Tải Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính hệ thanh phẳng tĩnh định – Đề số 6.7 – Download File Word, PDF

Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính hệ thanh phẳng tĩnh định – Đề số 6.7

Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính hệ thanh phẳng tĩnh định – Đề số 6.7
Nội dung Text: Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính hệ thanh phẳng tĩnh định – Đề số 6.7

Download


Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính hệ thanh phẳng tĩnh định – Đề số 6.7 giới thiệu về việc tính hệ siêu tĩnh do tải trọng tác dụng; tính hệ siêu tĩnh chịu tác dụng của 3 nguyên nhân (tải trọng, nhiệt độ thay đổi và gối tựa dời chỗ).

Bạn đang xem: Tải Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính hệ thanh phẳng tĩnh định – Đề số 6.7 – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính hệ thanh phẳng tĩnh định – Đề số 6.7 File Word, PDF về máy

Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính hệ thanh phẳng tĩnh định – Đề số 6.7

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính hệ thanh phẳng tĩnh định – Đề số 6.7

 1. Trường : ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT Bộ môn : CƠ KẾT CẤU
  BÀI TẬP LỚN SỐ 2

  TÍNH HỆ THANH PHẲNG TĨNH ĐỊNH

  Bảng số liệu đề 6-7 :

  Kích thước hình học Tải trọng
  L 1 (m) L 2 (m) q (kN/m) P (kN) M (kNm)
  8 8 50 100 150

  YÊU CẦU VÀ THỨ TỰ THỨ TỰ THỰC HIỆN :

  1. Tính hệ siêu tĩnh do tải trọng tác dụng :
  1.1. Vẽ các biểu đồ nội lực : mô men uốn M p , lực cắt Q p , lực dọc N p trên hệ
  siêu tĩnh đã cho. Biết F=10.J/ L12 ( m 2 )
  a, Xác định bậc siêu tĩnh và chọn hệ cơ bản
  b, Thành lập các phương trình chính tắc dạng chữ
  c, Xác định các hệ số và số hạng tự do của phương trình chính tắc, kiểm tra các
  kết quả tính được
  d, Giải hệ phương trình chính tắc
  e, Vẽ biểu đồ mô men trên hệ siêu tĩnh đã cho do tải trọng tác dụng M p . Kiểm
  tra, cân bằng các nút và kiểm tra điều kiện chuyển vị.
  f, Vẽ biểu đồ lực cắt Q p và lực dọc N p trên hệ siêu tĩnh đã cho.
  1.2. Xác định chuyển vị ngang của 1 điểm hoặc góc xoay của tiết diện K
  Biết E = 2. 108 kN/ m 2
  J = 10 6 L14 ( m 4 )
  2. Tính hệ siêu tĩnh chịu tác dụng cả 3 nguyên nhân ( Tải trọng nhiệt độ thay đổi
  và gối tựa dời chỗ ):
  2.1. Viết hệ phương trình chính tắc dạng số:
  2.2. Trình bày:
  a, Cách vẽ biểu đồ M cc do 3 nguyên nhân đồng thời tác dụng trên hệ siêu tĩnh
  đã cho và cách kiểm tra.
  b, Cách tính các chuyển vị đã nêu ở mục trên

  BIẾT :
  – Nhiệt độ thay đổi trong thanh xiên : thớ trên là Ttr =+36 o
  thớ dưới là Td =+28 o

  -1-
  Họ tên SV : NGUYỄN NGỌC THÉP Lớp : XDCT NGẦM VÀ MỎ K52

 2. Trường : ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT Bộ môn : CƠ KẾT CẤU
  – Thanh xiên có chiều cao tiết diện h=0,1 m
  – Hệ số dãn nở dài vì nhiệt   10
  5

  – Chuyển vị gối tựa :
  Gối D dịch chuyển sang phải một đoạn 1  0.001L1 (m)
  Gối H bị lún xuống một đoạn  2  0.001L2 (m)

  H
  q M
  F
  m
  6

  2J
  P B
  P 3J
  2J
  L2

  J J

  A C D

  m
  L1 8 L1
  Hình 1: Sơ đồ tính toán của khung

  -2-
  Họ tên SV : NGUYỄN NGỌC THÉP Lớp : XDCT NGẦM VÀ MỎ K52

 3. Trường : ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT Bộ môn : CƠ KẾT CẤU

  BÀI LÀM

  1.1. Vẽ các biểu đồ nội lực : mô men uốn M p , lực cắt Q p , lực dọc N p trên hệ siêu tĩnh
  đã cho. Biết F=10.J/ L12 ( m 2 )
  a, Xác định bậc siêu tĩnh và chọn hệ cơ bản :
  Ta có công thức: n  3V  K  3.2  3  3
   Hệ đã cho là siêu tĩnh bậc 3,
  Ta chọn hệ cơ bản như sau:
  X1

