Tải Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p3 – Download File Word, PDF

Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p3

Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p3
Nội dung Text: Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p3

Download


Chính sách đầu tư hợp lý cho GTVT đã làm thay đổi căn bản tình hình kinh tế xã hội ở nhiều nước trên thế giới. Điều đó được chứng minh thực tế ở các nước trong khu vực Đông Nam á đang ngày càng quan tâm chú trọng tăng tỷ lệ đầu tư cho GTVT để thúc đẩy kinh tế như Indonesia, Thái Lan… Riêng ở Việt Nam, mặc dù trong những năm gần đây ngành GTVT được quan tâm đầu tư song tỷ lệ đầu tư cho GTVT còn thấp so với các nước trong khu vực và…

Bạn đang xem: Tải Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p3 – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p3 File Word, PDF về máy

Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p3

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p3

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  Chính sách đ ầu tư hợp lý cho GTVT đ ã làm thay đ ổi căn bản tình hình kinh tế xã hội ở

  nhiều nước trên thế giới. Điều đó được chứng minh thực tế ở các nước trong khu vực

  Đông Nam á đang ngày càng quan tâm chú trọng tăng tỷ lệ đ ầu tư cho GTVT để thúc

  đẩy kinh tế như Indonesia, Thái Lan…

  Riêng ở Việt Nam, mặc dù trong những năm gần đây ngành GTVT đ ược quan tâm đầu

  tư song tỷ lệ đầu tư cho GTVT còn th ấp so với các nước trong khu vực và trên th ế

  giới. Tỷ lệ đầu tư này làm ảnh hưởng không ít đến tiến trình phát triển kinh tế của đ ất

  nước. Việc thiếu vốn đầu tư dẫn đến đ ường xá, cầu cống xây dựng chưa đạt tiêu chuẩn

  cũng đưa vào khai thác sử dụng làm cho công trình hư hỏng nhanh. Như vậy, thực chất

  chúng ta bỏ đi một khoản vốn đầu tư không nhỏ đ ã bỏ ra trước đây. Vì vậy, trong thời

  gian tới, nhà nước đ ề ra chính sách khuyến khích đầu tư trong nư ớc và ngoài nước vào

  lĩnh vực GTVT bên cạnh việc tăng cường NSNN cho phát triển KCHT giao thông.

  4. Kinh nghiệm về phát triển hệ thống giao thông công cộng đô thị nhằm cải thiện bộ

  mặt giao thông đô thị ở Việt Nam

  Giao thông đô thị là một vấn đề hết sức nan giải đối với nhiều quốc gia trong đó có

  Việt Nam. Hầu như các đô thị lớn đều gặp phải tình trạng tắc nghẽn giao thông và ô

  nhiễm môi trường. Điển h ình như Băng Kốc thủ đô Thái Lan có m ật độ dân số là 3000

  người/ , có khoảng 3.4 triệu ô tô con, tính bình quân cứ 2.5 ngư ời có một ô tô con. Kết

  quả của tình hình này đ ã làm cho Băng Kốc trở thành thành phố có chất lư ợng môi

  trường kém nhất thế giới. Vì vậy nhiều th ành phố đ ã và đang phát triển hệ thống giao

  thông công cộng (GTCC) thay cho những phương tiện cá nhân như ô tô con và xe máy

  để giữ gìn môi trường và bảo vệ nguồn tài nguyên của đất nước. Muốn hạn chế các

  phương tiện giao thông cá nhân và khuyến khích mọi người chuyển sang sử dụng

  phương tiện GTCC chỉ một biện pháp tốt nhất và hiệu quả nhất là ph ải có hệ thống

 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  cung cấp dịch vụ GTCC ngày càng nhiều với chất lư ợng tốt nhất, thoả m ãn được nhu

  cầu của khách và giá vé phải rẻ. Một số hình thức giao thông công cộng đang phát

  triển hiện nay ở các đô th ị là hệ thống xe buýt và giao thông đường ray.

