Tải Bài tập lịch sử đô thị: Đô thị lý tưởng thời kỳ phục hưng – Download File Word, PDF

Bài tập lịch sử đô thị: Đô thị lý tưởng thời kỳ phục hưng

Bài tập lịch sử đô thị: Đô thị lý tưởng thời kỳ phục hưng
Nội dung Text: Bài tập lịch sử đô thị: Đô thị lý tưởng thời kỳ phục hưng

Download


Đa số các phương án đô thị lý tưởng có hình dáng hình học với mạng đường tán xạ kết hợp với ô cờ và nhiều quan điểm mới mẻ như: phải phù hợp với cơ năng của cuộc sống, phải liên kết với môi trường tự nhiên xung quanh…nhưng nhìn chung các phương án còn phiến diện.

Bạn đang xem: Tải Bài tập lịch sử đô thị: Đô thị lý tưởng thời kỳ phục hưng – Download File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải luận văn báo cáo kiến trúc xây dựng, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Bài tập lịch sử đô thị: Đô thị lý tưởng thời kỳ phục hưng File Word, PDF về máy

Bài tập lịch sử đô thị: Đô thị lý tưởng thời kỳ phục hưng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Bài tập lịch sử đô thị: Đô thị lý tưởng thời kỳ phục hưng

 1. I.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
  Ở giai đoạn Phục Hƣng (thế kỷ XV-XVI),với chủ trƣơng
  trong xã hội phải có “nhà nƣớc lý tƣởng, con ngƣời lý tƣởng
  và đô thị lý tƣởng”,nhiều nghệ sĩ kiến trúc sƣ đã đƣa ra nhiều
  phƣong án riêng để đƣa ra những quan điểm của mình về Đô
  thị lý tƣởng.
 2. II.ĐẶC ĐIỂM ĐÔTHỊ

  Đa số các phương án đô thị lý
  tưởng có hình dáng hình học với
  mạng đường tán xạ kết hợp với ô cờ
  và nhiều quan điểm mới mẻ như: phải
  phù hợp với cơ năng của cuộc sống,
  phải liên kết với môi trường tự nhiên
  xung quanh…nhưng nhìn chung các
  phương án còn phiến diện. Một số
  phương án chỉ chú ý khía cạnh phòng
  thủ hoặc thẩm mỹ mà
  không nhìn nhận một cách toàn diện
  đô thị như là một phạm trù kinh tế xã
  hội.
  Mặt bằng thành phố hình vuông
  với hệ thống pháo đài 4 gốc. Pietro
  Cattaneo

 3. 1.ĐÔ THỊ DẠNG HÌNH VUÔNG
 4. 2.ĐÔ THỊ DẠNG HÌNH TRÒN

  THÀNH PHỐ MILANO THEO DẠNG THÀNH PHỐ CÓ ĐƯỜNG BAO
  HÌNH TRÒN TRÒN
  FRA GIOCONDO

 5. 3.ĐÔ THỊ DẠNG HÌNH NHIÈU CẠNH

  Mặt bằng thành phố có hình nhiều Thành phố lý tƣởng của Pietro
  cạnh của. Bonaiuto Lirini Cattanneo

 6. -Nhiều cạnh chia theo ô cờ

  Thành phố lý tửơng của Thành phố lý tƣởng của Vicenzo
  Francesco di Giorgios Martirii Scamozzi

 7. -Nhiều cạnh theo dạng xoắn ốc

  Mặt bằng thành phố dạng xoắn ốc của Francesco đi
  Giorgio Martini

 8. III.MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

  BỘ MẶT CỦA ĐÔ THỊ THỜI KỲ PHỤC HƢNG ĐÃ THAY ĐỔI
  RẤT MẠNH MẼ, SỐ LƢỢNG VÀ CHẤT LƢỢNG KIẾN TRÚC
  TĂNG LÊN, HÌNH THỨC KIẾN TRÚC VÀ TRANG TRÍ KIẾN
  TRÚC PHONG PHÚ. TUY NHIÊN, DO ĐIỀU KIỆN ĐẶC THÙ
  CỦA MỘT GIAI ĐOẠN CHUYỂN TIẾP NÊN THÀNH TỰU
  LỚN NHẤT CỦA VĂN MINH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THỜI KỲ
  PHỤC HƢNG CHỈ DỪNG LẠI Ở VIỆC XÂY DỰNG QUẢNG
  TRƢỜNG VÀ CÁC PHƢƠNG ÁN ĐÔ THỊ KHÔNG TƢỞNG
  MÀ KHÔNG XÂY DỰNG ĐƢỢC MỘT TỔNG THỂ ĐÔ THỊ
  THỰC SỰ NÀO