  X1

  X3 X2

  X2 X3

  Hình 2: Hệ cơ bản của khung

  b)Thành lập phương trình chính tắc dạng chữ:
   11X1  12 X 2 13 X 3 1p  0

   21X1   22 X 2  23 X3  2p  0

   31X1   32 X 2  33 X3 3p  0
  c) Xác định các hệ số và số hạng tự do của phương trình chính tắc,kiểm tra các kết
  quả tính được :
  -Vẽ các biểu đồ mômen M 1 , M 2 , M 3 và M po

  -3-
  Họ tên SV : NGUYỄN NGỌC THÉP Lớp : XDCT NGẦM VÀ MỎ K52

 4. Trường : ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT Bộ môn : CƠ KẾT CẤU

  X1=1

  X 1 =1

  6

  M1

  14 14

  X 2=1
  M2
  X 2=1

  8
  8

  X 3=1 8

  X 3=1
  8

  M3

  -4-
  Họ tên SV : NGUYỄN NGỌC THÉP Lớp : XDCT NGẦM VÀ MỎ K52

 5. Trường : ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT Bộ môn : CƠ KẾT CẤU

  150
  50

  100
  100 o
  Mp

  2000

  800 2800 150

  Ta có :

  -5-
  Họ tên SV : NGUYỄN NGỌC THÉP Lớp : XDCT NGẦM VÀ MỎ K52

 6. Trường : ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT Bộ môn : CƠ KẾT CẤU

  11  ( M 1 ).( M 1 )
  1 1 2 1 6  10 2 1 2 1
   .6.8.10  8.8.(6  8)  . . 8 14.14. 14  (1.8.8)
  EJ 2EJ 3 2EJ 2 3 3EJ 3 EF
  56644

  45EJ

  1 8.8 2 1088
  12   21  ( M 2 ).( M 1 )  . (6  .8) 
  2EJ 2 3 3EJ
  1 640
  13   31  ( M 3 ).( M 1 )   .8.8.(6  4)  
  EJ EJ
  1 8.8 2 1024
   22  ( M 2 ).( M 2 )  .2. . .8 
  EJ 2 3 3EJ
  1 8.8.8 256
   23   32  ( M 2 ).( M 3 )   
  EJ 2 EJ
  1 8.8 2 1 1792
   33  ( M 3 ).( M 3 )  . . .8  .8.8.8 
  2EJ 2 3 EJ 3EJ

  1 p  ( M p0 ).( M 1 )
  1 800.8 34 1 2000.10 3 1 14.14
   (2000.8.10  . ) . . 6 . .150
  EJ 2 3 2EJ 3 4 3EJ 2
  619100
  
  3EJ

  1  8.8 2 8.8 2  64000
   2 p  ( M P0 ).( M 2 )   . 800  (2000  )  
  EJ  2 3 2 3800  EJ

  1 153600
   3 p  ( M 0 p ).( M 3 )  .8.8.(2000  400) 
  EJ EJ

  – Kiểm tra các kết quả tính được:
  Ta có biểu đồ Ms dưới tác dụng của cả 3 lực X1 ,X2 ,X3: hình 3
  Kiểm tra tất cả các hệ số:
  1 8.8 2 1 8.8 26 448
  ( Ms ).( M 1 )  . . 8 . . 
  EJ 2 3 EJ 2 3 EJ

  -6-
  Họ tên SV : NGUYỄN NGỌC THÉP Lớp : XDCT NGẦM VÀ MỎ K52

 7. Trường : ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT Bộ môn : CƠ KẾT CẤU
  1024 256 1080 448
  Ta có: 11  12  13      Ms.M 1
  3EJ EJ 3EJ EJ

  X 1=1

  X 1=1

  X 3=1 6
  X 3=1 2

  X 2=1 X 2=1
  8
  Ms

  8 14 14

  Hình 3: Sơ đồ M s  M 1  M 2  M 3
  1 8.8 2 1 896
  ( Ms ).( M 2 )  . . 8 8.8.6  
  2EJ 2 3 EJ 3EJ
  256 1792 640 896
  Ta có:  21   22   23       Ms.M 2
  EJ 3EJ EJ 3EJ

  1 1 8.8 26 1 6.10 2 1 14.14 2 256
  ( Ms).( M 3 )  .6.8.6  . .  . 6 . 14 
  EJ EJ 2 3 2EJ 2 3 3EJ 2 3 45EJ
  45964

  45EJ
  1088 640 56644 45946
  Ta có:  31   32   33      Ms.M 3
  3EJ EJ 45EJ 45EJ

  Kiểm tra các số hạng tự do:
  -7-
  Họ tên SV : NGUYỄN NGỌC THÉP Lớp : XDCT NGẦM VÀ MỎ K52

 8. Trường : ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT Bộ môn : CƠ KẾT CẤU
  1 800.8 2 1 800.8 26 1 2000.10 3 1 14.14 350300
  ( M po ).( Ms)  . 8  (200.8.6  . ) . 6 . .150  
  EJ 2 3 EJ 2 3 2EJ 3 4 3EJ 2 3EJ
  619100 153600 64000 350300
  Ta có: 1 p   2 p   3 p       M p0 .Ms
  3EJ EJ EJ 3EJ

  d, Giải hệ phương trình chính tắc :

   56644 1088 640 619100
   45 EJ X 1  3EJ X 2  EJ X 3  3
  0

  1088 1024 256 64000
   X1  X2  X3  0
   3 EJ 3 EJ E J EJ
   640 256 1792 153600
   EJ X 1  EJ X 2  3EJ X 3  EJ  0

  Giải hệ phương trình trên, ta được :

   X 1  78, 79  kN 

   X 2  37,96  kN 

   X 3  188,99  kN 
  e, Vẽ biểu đồ mômen cho hệ siêu tĩnh chịu tác dụng của MP.Kiểm tra cân bằng nút
  và kiểm tra điều kiện chuyển vị:
  Ta có biểu đồ mômen M p :

  -8-
  Họ tên SV : NGUYỄN NGỌC THÉP Lớp : XDCT NGẦM VÀ MỎ K52

 9. Trường : ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT Bộ môn : CƠ KẾT CẤU
  150

  1511,92

  1527,26

  kNM Mp

  496,32 488,7 1253,06

  Kiểm tra điều kiện chuyển vị:
  1 14.14 2 1 8.8 2 432, 48 
  ( Mp ).( M 1 )   (150  1218, 7)   (25, 78   432, 48)  6.8.(25, 78  )
  3EJ 2 3 EJ  2 3 2 
  1 7, 4 1477, 7
   (59,1 0, 78  1075,5  3, 78   4,52) 0
  EJ 2
  1 1471,12  8 2 1 8 432, 48 2
  ( Mp).( M 2 )  (  8)  (25, 78  8    8)  0
  EJ 2 3 EJ 2 2 3

  1 1451,92  8 2 432, 48  8
  ( Mp).( M 3 )  (  8  25, 78.8.8   8)  0
  EJ 2 3 2

  f, Vẽ biểu đồ lực cắt Q p và lực dọc N p trên hệ siêu tĩnh đã cho:

  -9-
  Họ tên SV : NGUYỄN NGỌC THÉP Lớp : XDCT NGẦM VÀ MỎ K52

 10. Trường : ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT Bộ môn : CƠ KẾT CẤU

  78,79

  47,27

  3527,26
  188,99
  kN Qp

  62,04 59,17 78,79

  63,03
  78.79

  363,30
  37,96

  kN Np

  188,99 681,69

  Kiêm tra cân bằng nút, ta có :

  – 10 –
  Họ tên SV : NGUYỄN NGỌC THÉP Lớp : XDCT NGẦM VÀ MỎ K52

 11. Trường : ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT Bộ môn : CƠ KẾT CẤU

  150kNm
  x 6,426kN
  I 188,16kNm
  103,62kNm
  25,32kN
  30,8656kN
  27,07kN 141,78kNm
  4,77kN u
  1.2. Xác định chuyển vị ngang của 1 điểm hoặc góc xoay của tiết diện K:
  Đặt Pk=1 vào điểm H của hệ cơ bản, ta có:

  Pk =1

  o o
  Khi đó, ta có sơ đồ M k v à Nk :

  – 11 –
  Họ tên SV : NGUYỄN NGỌC THÉP Lớp : XDCT NGẦM VÀ MỎ K52

 12. Trường : ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT Bộ môn : CƠ KẾT CẤU

  Pk =1 Pk =1

  1

  Mko N ko

  14

   Chuyển vị tại H là :

  1 14.14  2  1
   KP  M P .M K0  N P .N K0  150  1253, 06  150   .  .78, 79.8.1
  3EJ 2  3  EF
  =0,084 (m) = 8,4 cm

   Điểm H dịch chuyển sang phải một đoạn 8,4 cm .

  2. Tính hệ siêu tĩnh chịu tác dụng cả 3 nguyên nhân ( Tải trọng nhiệt độ thay đổi
  và gối tựa dời chỗ ):
  2.1. Viết hệ phương trình chính tắc dạng số:

  – 12 –
  Họ tên SV : NGUYỄN NGỌC THÉP Lớp : XDCT NGẦM VÀ MỎ K52

 13. Trường : ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT Bộ môn : CƠ KẾT CẤU

   11X1  12 X 2 13 X3 1p  EJ( 1t  1 z )  0

   21X1   22 X 2  23 X3 2p  EJ( 2 t  2 z )  0

   31X1   32 X 2  33 X3 3p  EJ( 3 t  3 z )  0

  – 13 –
  Họ tên SV : NGUYỄN NGỌC THÉP Lớp : XDCT NGẦM VÀ MỎ K52

 14. Trường : ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT Bộ môn : CƠ KẾT CẤU

  – 14 –
  Họ tên SV : NGUYỄN NGỌC THÉP Lớp : XDCT NGẦM VÀ MỎ K52

Download tài liệu Bài tập lớn số 2 Cơ học kết cấu: Tính hệ thanh phẳng tĩnh định – Đề số 6.7 File Word, PDF về máy