  Hiện nay giao thông đ ường ray đ ang được sự quan tâm chú ý khá phổ biến của các

  nước trên th ế giới. Giao thông đường ray là phương hướng chỉ đ ạo sử dụng đường sắt

  trong thành phố, gọi chung là phương thức hiện đại hoá giao thông chạy bằng điện,

  bao gồm: đường xe điện ngầm, đường ray nhẹ (light rail), đường sắt một đường ray, xe

  điện (tramcar).Vận chuyển đường ray có các ưu điểm sau: 1 – Có đường chuyên dụng

  riêng, tốc độ vận chuyển nhanh, tín hiệu an to àn; 2- Sử dụng tài nguyên năng lượng

  sạch là điện, không chiếm dụng tài nguyên dầu mỏ ngày càng cạn kiệt; 3 – Cơ b ản

  không gây bất cứ ô nhiễm nào đối với không khí, thuộc ph ương thức vận tải “màu

  xanh”; 4 – Có tính thay thế mạnh, dung lượng vận chuyển lớn, có thể thay thế xe ô tô ở

  mức độ rất lớn; 5 – Chiếm dụng diện tích đ ất ít; 6- Giá xây dựng thấp. Việt Nam đang

  nghiên cứu vận dụng mô h ình này vào thực tiễn và thí đ iểm đầu tiên có lẽ là thủ đô Hà

  Nội, vì trước kia Hà Nội đã có một hệ thống đường ray trong thành phố nay có thể

  phục hồi lại.

  Trong phát triển hệ thống giao thông công cộng bằng xe buýt, một số quốc gia Đông

  Nam á đ ã xây dựng các tuyến đ ường dành riêng cho xe buýt như ở Jakarta (Indonesia),

  thành phố Singapore.. Lợi ích của đường dành riêng cho xe buýt khá rõ:: các xe chạy

  tự do không bị cản trở và không gây tắc nghẽn giao thông, xe chạy với tốc độ cao, tần

  suất lớn và hoạt động rất đúng giờ nên sẽ hấp dẫn khách đ i lại. Vừa qua, với sự giúp

  đỡ của tổ chức JICA Nhật Bản, TP Hồ Chí Minh đ ã m ạnh dạn tổ chức thí đ iểm “ làn

  ưu tiên cho xe buýt” trên đo ạn đường Trần Hưng Đạo, b ước đầu thành công, và nay

 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  tiến thêm một bước nữa là mở rộng thí đ iểm mô h ình này cho một số tuyến đường

  khác và nghiên cứu xây dựng “làn đường d ành riêng cho xe buýt” trong thành phố.

  Chương II: Thực trạng đ ầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Vận tải ở Việt Nam

  giai đo ạn 2001-2004 và tác động của nó tới sự phát triển KCHTGTVT

  I. Vài nét về giao thông vận tải và sự cần thiết p hải đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

  giao thông ở nước ta hiện nay.

  Việt Nam là một đất n ước được thiên nhiên ưu đãi với vị trí địa lý thuận lợi, đường bờ

  biển dài, có m ạng lưới kênh rạch chằng chịt… có khả năng phát triển được tất cả các

  loại hình giao thông phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Nếu như ở miền Bắc

  giao thông đường bộ đóng vai trò quan trọng trong việc giao lưu, buôn bán giữa các

  khu vực, vùng miền thì ở miền Nam giao thông đường thủy lại hết sức cần thiết cho

  việc đ i lại trên sông nước. Từ khi đất nước đ ược giải phóng hai miền Nam Bắc, tuyến

  đường sắt thống nhất đ ã đóng góp tích cực phục vụ nhu cầu đ i lại của nhân dân hai

  miền, h àn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế. Ngày nay thì loại hình giao

  thông hàng không và hàng hải đang ngày càng phát triển vì vai trò không ch ỉ là cầu nối

  Việt Nam với khu vực và Th ế giới mà còn tạo ra tiềm lực ngoại tệ dồi dào thúc đẩy

  kinh tế phát triển. Cùng với sự phát triển của các phương tiện giao thông và nhu cầu đi

  lại của nhân dân đặt ra yêu cầu cần phải đ ầu tư cải tạo, nâng cấp KCHT GTVT trên

  khắp cả nước để tạo tiền đề vật chất cho giai đo ạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội thành

  công.