 9. 1.NHÀ THỜ SANTA MARIA DEL FIORE

  Florence là thủ phủ của vùng
  Tuscany ,nó đƣợc xem là “cái
  nôi” của phong trào Phục Hƣng
  Châu  với thành tựu rực rỡ về
  hội họa và kiến trúc.

  Florence sở hữu gần một nữa số
  công trình kiến trúc cổ và các tác
  phẩm nghệ thuật của Italy:Trung
  tâm thành phố với cụm ba công
  trình kiến trúc tôn giáo, đỉnh cao
  là nhà thờ lớn Santa Maria del
  Fiore;tháp chuông Giotto’s
  Campanile;Nhà rửa tội Baptistery.

 10. Mái vòm tráng lệ này mất 16
  năm để xây dựng,,khi hoàn
  thành nặng 37.000 tấn,và
  bao gồm hơn 4 triệu viên đá
  sa thạch.

  Mái vòm đƣợc tạo thành từ
  hai hầm bát giác,với một bên
  trong khác.Với hình dạng này
  đƣợc quyết định bởi cấu
  trúc.Mái vòm này củng có các
  tính năng phù điêu kiến
  trúc,tròn cửa sổ,trên đỉnh mái
  vòm có quả cầu bằng đông đỏ
  mạ vàng,bên trên là một cây
  thánh giá.

 11. Ngoài ra cạnh nhà thờ là tháp
  chuông Giotto’s Campanile đứng
  riêng cao 85m.Đối diện là nhà rữa
  tội Baptistery,một trong những tòa
  nhà cổ xƣa nhất thành phố đƣợc
  xây dựng năm 1059-1128 theo lối
  kiến trúc La Mã.

  Nhà thờ Santa Maria del Fiore
  thực sự trở thành biểu tƣợng
  của thành phố Florence và một
  trong những biểu tƣợng dể
  nhận biết nhất của lối kiến trúc

 12. 2.SAINT PETER
  • Quảng trƣờng Saint Peter
  nằm trên vùng đất Vatican,
  Rome,italia. Công trình
  đƣợc khởi công vào ngày
  18 tháng 4 năm 1506 và
  hoàn thành vào ngày 18
  tháng 11 năm 1626,trên
  nền một nhà thờ cổ theo
  lệnh của Giáo hoàng Julius
  II và trong suốt 200 năm
  đã trải qua nhiều đợt tái
  thiết bởi các kiến trúc sƣ

  • Quảng trƣờng nằm trong
  thời Văn nghệ Phục hƣng
  có quy mô lớn với các
  chức năng xã hội, văn hoá,
  tinh thần là chính

 13. Nhà thờ thiên chúa giáo St.
  Peter là nhà thờ mang kiến trúc
  của cuối thời kỳ phục hƣng.
  Nhà thờ St. Peters (chính xác
  là nhà thờ xây kiểu có 2 dãy cột
  giống pháp đình cổ La Mã) có
  nội thất lớn nhất trong các nhà
  thờ Thiên chúa giáo trên thế
  giới có thể chứa hơn 60.000
  ngƣời với diện tích 2,3ha.
 14. Ý tƣởng của Bramante khá đơn giản: một
  chữ thập kiểu Hy Lạp với những cánh toả ra
  chung quanh mái vòm trung tâm
 15. Công trình vòm làm gần nhƣ
  hoàn toàn bằng đá nặng, công
  trình vòm có đƣờng kính 42 m
  và chiều cao 138 m,và trải qua
  4 giai đoạn tái thiết.

Download tài liệu Bài tập lịch sử đô thị: Đô thị lý tưởng thời kỳ phục hưng File Word, PDF về máy