Từ khóa: tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam