  Thực hiện công việc 3;
  End
  c. Giải thích: Khi biểu thức luận lý 1 đúng thì thực hiện công việc 1 tương tự cho
  biểu thức 2. Nếu 2 biểu thức sai thì thực hiên công việc sau lệnh else
  Biểu thức luân lý là các phép so sánh ==, , = công việc chính là các
  lệnh cần thi hành, có thể có nhiều lệnh, kết thúc lệnh phai có dấu ‘;’
   Sử dụng cấu trúc Handles:
  a. Chức năng: là một cấu trúc mà các trường của nó chính là các handle của
  các điều khiển trong GUIDE. Chúng ta vẫn dùng cấu trúc này để thiết lập
  các thuộc tính của các điều khiển trong GUI.
   Lệnh Xlsread:
  a. Chức năng: Đọc file dữ liệu có đuôi ‘.xls, .xlsx’.
  b. Cú pháp:
  xlsread(C,’Column Forces’,’A3:N100000′)
  c. Giải thích:
  c: đường dần
  ‘colum forces’: tên của sheet cần load
  ‘A3:N100000’: vùng dũ liệu trong sheet load
  – Và sử dụng một số lệnh cơ bản khác như: Abs, mod, max để tiến hành lọc và sử
  lý số liệu.

  Giáo viên hướng dẫn: Ths.Lê Thanh Cao Sinh viên: Nguyễn Đức Phương

Download tài liệu Đề tài nghiên cứu khoa học: Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012 File Word, PDF về máy