  Trải qua một thời gian tương đối dài xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

  nói riêng và ngành giao thông vận tải nói chung, nước ta đ ã có những bước tiến đáng

  kể, xây dựng được nhiều công trình quan trọng trải khắp đất nước. Tuy nhiên theo sự

 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  đánh giá chung, cơ sở vật chất kỹ thuật GTVT nước ta còn ở trình độ phát triển thấp,

  không đồng bộ, chưa theo kịp các nước tiên tiến trong khu vực. Cụ thể:

  1. Thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đô th ị

  Với tốc độ đô th ị hoá nhanh như h iện nay, n ước ta có khoảng 3.500km đường nội thị

  bên cạnh hệ thống giao thông đối ngoại với nhiều loại h ình: đường bộ, đường sắt,

  đường thuỷ và đường h àng không. Giao thông tĩnh ở một số đô thị lớn như thành phố

  Hồ Chí Minh và Hà Nội đang được đầu tư phát triển. Thành Phố Hồ Chí Minh có 7

  bến xe liên tỉnh, gần 40 bến xe nội th ành với tổng diện tích trên 145 ha, có khả năng

  tiếp nh ận khoảng 30 triệu lượt hành khách một năm. Hà Nội có 3 bến xe liên tỉnh, 5

  bến xe nội thành, nhưng chư a có quy ho ạch xây dựng các ga ra đỗ xe ô tô.

  Số phương tiện giao thông và m ật độ dân cư trong các đô thị ngày càng tăng nhanh tạo

  sức ép lớn đối với h ệ thống KCHTGT đô th ị đang ngày càng xuống cấp. Thực trạng hạ

  tầng giao thông đô thị còn nhiều bất cập, thể hiện ở một số điểm sau:

  – Yếu, không đồng bộ, mất cân đối nghiêm trọng. Tỷ lệ diện tích đất dành cho GTVT

  còn th ấp ( mới chỉ đ ạt 5 -7% tổng diện tích trong một th ành phố trong khi đó ở đô thị

  tiên tiến trên thế giới là 25%). Các thành phố đ ều thiếu hệ thống giao thông tĩnh là các

  bãi đỗ xe, bến xe, nạn ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra và ngày càng nghiêm

  trọng. Sự yếu kém của giao thông công cộng trong các thành phố lớn là lý do chủ yếu

  làm tăng mức độ sử dụng các phương tiện giao thông cá nhân.

  – Mạng lưới đ ường chưa hoàn chỉnh, mật độ đường bộ thấp, phân bố lại không đều

  – Đường ngắn tạo ra nhiều đ iểm giao cắt, chất lượng đường xấu, lòng đường hẹp

  (thường có chiều rộng từ 6m đ ến 10m), khoảng cách giữa các nút giao thông ngắn,

  đường sắt cắt qua th ành phố cùng mặt bằng với hệ thống đường dẫn tới ùn tắc và tai

  nạn giao thông tăng lên.

 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  – Hệ thống đường vành đ ai chư a hoàn chỉnh, số đ ường đi vào thành phố ít dẫn tới mật

  độ xe tại các cửa ô quá cao.

  – Giao thông cũ bị xoá bỏ, giao thông mới lại chưa phát triển để thay thế lại càng làm

  căng thẳng cho tình hình giao thông

  Với thực trạng giao thông đô th ị như hiện nay không đ áp ứng nổi nhu cầu lưu thông

  của dân cư và các phương tiện giao thông đang tăng nhanh cả về số lư ợng lẫn loại

  hình. Vì vậy, để khắc phục tình trạng trên cần tăng cường đầu tư xây dựng một hệ

  thống giao thông ho àn ch ỉnh, đồng bộ phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị.

  2. Thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn

  Nông nghiệp và nông thôn là một khu vực kinh tế trọng yếu của đất nước. Để thực

  hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, phát

  triển GTVT cần đi trước một bước. Từ năm 1990 đ ến nay, vấn đề xây dựng kết cấu hạ

  tầng giao thông nông thôn (KCHT GTNT) được nhà nước quan tâm và tạo các điều

  kiện thuận lợi để giao thông nông thôn phát triển nhanh chóng. Với trên 20 ngàn t ỷ

  đồng từ các nguồn vốn , trong đó nhân dân đóng góp gần 50% toàn quốc đã xây dựng

  được khoảng gần 50 ngàn km đường GTNT, nâng cấp trên 200 ngàn km, xây mới trên

  100 km cầu , thay thế gần 300 cầu khỉ xây dựng và cải tạo gần 40 ngàn km đường, sửa

  chữa khoảng 45 ngàn km cầu cũ (tính từ năm 1990). Nhìn chung h ệ thống KCHT

  GTNT trên toàn quốc đ ược phát triển tốt, đã đáp ứng được cơ bản về số lượng nhưng

  ch ất lượng đường thấp. Cụ thể:

  – Hệ thống đường huyện: nền đường hẹp từ 2 -3 m, đường trải nhựa chiếm 10-20%,

  đường đ á dăm 30% và đường đất chiếm 50 – 60%, tình trạng mặt đường có chất lượng

  xấu chiếm 40-50%.

 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  – Hệ thống đường xã: Hầu hết đường xã được xây dựng không có thiết kế, không đáp

  ứng tiêu chuẩn kỹ thuật về nền đường và mặt đường (chủ yếu là đường đ ất, hẹp, xe 4

  bánh chư a lưu thông được), bán kính cong nhỏ, đường và cầu không đảm bảo an toàn,

  tầm nh ìn hạn chế. Nh ìn chung, hệ thống đường xã mới chỉ đáp ứng tối thiểu về lưu

  thông giữa các khu dân cư trong huyện, song thiếu một hệ thống đường dành cho xe

  cơ giới tới trung tâm xã, cụm xã làm cho khả năng tiếp cận của khu vực sản xuất nông

  nghiệp, nông thôn với đường quốc lộ và tỉnh lộ rất khó khăn.

  – Hệ thống biển báo, hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường huyện, đường xã

  thiếu và không phát huy hiệu lực. Một số biển báo bị mờ, bong bật lớp sơn nhưng chưa

  kịp sửa chữa và thay b iển báo mới. Các cọc tiêu, cọc phòng hộ an toàn trên các đoạn

  cong hoặc đoạn nguy hiểm còn thiếu. Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đ ến tai nạn giao

  thông ở vùng nông thôn.

  Nh ư vậy, thời gian qua, việc xây dựng đường GTNT mới chỉ chú ý về số lượng, ch ưa

  đáp ứng được yêu cầu chất lượng. Hệ thống đường huyện, đường xã m ới chỉ đáp ứng

  được nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân vùng nông thôn, chư a th ực sự đ áp ứng

  nhu cầu phát triển kinh tế cũng như công cuộc xoá đói giảm nghèo vùng nông thôn.

  Cũng vì vậy n ên cần thiết phải đ ầu tư nâng cấp, cải tạo và mở rộng mạng lư ới giao

  thông nông thôn.

  3. Thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

  Trong kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đối với nước ta, cũng như nhiều nước khác

  trong khu vực và trên th ế giới, giao thông đường bộ chiếm vị trí quan trọng, nó mang

  tính xã hội sâu rộng, trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, quốc phòng và dân

  sinh. ở nước ta, vận chuyển bằng đường bộ chiếm h ơn 70% khối lượng hàng hoá và

  gần 80% về vận chuyển hành khách. Mạng lưới đường bộ Việt Nam phát triển tương

 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  đối hợp lý với tổng chiều dài kho ảng 210.000 km trong đó đường trung ương khoảng

  13.000 km, đường địa phương 197.000 km. Những năm vừa qua nhiều tuyến đường

  quốc lộ đ ã được nâng cấp, nhiều cây cầu được xây mới, giao thông đ ã được cải thiện ở

  cả khu vực thành thị lẫn nông thôn.

  Tuy nhiên, Hạ tầng giao thông đường bộ vẫn còn nhiều bất cập như: chất lượng của

  các tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, nhiều tuyến vẫn ch ưa thông suốt bốn mùa,

  nhiều cầu tạm, cầu yếu, cầu hẹp, nhiều điểm vượt sông suối ch ưa có cầu, hệ thống đèn

  điện chiếu sáng không đủ… Mạng lưới đường địa phương hiện còn rất yếu kém. Hệ

  thống quốc lộ có nhiều tuyến hẹp (chỉ một làn xe), nhiều tuyến đường vào mùa mưa lũ

  bị ngập gây ách tắc giao thông, tiêu chu ẩn kỹ thuật của đường thấp (chỉ có 60% đường

  quốc lộ và 30% đường tỉnh lộ được rải nhựa), đường 4 làn xe trở lên chỉ chiếm 4%,

  đường 2 làn xe chiếm khoảng 40%. Những công trình hạ tầng trên đường như cầu,

  cống…mặc dù đ ược đầu tư sửa chữa nâng cấp song vẫn còn tồn tại nhiều cầu yếu, cũ

  kỹ, hư hỏng. Tổng chiều dài cầu trên quốc lộ là 118 km, trong đó số cầu yếu, không an

  toàn cần được thay thế và nâng cấp khoảng 800 cầu với chiều dài 37 km. Tổng chiều

  dài cầu trên đường tỉnh và liên tỉnh là 85 km trong đó cầu không an toàn là 16 km.

  Công tác b ảo dưỡng sửa chữa đường bộ còn nhiều khó kh ăn do thiếu vốn. Vì vậy, yêu

  cầu trước mắt là ph ải đầu tư đ ể duy trì m ạng lưới đường đ ang có, đồng thời mở rộng

  tuyến đường bộ vào các xã và đ ầu tư cho các công trình nhân tạo n hư cầu, cống, hầm

  để duy trì khai thác và tiến đ ến nâng cấp, mở rộng đạt các tiêu chuẩn quy đ ịnh và hội

  nhập với mạng lưới đường các nước trong khu vực.

  4. Thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

  Đường sắt Việt Nam đ ã xây dựng và khai thác hơn một thế kỷ, to àn m ạng có 7 tuyến

  với tổng chiều dài chính tuyến là 2632 km (trong đó riêng tuyến Hà Nội- Sài Gòn đã

 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  chiếm 2/3 tổng số), bao gồm 3 loại khổ đường: 1000 mm, 1435 mm, đ ường lồng ( kết

  hợp cả hai khổ đường trên) và hầu hết là đường đơn. Do tác động của chiến tranh trong

  thời gian d ài, lại nhiều n ăm qua đ ầu tư , xây d ựng, du tuy, sửa chữa ch ưa đáp ứng dẫn

  đến hệ thống đường xuống cấp nghiêm trọng: nền đường yếu, một số nơi nền đường bị

  lún, trôi, sạt lở, mất ổn định, mương rãnh hầu hết không phát hu y tác dụng thoát nước,

  về mùa m ưa bão nền đường bị đọng nước; kiến trúc tầng trên (tầng đ á đ ệm) không đủ

  tiêu chuẩn, nhiều tà vẹt gỗ bị mục; ray sử dụng nhiều loại (24kg, 30kg, 38kg, 43kg),

  tất cả đều là ray ngắn không hàn liền và nhiều chỗ bị mòn quá tiêu chuẩn. Chiều d ài

  đường ngắn trung bình từ 350- 400 m, bán kính đường cong nhỏ, độ dốc dọc lớn. Đến

  nay chưa tuyến n ào được xác đ ịnh vào cấp kỹ thuật vì kết cấu hạ tầng chắp vá, tiêu

  chuẩn thấp.

  Hệ thống cầu, hầm và thông tin tín hiệu lạc hậu, không đồng bộ. Toàn tuyến có 1823

  cầu với tổng chiều d ài khoảng 57 km, trong đó còn 33 chiếc (12km) cầu đi chung với

  đường bộ. Nhiều cầu sắt đ ã sử dụng gần một trăm năm không đảm bảo tiêu chu ẩn kỹ

  thu ật ( cầu thép bị rỉ nhiều, mặt cầu yếu, các tiếp điểm đọng nư ớc, liên kết lỏng…). Có

  39 hầm với tổng chiều dài 1,5 km đ ã xây dựng từ lâu, tiêu chuẩn kỹ thuật lạc hậu, đang

  xuống cấp. Có nhiều tuyến đường ngang giao cắt với đường bộ gây nhiều khó khăn

  cho giao thông đô thị, gây cản trở, ùn tắc giao thông. Thông tin tín hiệu hầu hết được

  đầu tư từ những n ăm 60, đã xuống cấp. Tình trạng các khu dân cư và cả nhà máy đ ã áp

  sát và lấn chiếm h ành lang an toàn đường sắt là khá phổ biến, đ ặc biệt là ở các thành

  phố và đô th ị ảnh hưởng đ ến tốc độ, tầm nhìn và an toàn giao thông.

  Thực trạng KCHT trên cho thấy cần phải tăng cư ờng đầu tư nâng cấp, xây dựng và mở

  rộng mạng lư ới đường sắt một cách đồng bộ và có quy hoạch cụ thể đ ể cải thiện và

  nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt, thoả m ãn với số lượng, chi phí rẻ và an

 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  toàn; để có thể ho à nh ập với mạng lư ới đường sắt của các nước trong khu vực và

  Trung Quốc.

  5. Thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ (bao gồm thuỷ nội địa và hàng

  hải)

  Việt Nam là quốc gia có chiều dài bờ biển trên 3200 km, lại nằm sát đường hàng h ải

  quốc tế, có hàng ngàn đ ảo nhỏ và hệ thống sông ngòi với 41.900 km và kênh rạch

  phong phú. Đó là những đ iều kiện rất thuận lợi để phát triển GTVT đường thuỷ. Vận

  tải đ ường thuỷ là phương thức vận tải đ ạt hiệu quả kinh tế cao và ít ảnh hưởng đến

  môi trư ờng. Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, vận tải đường thuỷ phát triển

  nhanh chóng, các phương tiện hoạt động trên sông, trên biển của mọi thành phần kinh

  tế tăng lên cả về chủng loại lẫn số lư ợng. Điều đó đòi hỏi phải quan tâm đầu tư củng

  cố xây dựng các công trình thu ỷ như các cảng biển, cảng sông, luồng lạch, kè bờ, kè

  ch ắn sóng…

  Cơ sở hạ tầng của ngành đường thuỷ nội địa rất yếu kém: hệ thống cảng sông còn tản

  mạn, nhỏ bé, mạng lưới đường thuỷ v à b ến cảng hầu như ở d ạng tự nhiên, bến tạm;

  trang thiết bị của hệ thống cảng, bến thuỷ lạc hậu; các đoạn sông trên cùng một tuyến

  chưa đạt được cấp kỹ thuật thống nhất cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Giao thông đường

  thu ỷ nội địa tuy là ngành vận tải có chi phí thấp, giá thành rẻ, tiện dụng trong việc chở

  hàng khối lượng lớn, h àng siêu trường, siêu trọng… nhưng thực tế chưa hội tụ đủ điều

  kiện cần thiết để trở thành ngành kinh tế có sức hấp dẫn cao trong thu hút các nguồn

  vốn đầu tư.

  Mặc dù trong những năm gần đây, các công trình đường biển đ ược đầu tư mở rộng và

  nâng cấp song vẫn không đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hoá thông qua

  đường h àng hải. Hiện trạng Việt Nam chưa có cảng nước sâu. Việc vận chuyển hàng

 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  xuất nhập khẩu bằng tàu lớn , đi xa ph ải trung chuyển qua cảng nước ngoài, phía Bắc

  phải qua Hồng Kông, phía Nam qua Singapore do đó đ ẩy chi phí vận tải lên cao, làm

  giảm khả n ăng cạnh tranh của hàng hoá, gây tổn thất cho nền kinh tế. Phần lớn các

  cảng đ ều có quy mô nhỏ bé, tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, trang thiết bị bốc xếp cũ kỹ,

  công ngh ệ lạc hậu, không phù hợp với loại hàng, làm hạn chế n ăng lực của cảng (cảng

  ch ỉ có thể tiếp nhận tàu một vạn tấn trong khi đó Malaisia và Thái Lan có th ể tiếp nhận

  tàu 80.000 đến 100.000 tấn, sức chở 6000 container). Những cảng lớn thì lại nằm sâu

  trong nội địa, luồng lạch lại có độ sâu hạn chế, không có đường sắt nối cảng với mạng

  lưới quốc gia. Do đó không có khả năng tiếp nhận các tàu biển có trọng tải lớn và công

  tác nạo vét luồng lạch cũng rất tốn kém. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin tín hiệu

  đường thuỷ và quan sát ven biển thiếu về số lượng và không đảm bảo tiêu chuẩn.

  Vì vậy, đ ể phát triển giao thông vận tải đường thuỷ cần tăng cường đầu tư củng cố, mở

  rộng, xây dựng hệ thống các công trình thu ỷ, phát huy tối đ a lợi thế và tiềm n ăng của

  các cảng biển làm giàu cho đất nước.

  6. Thực trạng kết cấu hạ tầng hàng không.

  Vận tải h àng không chiếm ưu thế trong vận tải hành khách quốc tế và là ph ương th ức

  vận tải nội địa quan trọng. Trong quá trình hội nhập, phát triển với các nước trong khu

  vực và trên thế giới, hàng không đóng vai trò cầu nối hết sức quan trọng. Vì vậy, đ ầu

  tư củng cố và phát triển kết cấu hạ tầng- cảng h àng không có tính cấp bách trong giai

  đoạn hiện nay. Hiện nay nư ớc ta có gần 20 sân bay có thể đ ưa vào khai thác. Trong đó

  có 3 sân bay: Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà Nẵng đang khai thác nhiều tuyến bay trong

  nước và quốc tế. Lưu lượng h ành khách và vận tải hàng hoá qua sân bay Nội Bài và

  Tân Sơn Nhất hàng năm tăng kho ảng 20- 25% đ ã tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển

 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  kinh tế- xã hội, giao lưu văn hoá giữa các thành phố, các vùng trong nước với nhau và

  với các nước trên th ế giới được nhanh chóng và thu ận tiện.

  Nh ưng hiện nay, mặc dù đ ã được nâng cấp, cải tạo song cơ sở vật chất kỹ thuật, trang

  thiết bị ở hầu hết các sân bay đều lạc hậu, thiếu đồng bộ. Ngoài hai sân bay quốc gia là

  Nội Bài và Tân Sơn Nh ất th ì hầu hết các sân bay đều có quy mô nhỏ bé, kích thư ớc

  đường b ăng ngắn và hẹp, tiêu chuẩn kỹ thuật thấp lại thiếu vốn duy tu, bảo dưỡng.

  Nên nhìn chung, h ệ thống sân bay của Việt Nam hiện nay cần được đầu tư và nâng cấp

  mở rộng.

  II. Thực trạng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải ở Việt Nam trong

  giai đo ạn 2001- 2004

  1. Tình hình thực hiện vốn đ ầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

  Trong những n ăm đầu thế kỷ mới, cùng với quá trình công nghiệp hóa hiện đ ại hoá

  của đ ất nước, ngành giao thông vận tải nhất là trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng

  giao thông đã có những b ước phát triển rõ rệt. Để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng Đại hội

  IX đã đề ra, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội không ngừng gia tăng, đ ặc biệt tập trung

  đầu tư vào nh ững lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế. Trong đó đ ầu tư để phát triển cơ

  sở hạ tầng giao thông vận tải được nhà nước ưu tiên và tạo mọi điều kiện về vốn, cơ

  ch ế chính sách và khoa học kỹ thuật.

  Biểu 2: Vố n đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

  vận tải giai đoạn 2001-2004

  Chỉ tiêu Đơn vị 2001 2002 2003 2004

  1. Tổng vốn đầu tươ toàn xã hội 1000 tỷ 145.6 163.3 170.3 176.8

  Tốc độ gia tăng định gốc % 100 12.16 16.96 21.43

  Tốc độ gia tăng liên hoàn % 100 12.16 4.287 3.817

 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  2. Vốn đầu tươ cho ngành GTVT 1000 tỷ 19 19.16 22.85 28.9

  Tỷ trọng so với tổng VĐT toàn xã hội % 13.05 11.73 13.42 16.35

  Tốc độ gia tăng định gốc % 100 0.826 20.28 52.11

  Tốc độ gia tăng liên hoàn % 100 0.826 19.29 26.47

  3. Vốn đầu tươ phát triển KCHT GTVT 1000 tỷ 6.333 10.77 10.42 14.82

  Tỷ trọng so với VĐT toàn ngành GTVT % 33.33 56.22 45.58 51.27

  Tốc độ gia tăng định gốc % 100 70.05 64.49 134

  Tốc độ gia tăng liên hoàn % 100 70.05 -3.27 42.23

  Nguồn: Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Thông qua bảng biểu và sơ đồ trên ta th ấy vốn đầu tư phát triển của toàn xã hội cũng

  như vốn đầu tư cho giao thông vận tải tăng đều qua các n ăm trong giai đoạn 2001-

  2004. Còn vốn đầu tư cho KCHT GTVT tăng không đồng đ ều, có năm tăng có năm

  giảm.

  Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn 2001- 2004 là 656 nghìn tỷ đồng và liên

  tục tăng qua các năm: năm 2002 tăng 12,16% tức là tăng 17,7 nghìn tỷ đ ồng so với

  năm 2001; năm 2004 tăng 6,5 nghìn tỷ đồng tương đương với 3,8% so với n ăm 2003

  và tăng 21,43% ( 31,2 nghìn tỷ đồng ) so với n ăm 2001. Vốn đầu tư toàn xã hội dùng

  để đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng kinh tế (công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, dịch

  vụ, giao thông vận tải, bưu điện) và hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, văn hóa, th ể th ao…).

  Trong đó vốn đầu tư dành cho giao thông vận tải trong giai đoạn 2001- 2004 là 89,91

  nghìn tỷ đồng chiếm 13,71% vốn đầu tư toàn xã hội. Đầu tư cho giao thông vận tải

  ngày càng được chú trọng, vốn đầu tư n gày cảng chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn

  đầu tư toàn xã hội: n ăm 2002: 11,73%, sang năm 2003: 13,42% và năm 2004 là

 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version – http://www.simpopdf.com
  16,35%. Tốc độ gia tăng vốn đầu tư cho ngành GTVT là khá cao trong những năm

  qua, trung bình hàng năm tăng khoảng 15 – 20%.

  Vốn đ ầu tư toàn ngành giao thông vận tải được dùng đ ể đ ầu tư vào lĩnh vực dịch vụ

  vận tải (lưu thông hành khách và hàng hoá, công tác đăng kiểm, các dự án an toàn giao

  thông …) và đầu tư vào công nghiệp giao thông vận tải ( công nghiệp đ óng tàu, đóng

  mới ô tô khách, sản xuất toa xe…), đầu tư vào xây dựng khối trường và quản lý nh à

  nước về GTVT, đặc biệt đầu tư vào lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

  chiếm tỷ trọng cao nhất từ 40 đến 60%. Trong giai đoạn 2001 – 2004 vốn đ ầu tư phát

  triển KCHTGT là 42,33 nghìn tỷ đ ồng chiếm tỷ trọng 47,09% so với vốn đ ầu tư toàn

  ngành GTVT và có xu hướng tăng: n ăm 2003 chiếm 45,5% vốn đầu tư toàn ngành

  GTVT và chiếm 6,11% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, n ăm 2004 chiếm 51,26% vốn đầu

  tư cho GTVT và chiếm 8,38% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Tốc độ gia tăng vốn đầu tư

  trong giai đoạn n ày cao nhưng không đồng đều: năm 2002 tăng 70,05% so với năm

  2001 song năm 2003 có sự suy giảm vốn đầu tư cho xây dựng KCHT giao thông

  (giảm 3,2% tương đương với 0,3521 nghìn tỷ đồng). Sở dĩ có sự giảm này vì:

  Một số dự án xây dựng đang trong giai đo ạn hoàn thành kế hoạch nên vốn đầu tư

  phân bổ trong n ăm thấp nh ư: QL18, QL5, dự án 38 cầu trên QL1… Bên cạnh đó một

  số dự án mới triển khai giai đoạn đầu, khâu giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn,

  vốn đầu tư chưa huy đ ộng được nhiều như : dự án nâng cấp cải tạo mạng lưới đường bộ

  với tổng vốn dự kiến là 340 nghìn tỷ đồng (đang làm công tác chu ẩn bị thực hiện dự

  án), dự án xây dựng 45 cầu miền trung và Tây Nguyên với tổng vốn dự kiến là 450

  nghìn tỷ đ ồng…

  Trong năm 2003, do ảnh hưởng của thời tiết, một số dự án trọng điểm như quốc lộ 6,

  QL 2, QL 3, QL 32… được triển khai trong điều kiện hết sức khó khăn đ ịa h ình đ ịa

Download tài liệu Đầu tư đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải 2001 – 2010 – p3 File Word, PDF về máy